Strona główna

Publikacje pracowników w 2014 roku


Pobieranie 18.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar18.33 Kb.
Publikacje pracowników w 2014 roku
Opinie geologiczno-górnicze: dobra praktyka przy projektowaniu obiektów mostowych. / Bryt-Nitarska, Izabela W: Przegląd Górniczy, 2014, T.70, nr 8, s. 48-51

2014.- il., bibliogr.8 poz.

MNiSW: 6 pkt.
Wpływ deformacji terenu na obiekty odkształcalne typu halowego. / Bryt-Nitarska, Izabela // W: I Konferencja Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych. Katowice [Siemianowice Śląskie], [24-29] wrzesień, 2014, s. 197-219

Katowice : PZITB O/Katowice, 2014.- il., bibliogr.16 poz.


Wyniki nadzoru budowlanego nad budynkami w Bytomiu-Miechowicach. / Chomacki, Leszek, Słowik, Leszek // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Karpacz, 15-17 października 2014 r. [Streszczenia referatów], s. 11

Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.


Wyznaczenie sił dla prostej hali stalowej pod wpływem poziomych odkształceń i krzywizny terenu. / Chomacki, Leszek // W: I Konferencja Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych. Katowice [Siemianowice Śląskie], [24-29] wrzesień, 2014 , s. 287-302

Katowice : PZITB O/Katowice, 2014.- il., bibliogr.2 poz.


Nośność łączników w podłożach betonowych zarysowanych wskutek oddziaływania eksploatacji górniczej. / Dudek, Daniel, Kadela, Marta, Knap, Przemysław // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Karpacz, 15-17 października 2014 r. [Streszczenia referatów], s. 12-13

Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.


Ocena wpływu materiału stalowych łączników rozporowych na nośność zamocowań. / Dudek, Daniel // W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. VII edycja, Kraków 6.12.2014 r., Łódź 13.12.2014 r.: materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2 , s. 331

Kraków : Creativetime, 2014.- CD-ROM : bibliogr.8 poz.


Wpływ obciążeń zmiennych przy cyklicznych zmianach rozwartości rys w betonie na nośność zamocowań stalowych łączników rozporowych. / Dudek, Daniel // W: Wiedza i eksperymenty w budownictwie: prace naukowe doktorantów, s. 263-270

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.- il., bibliogr.11 poz.

MNiSW: 4 pkt.
Wpływ typu łączników na nośność w zarysowanych i niezarysowanych podłożach betonowych. / Dudek, Daniel, Knap, Przemysław // W: 12th International Conference on New Trends in Statics and Dynamics of Buildings: Conference Proceedings, October 16-17, 2014 Bratislava, Slovakia , s. 1-7

Bratislava : Slovak University of Technology in Bratislava, 2014.- CD-ROM

: il., bibliogr.9 poz.
Ocena trwałości konstrukcji drogowych o podbudowach z materiałów UPS. / Kadela, Marta, Fedorowicz, Lidia // W: Elementy budownictwa komunikacyjnego , s.23-35

Radom : Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu, 2014.- il., bibliogr.26 poz.

MNiSW: 4 pkt.
Ocena wpływu grubości warstwy pośredniczącej w konstrukcjach warstwowych ułożonych na różnych typach podłoży. / Kadela, Marta // W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. VII edycja, Kraków 6.12.2014 r., Łódź 13.12.2014 r.: materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2 , s. 353

Kraków : Creativetime, 2014.- CD-ROM : bibliogr.6 poz.


Response of subsoil to cyclic load transferred by pavement. / Kadela, Marta // W: Proceedings Pavement Materials, Structures, and Performance , s. 424-433 WWW: http://dx.doi.org/10.1061/9780784413418

Reston : American Society of Civil Engineers, 2014.- il., bibliogr.7 poz. (Geotechnical Special Publication)


Wpływ poziomych odkształceń górniczych na stan naprężenia i odkształcenia w konstrukcjach warstwowych. / Kadela, Marta // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Karpacz, 15-17 października 2014 r. [Streszczenia referatów], s. 21

Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.


Wpływ rodzaju gruntu na stan naprężenia w konstrukcji budynku w obliczu eksploatacji górniczej. / Kadela, Marta, Chomacki, Leszek W: Przegląd Górniczy, 2014, T.70, nr 6, s. 24-29

2014.- il., bibliogr.11 poz.

MNiSW: 6 pkt.
Wpływ wygięcia terenu na pojedynczą ścianę. / Kadela, Marta // W: I Konferencja Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych. Katowice [Siemianowice Śląskie], [24-29] wrzesień, 2014 , s. 277-295

Katowice : PZITB O/Katowice, 2014.- il., bibliogr.3 poz.


Wytyczne obserwacji ciągłej obiektów zlokalizowanych na terenach górniczych. / Kadela, Marta, Bednarski, Łukasz W: Przegląd Górniczy, 2014, T.70, nr 8, s. 78-84

2014.- il., bibliogr.8 poz.

MNiSW: 6 pkt.
Oddziaływania górnicze: sprawdzanie stanów granicznych konstrukcji lokalizowanych na terenach górniczych. / Kawulok, Marian // W: I Konferencja Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych. Katowice Siemianowice Śląskie], [24-29] wrzesień, 2014 , s. 25-44

Katowice : PZITB O/Katowice, 2014.- il., bibliogr.19 poz.


Oddziaływania i stany graniczne konstrukcji lokalizowanych na terenach górniczych z uwzględnieniem Eurokodu PN-EN 1990. / Kawulok, Marian // W: Ochrona Środowiska na Terenach Górniczych i Pogórniczych Kopalń w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego: XXI Konferencja Naukowo-Techniczna, Rybnik, październik 2014 , s. 75-81

Rybnik : SITG O/Rybnik, 2014.- il., bibliogr.6 poz.


Osąd eksperta w ochronie istniejących obiektów budowlanych na terenach górniczych. / Kawulok, Marian // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Karpacz, 15-17 października 2014 r. [Streszczenia referatów], s. 23-24

Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.


Przerwy dylatacyjne w utwardzonych kostką betonową powierzchniach na terenach górniczych. / Kawulok, Marian, Chomacki, Leszek, Słowik, Leszek W: Przegląd Górniczy, 2014, T.70, nr 8, s. 59-64

2014.- il., bibliogr.10 poz.

MNiSW: 6 pkt.
Ocena nośności zamocowania łączników do termoizolacji w aspekcie oddziaływania podwyższonej temperatury. / Knap, Przemysław // W: Wpływ Młodych Naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki. VII edycja, Kraków 6.12.2014 r., Łódź 13.12.2014 r.: materiały konferencyjne. Streszczenia wystąpień 2 , s. 366

Kraków : Creativetime, 2014.- CD-ROM : bibliogr.7 poz.


Zastosowanie kotew rozporowych i wklejanych w budownictwie. / Konieczny, Kazimierz // W: XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji: Konstrukcje żelbetowe, Szczyrk, 26-29 marca 2014 r. , T.2, s. 257-305

Gliwice : PZITB O/Gliwice, 2014.- il., bibliogr.29 poz.


Badania wpływu gęstości i temperatury na przewodność cieplną płyt z polistyrenu ekspandowanego. / Łoboda, Beata // W: Wiedza i eksperymenty w budownictwie: prace naukowe doktorantów , s. 445-452

Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.- il., bibliogr.9 poz.

MNiSW: 4 pkt.
Doświadczenia z eksploatacji górniczej pod obiektem Kościoła pw. Św. Krzyża w Bytomiu-Miechowicach. / Słowik, Leszek, Chomacki, Leszek, Szołtysek, Dariusz // W: Bezpieczeństwo i ochrona obiektów budowlanych na terenach górniczych: V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa, Karpacz, 15-17 października 2014 r. [Streszczenia referatów], s. 34-35

Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2014.


Przykład obliczeń rusztu fundamentowego na wpływ poziomych odkształceń terenu. / Słowik, Leszek, Parkasiewicz, Beata // W: I Konferencja Obiekty Budowlane na Terenach Górniczych. Katowice [Siemianowice Śląskie], [24-29] wrzesień, 2014 , s. 237-260

Katowice : PZITB O/Katowice, 2014.- il., bibliogr.3 poz.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość