Przesyłamy kilka informacji organizacyjnych. Wystawa, organizowana we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki CzasuPobieranie 13.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar13.58 Kb.

Toruń 2015-05

Koleżanki i Koledzy

W związku z przygotowywaniem wystawy „Raport 2015” przesyłamy kilka informacji organizacyjnych.

Wystawa, organizowana we współpracy z Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, związana jest z obchodami 70-lecia naszego uniwersytetu i wydziału. Termin ekspozycji planowany jest na III-IV 2016 roku.
W załączeniu przesyłamy deklarację zgłoszenia, którą należy odesłać do dnia 20 czerwca 2015 roku na adres e-mailowy: raport2015@umk.pl. Zaproszenie kierujemy do wszystkich obecnych pracowników, jak również do koleżanek i kolegów na emeryturze - tych, którzy zechcą zaprezentować dzieło powstałe w 2015 roku / w razie braku takiej możliwości proponujemy wybór dzieła jak najbardziej aktualnego/. Do projektu zapraszamy także reprezentację studentów studiów doktoranckich w zakresie sztuk pięknych (1-2 osoby wybrane przez każdy zakład/.

Każdy twórca może zgłosić jedną pracę. Tematyka i technika wykonania pracy jest dowolna.


Na wystawę przygotowujemy również ekspozycję multimedialną poświęconą historii wydziału, w tym prezentacji dokonań nieżyjących pracowników. Dlatego prosimy, aby kierownicy zakładów do dnia 31 października 2015 roku przesłali niezbędne materiały umożliwiające przygotowanie prezentacji, a zawierające:

 • imię i nazwisko pracownika

 • daty urodzenia i śmierci

 • prezentowaną dziedzinę sztuki (np. artysta rzeźbiarz, malarz)

 • stopień naukowy

 • czas pracy na wydziale (np. pracownik wydziału w latach…)

 • pełnione funkcje (np. w latach….. dziekan wydziału)

 • jak najwyższej jakości zdjęcia wybranych dzieł (maksymalnie do 7 prac), w miarę możliwości podpisane informacjami: tytuł dzieła, rok jego powstania, technika wykonania.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy

do czynnego udziału w wystawie.

W imieniu komitetu organizacyjnego


dr hab. Alicja Majewska, prof. UMKDEKLARACJA ZGŁOSZENIA

UDZIAŁU W WYSTAWIE

Zgłaszam chęć czynnego udziału w wystawie „Raport 2015”
 1. Nazwisko i imię …………………………………………
 1. Status zawodowy:

prostokąt 2 obecny pracownik

prostokąt 3 emerytowany pracownik

prostokąt 4 doktorant – reprezentant zakładu


 1. Zakład ………………………………………………….
 1. Notka o twórcy (do zamieszczenia w katalogu), maksymalnie 2000 znaków, pisana w trzeciej osobie według schematu:

imię i nazwisko ………., absolwent …..…., pracownik/doktorant ……… od roku/ w latach …………, pełnione funkcje (opcjonalnie) ……….., zainteresowania artystyczne ……………, aktywność artystyczna/zawodowa ………….., osiągnięcia …………Deklaruję, że reprodukcję dzieła powstałego w roku 2015 prześlę do dnia 30 listopada 2015 roku.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e-mail : raport2015@umk.pl
: wydarzenia
wydarzenia -> „Aktywność zawodowa mieszkańców wsi i małych miast województwa podlaskiego” w ramach projektu pt. „Podlaskie Obserwatorium Polityki Społecznej”
wydarzenia -> Ferie z nurkiem w Akwarium Gdyńskim 01. 02. 2009 – 15. 02. 2009
wydarzenia -> Ferie z nurkiem” 01. 02. 2008 – 15. 02. 2008
wydarzenia -> Zespoły: bajzel (Poznań)
wydarzenia -> Regulamin konkursu artystycznego: „najlepszy mural” I. Organizator I czas trwania konkursu
wydarzenia -> Ferie z nurkiem 01. 02. 2009 15. 02. 2009 Dwa tygodnie gier, zabaw, szaleństw i niespodzianek
wydarzenia -> Proponowany ramowy program imprezy: Zielona szkoła w Władysławowie 28. 05 06. 2012 I dzień
wydarzenia -> Drapieżca, który stał się ofiarą, czyli po co w Trójmieście mówić o ochronie rekinów
wydarzenia -> 250 mln zł w formie gwarancji Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla Alior Banku S. A. na finansowanie start-up’ów
wydarzenia -> Kalendarium wydarzeń kulturalnych w instytucjach kultury dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego kwiecień 2016
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy