Strona główna

Psychologia rozwojowa


Pobieranie 117.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar117.36 Kb.
PSYCHOLOGIA ROZWOJOWA

KSIĄŻKI

1. BEE Helen

Psychologia rozwoju człowieka / Helen Bee ; przeł. Aleksander Wojciechowski. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 2004. – 723 s. ; 26 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 93 574, W 93 575
2. BIRCH Ann, MALIM Tony

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Brich, Tony Malim ; przekł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wyd.3. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 171, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – zagadnienia – podręcznik

Sygn: W 89 909, W 89 910
3. BIRCH Ann, MALIM Tony

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Brich, Tony Malim ; przekł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wyd.3. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1998. – 171, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – zagadnienia – podręcznik

Sygn: Cz 86 561
4. BIRCH Ann, MALIM Tony

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch, Tony Malim ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 171, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 93 725
5. BIRCH Ann

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wyd. nowe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. – 305, [2] s. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 99 203
6. BIRCH Ann

Psychologia rozwojowa w zarysie : od niemowlęctwa do dorosłości / Ann Birch ; przeł. Jan Łuczyński, Marian Olejnik. – Wyd.nowe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. – 305, [2] s. ; 21 cm. – (Krótkie Wykłady z Psychologii)

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 94 699, W 94 700
7. BRZEZIŃSKA Anna

Społeczna psychologia rozwoju / Anna Brzezińska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe „Scholar", 2000. – 296 s. ; 24 cm. – (Wykłady z psychologii ; t.3)

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki 2. Psychologia społeczna – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 90 507
8. ELIOT Lise

Co tam się dzieje? : jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia / Lise Eliot ; przeł. Andrzej Jankowski. – Poznań : „Media Rodzina", 2003. – 695 s. ; 21 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny 2. Mózg – fizjologia 3. Neurologia dziecięca 4. Psychologia rozwojowa

Sygn: W 93 888
9. GOPNIK Alison, MELTZOFF Andrew N., KUHL Patricia K.

Naukowiec w kołysce : czego o umyśle uczą nas małe dzieci / Alison Gopnik, Andrew N.Meltzoff, Patricia K.Kuhl ; przeł. Ewa Haman i Piotr Jackowski. – Poznań : Media Rodzina, 2004. – 277 s. ; 21 cm

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny – wydawnictwa popularne 2. Psychologia rozwojowa – wydawnictwa popularne

Sygn: W 94 470
10. HUGET Patrycja

Od dzieciństwa ku młodości : psychologiczno-pedagogiczne podstawy kształcenia nauczyciela polonisty / Patrycja Huget. – Kraków : TAiWPN Universitas, 2007. – 271, [1] s. ; 21 cm. – (Edukacja Nauczycielska Polonisty ; 5)

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 96 212
11. HURLOCK Elizabeth Bergner

Rozwój dziecka / Elizabeth B. Hurlock. – Warszawa : PWN, 1960. – 865, [3] s. : rys., wykr. ; 25 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik

Sygn: W 89 714
12. MAC-_CZARNIK Lucyna

Procesy poznawcze w planowaniu własnego życia wśród młodzieży : badania rozwojowe osób w wieku od 12 do 25 lat / Lucyna Mac-Czarnik. – Rzeszów : Wydaw. WSP, 2000. – 232 s. ; 21 cm

1. Decyzja – psychologia 2. Poznanie – psychologia 3. Psychologia rozwojowa 4. Samorealizacja

Sygn: Cz 90 540
13. MATCZAK Anna

Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Anna Matczak. – Warszawa : „Żak", 2003. – 286, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik 2. Psychologia wychowawcza – podręcznik

Sygn: W 93 325
14. MATCZAK Anna

Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Anna Matczak. – Warszawa : „Żak", 2003. – 286, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik 2. Psychologia wychowawcza – podręcznik

Sygn: W 93 326, W 93 327
15. MATCZAK Anna

Zarys psychologii rozwoju : podręcznik dla nauczycieli / Anna Matczak. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak", 2003. – 286, [1] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik

Sygn: W 92 867, W 92 868, W 92 869
16. MIETZEL Gerd

Psychologia kształcenia / Gerd Mietzel ; przeł. Aleksandra Ubertowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2002. – 524 s. ; 25 cm. – ((Pedagogika))

1. Nauczanie – psychologia – podręcznik akademicki 2. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki 3. Uczenie się – psychologia – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 92 502, W 92 503
17. NIEBRZYDOWSKI Leon

Psychologia ludzkich potrzeb, aspiracji i możliwości / Leon Niebrzydowski. – [Łódź] : Krajowa Rada Self - Esteem, 1999. – 475, [1] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa 2. Psychologia wychowawcza 3. Rodzina – psychologia 4. Samorealizacja 5. Stosunki interpersonalne

Sygn: Cz 89 607
18. OBUCHOWSKA Irena

Drogi dorastania : psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców / Irena Obuchowska. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 205, [1] s. ; 20 cm. – (Psychologia, Pedagogika)

1. Dziecko – rozwój psychofizyczny 2. Młodzież – rozwój psychofizyczny 3. Psychologia rozwojowa

Sygn: W 94 416
19. PRZETACZNIK-_GIEROWSKA Maria, MAKIEŁŁO-_JARŻA Grażyna

Psychologia rozwojowa i wychowawcza wieku dziecięcego / Maria Przetacznik-Gierowska, Grażyna Makiełło-Jarża. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – 421, [3] s. : 2 fot., rys., wykr. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik 2. Psychologia wychowawcza – podręcznik

Sygn: W 89 791, W 89 792
20. PRZETACZNIK-_GIEROWSKA Maria, TYSZKOWA Maria

Psychologia rozwoju człowieka : zagadnienia ogólne. T.1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd.2. – Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, 2000. – 266, [2] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 93 351
21. PRZETACZNIK-_GIEROWSKA Maria, TYSZKOWA Maria

Psychologia rozwoju człowieka : zagadnienia ogólne.T. 1 / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 266, [2] s. : il. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 90 649, W 90 650
22. PRZETACZNIKOWA Maria

Na przełomie dzieciństwa i młodości / Maria Przetacznikowa. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1972. – 197, [3] s. ; 21 cm

1. Psychologia rozwojowa

Sygn: W 89 736
23. PRZETACZNIKOWA Maria

Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i mlodzieży / Maria Przetacznikowa. – Wyd.2. – Warszawa : PZWS, 1978. – 213, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Psychologiczna ; 1)

1. Psychologia rozwojowa – zagadnienia

Sygn: W 89 760, W 89 761
24. PRZETACZNIKOWA Maria

Podstawy rozwoju psychicznego dzieci i mlodzieży / Maria Przetacznikowa. – Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 11973. – 213, [1] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Psychologiczna ; 1)

1. Psychologia rozwojowa – zagadnienia

Sygn: W 86 428
25. Psychologia

Psychologia dziecka w wieku przedszkolnym : (rozprawy z lat 1930 - 1939) / pod red. Marii Parnowskiej-Kwiatowskiej i Zofii Topińskiej. – Warszawa : PZWS, 1960. – 269, [3] s. ; 21 cm

1. Dziecko – psychologia 2. Psychologia rozwojowa

Sygn: W 89 746

26. Psychologia

Psychologia rozwojowa / pod red. Petera E. Bryanta i Andrew M. Colmana ; przekł. [z ang.] Anna Bezwińska-Walerjan. – Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., 1997. – 143, [1] s. : rys. ; 20 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 86 892
27. Psychologia

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej. – Wyd. 2. – Warszawa : PWN, 1966. – 515, [1] s. : il. tab. wykr. ; 25 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 89 725, W 89 726, W 89 727
28. Psychologia

Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży / pod red. Marii Żebrowskiej. – Wyd. 3. – Warszawa : PWN, 1969. – 515, [1] s. : il. tab. wykr. ; 25 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 89 732
29. Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka.T. 3, Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała i Janusz Trempała. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. – 209, [2] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 92 552, W 92 553, W 92 554
30. Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka : charakterystyka okresów życia człowieka T.2 / red. naukowa Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. – 297, [1] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 90 564, W 90 651, W 90 652
31. Psychologia

Psychologia rozwoju człowieka : charakterystyka okresów życia człowieka. T.2 / red.nauk.Barbara Harwas-Napierała,Janusz Trempała. – Wyd.2. – Warszawa : Wydaw.Naukowe PWN, 2000. – 303, [1] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: W 93 254
32. Psychologiczne

Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2005. – X, 749 s. ; 25 cm. – (Pedagogika) (Edukacja)

Na okł. podtyt.: praktyczna psychologia rozwojowa. – Bibliogr. s. 711-732

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademickiSygn: Cz 95 649, W 95 650
33. SCHAFFER H. Rudolph

Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia / H. Rudolph Schaffer ; tł. Robert Andruszko. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. – XIII, [1], 277, [1] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 99 272
34. Szanse

Szanse i zagrożenia rozwoju w okresie dorosłości / red.nauk. Anna Brzezińska, Karolina Appelt, Julita Wojciechowska. – Poznań : Wydaw. Fundacji Humaniora, 2002. – 163 s. ; 21 cm

1. Osobowość – rozwój 2. Psychologia rozwojowa

Sygn: Cz 92 732
35. TURNER Jeffrey S., HELMS Donald B.

Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – [4], XVI, 725 s. : 2 portr., rys. kolor., wykr. ; 27 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik

Sygn: Cz 90 661, W 90 662, W 90 663
36. TURNER Jeffrey S., HELMS Donald B.

Rozwój człowieka / Jeffrey S. Turner, Donald B. Helms. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1999. – [4], XVI, 725 s. ; 27 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik

Sygn: W 93 657
37. TYSZKOWA Maria

Aktywność i działalność dzieci i młodzieży / Maria Tyszkowa. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1970. – 255, [1] s. : portr., rys., wykr. ; 21 cm. – (Biblioteka Psychologiczna ; 10)

1. Dziecko – psychologia 2. Dziecko – rozwój psychofizyczny 3. Psychologia rozwojowa – zagadnienia 4. Wychowanie – psychologia – zagadnienia

Sygn: W 86 426
38. Wiedza

Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. – 149, [1] s. ; 24 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki 2. Psychologia stosowana – podręcznik akademicki

Sygn: Cz 92 471
39. WŁODARSKI Ziemowit, HANKAŁA Andrzej

Nauczanie i wychowanie jako stymulacja rozwoju człowieka / Ziemowit Włodarski, Andrzej Hankała. – Warszawa ; Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP : Impuls, 2004. – 373 s. ; 24 cm

Podręcznik dla studentów szkół pedagogicznych i nauczycieli

1. Młodzież szkolna – psychologia – podręcznik akademicki 2. Nauczanie – psychologia – podręcznik akademicki 3. Psychologia rozwojowa – podręcznik akademicki 4. Psuychologia wychowawcza – podręcznik akademicki 5. Uczenie się – psychologia – podręcznik akademickiSygn: Cz 94 016, W 94 017
40. WŁODARSKI Ziemowit, MATCZAK Anna

Wprowadzenie do psychologii / Ziemowit Włodarski, Anna Matczak. – Wyd. 3 popr. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1996. – 509, [1] s. : rys., wykr. ; 25 cm

1. Psychologia rozwojowa – podręcznik 2. Psychologia wychowawcza – podręcznik

Sygn: W 87 434, W 87 435
41. WŁODARSKI Ziemowit

Rozwój i kształtowanie doświadczenia indywidualnego / Ziemowit Włodarski. – Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1975. – 221, [3] s. ; 21 cm. – (Biblioteka Psychologiczna ; 3)

1. Psychologia rozwojowa – zagadnienia

Sygn: W 86 424

42. WOŁOSZYNOWA Lidia

Dzieciom - rodzicom - nauczycielom : studia i szkice psychologiczne z lat 1937-1992 (wybór) / Lidia Wołoszynowa. – Kielce : „Strzelec", 2001. – 518 s. : portr. ; 25 cm

1. Wołoszynowa, Lidia – księga pamiątkowa 2. Psycholodzy – historia – Polska – 20 w. 3. Psychologia rozwojowa – historia – Polska – 20 w. 4. Psychologia wychowawcza – historia – Polska – 20 w.

Sygn: Cz 91 299
43. WOŁOSZYNOWA Lidia

Psychologia ogólna i rozwojowa w zarysie / Lidia Wołoszynowa. – Warszawa : PZWS, 1965. – 206, [2] s. ; 24 cm

1. Psychologia – podręcznik 2. Psychologia rozwojowa – podręcznik

Sygn: W 89 825, W 89 778
44. Wspomaganie

Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja.T. 4 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Akademii Bydgoskiej, 2002. – 262, [1] s. : il. ; 24 cm

1. Osobowość – rozwój 2. Psychologia rozwojowa – zagadnienia 3. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 93 146
45. Wspomaganie

Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja i psychokorekcja.T. 5 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2003. – 292, [1] s., [1] k. tabl. kolor. : rys., tab., wykr. ; 24 cm

1. Osobowość – rozwój 2. Psychologia rozwojowa – zagadnienia 3. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 94 832
46. Wspomaganie

Wspomaganie rozwoju : psychostymulacja, psychokorekcja. 6 / red. Barbara Kaja. – Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. – 271 s. ; 24 cm

1. Osobowość – rozwój 2. Psychologia rozwojowa 3. Psychoterapia – metody

Sygn: Cz 94 831
CZASOPISMA

1 O naturze rozwoju psychicznego

/ Dorota Kubicka

// Nowa Polszcz .- 2000 nr 4 s.55-58


2 Psychologiczne teorie rozwoju człowieka a realizm życia psychicznego : szkic teoretyczny

/ Kazimierz M. Czarnecki

// Naucz. i Szk .- 2000 nr 2 s.23-31
3 Zagrożenia okresu dorastania

/ Elżbieta Furdyna

// Gaz. Szk .- 2001 nr 10 s.14-15

Zagrożenia związane z rozwojem osobowym i ze strony środowiska. Formy pomocy

4 Jak zmieniają się dzieci w wieku 10-12 lat?

/ Helena Smirnowa

// Eduk. i Dialog .- 2001 nr 1 s.20-24

Wpływ cech osobowościowych i cech świata zewnętrznego na rozwój dziecka


5 Problemy czasu dorastania

/ Irena Obuchowska

// Wychowawca .- 2004 nr 9 s. 5-7

Problemy okresu dojrzewania. Trudnośc wychowawcze towarzyszące dorastaniu. Wspomagająca rola rodziny

6 Stres we wczesnej adolescencji

/ Agnieszka Mysińska, Renata Uliszewska, Katarzyna Abratańska

// Eduk. i Dialog .- 2002 nr 2 s. 34-37
7 Jak człowiek zmienia się w ciągu życia?

/ Anna Brzezińska

// Remedium .- 2003 nr 4 s. 1-3
8 Wczesne dzieciństwo : szanse i zagrożenia rozwoju

/ Anna Brzezińska

// Remedium .- 2003 nr 4 s. 4-7
9 Stres w wieku młodzieńczym

/ Barbara M. Kwiecień

// Eduk. i Dialog .- 2003 nr 9 s. 25-28
10 Okres dorastania

/ Mariola Bardziejewska

// Remedium .- 2003 nr 11 s. 4-5
11 Okres dorastania - wybrane problemy

/ Szymon Hejmanowski

// Remedium .- 2004 nr 1 s. 4-5
12 Środkowa dorosłość

/ Karolina Appelt

// Remedium .- 2004 nr 4 s. 4-5

Środkowa dorosłość to jeden z najdłuższych okresów w życiu człowieka- od 35 do 60 roku życia. Po okresie wczesnej dorosłości, w którym młodzi ludzie są skoncenrowani na sobie, w tym okresie nastepuje czas „zbierania owocow", czyli wszystkich wcześniejszych wysiłkow i dzielenia sie nimi z innymi

13 Środkowa dorosłość

/ Beata Źiółkowska

// Remedium .- 2004 nr 5 s. 4-5

Negocjacje jako sposób radzenia sobie z zadaniami środkowej dorosłości. Źródła trudności. Kryzys środka życia i jego rozwiązania

14 Późna dorosłość

/ Marta Marchow

// Remedium .- 2004 nr 6 s. 4-5

Późna dorosłość- ostatni okrs życia, trwajacy około 40 lat od 60 do 100 roku życia)

15 Okres późnej dorosłości

/ Szymon Hejmanowski

// Remedium .- 2004 nr 7-8 s. 4-5

Niekorzystne zjawiska i ich przyczyny występujące w okresie starości.

16 Optymalny dorosły

/ Magda Wójcik

// Remedium .- 2004 nr 7-8 dod. s. 10-13

Rozwój psychospołeczny młodego człowieka w okresie dojrzewania. Kształtowanie się tożsamości

17 Słabe i mocne strony młodzieży gimnazjalnej

/ Beata Ziółkowska

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 3 s. 51-58

Stadium adolescencji- dojrzewania przypadajace na lata gimnazjalne ucznia

18 Szkoła jako główne źródło stresu młodzieży w wieku dorastania

/ Joanna Różańska-Kowal

// Kwart. Pedag. .- 2004 nr 3 s. 203-214
19 Dzieciom zagraża przerost adekwatności

/ Mariola Rytka

// Eduk. i Dialog .- 2004 nr 10 s. 19-23
20 Trudności wychowawcze w okresie dorastania

/ Karolina Appelt

// Psychol. w Szk. .- 2004 nr 4 s. 19-25
21 Młodzież wobec wartości

/ Anna Błasiak

// Horyz. Wychow. .- 2004 nr 6 s. 87-99

Art. zawiera streszczenie w jęz. ang.

22 Ryzykowne zachowania seksualne 15-latków

/ Barbara Woynarowska

// Remedium .- 2005 nr 2 s. 14-15
23 Poziom otwartości interpersonalnej wiejskiej młodzieży we wczesnej fazie okresu dorastania

/ Tadeusz Rymarz

// Naucz. i Szk. .- 2004 nr 3-4 s. 144-151
24 Rozwój tożsamości a aktywność twórcza

/ Sylwia Seul

// Naucz. i Szk. .- 2004 nr 3/4 s.266-277
25 Wychowanie do dojrzałości emocjonalnej

/ Maria Błażejczyk

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 4 s. 16-18
26 Kreatywnie przeżyć kryzys

/ Eliza Czerka

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 4 s. 18-23

Kryzys adolescencyjny

27 Problemy wieku adolescencji w okresie zmian społecznych

/ Tadeusz Kluz

// Wychow. na co Dzień .- 2005 nr 1-2 s. 13-19
28 Rodzeństwo jako osoby znaczące

/ Julita Wojciechowska

// Remedium .- 2005 nr 4 s. 4-5
29 Dzieciństwo czyni człowieka

/ Gabriela Kapica

// Życie Szk. .- 2005 nr 6 s. 4-9
30 Seks i eksperymenty w przedszkolu

/ Maria Beisert

// Charaktery .- 2005 nr 6 s. 27-28

Rozwój seksualny dziecka

31 Społeczno-kulturowe uwarunkowania pojęcia dorosłości w świadomości młodzieży wielkomiejskiej : refleksje na marginesie badań przeprowadzonych wśród warszawskich gimnazjalistów

/ Anna Frindt

// Kwart. Pedag. .- 2005 nr 2 s. 139-158
32 Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania

/ Ewa Bilińska-Suchanek

// Edukacja .- 2005 nr 2 s. 5-14
33 Proces kształtowania tożsamości dziecka chorego lub z choroba

/ Lucja Lassota

// Edukacja .- 2005 nr 2 s. 72-81
34 Uczony, który poznał dziecięce myśli

/ Barbara Szmigielska

// Psychol. w Szk. .- 2005 nr 3 s.105-114

Jean Piaget - twórca orginalnej teorii rozwoju intelektualnego

35 Aby stresu było mniej

/ Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska

// Psychol. w Szk. .- 2007 nr 3 s. 89-96
36 Kryzysy rozwojowe a profilaktyka wieku dojrzałego

/ Piotr Szczukiewicz

// Świat Probl. .- 2007 nr 2-3 s. 4-9

Numer poświęcony profilaktyce dorosłych

37 Stymulowanie rozwoju podstawą oddziaływań prewencyjnych

/ Marta Nowak

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2008 nr 1 s. 22-25
38 Arteterapia a rozwój emocjonalny człowieka

/ Anita Stefańska

// Wychow. na co Dzień .- 2008 nr 12 s. 16-19
39 Wstępna diagnoza nieprzystosowania społecznego w okresie adolescencji

/ Małgorzata Kiedrowska

// Wychow. na co Dzień .- 2009 nr 1-2 s. 26-29
40 Licencja na dojrzałość

/ Piotr K. Oleś, Maria Anna Stróżak

// Charaktery .- 2010 nr 3 s. 14-23
41 Wpływ śladowej postaci przetrwałych pierwszych odruchów na podstawie trudności szkolnych - próba stawiania diagnozy

/ Celestyna Grzywniak

// Szk. Spec. .- 2010 nr 2 s. 98-112
42 O dojrzałości człowieka

/ Elżbieta Wójcik

// Wychowawca .- 2010 nr 7-8 s. 5-7
43 Wspieranie rozwoju dziecka : implikacje teorii Wygotskiego w praktyce

/ Irena Adamek

// Życie Szk. .- 2007 nr 2 s. 5-10
44 Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci

/ Beata Biernacka

// Remedium .- 2003 nr 11 s. 6-7
45 Transgresja - źródło i mechanizm rozwoju

/ Marta Taracha

// Remedium .- 2003 nr 11 s. 6-17

Rozwój zdrowej osobowości

46 Teoria rozwoju Piageta w nauczaniu dzieci

/ Beata Biernacka

// Remedium .- 2004 nr 1 s. 6-7
47 Lew Wygotski - myśliciel, który zmienił nauczanie

/ Galina Dolya-Higgins

// Eduk. i Dialog .- 2009 nr 9-10 s. 90-95
48 Jak tworzyć przestrzeń sprzyjającą rozwojowi dziecka?

/ Joanna Rawecka

// Remedium .- 2009 nr 10 s. 6-7
49 Gdzie złota rybka spełnia życzenia?

/ Agnieszka Bieńkowska

// Charaktery .- 2001 nr 6 s. 17-19
50 Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorujacymi na zaburzenia odżywiania

/ Bernadetta Izydorczyk

// Kwart. Pedag. .- 2008 nr 1 s. 103-123
51 Chłopcy pod presją : jak być pięknym!

/ Bożena Ławrynowicz, Katarzyna Maćkowiak

// Eduk. i Dialog .- 2003 nr 9 s. 31-35
52 Szanse i zagrożenia rozwoju : epilog

/ Anna Brzezińska

// Remedium .- 2004 nr 9 s. 4-5

Rozwój wewnętrzny i zewnętrzny człowieka. Splatanie się ścieżek rozwoju dzieci i dorosłych. Czynniki pomyślnego rozwoju

53 Społeczna psychologia rozwoju

/ Ewa Długa

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 1 s. 44-47
54 Dorosłość jako czas wyzwań rozwojowych

/ Aneta Grzyb-Hejduk

// Eduk. i Dialog .- 2005 nr 6 s. 18-22

55 Indywidualne ścieżki ryzyka a profilaktyka

/ Maria Deptuła

// Remedium .- 2005 nr 7-8 s.1-3

Badania naukowe sugerują, że czynniki ryzyka wiążą się ze sobą tworząc tzw. ścieżki ryzyka w toku rozwoju dziecka. Artykuł przybliża dwie ścieżki indywidualnego ryzyka: używanie substancji psychoaktywnych i powstanie innych ryzykownych zachowań w okresie dojrzewania

56 Na progu dorosłości

/ Zbigniew Izdebski

// Remedium .- 2006 nr 2 s. 1-3


57 Prewencja zaburzeń odżywiania w okresie wczesnej adolescencji

/ Katarzyna Palus

// Remedium .- 2006 nr 4 s. 21-23
58 Osoby znaczące - cóż to znaczy?

/ Karolina Appelt

// Remedium .- 2006 nr 7-8 s. 5-7

Osoby znaczące w rozwoju człowieka

59 Wyjść na spotkanie z nieznanym

/ Katarzyna Meyer

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 9 s. 29-35
60 Trzydziestoletnie dzieci

/ Krzysztof Zajdel

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 9 s. 59-61
61 Zrozumieć trudne dorastanie

/ Mirosława Nerło

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 10 s. 2-8

Przemoc w polskich szkołach

62 Ucieczka od trudnej rzeczywistości

. Krzysztof Tryksza

// Eduk. i Dialog .- 2006 nr 10 s. 27-30

W trudnym okresie dorastania i poszukiwania swojej tożsamości młodzież często przyjmuje postawy negatywne, czyli takie, które społeczeństwo odrzuca w swych normach. Siega po alkohol czy narkotyki, środki rozładowujące napięcia, zmieniające świadomośc

63 Problem narkomanii w okresie adolescencji

/ Dorota Kiełb-Grabarczyk

// Edukacja .- 2006 nr 4 s. 49-52
64 Tożsamość wieku dojrzałego jako suma dokonań wcześniejszych etapów

/ Małgorzata Mogielnicka

// Edukacja .- 2006 nr 4 s. 77-82
65 Tożsamość negatywna w okresie dorastania

/ Agnieszka Mróz

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 4 s. 14-18
66 W trosce o emocjonalną niezależność

/ Anna Kubin

// Eduk. i Dialog .- 2007 nr 5 s.30-35
67 Gdzie są umiejscowione nasze „granice psychiczne"

/ Magdalena Dragan

// Małż. i Rodz. .- 2005 nr 4 s.22-26
68 Agresja seksualna w szkole

/ Marek Babik

// Wychowawca .- 2007 nr 9 s.12-14

W celu ustalenia, do jakiego rodzaju zachowań seksualnych uczniów dochodzi na terenie szkoły, badaniu poddano dwie grupy osób: nauczycieli i studentów I roku. Badania przeprowadzono w styczniu 2007 r.

69 Dzikość zapomniany wymiar edukacji

/ Aleksander Nalaskowski

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2007 nr 7 s.3-9
70 Problemy rodziny szkoły - reperkusje na polu wychowawczym : raport z badań empirycznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych na Podhalu

/ Bogdan Stańkowski

// Kwart Pedag. .- 2007 nr 3 s. 129-152
71 Wykształcenie a wolność osobowości

/ Iwan A. Ziaziun

// Eduk. Ustaw. Doros. .- 2007 nr 4 s. 68-77
72 Portret Homixa

/ Jacek Kurzępa

// Remedium .- 2008 nr 2 s. 1-3

Dylematy okresu rozwojowego współczesnej młodzieży: frustracja, agresja, poszukiwanie własnej tożsamości i systemu wartości


73 Ile w dorosłym z dziecka?

/ Milena K. Neumann

// Eduk. Doros. .- 2006 nr 4 s. 109-116

Rozwój życia człowieka od wieku przedszkolnego do późnej dorosłości i zdolność uczenia się w poszczególnych okresach rozwojowych

74 Młodzież w trzech odsłonach

/ Michał Józef Kawecki

// Eduk. i Dialog .- 2008 nr 6 s. 28-31


75 Samotność dorastania w epoce późnej nowoczesności

/ Marta Jósewicz

// Remedium .- 2008 nr 7-8 s. 18-19
76 Problemy dorastania: to może być depresja!

/ Katarzyna Sowa

// Wszystko dla Szk. .- 2008 nr 11 s. 3-4
77 Przyczyny uzależnień

/ Michał Damazyn

// Wychowawca .- 2009 nr 6 s.7-9

Przyczyny dla których młodzież, w okresie rozwojowym sięga po substancje uzależniające

78 Trudności w rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym

/ Daniela Becelewska

// Probl. Opiek.-Wychow. .- 2009 nr 9 s. 46-51
79 Okres prenatalny i perinatalny

/ Joanna Rawecka, Małgorzata Wojciechowska, Anna Izabela Brzezińska

// Remedium .- 2009 nr 12 s. 4-5
80 Diagnoza zespołu przewlekłego zmęczenia zaburzającego funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze adolescentów

/ Agnieszka Krawczyk

// Horyz. Wychow. .- 2009 nr 16 s. 182-193
81 Dorastanie do macierzyństwa i ojcostwa

/ Elżbieta Wójcik

// Wychowawca .- 2010 nr 3 s. 12-13
82 Niedojrzali do obrączki

/ Dariusz Ryń

// Charaktery .- 2010 nr 3 s. 30-35
83 Co się ze mną dzieje? : refleksje o burzliwym okresie dojrzewania

/ Anna Dobrychłop// Wychow. na co Dzień .- 2010 nr 3 s. 23-26


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość