Strona główna

Psychopatologia. W3 Zaburzenia ze względu treści


Pobieranie 20.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar20.51 Kb.
Psychopatologia. W3
Zaburzenia ze względu treści.
Myśli nad wartościowe to takie myśli które w danym momencie stanowi jakieś przekonanie które w jakimś czasie wpływają na nasze wszystkie inne myśli. Najczęściej myśli religijne. Mogą być związane ze szczególnym stanem przeżywanym przez jednostkę najczęściej z rysami narcystycznymi. Cały sposób spostrzegania rzeczywistości odbywa się poprzez jakiś system wartości np. polityk :D niektórzy potrafią zachować dystans do tego inni niestety nie  podobnie w religiach.

Narcyzm – spostrzegają swoje możliwości wartości nie zgodnie z rzeczywistością.


Urojenia – są to przekonania charakteryzujące się zasadniczymi cechami. Można podzielić ze względu na stopień prawdopodobieństwa zdarzeń, nasycenia emocjami, stopnia złożoności, (i czegoś)
Prawdopodobne – Są w treści prawdopodobne z punktu widzenia społeczeństwa w życiu ogółu takie zjawiska się zdążają a nie w jego życiu tej jednostki. Np. śledzenie, podsłuchiwanie, trucie

Nieprawdopodobne – poczucie wykradania myśli, nadawanie myśli. Są to pacjenci mówiący, że maja w głowie plan jak zaplanują bankami światowymi i jakie znają kruczki by pieniądze przelewane były na ich konta, iż znają plany Boże, plany wojsk amerykańskich itd. Są to ludzie ostatnio noszący przed sobą srebrne tacki by odbijały te złe fale nasłane.

Od stopnia wysycenia emocjami i stopień zbieżności:

Syntymiczne – mówimy w tedy, gdy występuje dostosowanie emocji do treści pojawiających się w urojeniach.


Atymiczne – nie ma żadnych emocji uczuć jest pozbawiona przeżywania uczuć.
Katatytmiczne – są życzeniowo dysproporcjonalne – znajdują się często pacjenci z różnymi urojeniami – uczucia są bardzo intensywne, ale, pozostają trochę w tzw. sferze życzeń. Jest śledzony przez jakąś organizacje ale zostanie uratowany przez inna
Paratymiczne – niedostosowane lub sprzeczne do prezentowanych treści. Występuje w schizofrenii – zespół …. Osoba wypowiada często ma obsceniczne … inaczej mówiąc ze treść jest przerażająca a osoba przeżywa pozytywne emocje. 2 ktyteria
Struktura urojeń:


  1. Proste i złożone. –

  2. Proste – pojedyncze lub rozwinięte, stanowiące prostą interpretacje jakiegoś zjawiska, wyjaśnienie innych objawów występują z innymi objawami np. omamy, zaburzenia świadomości. Np. u ludzi starszych po zmianie miejsca pobytu …

  3. Paranoiczne – rozbudowane i bardzo logicznie ze sobą powiązane obejmujące wiele sfer życia. Spójnych z typem osobowości i przekonań. Np. trucia ma cały system rozbudowany kto kiedy jak i co będzie truł :D (syntymiczne lub katatymiczne)

  4. Paranoidalne – które często są mylone z tymi wyżej są podobne pod jednym względem – liczby czy zakresu myśli urojeniowych obejmujących jakąś sferę życia ale jest różnica w braku spójności wewnętrznej. Są dziwaczne nie spójne ze sobą łatwo przechodzi od jednych urojeń do drugich. Są chaotyczne dziwaczne antymiczne paratymiczne (nie dostosowane wyraźnie emocje do treści)

  5. Oniryczne – zmienne urojenia które pojawiają się i znikają. „tu i teraz” bardzo intensywne doznania psychiczne koncentrujące się na jakiejś zbliżającej katastrofie … końcu świata czy początku czegoś nowego ale bardzo niszczącego dla ludzkości. Osoba przeżywa całość w stanie między snem a jawą. Pacjenci mówią o tym jak o jakimś widzeniu.

Ze względu na treści – urojenia:


- odnoszące (ksobne) – zmiana realnych związków chorego z otoczeniem. Które charakteryzują wskazują na inne niż w rzeczywistości związki chorego z otoczeniem.

- oddziaływania (owładnięcia) – średniowieczne kobiety owładnięte złym lub dobrym duchem  chory jest przekonany że podlega wpływom obcych sił że znalazły się w umyśle sercu że zawładnęły ta osobą za pośrednictwem naturalnych lub nie sposobów. Np. termiczne  czy nie naturalne ukryte przez pacjenta ze istnieją specyficzne składniki w otoczeniu i one na niego oddziałują. Są związane z przeżyciami bycia w kontakcie z jakąś siłą wyższą

- Prześladowcze – wszystkie urojenia które obserwujemy w różnego typu psychozach ludzie są przekonani że czeka ich utrata wszelkich dóbr pieniędzy że ktoś chce zabrać im godność i cały dorobek życia.

- zmiany osoby – zmiany tożsamości np. napoleon – cielesna. Są też zmiany związane z halucynacjami … gdzie pacjenci na początku nie mówią „brakuje”

- wyższości/małej wartości - urojenia wielkościowe mniejszej wartości urojenia nihilistyczne ze jest pyłkiem na świecie.
Automatyzmy psychiczne czyli przeżywanie zatracenia lub utraty wpływu
- małe automatyzmy osoba przeżywa poczucie obcości przeżyć jest małe, niewielka depersonalizacja jak gdyby. Występuje znaczny stopień depersonalizacji np. osobowość borderline.
- automatyzmy rozwinięte – są charakterystyczne np. dla niektórych postaci zaburzeń dysocjacyjnych – osoba widzi siebie na wózku wieziona na sale operacyjną. Rodzaj szczególnego rodzaju rozdwojenia pomiędzy ja a tym kimś kto przeżywa w zaburzeniach dysocjacyjnych i somato
Myśli natrętne – obsesje:
Myśli uporczywie powracające, narzucające się choremu z poczuciem przymusu, mimo prób i wysiłku wkładanego w ich oddalenie, zwsze traktowane jako własne choć niezgodne z własnym ja.

Chorzy odnoszą się do nich krytycznie, dostrzegając ich bezsensowność.

ruminacja natrętnymi myślami dotyczy roztrząsania wątpliwości. – są ludzie którzy maja wątpliwości są tacy którzy dzielą włos na czworo i są tacy którzy maja luminacje roztrząsają różne wątpliwości, może przyjmować postać obsesji
Osoby są nękane przez natrętne myśli – czy wyłączyłem żelazko ? dosięga to każdą osobę na znaczącym stanowisku kontrolującą się. Po pewnym czasie męczenia nas przez te myśli rozpoczynamy się zabezpieczać. Często postępują zgodnie z tymi myślami.
Zaburzenia toku myślenia:
Spowolnienie/zahamowanie – zmiejszenie zarówno liczby jak i ilości przekonań wniosków jak i zmniejszenie spontaniczności ich kolejnego powstawania. Niewiele spontanicznych wątków myśli przekonań. Przy zahamowaniu mamy sytuacje ze przejście z jednego do drugiego potrzebuje dodatkowej stymulacji charakterystyczne dla depresji.
Przyśpieszenie – duża zmienność pojawianie się nowych wątków przekonań … osoba tworzy ciągle nowe myśli ale przy zaburzonym toku nadal zachowuje logikę. Gonitwa myśli. Będzie charakterystyczne dla mani ale również dla schizofrenii katatonicznej i ….

Tylko w niektórych zaburzeniach organicznych może występować to zaburzenie – u osob które idąc drogą ciągle mówią

Otamowanie – jest charakterystyczne dla normy. Ucieczka myśli z głowy wiesz co ale nie możesz sobie przypomnieć chwilowa pauza w przebiegu myśli. Rowież w zaburzeniach organicznych w padaczkach
Kantyzm (natłok) nadmiar wątków i tematów z poczuciem utraty kontroli i oddziaływania sił. Mamy tu i urojenia (przek sił wew) i skojarzenia z poczuciem utraty kompletnej kontroli nad tym co się myśli
Rozwlekłość/drobiazgowość – rozpoczyna opowiadania od ja. Zapomina o głównym wątku.

Werbigeracje – seryjne powtarzanie słów. Nie tylko w postaci powtórzę powtórzę ale drzewo jakies jakies tam.

Mutyzm – brak reakcji słownych
Stereotypie/perseweracje – powtórzenia …….. coś .. perseweracja powtórzenie tego samego kółka jeszcze przy kolejnych tablicach na których już go niema. Polegają na powtarzaniu. Stereotypie – takie wydażenia które znajdują swoje przejawy w myśleniu – powtarzanie tego samego lub w podobny sposób w stosunku do posobnych zjawisk lub rzeczy
Zaburzenie poziomu uogólniania:
Poświęca się wiele uwagi w badaniach nad ….
Zubożenie (alogia) – osoba każdą sytuacje będzie spostrzegać z poziomu konkretu nie będzie umiała uszczegółowić tego. Myślenie połączone z powierzchownością.
Konkretność – nie jest zdolny do myślenia uogólnionego przy zespołach organicznych
Wypaczenie procesu uogólnienia – w sytuacjach nadmiernego uogólnienia – osoba stosuje tylko sobie znane sposoby uogólniania rzeczy w świecie. Stosowanie czasami bardzo zindywidualizowanych kryteriów tworzenia klas które nie maja nic wspólnego z tym co jest uwzględnione społecznie. Np. klasyfikowanie różnych obrazków.

Zaburzenie charakterystyczne dla wszystkich zaburzeń psychotycznych szczególnie schizofrenii.

Wielopoziomowość - taki rodzaj zaburzenia o którym niektórzy mówią ze jeśli występują adekwatnie do sytuacji to jest to rodzaj najbardziej twórczego myślenia. Przechodzenie od myślenia konkretnego do nad uogólnień i odwrotnie bez zachowania jakiegoś porządku czy logiki. Mamy szczątkowe urojenia  najczęściej wiążę się z urojeniami ??????
Zaburzenia struktury i funkcji myslenia charakterystyczne dla schizofrenii
Rozkojarzenie – kiedy mamy do czynienia z obniżeniem logiki składni i komunikatywności …. Wielo płaszczyznowość chaotyczność wielopoziomowość nieskładność – chorzy nie dbają o to czy ktoś słucha nie robią tego by ktoś ich wysłuchał zrozumiał co się z nimi dzieje. Oni mówią w przestrzeń. Może być osoba syntymiczna
Schizofazja (sałata słowna) brak jakiejkolwiek logiki składni komunikatywności. Bardzo modne badanie narracji w schizofrenii – okazuje się często ze przy dłuższych wypowiedziach chorego można by dopatrzeć się narracji określonych związków dopatrzeć się kiedy dochodzi do „ześlizgu”
Inkoherencja – kiedy dochodzi od rozerwania myślowych, nieskładność gramatyczna, przypadkowe skojarzenia, wypowiadanie słów na podstawie podobieństwa fonetycznego. Nie jest w stanie utrzymać żadnego wątku.

Myślenie niekomunikatywne – brak zainteresowania odbiorca


Dereistyczne – mowa nie komunikatywna tworzenie wypowiedzi oderwanych od rzeczywistości sądy wypowiadane są dalekie do przekonań wartości osoba sama je tworzy i uważa je za spójne.
Autystyczne – skoncentrowanie na wewnętrznym świecie urojeń brak motywów do wymiany

Egocentryczne – donoszące się do normy wszystko do siebie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość