Strona główna

Przyznawania nagrody prezydenta miasta bielska-białEJ


Pobieranie 51.47 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar51.47 Kb.

NAGRODA PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI


REGULAMIN

PRZYZNAWANIA NAGRODY PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ


W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI „IKAR”
§ 1.

1. Nagroda indywidualna Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki „IKAR”


przyznawana jest w następujących kategoriach:


 1. za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym,

 2. za wybitną dotychczasową działalność.

2. W każdym roku mogą być przyznawane dwie nagrody, po jednej w każdej kategorii.

3. Prezydent Miasta może przyznać nagrodę zespołową w określonych powyżej kategoriach.

4. Prezydent Miasta może przyznać honorowy dyplom: "Dobrodziej Kultury" szczególnie


zaangażowanym w sprawy kultury mecenasom i sponsorom.
§ 2.

1. Nagrodę Prezydenta Miasta mogą otrzymać :
 1. artyści tworzący w różnych dziedzinach sztuki,

 2. pracownicy instytucji kultury za działalność artystyczną i kulturalną,

 3. pracownicy innych jednostek organizacyjnych prowadzących lub podejmujących
  przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne.

2. O Nagrodę Prezydenta Miasta ubiegać się mogą osoby :
 1. mieszkające w Bielsku-Białej,

 2. wywodzące się z Bielska-Białej,

 3. pracujące i uczące się w Bielsku-Białej.

3. Nagroda Prezydenta Miasta dotyczy szczególnych osiągnięć między innymi w takich


dziedzinach jak:


 1. teatr,

 2. sztuki plastyczne i fotografia,

 3. muzyka,

 4. literatura,

 5. film,

 6. architektura,

 7. ochrona zabytków,

 8. upowszechnianie kultury i sztuki.§ 3.

1. Wnioski o przyznanie powyższych nagród mogą składać m. in.: komisja Rady Miejskiej


Bielska-Białej właściwa ds. kultury, instytucje kultury, związki twórcze, towarzystwa
społeczno-kulturalne i osoby prywatne.
2. Umotywowane wnioski przyjmuje Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego
w Bielsku-Białej do końca listopada każdego roku.
3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z nominacją do nagrody. Nominacja stanowi
wyróżnienie. W każdej edycji nominowanych może być do 10 osób.
§ 4.

1. Prezydent Miasta powołuje do 15 członków Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta


Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki (przy czym liczba członków Kapituły musi być
nieparzysta). Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
2. W skład Kapituły wchodzą:


 1. Wyznaczony przez Prezydenta Miasta Zastępca Prezydenta Miasta,

 2. Przewodniczący komisji Rady Miejskiej Bielska-Białej właściwej ds. kultury oraz jeden

członek powyższej komisji wyznaczony przez jej Przewodniczącego,

 1. do ośmiu przedstawicieli różnych dziedzin sztuki,

 2. do trzech przedstawicieli prasy, radia lub telewizji,

 3. wyznaczony przez Prezydenta Miasta pracownik Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu

Miejskiego w Bielsku-Białej.
3. Kadencja Kapituły trwa 4 lata.
4. Kapituła opiniuje wnioski (bezwzględną większością głosów), wysuwa własne propozycje
i przedstawia Prezydentowi Miasta kandydatury do nagród.
5. W przypadku rezygnacji członka Kapituły Prezydent Miasta powoła osobę zastępującą,
stosownie do regulacji punktu 2.
6. Sekretariat Kapituły mieści się w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.
§ 5.

1. O wyborze laureatów nagrody decyduje Prezydent Miasta.


2. Na Nagrodę Prezydenta Miasta Bielska-Białej w dziedzinie kultury i sztuki „IKAR”
składa się:


 1. statuetka wykonana przez artystę rzeźbiarza Bronisława Krzysztofa z napisem
  na podstawie (zgodnie z kategorią w jakiej została przyznana nagroda):

* „IKAR..... (rok) dla ...............................(imię i nazwisko osoby nagrodzonej)


NAGRODA PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZA WYBITNĄ DZIAŁALNOŚĆ W DZIEDZINIE KULTURY I SZTUKI”

* „IKAR..... (rok) dla ................................(imię i nazwisko osoby nagrodzonej)
NAGRODA PREZYDENTA BIELSKA-BIAŁEJ

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA KULTURALNE W ......... ROKU”
 1. nagroda pieniężna, której wysokość każdorazowo ustala Prezydent Miasta.

3. Nagrody wręczane będą podczas uroczystości, które odbywać się będą w styczniu roku


następującego po roku, za który przyznane zostały nagrody.

Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej

W dziedzinie kultury i sztuki IKAR
IKAR 1993 (I edycja)
Nagrodzeni:

- ANDRZEJ ŁABINIEC (za wybitną dotychczasową działalność)

- ALEKSANDRA KRZANOWSKA (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)
Zgłoszeni:

ZBIGNIEW ABRAHAMOWICZ, ALEKSANDER ANTOŃCZAK, ALFRED BIEDRAWA, HELENA DOBRANOWICZ, JAN GRABOWSKI, MARIA KOTERBSKA, FELIKSA URSZULA SOBIERAJ, MIECZYSŁAW TOMICZEK, JERZY ZITZMAN, "DELTA SINFONIETTA", wojewÓdzkie centrum wychowania estetycznego dzieci i mŁodzieŻy


IKAR 1994 (II edycja)
Nagrodzeni:

- JAN GRABOWSKI (za wybitną dotychczasową działalność)

- BRONISŁAW KRZYSZTOF (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)

- WŁADYSŁAW SZCZOTKA (tytuł: Impresario Roku 1994)


Zgłoszeni:

MARIA KOTERBSKA, JERZY LESKI, JERZY ZITZMAN, MICHAŁ KLIŚ, ALEKSANDER ANTOŃCZAK, STANISŁAW GOLA, ZBIGNIEW ABRAHAMOWICZ, MIECZYSŁAW STANCLIK, FRANCISZEK KUKIOŁA, JERZY POLAK I MIECZYSŁAW TOMICZEK, CHÓR "ZEW", CHÓR "ECHO"


IKAR 1995 (III edycja)
Nagrodzeni:

- JERZY ZITZMAN (za wybitną dotychczasową działalność)

- EURO AMERICAN KONSORCJUM AUTOTAK (Dobrodziej kultury `95)

- ŚLĄSKA WYTWÓRNIA WÓDEK GATUNKOWYCH „POLMOS” (Dobrodziej kultury `95)


Nominowani:

MARIA WEGERT, STANISŁAW GOLA, HALINA KUBISZ-MUŁA, LESZEK POLLAK, MIECZYSŁAW TOMICZEK


IKAR 1996 (IV edycja)
Nagrodzeni:

- EWA CHOJECKA (za wybitną dotychczasową działalność)

- JACEK BACZAK (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)

- BANK PRZEMYSŁOWO-HANDLOWY (Dobrodziej kultury `96)


Nominowani:

RYSZARD PALUCH, STANISŁAW GOLA, JOANNA KWIATKOWSKA, ANDRZEJ KUCYBAŁA,

ALFRED BIEDRAWA, LECH HELWIG
IKAR 1997 (V edycja)
Nagrodzeni:

- ALFRED BIEDRAWA (za wybitną dotychczasową działalność)

- BOLESŁAW GAJ - FIRMA UNION-VIS (Dobrodziej kultury `97)
Nominowani:

WITOLD SZULAKOWSKI, -Stanisław Gola, joanna kwiatkowska, JANUSZ KOHUT, MARIAN KOIM, BIELSKA ORKIESTRA KAMERALNA ORAZ PRACOWNICY STUDIA FILMÓW RYSUNKOWYCH: (ALEKSANDRA MAGNUSZEWSKA-OCZKO, DOROTA PORANIEWSKA, MAREK BURDA, ANTONI DUDA, ANDRZEJ FLETTNER, ANDRZEJ ORZECHOWSKI, IRENA HUSSAR, ALEKSANDER OCZKO, FRANCISZEK PYTER, MIECZYSŁAW WOŹNY, BRONISŁAW ZEMAN, ZDZISŁAW KUDŁA)

IKAR 1998 (VI edycja)
Nagrodzeni:

- MARIA KOTERBSKA (za wybitną dotychczasową działalność)

- JANUSZ KOHUT (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)

- MASIMO GENTILINI – FIAT AUTO POLAND S.A. (Dobrodziej kultury `98)


Nominowani:

RYSZARD PALUCH, MICHAŁ KLIŚ, MAŁGORZATA KUBICA-BILSKA, STANISŁAW GOLA, MIECZYSŁAW HAŃDEREK, IRENA EDELMAN, Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej, Muzeum Okręgowe


IKAR 1999 (VII edycja)
Nagrodzeni:

- MIECZYSŁAW HAŃDERK (za wybitną dotychczasową działalność)

- ŁUKASZ GOLEC I PAWEŁ GOLEC (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)

- REJONOWY URZĄD POCZTY w Bielsku-Białej (Dobrodziej kultury `99)


Nominowani:

CEZARIUSZ CHRAPKIEWICZ, MICHAŁ KLIŚ, LECH HELWIG, STANISŁAW GOLA, HELENA DOBRANOWICZ, JULIUSZ WĄTROBA, andrzej jakubiczka, chór „Zew”IKAR 2000 (VIII edycja)

Nagrodzeni:- STANISŁAW GOLA (za wybitną dotychczasową działalność)

- BIELSKI CHÓR KAMERALNY (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)
- FIAT AUTO POLAND (Dobrodziej kultury 2000)

- BROWARY ŻYWIEC S.A. (Dobrodziej kultury 2000)

- WŁADYSŁAW SZCZOTKA (Menager Kultury 2000)
Nominowani:

ERYKA BINEK-PYTLOWANY, ANDRZEJ BATURO, PIOTR JAKÓBIEC, JULIUSZ WĄTROBA


Wyróżnieni:

PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA (za wyjątkowe propagowanie kultury muzycznej w roku jubileuszowym - 55-lecia działalności)

ZESPÓŁ TAŃCA I PIOSENKI „JARZĘBINKI” (za aktywne tworzenie ruchu taneczno-muzycznego
w Bielsku-Białej oraz godne promowanie miasta w całym kraju)

IKAR 2001 (IX edycja)

Nagrodzeni:- JULIUSZ WĄTROBA (za wybitną dotychczasową działalność)

- MICHAŁ KLIŚ (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)
- NORDEA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE (Dobrodziej kultury 2001)

- BANK ŚLĄSKI (Dobrodziej kultury 2001)

- TOMASZ DUTKIEWICZ (Menager Kultury 2001)
Nominowani:

LIDIA SZTWIERTNIA, HALINA GOCYŁA-KOCYBA, ZDZISŁAW KUDŁA, JAN SZKLANY, KAZIMIERZ CZAPLA, TERESA SZTWIERTNIA, JADWIGA GRYGIERCZYK, ZESPÓŁ BAROKOWY


im. G. Ph. TELEMANNA, grupa osób związanych z powstaniem książki „Bielsko-Biała i okolice na dawnej pocztówce w czasach monarchii austro-węgierskiej” w składzie: PIOTR KENIG, WOJCIECH KOMINIAK, WOJCIECH HYŻY, MIROSŁAW CAPUTA
Wyróżnieni:

KLUB INTELIGENCJI KATOLICKIEJ w Bielsku-Białej (w związku z jubileuszem XX-lecia istnienia)

IKAR 2002 (X edycja)

Nagrodzeni:- HALINA GOCYŁA-KOCYBA (za wybitną dotychczasową działalność)

- IWONA LORANC (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)
- ZAKŁADY TŁUSZCZOWE „BIELMAR” (Dobrodziej kultury 2002)

- FIAT-GM POWERTRAIN POLSKA (Dobrodziej kultury 2002)

- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „AMBRA” (Dobrodziej kultury 2002)- LUCYNA GRABOWSKA--GÓRECKA (Artysta Menager 2002)
Nominowani:

LUCYNA KOZIEŃ, JERZY POLAK, ZBIGNIEW BIELEWICZ, ANTONI SZCZUCIŃSKI, TOMASZ DUTKIEWICZ, PIOTR TOMASZUK


Nagroda specjalna: SABINA MURAS

IKAR 2003 (XI edycja)

Nagrodzeni:- ERYKA BINEK-PYTLOWANY (za wybitną dotychczasową działalność)

- TOMASZ DUTKIEWICZ (za szczególne osiągnięcia w roku kalendarzowym)

- STANISŁAW JANICKI - IKAR specjalny


- POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ „ŻYCIE” S.A. (Dobrodziej kultury 2003)

- RAFINERIA CZECHOWICE S.A. (Dobrodziej kultury 2003)


Nominowani:

BARBARA KACZYŃSKA-PIEŃKOWSKA, GRZEGORZ SIKORA, RYSZARD SYPNIEWSKI, BOGDAN KOCUREK, MAREK MIZERA, EUGENIUSZ JACHYM oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI”IKAR 2004 (XII edycja)

Nagrodzeni:- KAZIMIERZ CZAPLA (za wybitną dotychczasową działalność)

- PAGED MEBLE S.A. w Jasienicy (Dobrodziej kultury 2004)

- AQUA S.A. w Bielsku-Białej. (Dobrodziej kultury 2004)

- NICROMET (Dobrodziej kultury 2004)
Nominowani:

LUCYNA SYPNIEWSKA, ANDRZEJ KUCYBAŁA, KATARZYNA SKRZYPEK, ADELAJDA
i STANISŁAW KRYJAKOWIE, KRYSTYNA MAŁECKA, PIOTR TOMASZEWSKI

Dyplomy honorowe:

Zespół Pieśni i Tańca „BIELSKO”, BIELSKA ORKIESTRA DĘTA, Zespół Pieśni i Tańca „BESKID”
Dyplom specjalny: ks. Prałat JÓZEF SANAK

IKAR 2005 (XIII edycja)

Nagrodzeni:- WŁADYSŁAW SZCZOTKA (za szczególne osiągnięcie w 2005 roku)

- INEZ i ANDRZEJ BATUROWIE (za wybitną dotychczasową działalność)

- PAŃSTWOWA OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA w Bielsku-Białej

(za wybitną dotychczasową działalność w jubileuszowym roku 60-lecia działalności)- ENERSYS Spółka z o.o. w Bielsku-Białej (Dobrodziej kultury 2005)

- PHILIPS LIGHTING Bielsko Sp. z o.o. (Dobrodziej kultury 2005)


Nominowani:

MAGDALENA OBIDOWSKA, DOMINIKA JURCZUK, WŁADYSŁAW SZCZOTKA, IRENA EDELMAN, BOGDAN KOCUREK, MIECZYSŁAW PETEREK, INEZ I AMDRZEJ BATUROWIE, GRAŻYNA BUŁKA, DOM KULTURY W KAMIENICY


Dyplomy honorowe:

Zespół redakcyjny„Beskidzkiego Informatora Kulturalnego”

Chór mieszany „ECHO”
Dyplom specjalny: Jego Ekscelencja ksiądz biskup PAWEŁ ANWEILER

IKAR 2006 (XIV edycja)

Nagrodzeni:- ARTUR PAŁYGA (za szczególne osiągnięcie w 2006 roku)

- ANDRZEJ KUCYBAŁA (za wybitną dotychczasową działalność)

- FIAT AUTO POLAND S.A. (Dobrodziej kultury 2006)

- KLINGSPOR Sp. z o.o. (Dobrodziej kultury 2006)


Nominowani:

BARBARA MARCINKIEWICZ, TADEUSZ KOCYBA, PIOTR JAKÓBIEC, MARIAN KOIM, JERZY BATYCKI, ERNEST ZAWADA, PIOTR SADOWSKI


Dyplom honorowy: „Kronika Beskidzka”

IKAR 2007 (XV edycja)

Nagrodzeni:- MAREK LUZAR (za szczególne osiągnięcie w 2007 roku)

- JADWIGA GRYGIERCZYK (za wybitną dotychczasową działalność)

- FIAT AUTO POLAND S.A. (Dobrodziej kultury 2007)

- KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. (Dobrodziej kultury 2007)


Nominowani:

RENATA PĄTKOWSKA, MAGDALENA OBIDOWSKA, MIROSŁAW BOCHENEK, DARIUSZ FODCZUK, TERESA GOŁDA-SOWICKA, JAN CHMIEL, WITOLD SZULAKOWSKI, FRANCISZEK KUKIOŁA


Dyplomy honorowe:

Młodzieżowy Chór Mieszany „AVE SOL”

Bielska Orkiestra Kameralna
Dyplom specjalny – Bogumił Bereś


IKAR 2008 (XVI edycja)

Nagrodzeni:- KATARZYNA SKRZYPEK (za szczególne osiągnięcie w 2008 roku)

- JAGODA ADAMUS (za wybitną dotychczasową działalność)

- GRUPA ŻYWIEC S.A. w Żywcu (Dobrodziej kultury 2008)

- KRONIKA BESKIDZKA – Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” sp. z o.o. w Bielsku-Białej

(Dobrodziej kultury 2008)
Nominowani:

JACEK PROSZYK, Zespół muzyczny „DZIEŃ DOBRY”, BEATA BOROWSKA, BARBARA CYBULSKA-KONSEK, BOGDAN KOCUREK, LUCYNA KOZIEŃ, IWONA PURZYCKA, TADEUSZ MOSKAŁA, Zespół Kameralny „AMADEUS TRIO”


Dyplomy honorowe:

Komitet Redakcyjny „ŚWIAT i SŁOWO”

CENTRO ITALIANO di CULTURA

Zespół Kameralny im. G. Ph. TelemannaSTOWARZYSZENIE SZTUKA-TEATR
Dyplom specjalny – ks. prałat ANTONI KULAWIK


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość