Strona główna

Przygoda z techniką”


Pobieranie 29.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar29.53 Kb.

II Edycja Konkursu Wiedzy Technicznej

Przygoda z techniką” 1. Która z firm wprowadziła do systemów transmisji danych standard FireWire:

 1. Microsoft

 2. AMD

 3. Intel

 4. Apple
 1. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel oferuje kilka wariantów adresowania komórek.

Adres $G12 jest przykładem adresowania:

 1. względnego

 2. bezwzględnego

 3. mieszanego

 4. indeksowego
 1. Napięcie mierzone przez woltomierz w układzie przedstawionym na rysunku wzrośnie, gdy:

 1. zwiększy się ilość światła

 2. z
  R2
  mniejszy się ilość światła

 3. zmniejszy się zakres pomiarowy woltomierza

 4. zwiększy się zakres pomiarowy woltomierza

 1. C
  R1
  o następuje w drugim suwie pracy silnika czterosuwowego?

 1. praca

 2. wydech

 3. sprężanie

 4. ssanie
 1. Którym narzędziem pomiarowym dokonasz najdokładniejszych pomiarów średnic wałków:

 1. suwmiarką

 2. sprawdzianem do otworów

 3. linijką

 4. mikrometrem
 1. Gdzie wykorzystywany jest interfejs SCSI (Small Computer Systems Interface)

 1. łączenie wielu monitorów LCD z komputerem

 2. łączenie wielu dysków twardych oraz napędów taśmowych

 3. łączenie urządzeń multimedialnych, np. kamer cyfrowych

 4. łączenie wielokanałowych kart dźwiękowych z zestawem głośnikowym
 1. Napięcie dyfuzji jest napięciem występującym w złączu p-n :

 1. bez polaryzacji

 2. przy oświetleniu złącza

 3. przy polaryzacji wstecznej złącza

 4. przy braku napięcia polaryzującego
 1. Spośród wymienionych formatów plików dźwiękowych wybierz ten, który nie został poddany kompresji:

 1. mp3

 2. ogg

 3. wma

 4. wav
 1. Pierwszy samochód osobowy produkowany seryjnie na świecie to:

 1. Fiat

 2. Opel

 3. Ford

 4. Volkswagen
 1. Narzynka to:

 1. małe narzędzie do nacinania rowków

 2. małe narzędzie do skrobania

 3. małe narzędzie do nacinania gwintów zewnętrznych

 4. małe narzędzie do nacinania gwintów wewnętrznych
 1. Do podłączenia tradycyjnego monitora CRT do komputera wykorzystuje się gniazdo:

 1. DVI-D (18+1 pin)

 2. D-Sub (15 pin)

 3. USB (4 pin)

 4. PS/2 (6 pin)
 1. Znacznik w języku HTML odpowiada za:

 1. definicję tabeli

 2. definicję ramki

 3. definicję obramowania elementu graficznego

 4. definicję hiperłącza
 1. Pokazany symbol elementu to:

 1. dioda Zenera

 2. warystor

 3. dioda pojemnościowa

 4. termistor
 1. Adres IP komputera jest liczbą, która w postaci binarnej zajmuje:

 1. 2 bajty

 2. 4 bajty

 3. 8 bajtów

 4. 16 bajtów
 1. Który ze standardów zapisu płyt DVD ma największą trwałość i posiada wbudowany system kontroli błędów:

 1. DVD+RW

 2. DVD+R

 3. DVD-RAM

 4. DVD-RW
 1. P
  Uz = 10,2 V
  rąd diody będzie wynosił 2 mA, gdy wartość rezystora R wyniesie:

 1. 4,5 kΩ


 2. R
  4 kΩ

 3. 400 Ω

 4. 4
  UF = 1,2 V
  50 Ω
 1. Element posiadający co najmniej trzy wyprowadzenia to:

 1. fotoogniwo

 2. dioda impulsowa

 3. tranzystor bipolarny

 4. dioda Zenera
 1. W jaki sposób wynaleziono kuchenkę mikrofalową?

 1. podczas prac nad radarem

 2. podczas lotu na Księżyc

 3. podczas prac nad reaktorem jądrowym

 4. podczas prac nad wzmacniaczem kwantowym
 1. Pierścienie w silnikach spalinowych służą do:

 1. smarowania tulei cylindra

 2. uszczelniania komory spalania

 3. smarowania i uszczelniania tulei cylindra

 4. docierania tulei cylindra
 1. Protokół FTP w trybie aktywnym używa następujących portów komunikacyjnych

  1. 10 i 20

  2. 20 i 21

  3. 21 i 30

  4. 20 i 25
 1. Element którego parametry zależą od zewnętrznego pola magnetycznego to:

 1. magnetron

 2. hallotron

 3. gazotron

 4. megafon
 1. Skrót klawiszowy Ctrl + Z powoduje:

 1. kopiowanie

 2. zamknięcie programu

 3. zaznaczenie elementów

 4. cofnięcie ostatniej czynności
 1. Trymer – to potoczna nazwa:

 1. rezystora

 2. cewki

 3. kondensatora dostrojczego

 4. przekaźnika
 1. Podczas zamiany liczby 011010 na system dziesiętny otrzymano:

 1. 20

 2. 26

 3. 24

 4. 22 1. Pierwszy alternator czyli prądnicę prądu przemiennego stosowaną jako źródło prądu w pojazdach mechanicznych skonstruował:

 1. Albert Einstein

 2. Aleksander Łukasiewicz

 3. Nikola Tesla

 4. Guglielmo Marconi
 1. Stycznikiem elektronicznym nie jest :

 1. triak

 2. tyrystor

 3. dioda

 4. tranzystor
 1. Popularne karty pamięci stosowane w aparatach cyfrowych np. MMC, SD itp., zawierają w swej strukturze pamięć typu:

 1. EPROM

 2. RAM

 3. Flash

 4. Fresh
 1. Zamknięcie wyłącznika „w” spowoduje:

 1. zwiększenie wskazania amperomierza i zmniejszenie wskazania woltomierza

 2. wskazania pozostaną bez zmian

 3. zmniejszenie wskazania amperomierza i zwiększenie wskazania woltomierza

 4. zwiększenie wskazania amperomierza i zwiększenie wskazania woltomierza
 1. Sprzęgło stosuje się do:

 1. wyłączenia silnika

 2. połączenia dwóch wałów

 3. rozruchu silnika

 4. zwiększenia obrotów silnika
 1. Na podanym schemacie wartość napięcia baterii powinna wynosić:

 1. 1,5 V

 2. 3 V

 3. 4,5 V

 4. 9 V
 1. Przetworniki CCD zbudowane są z pojedynczych sensorów, które są:

 1. termistorami

 2. fotodiodami

 3. rezystorami

 4. dławikami 1. Gdzie umieszcza się liczbę wymiarową na rysunku technicznym:

 1. nad linią

 2. pod linią

 3. obok linii

 4. wcale
 1. W którym roku wynaleziono tranzystor?

 1. 1932

 2. 1948

 3. 1962

 4. 1887
 1. W jaki sposób nie należy uwalniać porażonego spod działania prądu elektrycznego:

 1. przez wyłączenie napięcia

 2. przez odciągnięcie szybko rękami porażonego

 3. przez odizolowanie porażonego np.przez podsunięcie pod nogi materiału izolacyjnego

 4. przez przecięcie przewodów od strony zasilania za pomocą narzędzi z izolowanymi rękojeściami
 1. Który z programów umożliwia wykonywanie rysunków technicznych

 1. Paint

 2. Corel Draw

 3. CAD CAM

 4. Word
 1. Szczelinomierz służy do:

 1. sprawdzania szczelin między zębami

 2. do mierzenia średnic otworów

 3. do mierzenia szczelin między częściami

 4. takie urządzenie pomiarowe nie istnieje
 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Elektryków Polskich nie może zostać:

 1. student wyższej uczelni o specjalności nie związanej z elektryką

 2. absolwent oraz uczeń ostatniego roku średniej szkoły zawodowej o specjalności związanej z elektryką

 3. technik po kierunku związanym z elektryką

 4. inna osoba, której osiągnięcia w dziedzinie elektryki lub działalność na rzecz SEP uzasadniają przyjęcie
 1. Przewód ochronny w instalacji elektrycznej ma oznaczenie i powinien mieć kolor:

 1. PEN i ma kolor niebieski

 2. PE i ma kolor czarny

 3. PEN i ma kolor dowolny

 4. PE i ma kolor zielono-żółty
 1. W jakich zawodach ZSME będzie kształcić w nowopowstałych technikach w roku
  szkolnym 2006/2007 :

 1. technik górnik i technik elektryk

 2. technik elektronik i technik mechanik

 3. technik budowy dróg i technik elektryk

 4. technik elektryk i technik elektronik
 1. Kto w 1879 r. zbudował pierwszy model lokomotywy elektrycznej?

 1. Arnold von Siemens

 2. Samuel Colt

 3. Werner von Siemens

 4. Charles Kerebs
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość