Strona główna

Przewodnictwa opolskiego


Pobieranie 34.45 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar34.45 Kb.

PTTK Oddział Opole

Koło Przewodników i Pilotów PTTK

im. księcia Jana Dobrego

w Opolu
OBCHODY

JUBILEUSZU 55-LECIA

PRZEWODNICTWA OPOLSKIEGO

Opole, 16 – 18 listopada 2012

KARTA ZGŁOSZENIA

na Obchody Jubileuszu 55-lecia

Przewodnictwa Opolskiego 1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………

 2. Adres zamieszkania (z kodem) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 3. Kontakt telefoniczny (kom.) ………………….……………………………………………………………………….

 4. E-mail ……………………………………………………………………………………………

 5. PESEL ……………………………………………………………………………………………

 6. Miejsce urodzenia …………………………………………………………………………………………..

 7. Nr legitymacji PTTK ……………………………………………………………………………………………

 8. Nr legitymacji przewodnickiej ……………………………………………………………………………………………

………………………… …………………………

Miejscowość i data Podpis zgłaszającego


Kartę zgłoszenia wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać na adres: Zbigniew Perdak, ul. Domańskiego 69 B/4, 45-819 Opole, lub pocztą elektroniczną, e-mail: perdaczek85@interia.pl

REGULAMIN

OBCHODÓWJUBILEUSZU

55-LECIA

PRZEWODNICTWA OPOLSKIEGO
CELE SPOTKANIA


 1. Uroczyste uczczenie jubileuszu powstania i działalności Koła.

 2. Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Opola i województwaopolskiego.

 3. Krzewienie kultury fizycznej poprzez aktywny wypoczynek.

 4. Poznanie i integracja środowisk przewodników Ziemi Opolskiej i całej Polski.


ORGANIZATORZY SPOTKANIA


 1. PTTK Oddział Opole

 2. Koło Przewodników i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego, Oddział PTTK Opole.


PRZY WSPARCIU I POMOCY


 1. Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.


KIEROWNICTWO SPOTKANIATERMIN
16 – 18 listopada 2012 r.
BAZA
Zespół Placówek Oświatowych, Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Opolu „Niezapominajka”, ul. Torowa 7, 45-073 Opole, tel. 77 454 28 55, fax 77 453 11 78, e-mail: ssmopole@o2.pl


PROGRAM
16 listopada 2012 r. (piątek)
7:00 – 9:00 przyjęcie i zakwaterowanie uczestników Spotkania w Schronisku Młodzieżowym

9:00 – 19:00 zwiedzanie miasta Opola: katedra pw. Podwyższenia Krzyża Św. z XI w., kościół pw. Św. Trójcy i klasztor oo. Franciszkanów z Mauzoleum Piastów Śląskich, kościół Dominikanów fundowany przez ks. Bolka I, kolegium jezuitów (obecnie Muzeum Śląska Opolskiego), Dom Mieszczański, Gmach Rejencji Górnośląskiej, Wieża Piastowska, Rynek, Domek Lodowy, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, śluza, stara synagoga, Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki, Amfiteatr, Opolska Wenecja, Wzgórze Uniwersyteckie, ul. Szpitalna, mury miejskie, Muzeum Wsi Opolskiej

19:30 – 20:00 obiad

20:30 – 21:45 spotkanie towarzyskie, projekcja filmów o tematyce turystycznej.


17 listopada 2012 r. (sobota)
6:00 – 6:30 śniadanie

6:45 – 18.00 wyjazd uczestników Jubileuszu na trasę wycieczki terenowej: Opole – Turawa (pałac barokowy i park krajobrazowy z mauzoleum rodziny von Garnier, zapora wodna) – Ozimek (most żeliwny z 1827 r., kościół ewangelicki z XiX w.), – Krasiejów (Pawilon Paleontologiczny, Ekspozycja Plenerowa najstarszych dinozaurów na świecie) – Staniszcze Wielkie (piec hutniczy z XV w.) – Barut („Opolski Katyń”) – Jemielnica (klasztor i kościół Cystersów pw. Wniebowzięcia NMP z XIII w., kościół cmentarny Wszystkich Świętych z XIV w.) – Strzelce Opolskie (ruiny zamku z XIV w., kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca z XIII w., kościół cmentarny pw. św. Barbary, mury obronne z XIII/XIV w., ratusz, browar, park krajobrazowy) – Poręba („Siedem Żródeł”) – Leśnica (barokowy kościół pw. Trójcy Świętej z 2 poł. XV w., Muzeum Czynu Powstańczego) – Góra Św. Anny (kościół pw. św. Anny z XV w., klasztor oo. Franciszkanów, kościół pw. Św. Krzyża, Grota Lurdzka, Ołtarz Papieski, Zespół Kaplic Kalwaryjskich, Pomnik Czynu Powstańczego, Amfiteatr Skalny, Rezerwat Geologiczny, Dom Pielgrzyma) – Żyrowa (kościół pw. św. Mikołaja z XIV w., pałac rodziny von Gaschin z końca XIII w.) – Kamień Śląski (pałac z XII w., Zespół Turystyczno-Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny, kościół pw. św. Jacka z XIII w.) – Opole

18:30 – 19:45 powrót do Szkolnego Schroniska Młodzieżowego; przygotowanie uczestników do uroczystej kolacji

20:00 – 23.00 uroczysta biesiada


18 listopada 2012 r. (niedziela)
7:30 – 8:00 śniadanie

8:00 – 8:30 wykwaterowanie uczestników ze Szkolnego Schroniska Młodzieżowego;

9:00 – 11:30 wizyta uczestników w 10. Opolskiej Brygadzie Logistycznej

11:30 – 12:00 zakończenie obchodówPRZEWODNICY PO OPOLU I ZIEMII OPOLSKIEJ


 • Kadra dydaktyczna placówek na trasach turystycznych

 • Przewodnicy z Koła Przewodników i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego w OpoluPOSTANOWIENIA REGULAMINOWE


 1. Obchody Jubileuszu 55-lecia Przewodnictwa Opolskiego są imprezą ogólnopolską, organizowaną przez Oddział PTTK Opole i Koło Przewodników i Pilotów PTTK im. księcia Jana Dobrego w Opolu.

 2. Impreza odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

 3. W obchodach mogą uczestniczyć przewodnicy, piloci i krajoznawcy indywidualni, którzy w terminie wskazanym przez organizatorów dokonają właściwego zgłoszenia i wpłaty.

 4. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką i na odpowiedzialność osób dorosłych (opiekunów).

 5. Osoby uczestniczą w imprezie na własną odpowiedzialność.

 6. Uczestnicy nienależący do PTTK i członkowie PTTK z nieopłaconą aktualnie składką członkowską mają obowiązek ubezpieczenia się na okres trwania imprezy od następstw nieszczęśliwych wypadków (informacja w w/w sprawie pod numerem 792 388 033).

 7. Uczestników obowiązuje posiadanie przy sobie – przez cały okres trwania imprezy – aktualnego dokumentu tożsamości. Członkowie PTTK winni posiadać legitymację członkowską z aktualnie opłaconą składką.

 8. Wszystkich uczestników Zjazdu obowiązuje przestrzeganie „Karty Turysty”, „Dekalogu Turysty Pieszego”, postanowień „Regulaminu Zjazdu” i poleceń kierownictwa.

 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian przebiegu tras oraz modyfikacji programu Imprezy, podyktowanych wyższą koniecznością.

 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków, urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestnika podczas trwania Imprezy.

 11. Interpretacja regulaminu i programu Imprezy należy do organizatorów.

 12. Organizatorzy mają prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych.


ZGŁOSZENIA


 1. Zgłoszenie udziału w Obchodach następuje w drodze pisemnej na załączonej do regulaminu Karcie Zgłoszenia. Czytelnie wypełnione zgłoszenie wraz z kserokopią dowodu wpłaty należy przesłać listownie lub pocztą elektroniczną na adres organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 09 listopada 2012 r.

UWAGA! Wpisanie imienia i nazwiska na zgłoszeniu przesłanym pocztą elektroniczną traktowane będzie jak podpis.

 1. W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (stacjonarny, komórkowy), e-mail, serię i nr dowodu osobistego, nr leg PTTK i przewodnickiej lub krajoznawczej.


KOSZTY UDZIAŁU I ZASADY WNOSZENIA WPŁAT


 1. Wpisowe w terminie do 09 listopada 2012 r. w wysokości:

- Członkowie Koła – 120,00 zł.

- Przewodnicy i Piloci z terenu kraju – 300,00 zł.

należy wpłacić na konto:

PTTK Oddział Opole, ul. Krakowska 15/17, 45-018 Opole, Bank Zachodni WBK S.A. I O/Opole nr 45 1090 2138 0000 0005 5600 0947. 1. Kolejność wpłat i zgłoszeń decydować będzie o przydziale noclegów.


REZYGNACJA Z IMPREZY


 1. Rezygnacja z udziału w Imprezie przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia.

 2. W przypadku rezygnacji z imprezy po 12 listopada 2012 r. wpisowe nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku nieprzybycia na Zjazd organizatorzy nie zwracają wniesionych opłat.


ŚWIADCZENIA


 1. Noclegi w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym PTSM przy ul. Torowej 7 w Opolu.

 2. Pełne wyżywienie, na które składają się: dwa śniadania, obiadokolacja, wojskowa grochówka i uroczysta biesiada.

 3. Opiekę merytoryczną i przewodnicką na trasie wycieczek pieszej i autokarowej.

 4. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów turystycznych.

 5. Materiały krajoznawcze i promocyjne.

 6. Znaczek pamiątkowy.

 7. Odcisk pieczęci okolicznościowej.

 8. Odcisk pieczęci ozdobnej Koła.

 9. Wycieczka krajoznawczo-terenowa po Opolszczyźnie.

 10. Wycieczka krajoznawcza po Opolu.

 11. Udział w projekcji filmów o tematyce krajoznawczej.

 12. Potwierdzenie uzyskania brązowej odznaki krajoznawczej „Przyjaciel Opolszczyzny”.

 13. Książeczki i karty potwierdzeń w/w odznak.

 14. Transport na trasie wycieczki.

 15. Bezpłatny parking dla pojazdów.


UWAGA!

 1. Uczestnicy niebędący członkami PTTK zobowiązani są do wykupienia ubezpieczenia we własnym zakresie.

 2. Istnieje możliwość zakupu zdobytych odznak krajoznawczych.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość