Strona główna

Przyczyny nadania immunitetu Postanowienia


Pobieranie 21.34 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar21.34 Kb.

Panujący

Data

Przyczyny nadania immunitetu

Postanowienia

Skutki

Kazimierz Sprawiedliwy

Przywilej Łęczycki 1180r.

Odbieranie kościołowi, osobom duchownym ziem i dóbr łamiąc prawo i zwyczaje

dobra zmarłych biskupów nie będą już więcej konfiskowane, jeśli ktoś położywszy rękę na rzeczach zmarłego biskupa, trzymany będzie węzłami klątwy,

Słudzy książąt przestali napadać na biednych podróżując, potwierdzenie władzą apostolską tego dokumentu i nadanie mu wartości Boskich

Ludwig Węgierski

Przywilej koszycki 1374r.

Wydany w zamian za wyrażenie zgody na powołanie na tron córki Ludwika Węgierskiego - Jadwigi.

Obniżenie podatku poradlnego do 2 groszy z łana chłopskiego, zwolnienie z obowiązku budowy i naprawy zamków, odszkodowanie z udział szlachty w wyprawach poza granice kraju,

zmiana w kwalifikowaniu do stanu szlacheckiego. Nie wystarczało posiadanie ziemi, aby zdobyć godność szlachecką. Należało wykazać się posiadaniem szlacheckiego przodka.

Władysław Jagiełło

Przywilej Piotrkowski 1388r.

Przypodobanie się władcy szlachcie

Zobowiązywał króla do wykupywania rycerzy z niewoli również jeśli dostali się do niej w czasie wojny w granicach Polski,

oddawanie zarządu w grodach Polakom, wynagradzanie szlachty za wyprawy wojenne poza granice kraju

Władysław Jagiełło

Przywilej Czerwieński

1422r.


W celu uzyskania następstwa tronu.nietykalność dóbr bez wyroku sądowego; szlachcic mógł być sądzony jedynie według prawa pisanego (nie zwyczajowego);

rozszerzenie przywilejów stanowych zakazywano pełnienia przez jedną osobę urzędów sędziego ziemskiego i starosty

Władysław Jagiełło

Statut Warcki 1432r.

Zapewnienie ciągłości dynastii.

Określenie zasad opuszczania wsi przez chłopów i zezwolenie na usuwanie sołtysów oraz przymusowe wykupywanie ich ziemi

likwidacja cechów rzemieślniczych, chociaż ten punkt pozostał martwy. Nigdy go nie zrealizowano;

Władysław Jagiełło

Przywilej Jedlneńsko-Krakowski

1433r


Aby zapewnić swoim synom władzę w Polsce

Wyłączność szlachty do sprawowania urzędów państwowych ziemskich i niektórych kościelnych

Nietykalność osobista szlachty i duchowieństwa (zakaz więzienia)

Kazimierz Jagiellończyk

Przywilej Nieszawski 1454r.

W związku ze zwołaniem pospolitego ruszenia na wojnę z Krzyżakami.

Zakaz zwoływania przez króla pospolitego ruszenia i nakładania nowych podatków bez zgody sejmów ziemskich

Podniesienie znaczenia sejmików ziemskich

Jan Olbracht

Przywilej Piotrkowski 1496r.

Przypodobanie się szlachcie.

Ograniczał wychodzenie chłopów ze wsi ( 1 na rok ) zwalniał szlachtę z opłat celnych na handel zbożem, mieszczanie nie mogli wykupywać ziem, swoboda żeglugi na wszystkich rzekach

zabraniał zatrudniania w miastach chłopów, którzy nie posiadali potwierdzonej zgody na opuszczenie wsi, potwierdzał prawo wojewodów do ustalania cen maksymalnych na produkty rzemieślnicze

Aleksander Jagiellończyk

Akt Mielnicki

1501r.


Ustępstwa na rzecz magnaterii

chłop nie mógł opuści wsi bez zgody pana ( przywiązanie do ziemi )

Przekazanie senatorowi sterów rządów nad państwem


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość