Strona główna

R-s rozwadowska barbara (1940 2003 ) Ćwiczenia z chemii org dla studentów biologii / Dzierża W.,Kamińska A


Pobieranie 22.71 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar22.71 Kb.
R-S
ROZWADOWSKA BARBARA (1940 - 2003 )
Ćwiczenia z chemii org. dla studentów biologii / Dzierża W.,Kamińska A.,Rozwadowska B.,

Sojecki R., Wódzki Wł. ; red. Ulińska A Toruń 1977*

Red. Tomaszewska- Nowak H. Toruń 1983 (wyd.2)*

Red. Tomaszewska- Nowak H. Toruń 1987 (wyd.3)*

Toruń 1991 (wyd.4)*

Dzierża W., Kamińska A., Rozwadowska B. Sojecki R., Toruń 1995 (wyd.popr.i uzup.)*

Toruń 1998 (wyd.popr.i uzup.)*


ROZWADOWSKI MICHAŁ (1936- )
Characterization and properties of zeolitic materials : symposium S-IV of the annual meeting of the PTCH...Toruń, September 8-11, 1993 : proceedings / red. Rozwadowski M.

Toruń 1994


Polish-German Zeolite Colloquium.Toruń, Poland, April 23-24 1992. /ed.

Rozwadowski M. Toruń 1992
2 nd Polish-German Zeolite Colloquium. Toruń, Poland, April 20-22, 1995 : proceedings/ed.

Rozwadowski M. Toruń 1995

3rd Polish-German Zeolite Colloquium. Toruń, Poland, April 3-5, 1997 : proceedings /ed.Rozwadowski M. Toruń 1998

Rozwadowski M. Sorpcja alkoholi alifatycznych na węglach aktywowanych. (Rozprawy.) Toruń 1977 13493-95

ZPCH/1977 1 egz.*

RYCHLICKI Gerhard (1944- )


Garbacz J., Rychlicki G.

Wybrane zagadnienia teorii i metod pomiarowych adsorpcji gazów Toruń 1984


Garbacz J., Rychlicki G.

Zarys termodynamiki i kalorymetrii procesu adsorpcyjnego Toruń 1986


Rychlicki G., Rola chemizmu powierzchni węgla w procesach sorpcji i katalizy.

(Rozprawy) Toruń 1985 18068

ZPCH/ 85 1 egz.*

SADLEJ ANDRZEJ (1941-2010)


Sadlej A. J.

Od diagramu Jabłońskiego do relatywistycznej chemii kwantowej Toruń 2003

­

Non-linear optical properties of matter : from molecules to condensed phases / ed. by Manthos G. Papadopoulos, Andrzej J. Sadlej and Jerzy Leszczynski. Dordrecht 2006SKRZAT ZOFIA (1919- )

Skrzat Z. : Elementy krystalografii Toruń 1966*

Toruń 1973 (wyd.2)

Toruń 1980 (wyd.3)
Optyka kryształów / oprac. Zofia Skrzatówna wg. wykł. Marii Kołaczkowskiej Trouń 1952
SOJECKI RYSZARD

Ćwiczenia z chemii org. dla studentów biologii / Dzierża W.,Kamińska A.,Rozwadowska B.,Sojecki R., Wódzki Wł. ; red. Ulińska A Toruń 1977*

Red. Tomaszewska- Nowak H. Toruń 1983 (wyd.2)*

Red. Tomaszewska- Nowak H. Toruń 1987 (wyd.3)*

Toruń 1991 (wyd.4)*

Dzierża W., Kamińska A., Rozwadowska B. Sojecki R., Toruń 1995 (wyd.popr.i uzup.)*

Toruń 1998 (wyd.popr.i uzup.)*STASZEWSKA DANUTA (1935- )


Staszewska D. Teoretyczne i praktyczne aspekty fizykochemiczne właściwości poli(wny-

lopirolidonu). (Rozprawy.) Toruń 1993 18691-2ZCHO 703/93 mfn 48*
SUCHOCKA-GAŁAŚ (1949- ).
Suchocka-Gałaś K. : Jonomery : struktura, właściwości i zastosowanie / Kazimiera Suchocka-Gałaś ; rozdz. 2 oprac. Czesław Ślusarczyk. Toruń 2010 22605-22607

SWINARSKI ANTONI (1910-1985)

Jakościowa analiza chemiczna : aniony / Maria Czakis, Alicja Łodzińska, Antoni Swinarski

Toruń 1959

Analiza jakościowa

Cz.2 Kationy : [praca zbior. / Danilczuk E. et al. ; pod red. A.Swinarskiego]

? Wyd. 1


/ Brandel Wł. et al. ; pod red. A.Swinarskiego 1965 Wyd. 2

/ Danilczuk E. et al. ; pod red. A.Swinarskiego 1968 Wyd.3


-//- 1969 Wyd.4


Analiza jakościowa : [praca zbiorowa]. Cz. 3 Aniony / [przez Marię Czekis, Alicję Łodzińską, Antoniego Swinarskiego].

1965 Wyd. 2

1969 Wyd.3

Toruń 1971 Wyd. 4
Ochrona i kształtowanie środowiska dorzecza Drwęcy / red. Antoni Swinarski [et al.]

Toruń 1985


Stan i perspektywy ochrony środowiska geograficznego województwa toruńskiego : materiały konferencji naukowej, Toruń, 19-20 V 1978 / [zagajenie Antoni Swinarski]

Toruń 1978


Technologia kwasu siarkowego. T.1, Prażalnia / w oprac. Antoniego Świnarskiego [et al.].

Warszawa 1951


Województwo bydgoskie : krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka / [red. Antoni Swinarski]

Poznań 1967


Województwo bydgoskie : krajobraz, dzieje, kultura, gospodarka / [red. Antoni Swinarski]

Poznań 1973

Zbiór zadań z chemii nieorganicznej i analitycznej : [praca zbiorowa /
Włodzimierz Brandel, Marian Czerniawski, Antoni Grodzicki ; red. nauk. Antoni Swinarski].

Toruń 1966SYTNIEWSKI ANDRZEJ (1941- )


Sytniewski A., Stałe równowagi reakcji w układzie NaCl-NH3-CO2-H2O

(Praca hab.) Toruń 1983 15882-3

ZTCHiN 548/83 2 egz.*
SZCZĘSNY ADAM (1943- )


Szczęsny A., Nowakowski K. : Podstawy chemii : ćw. rachunkowe

Toruń 1992

Toruń 1997 (wyd.2)
Szczęsny A., Pyskło J. : Podstawowe obliczenia chemiczne Toruń 1985


SZŁYK EDAWRD (1951- )

Ilościowa analiza chemiczna : metody wagowe i miareczkowe. Red. E. Szłyk. Toruń, 2002


Toruń, 2003 (wyd.2 popr.) Toruń, 2005 (wyd. 3)
Pracownia analizy instrumentalnej : ćwiczenia laboratoryjne Cz. 1 /pod red. E. Szłyka i P. Piszczka ; [aut. ćwiczeń Magdalena Barwiołek et al.]. Toruń 2004*

Advances in analysis and technology of rapeseed oil : monograph / ed. Edward SzłykToruń, 2008

Advances in research and technology of rapeseed oil : monograph. Pt. 2 / ed. Edward Szłyk


Toruń, 2009 ZChA/09 idt ....


SZYMAŃSKI WOJCIECH (1928-2010 )

Szymański W. Chemia jądrowa Toruń 1986

Warszawa 1991Warszawa 1996 (wyd.2)
Szymański W: Elementy chemii jądrowej Toruń 1969*
Szymański W. : Elementy nauki o promieniowaniu jądrowym dla kierunków ochrony środowiska Toruń 1999
Szymański W.: Niejednorodna wymiana izotopowa w układach osad-roztwór

UMK-Prace habilitacyjne Toruń 1970*
Szymański W. : Wstęp do fizykochemii jądrowej Toruń 1974 (wyd.2)
Szymański W. : Wstęp do termodynamiki statystycznej

[do użytku wewnętrznego] Toruń 1987


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość