Strona główna

Przewodnik dydaktyczny


Pobieranie 60.67 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar60.67 Kb.
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO

NA WYDZIALE LEKARSKIM I

ROK AKADEMICKI 2015/2016

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY
1. NAZWA PRZEDMIOTU : WIELODYSCYPLINARNE ASPEKTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA MUKOWISCYDOZY

2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej3 . Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:

 • Adres: I Katedra Pediatrii, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych UMP, ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań

 • Tel. /Fax tel. 61-8491432/fax. 61-8472685

 • Strona WWW (na stronie SK im. K. Jonschera) www.skp.ump.edu.pl

 • E-mail: pedgastro@skp.ump.edu.pl


4. Kierownik jednostki:


5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS:


6. Osoby odpowiedzialne za zajęcia fakultatywne

 • Osoba zaliczająca przedmiot: Dr hab. n. med. Aleksandra Lisowska

 • Tel. kontaktowy: 61-8491-385,

 • E-mail: alisow1@wp.pl

 • Osoba odpowiedzialna za organizację zajęć: j.w.

 • Tel. kontaktowy: j.w.

 • E-mail: j.w.


7. Miejsce przedmiotu w programie studiów:

Rok: III i IV WLI

Semestr: zimowy i letni

8. Liczba godzin ogółem: 5 cykli po 15 godz. = 75 godz., liczba pkt. ECTS: 5 x 1= 5

Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu

Semestr zimowy liczba godzin

W

Ć

Ćwiczenia kategoria

S

Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

4
4

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
2

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

1
1

Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej


3


Razem:
5
10Jednostki uczestniczące w nauczaniu przedmiotu

Semestr letni liczba godzin

W

Ć

Ćwiczenia kategoria

S

Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

4
4

Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej
2

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej

1
1

Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej3

Razem:
5
10

9 . Cel nauczania przedmiotu

Zgodnie z treścią zawartą w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, załącznik 54.


Cel i treści merytoryczne przedmiotu obejmują: szczegółową i aktualną wiedzę dotyczącą mukowiscydozy (CF) w zakresie: genetyki (czynniki genetyczne w etiologii choroby, zasady dziedziczenia, diagnostyka molekularna), diagnostyki, epidemiologii, etiopatogenezy, symptomatologii i terapii choroby, w tym zasad żywienia i leczenia żywieniowego oraz funkcjonowanie człowieka chorego i jego rodziny, problemy dnia codziennego.

 1. SYLABUS  1. Student zna zasady dziedziczenia mukowiscydozy, rozumie cel i zasadę badań screeningowych w kierunku tej choroby.

  2. Posiada wiedzę dotyczącą epidemiologii choroby.

  3. Zna zasady diagnostyki i kryteria rozpoznania mukowiscydozy.

  4. Rozumie mechanizmy patofizjologiczne i metaboliczne w przebiegu choroby implikujące objawy.

  5. Zna symptomatologię z układu pokarmowego i oddechowego oraz innych układów w przebiegu mukowiscydozy.

  6. Umie ocenić rozwój fizyczny i stan odżywienia dziecka z mukowiscydozą.

  7. Opanował zasady żywienia i możliwości leczenia żywieniowego chorych na mukowiscydozę.

  8. Zna podstawy terapii i rehabilitacji chorych z mukowiscydozą.

  9. Umie nawiązać z pacjentem empatyczny kontakt.

11.Tematyka poszczególnych ćwiczeń i seminariów


Ćwiczenia - Semestr zimowy / Semestr letni

Tematyka ćwiczeń

Osoba odpowiedzialnaMożliwość kontaktu z chorym na mukowiscydozę (wywiad, badanie przedmiotowe).

dr hab.med. Aleksandra Lisowska

dr n. med. Mariusz Szczepanik

Możliwość kontaktu z chorym na mukowiscydozę (wywiad, badanie przedmiotowe).

dr hab. med. Aleksandra Lisowska

dr n. med. Mariusz Szczepanik

Aspekty laryngologiczne w mukowiscydozie.

dr hab. med. Jarosław SzydłowskiOcena stanu odżywienia, formy leczenie żywieniowego, w tym demonstracja programu TPN (całkowitego żywienia pozajelitowego) oraz Pracowni Żywieniowej.

dr hab. med. Aleksandra Lisowska

dr n. med. Mariusz Szczepanik

Ocena stanu odżywienia, formy leczenie żywieniowego, w tym demonstracja programu TPN (całkowitego żywienia pozajelitowego) oraz Pracowni Żywieniowej

dr hab. med. Aleksandra Lisowska

dr n. med. Mariusz Szczepanik

Seminaria - Semestr zimowy/ Semestr letni

Tematyka seminariów

Imię i nazwisko osoby prowadzącej zajęciaCo to jest mukowiscydoza? Podłoże genetyczne i patomechanizm choroby oraz metody diagnostyczne, rokowanie.Prof. dr hab. J. Walkowiak, dr hab.med. Aleksandra LisowskaProblemy gastroenterologiczne i metaboliczne w mukowiscydozie.

Prof. dr hab. J. Walkowiak, dr hab.med. Aleksandra LisowskaAspekty mukowiscydozy u chorych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem patologii pulmonologicznej. Cz. 1.

dr hab. med. Szczepan Cofta

dr n. med. Joanna Goździk-Spychalska

Aspekty mukowiscydozy u chorych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem patologii pulmonologicznej. Cz. 2.


dr Agata Nowicka, mgr Witold BrelińskiChoroba oskrzelowo-płucna chorych na mukowiscydozę.


dr n. med. Zdzisława Kycler, dr. n. med. Irena Wojsyk-BanaszakAspekty laryngologiczne w mukowiscydozie

dr hab. med. Jarosław SzydłowskiOcena stanu odżywienia chorego na mukowiscydozę. Niedożywienie

w przebiegu chorobydr n. med. Mariusz SzczepanikLeczenie żywieniowe chorego na mukowiscydozę

dr n. med. Mariusz Szczepanik


12. Organizacja zajęć:

Podział grupy studenckiej biorącej udział w powyższych zajęciach fakultatywnych odbywa się na bieżąco, w trakcie trwania zajęć.

Zapisy na fakultet odbywają się wyłącznie drogą internetową na platformie WISUS, przez system AXON na stronie internetowej Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego: www.ump.edu.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ:

W każdym terminie uczestniczyć może do 20. studentów.

Liczba godzin w roku akademickim – 15, w tym:


seminaria i ćwiczenia   - 15

Zajęcia realizowane są na oddziałach: • Kliniki Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych

 • Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

 • Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej

 • Kliniki Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

Zajęcia z fakultetu z mukowiscydozy jest dla III oraz IV roku WLI, odbywają się przez 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku.

Adresy placówek, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne:

 • Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych. Adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
  Telefon: 61 847 26 85; 61 849 14 32

 • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej. Adres: Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
  Telefon: 61 8480 381

 • Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej. Adres: ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań,
  Telefon: 61 8480 111

 • Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej. Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań,
  Telefon: 61 841 70 61, 61 854 93 88


PROGRAM ZAJĘĆ:Poniedziałek
Miejsce: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, s. sem. nr2
8.00-8.45 Co to jest mukowiscydoza? Podłoże genetyczne i patomechanizm choroby oraz metody diagnostyczne, rokowanie.
Prof. dr hab. J. Walkowiak, dr hab. med. Aleksandra Lisowska

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych


8.45-9:30 Problemy gastroenterologiczne i metaboliczne w mukowiscydozie.
Prof. dr hab. J. Walkowiak/ dr hab. med. Aleksandra Lisowska
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
9:30-11:00 ćwiczenia w oddziale (oddział XIII, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych)

Wtorek

Miejsce-Klinika Pulmunologii, Alergologii i Onkologii Pulmunologicznej ul. Szamarzewskiego s. 47 (w piwnicy)

8.00-8.45 Aspekty mukowiscydozy u chorych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem patologii pulmonologicznej cz. 1
dr hab. med. Szczepan Cofta, dr n.med. Joanna Goździk-Spychalska
Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

8:45-10:15 Aspekty mukowiscydozy u chorych dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem patologii pulmonologicznej cz. 2
dr Agata Nowicka, mgr Witold Breliński
Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

Środa

Miejsce: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, s. sem. nr 2

8.00-9:30 Choroba oskrzelowo-płucna chorych na mukowiscydozę.

dr n. med. Zdzisława Kycler, dr. n. med. Irena Wojsyk-Banaszak

Klinika Pneumunologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej.
9:30-10:15 Aspekty laryngologiczne w mukowiscydozie
dr hab. med. Jarosław Szydłowski
Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
10:15-11:00 ćwiczenia w oddziale (oddział X, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej)

Czwartek

Miejsce: Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, s. sem. nr 2
8:00-8:45 Ocena stanu odżywienia chorego na mukowiscydozę.

Niedożywienie w przebiegu choroby.

dr n. med. Mariusz Szczepanik

Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych8:45-9:30 Leczenie żywieniowe chorego na mukowiscydozę

dr n. med. Mariusz SzczepanikKlinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
9:30-11:00 ćwiczenia w oddziale (oddział XIII, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych)
PROGRAM NAUCZANIA

Tematyka zajęć podana powyżej13.Kryteria zaliczenia przedmiotu:


Aktywny udział studenta na zajęciach, kolokwium zaliczeniowe.


14. Literatura:


Zalecana literatura:

  1. Walkowiak J., Pogorzelski A., Sands D. i wsp.: Zasady rozpoznawania i leczenia mukowiscydozy. Standardy Med., 2009, 6(3): 1-28.

  2. Mazurczak T. (red.) Mukowiscydoza. IMiDZ, 2006, s 87.

  3. Piotrowski R., Borawska U., Maksymowicz L.: Mukowiscydoza : poradnik dla rodziców i chorych. Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo Matio, r. 2009.

  4. Mielus M., Sands D.: Mukowiscydoza-poradnik żywieniowy dla dzieci i młodzieży. Blue Sparks Publishing Group, Wyd.I, Warszawa 2012

  5. Magazyn „Mukowiscydoza” – kwartalnik wydawany przez Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora:


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość