Strona główna

Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”


Pobieranie 25.83 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.83 Kb.
Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Projekt edukacyjny klas I-III „KTO CZYTA, NIE BŁĄDZI”


Nazwa szkoły/placówki


Szkoła Podstawowa im. Orła Białego
w Biskupicach OłobocznychAdres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.


  1. Biskupice Ołoboczne, gmina Nowe Skalmierzyce, powiat ostrowski

ul. Szkolna 7, 63-460 Nowe Skalmierzyce

  1. tel. 62 762 11 51

  2. spbiskupice@noweskalmierzyce.pl

  3. WWW.spbiskupice.noweskalmierzyce.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Krystyna Szczegóra, Donata Szymańska-Marciniak, Dorota Gąsior


1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


W roku szkolnym 2013/2014r. w klasach I-III realizowany był projekt edukacyjny pt.: „Kto czyta, nie błądzi”. Zorganizowanie tego typu zajęć i wdrożenie działań mających na celu propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej było jednym z wniosków wypływających z nadzoru pedagogicznego. Problemy uczniów z czytaniem, słabe wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, słaba kultura czytania nie tylko wśród dzieci, ale również wśród dorosłych wskazywały, że należy podjąć działania zmierzające do zmiany takich zachowań. Działania rozpoczęły się od października i trwały osiem miesięcy - do maja bieżącego roku. Celem projektu było wyrabianie w dzieciach nawyku systematycznego czytania, propagowanie czytelnictwa i zachęcanie do sięgania po dzieła literatury oraz integracja i rozwijanie współpracy z rodzicami. W ramach projektu podejmowane były różnorodne działania. Przez 10 dni w każdym miesiącu uczniowie samodzielnie czytali w domu wybraną przez siebie książkę. Fakt ten odnotowywali w Karcie czytelnika, a rodzice potwierdzali czytanie własnym podpisem. Położyliśmy również nacisk na słuchanie głośnego czytania w klasie. Dwa razy w tygodniu nauczyciel lub zaproszony rodzic czytał wybrany tekst dzieciom. Aby stać się aktywnymi czytelnikami, już w październiku uczniowie klasy I przeszli uroczyste pasowanie na czytelnika biblioteki i mogli wypożyczyć swoją pierwszą książeczkę i spróbować „czytania” samodzielnie lub z pomocą rodziców. Pierwszoklasiści do pierwszej książeczki wykonali także własne ilustracje. Kolejnym, bardzo ciekawym zadaniem był konkurs na Dzienniczek ciekawej książki, w którym dzieci poprzez ilustrację oraz krótki opis wybranych pozycji zachęcały swoich kolegów i koleżanki do przeczytania polecanych książek. Uczniowie mogli również rozwinąć swój talent pisarski, tworząc własne opowiadania i wiersze. Wszystkie dzieła zaprezentowane zostały na tablicy własnej twórczości. Ważnym działaniem w projekcie był Wieczór z książką. Zaproszeni na to spotkanie rodzice wspólnie ze swoimi dziećmi czytali wybrane utwory. Uczestnicy spotkania mogli przenieść się w piękny świat bajek czy wierszy. Dzieci przygotowały również trzy przedstawienia teatralne: 120 przygód Koziołka Matołka, Szewczyk Dratewka oraz Ananasy z naszej klasy. Zaprezentowały je podczas spotkania z okazji Dnia Rodziny. Rodzice także przygotowali dla dzieci przedstawienie: Gwiazdeczka, które odbyło się na spotkaniu bożonarodzeniowym. Istotnym akcentem działań „o książce” było zorganizowane spotkanie z pisarzem Andrzejem Markiem Grabowskim. Spotkanie autorskie miało charakter zabawy, w czasie której dzieci nie tylko poznały książki autora, ale także tajemnice produkcji programów telewizyjnych oraz dowiedziały się, jak powstają piosenki.
Efekty prac dzieci i rodziców w formie wystawek zaprezentowane zostały na korytarzu szkolnym. Przygotowane książeczki z wystawki w czerwcu przekazane zostały do biblioteki szkolnej – gdzie nadal są oglądane przez dzieci i zachęcają innych do czytania.
Cele projektu:

Propagowanie czytelnictwa i zachęcanie dzieci do częstego sięgania po wartościowe dzieła literatury polskiej i światowej poprzez:

- rozbudzenie zainteresowań czytelniczych

- wzbogacenie słownictwa

- wyrabianie nawyku korzystania z bogactwa literatury pięknej

- rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć

- rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej

- kształtowanie zmiany postaw i nastawień do czytania, wyrobienie nawyku częstego sięgania po książkę

- integrację społeczności szkolnej

- rozwijanie współpracy z rodzicami

2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


W projekcie uczestniczyło 41 uczniów oraz rodzice uczniów klas I-III. Projekt okazał się ciekawą formą, w której poprzez różnorodne działania zachęca się do sięgania po książkę. Wymiernym efektem jest zwiększona liczba wypożyczeń w bibliotece oraz poprawa jakości czytania wśród uczniów przez uczniów, którzy zaczęli traktować czytanie jak o ciekawy sposób spędzania czasu.
W wyniku działań dzieci:

- lepiej rozumieją teksty i polecenia

- łatwiej formułują wypowiedzi ustne i pisemne

- posiadają lepszą zdolność koncentracji

- rozwijają skłonność do refleksji oraz myślenia krytycznego i przyczynowo-skutkowego

- mają większą motywację do działania i nauki

- poprawiają relację z kolegami i czytającymi osobami z rodziny

- wypożyczają więcej książek i samodzielnie je czytają


3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


Projekt podczas realizacji nie wymaga nakładów finansowych.

Warto w każdej klasie omówić działania na zebraniach z rodzicami. Rodzice wyrazili akceptację dla podjętych działań, potwierdzali, że współpraca ze szkołą stanowi właściwy kierunek do kształtowania dobrych nawyków wśród dzieci.

Pozytywny efekt przyniosło zorganizowanie wspólnego spotkania z książką dla dzieci i rodziców.4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


Projekt realizowany w szkole:

http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/projekt-edukacyjny-klas-i-iii-%E2%80%9Ekto-czyta-nie-b%C5%82%C4%85dzi%E2%80%9D

Notatka dotycząca spotkania z pisarzem A.M.Grabowskim:http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/spotkanie-z-andrzejem-grabowskim-2013

Artykuł ze spotkania rodzicami: Wieczór z książką:http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/wiecz%C3%B3r-z-ksi%C4%85%C5%BCk%C4%85-2014

Zdjęcia z przedstawienia przygotowanego przez rodziców podczas spotkania wigilijnego:http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/galeria/wigilijne-spotkania-w-naszej-szkole-2013

Artykuł i zdjęcia z okazji Święta Rodziny:http://spbiskupice.noweskalmierzyce.pl/pl/news/%C5%9Bwi%C4%99-rodziny-2014


Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r.,

Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Dorota Gąsior

Krystyna Szczegóra

Donata Szymańska-Marciniak

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość