Przychody plan na 2013 RPobieranie 0.51 Mb.
Strona1/8
Data18.06.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 24/2014

Burmistrza Przasnysza

Z dnia 27 marca 2014 r.


Sprawozdanie

Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu na dzień 31.12.2013 r.


PRZYCHODY

PLAN NA 2013 R.


WYKONANIE% WYKONANIE

Wpływ z usług


131 660,00


131.617,74


99,97 %


Odsetki od środków

na rachunku


20,00

1.77

8,85 %


Wpływ z różnych dochodów

5 000,00

4.590,99

91,82


Dotacje z budżetu Miasta

700 00,00


700.000,00


100,00 %OGÓŁEM PRZYCHODY

836 680,00


836.210,50


99,94 %Stan środków obrotowych na początek roku

0,00

887,33

OGÓŁEM

836 680,00


837.097,83


100,05 %


Kwota środków na rachunku bankowym w wysokości 887,33 według stanu na 01.01.2013 r. pochodzi z przychodów własnych domu kultury.
OGÓŁEM PRZYCHODY

836 210,50I. Przychody - MDK

659.389,58Wpływy z usług ( nauka gry w Ognisku Muzycznym, za naukę tańca, aerobik, zajęcia artystyczne, prowizje od przyjmowania ogłoszeń od Tygodnika Ciechanowskiego, bindowanie, oprawa prac, wynajem sali, sceny, sprzętu nagłaśniającego)

114.711,82

Odsetki od środków na rachunku

1,77

Wpływ z różnych dochodów

1.690,99

Dotacje z budżetu Miasta

542.985,00

II. Przychody - Ochotnicza Straż Pożarna

40.000,00

Dotacje z budżetu Miasta

40.000,00III. Przychody - Dni Przasnysza
Wpływy z usług

100.828,01
4.013,01

Wpływ z różnych dochodów (sponsoring, reklama)


2.900,00

Dotacje z budżetu Miasta


93.915,00IV. Przychody – KINO

12.892,91


Wpływ z usług

- sprzedaż biletów
12.892,91

12.892,91

V. Przychody – Przasnyska Kapela Podwórkowa
- Dotacje z budżetu Miasta8.000,00
8.000,00V. Przychód – Teatr nad Węgierką
- Dotacje z budżetu Miasta4.000,00
4.000,00VI. Przychód – Miejski Chór Męski
- Dotacje z budżetu Miasta


11.100,00
11.100,00


KOSZTY

PLAN NA 2013 R.


WYKONANIE% WYKONANIE


Wynagrodzenie

393 745,00


393.743,56


100,00 %

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 965,00


20.963,65


99,99 %

Składki na ubezpieczenie społeczne

78 915,00


78.914,76


100,00 %

Składki na Fundusz Pracy

7.480,00

7.479,30

99,99 %

Wynagrodzenie bezosobowe

69 010,00


69.009,94


100,00 %

Zakup materiałów i wyposażenia

34 572,00


34.571,42


100,00 %

Zakup energii

60 332,00


60.331,27


100,00 %

Zakup usług pozostałych

152 733,00


152.732,12


100,00 %

Zakup usług dostępu do sieci internet

1 170,00

1.169,29

99,94 %


Opłata z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

1 202,00

1.201,33

99,94 %


Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

925,00

924,03

99,90 %


Delegacje

1 213,00

1.212,61

99,97 %

Różne opłaty i składki

2 202,00

2.202,00

100,00 %

Fundusz Świadczeń Socjalnych

12 216,00


12.215,30


99,99 %OGÓŁEM KOSZTY

836 680,00


836.670,58


100,00 %Stan środków obrotowych na koniec roku

0

427,25

OGÓŁEM

836 680,00


837.097,83


100,05 %


: nt-bin -> private -> przasnysz
przasnysz -> Specyfikacja
przasnysz -> Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2015
przasnysz -> ProtokóŁ Nr xliii/2009 z sesji Rady Miejskiej w Przasnyszu odbytej w dniu 30 grudnia 2009 r pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana mgr Zbigniewa Sztuca
przasnysz -> Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2015 r w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg
przasnysz -> Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2012
przasnysz -> Informacja burmistrza przasnysza z dnia 5 listopada 2010 r
przasnysz -> Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym w 2012 r w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
przasnysz -> Sprawozdanie z realizacji miejskiego programu profilaktyki I rozwiązywania problemów alkoholowych oraz miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok
przasnysz -> ProtokóŁ Nr 40/2013 z posiedzenia Komisji Stałych Rady Miejskiej w Przasnyszu w dniu 16. 12. 2013 r pod przewodnictwem Przewodniczącego obrad
przasnysz -> SKŁad osobowy obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Przasnyszu z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Żwirki I Wigury 4


  1   2   3   4   5   6   7   8


©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy