Strona główna

Przykłady dobrych praktyk w edukacji „Dzielimy się doświadczeniami”


Pobieranie 38.18 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.18 Kb.
Formularz zgłoszeniowy

Przykłady dobrych praktyk w edukacji

„Dzielimy się doświadczeniami”

Tytuł/nazwa projektu/przedsięwzięcia

Koło polonistyczne

Znawcy języka polskiego”


Nazwa szkoły/placówki


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile


Adres szkoły/placówki

1. miasto, gmina, powiat, ulica,

2. telefon,

3. e-mail,

4. strona internetowa.


1. Piła, powiat pilski, al. Wojska Polskiego 45

2. (67) 214 28 93

3. sp7@pi.home.pl

4. www.sp7pila.pl

Autor projektu/przedsięwzięcia

(imię, nazwisko, stanowisko)

Stanisława Grelowska – dyplomowany nauczyciel języka polskiego, przewodnicząca zespołu samokształceniowego nauczycieli humanistów, pomysłodawca i realizator autorskiego prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla uczniów zainteresowanych tajnikami ojczystego języka


1. Opis dobrej praktyki (np. opis przesłanek, które zainspirowały do realizacji projektu, innowacyjność/oryginalność pomysłu, skuteczność zastosowanych metod i form pracy, cele projektu, czas realizacji...).


Od początku mojej pracy dydaktycznej w szkole widziałam potrzebę rozbudzania zainteresowania tajemnicami języka polskiego, pogłębiania wiedzy zdobywanej na lekcjach oraz stworzenie możliwości redagowania różnych form wypowiedzi, często wykraczających poza podstawę programową. Mogłam to zrealizować w ramach zajęć koła polonistycznego „Znawcy języka polskiego”. Tytuł informował i zachęcał uczestników do brania udziału w zajęciach po to, by twórczo spędzić czas wolny i stać się znawcą mowy ojczystej. Zajęcia prowadzę w klubach zainteresowań, np. klub literacki, poetycki, recytatorski, które tworzą się w zależności od zainteresowań uczniów oraz od potrzeby przygotowania ich do wybranych konkursów szkolnych i na wyższych szczeblach. Dla wszystkich uczniów, ale szczególnie dla uczestników koła, organizuję wiele różnych konkursów szkolnych, aby mogli sprawdzić zdobytą wiedzę i umiejętności. Tak zrodził się, m. in. pomysł szkolnego konkursu „Znawcy języka polskiego”, który pozwala ocenić sprawność posługiwania się mową ojczystą w różnych sytuacjach codziennych i niecodziennych. Inne konkursy zachęcają uczniów do próby sił w dziedzinie pisarstwa i poezji. Z uczestnikami koła przygotowuję także występy na okazjonalne akademie szkolne. Osiągane sukcesy sprawiają uczniom dużo radości, a te na wyższych szczeblach promują także naszą szkołę w środowisku.2. Rezultaty/korzyści projektu (efekty, które powstały w wyniku realizacji projektu).


  1. Koło spełnia swoje zdanie wobec uczniów, ponieważ każdego roku znajdują się dzieci, które chętnie uczęszczają na zajęcia.

  2. Do korzyści, płynących z tego projektu niewątpliwie należy zaliczyć sukcesy uczniów, odniesione w konkursach na różnych szczeblach. Wymienię te z ostatnich lat.

Rok szkolny 2007/08

– V Regionalny Turniej Jednego Wiersza i Prozy o Złote Piórolaureat

– Miejski konkurs literacko-plastyczny Moja babcia, mój dziadek - 4 laureatki

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Albus 2008 – laureat

– VI Miejski Konkurs Recytatorski Poezja sercu bliska – laureatka Nagrody Publiczności

– VI Miejski Konkurs Poetycko – Plastyczny Piła miasto, w którym mieszkam – laureatka

– Miejski Konkurs Recytatorski Wiersz może bawić – wyróżnienie

– VII Miejski Konkurs Języka Polskiego – laureat

Szkolny konkurs literacki Wokół Adama Mickiewicza – 6 laureatów

Szkolny konkurs A. Mickiewicz – poeta, patriota, polityk – 3 laureatów

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam – 3 laureatów

– Szkolny konkurs Pięknie czytamy wiersze i bajki Adama Mickiewicza – laureatka

Rok szkolny 2008/09

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Słowo daję – finalista

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Albus 2009laureat

– Wojewódzki Konkurs Twórczości Adama Mickiewicza – finalistka

– VII Miejski Konkurs Recytatorski Poezja sercu bliska – laureatka

– VIII Miejski Konkurs Języka Polskiego – laureat

– Szkolny konkurs Pięknie czytamy wiersze i bajki Adama Mickiewicza – laureat

– Szkolny konkurs A. Mickiewicz – poeta, patriota, polityk – laureat

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam dla kl. VI – 4 laureatów

– Szkolny Konkurs Ortograficzny – Mistrz ortografii klas VI

– Szkolny konkurs dla miłośników języka polskiego Znawcy języka – 6 laureatów

Rok szkolny 2009/10

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Albus 2010 – 5 laureatów

– II Miejski Konkurs Mitologiczny Na Olimpie – II miejsce drużyny

– I Miejski Konkurs Recytatorski Dziecko w poezji – laureat

– Szkolny konkurs Pięknie czytamy wiersze i bajki Adama Mickiewicza – 3 laureatów

– Szkolny konkurs frazeologiczny – 3 laureatów

Rok szkolny 2010/11

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Albus 2011 – 2 laureatów, 1 wyróżnienie

– IX Miejski Konkurs Recytatorski Poezja sercu bliska – laureatka

– Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Słowo daję – wyróżnienie

– Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Twórczości A. Mickiewicza oraz Romantyków Polskich – wyróżnienie

– Szkolny konkurs Pięknie czytamy wiersze i bajki Adama Mickiewicza – 4 laureatów

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam dla klas VI – laureatka

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam dla klas V – 2 laureatów

– Szkolny konkurs dla miłośników języka polskiego Znawcy języka – 2 laureatów


i 3 wyróżnienia

Rok szkolny 2011/12

– Ogólnopolski Konkurs Języka Polskiego Albus 2012 – laureat i 2 wyróżnienia

– Etap rejonowy Ogólnopolskiego Konkursu Ojczyzny Polszczyzny – laureat

– II Miejski Konkurs Język polski bez tajemnic – 2 laureatów

– X Miejski Konkurs Recytatorski Poezja sercu bliska – 2 laureatów

– XI Miejski Konkurs Języka Polskiego – 3 laureatów

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam dla klas VI – 3 laureatów

– Szkolny konkurs Rozumiem, co czytam dla klas IV – 4 laureatów

– Szkolny konkurs pięknego czytania dla klas IV – 2 laureatów

– Szkolny konkurs Adam Mickiewicz – polityk, patriota, poeta – laureat

– Szkolny konkurs I ty możesz być pisarzem – laureatka oraz 2 wyróżnienia

– Szkolny konkurs Znawcy języka – 4 laureatów oraz wyróżnienie

Rok szkolny 2012/13

– Wielkopolski Konkurs Poetycki na Wiersz i Piosenkę Dziecięcą pt. Dzieci – Książęta Uczuć w kategorii wiersz – laueratka oraz wyróżnienie,

– Szkolny konkurs literacki My i bohaterowie Janusza Korczaka dla klas IV - VI –


2 laureatów oraz wyróżnienie

– Szkolny konkurs Promocja zdrowia dla klas IV – VI laureatka I miejsca na wiersz


o tematyce zdrowotnej

– Szkolny konkurs pięknego czytania dla klas IV – laureat oraz wyróżnienie

– Szkolny konkurs na opowiadanie Historia mojej rodziny – laureat

– Mistrz ortografii klas IV i V naszej szkoły

– Ogólnopolski Konkurs Albus 2013 – laureat i 8 wyróżnionych

– IV Miejski Konkurs Mitologiczny Na Olimpie – I miejsce drużyny

– Szkolny konkurs literacki Legenda o Pile dla klas IV - VI – 4 laureatów

– Szkolny konkurs pięknego czytania dla klas V – 2 laureatów

– Szkolny konkurs Moja twórczość poetycka – laureatka oraz wyróżnienie

– Szkolny konkurs Znawcy języka – 3 laureatów

– Szkolny konkurs literacki Warzywa i owoce inaczej – laureatka

Rok szkolny 2013/14

– XVII Ogólnopolski i XXXI Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2013 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej – laureatka

– XII Miejski Konkurs Recytatorski Poezja sercu bliska – wyróżnienie

– etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego laureatka
3. Rady i wskazówki dotyczące np. finansowania, stosowania rozwiązań technologicznych, organizacyjnych, współpracy z instytucjami i organizacjami.


Prowadzenie koła nie wymaga żadnych środków finansowych. Wystarczy pasja prowadzącej
i zainteresowanie uczniów.4. Załączniki: (opis załączników i link do strony z materiałami uzupełniającymi, np. prezentacjami multimedialnymi, zdjęciami…).


Niektóre artykuły o naszej pracy i sukcesach:
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5560:dzie-papieski-w-pilskiej-siodemce&catid=53:wydarzenia&Itemid=68
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5736:poezja-adama-mickiewicza-wci-ywa&catid=53:wydarzenia&Itemid=68
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=5419:sukces-uczennicy-pilskiej-siodemki&catid=53:wydarzenia&Itemid=68
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3284:pikna-jest-nasza&catid=53:wydarzenia&Itemid=68
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3368:mwi-i-pisa&catid=53:wydarzenia&Itemid=68
http://www.tetnoregionu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4166:mickiewicz-wci-zachwyca&catid=53:wydarzenia&Itemid=68


Oświadczam, że zgadzam się na przetwarzanie informacji zawartych w powyższym formularzu oraz materiałów dodatkowych (załączników) w celach promocyjnych związanych z upowszechnianiem i wykorzystaniem powyższych materiałów  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

(Na podstawie art.23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zmianami).

Stanisława GrelowskaKuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93 www.ko.poznan.pl tel. 061 85 41 726

61-716 Poznań kancelaria@ko.poznan.pl fax 061 85 23 169

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość