Strona główna

Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi


Pobieranie 20.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar20.08 Kb.

 • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.

 • Sprawdzaj czy fundamenty twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.

 • Odpompuj zalane piwnice stopniowo - około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie -
  w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.

 • Używaj mocnego obuwia i bateryjnych lamp lub latarek w czasie oględzin zabudowań.

 • Jeśli to możliwe, przed przystąpieniem do usuwania skutków powodzi w twoim domu zrób zdjęcia, bądź zapis wideo zastanych zniszczeń - zarówno budynku, jak i wyposażenia. Materiał ten przydatny będzie dla firmy ubezpieczeniowej przy ubieganiu się o odszkodowanie, pomoże udokumentować straty. Wielkość strat powodziowych zgłoś niezwłocznie w firmie ubezpieczeniowej.

 • Włącz się czynnie, jeśli nawet nie posiadasz żadnego sprzętu w likwidację skutków powodzi. Wystarczy tylko zgłosić chęć uczestniczenia w niej. Dalszymi twoimi poczynaniami pokieruje zespół zarządzania kryzysowego.

Klęski żywiołowe, w tym powódź nigdy nie ustaną. Będą nam zawsze towarzyszyć. Stąd jedyna rada: trzeba umieć odpowiednio do niej się przygotować.

PAMIĘTAJ!!!

 • nie uszkadzaj wałów przeciwpowodziowych;

 • nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;

 • nie uprawiaj gruntu przy wałach w odległości co najmniej 3 m od wału;

 • nie sadź drzew na wałach;

 • nie uszkadzaj umocnień;

 • nie stawiaj budynków, nie kop studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.


TELEFONY ALARMOWE

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
25 – 6858090 lub 6858092

(czynny całą dobę w czasie powodzi)Starostwo Powiatowe w Otwocku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

22 – 7194821

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku

22 7109090, 22 7109091

Państwowa Straż Pożarna w Otwocku
22 - 7181640, 7181642


Straż pożarna- 998

Policja – 997
Pogotowie ratunkowe – 999


Pogotowie energetyczne - 991


Urząd Gminy Sobienie-Jeziory tel. fax. 25 6858090, 25 6858092
e-mail: gminasj@gminasj.pl
ZANIM PRZYJDZIE POWÓDŹ !!!

 1. PRZED POWODZIĄ

 • Poznaj podstawowe pojęcia, związane z zagrożeniem powodziowym:
  Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego tj. osiągnie wg. odczytu na wodowskazie Gusin - 3,70 cm i nadal się podnosi.
  Alarm powodziowy ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom wody w rzece osiągnie stan alarmowy, tj. wg. odczytu na wodowskazie Gusin - 4,20 cm a prognoza hydrologiczna przewiduje dalszy przybór wód.

 • Dowiedz się w Urzędzie Gminy Sobienie-Jeziory czy:
  - nie mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym),
  - zapoznaj się z powodziowymi sygnałami ostrzegania i alarmowania, które uzyskasz

pod numerem telefonu 25-6858090 w 37 lub 25 6820764

- w razie powodzi będzie zorganizowana przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory

ewakuacja ludzi i mienia.


 • Ubezpiecz siebie i swój dobytek.

 • Zaopatrz się w przydatny sprzęt:
  - latarki, radioodbiornik bateryjny + zapasowe baterie, świece, zapałki, zapalniczki.

 • Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres 3 dni i zdolnym do pomocy
  sobie i innym

 • informuj Wójta Gminy Sobienie-Jeziory o potrzebach.

 • Upewnij się czy masz adresy i telefony osób kontaktowych.

 • Zapoznaj rodzinę, o sposobie zabezpieczenia: mieszkania, domu, obejścia przed powodzią i grabieżą.

 • Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

 • Upewnij się, że wszyscy członkowie twojej rodziny znają sposób postępowania na wypadek powodzi. Szczególną uwagę zwróć na dzieci. Naucz je jak i kiedy wezwać policję, straż pożarną i inne służby ratownicze.2. W CZASIE POWODZI
► W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne

lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową. • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny wskazane przez Wójta Gminy .

 • Jeśli posiadasz telefon komórkowy miej go pod ręką.

 • Jeżeli Wójt Gminy Sobienie-Jeziory ogłosi ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną.

 • Pamiętaj także o swoich zwierzętach. Jeżeli nie zdążyłeś ewakuować zwierząt, uwolnij je z pozamykanych pomieszczeń. Pamiętaj, że one tez posiadają instynkt samozachowawczy i będą dążyć do opuszczenia zagrożonego rejonu.

 • Miej pod ręką apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne leki używane przez domowników, niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce, dowód tożsamości, dokumenty bankowe, dokumenty prawne, pieniądze i pamiątki rodzinne (zgromadź
  w górnych partiach domu, mieszkania).

 • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą zdatną do picia, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu: ACE, Bielinka, inne.

 • Zabezpiecz swoje mieszkanie, swój dom tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji, wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.

 • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być zatrute (skażone).

 • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka. Nie próbuj także przejeżdżać przez wodę powodziową samochodem lub pozostawać w nim
  w przypadku jego unieruchomienia.

 • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj do badania gruntu przed sobą tyczki. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.

 • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych .

 • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.

 • Jeśli czas pozwoli, zostaw wiadomość dla innych z informacją dokąd i kiedy wyjechałeś , jeśli posiadasz skrzynkę na listy, to zostaw wiadomość właśnie tam. Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) - pomagaj!!!

 • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu - to połowa sukcesu.

Uwaga! ! !
Ustala się zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb :

- Kolor BIAŁY - potrzeba ewakuacji
- Kolor CZERWONY - potrzeba żywności i wody


- Kolor NIEBIESKI - potrzeba pomocy medycznej3. PO POWODZI

 • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nieoczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.

 • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione
  i nie wytrzymać ciężaru twojego samochodu (ciągnika), czy innego pojazdu.

 • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych, dotyczących udzielanej pomocy tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.

 • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.

 • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.

 • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.

 • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności wodociągu lub o innych zagrożeniach występujących na twoim terenie.

 • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.

 • Dopilnuj, aby instalacje domowe; elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość