Strona główna

Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej e-009354/2014 do Komisji


Pobieranie 5.01 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar5.01 Kb.
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej E-009354/2014

do Komisji

art. 130 RegulaminuCzesław Adam Siekierski (PPE), Paolo De Castro (S&D), Albert Deß (PPE), Jens Rohde (ALDE), Matt Carthy (GUE/NGL), James Nicholson (ECR) oraz Janusz Wojciechowski (ECR)

Przedmiot: Środki wsparcia dla młodych rolników

Poziom bezrobocia wśród ludzi młodych jest niedopuszczalnie wysoki w całej UE, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ponadto liczba młodych rolników spadła o 34% w latach 2000–2010, a wśród populacji rolników młodzi ludzie do 35 roku życia stanowią jedynie 7,5%.

W ostatniej reformie WPR uznano konieczność wspierania tworzenia miejsc pracy w tym sektorze, również za pomocą środków ukierunkowanych na młodych rolników, zwłaszcza w ramach I filara. Mimo to młodzi ludzie w dalszym ciągu nie są w stanie pokryć wysokich kosztów niezbędnych inwestycji początkowych, a brak dostępu do kredytów zniechęca wielu z nich do rozpoczynania działalności w tym sektorze.

1. Czy Komisarz mógłby opisać, w jaki sposób planuje zmaksymalizować wkład WPR w tworzenie miejsc pracy dla młodych ludzi?

2. Czy Komisarz mógłby wyjaśnić swoje plany dotyczące ułatwiania młodym ludziom rozpoczynania pracy w tym sektorze w kontekście strategii „Europa 2020”?3. W czasie przesłuchania w Parlamencie Europejskim Komisarz podkreślił fakt, że młodzi ludzie na obszarach wiejskich mają trudności z uzyskaniem funduszy w celu utworzenia nowych przedsiębiorstw. Czy Komisarz przewiduje pracę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym w celu rozwiązania tego problemu, a także zaradzenia problemowi dostępu do gruntów oraz zapewnienia dodatkowego wsparcia w celu generowania większej liczby miejsc pracy dla ludzi młodych w tym sektorze?

1040597.PL PE 543.145


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość