Strona główna

Rachunek Prawdopodobieństwa I Statystyka (rpr)


Pobieranie 7.44 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar7.44 Kb.
ZAKŁAD ANALIZY i TEORII OSOBLIWOŚCI

Semestr zimowy 2015/2016Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka (RPR)


wykład: dr inż. Ewa Frankiewicz ćwiczenia: dr inż. Ewa Frankiewicz

czw. godz. 10, s.202

gr. 3IBM-E, czw. godz. 12, s.106

gr. 3IBM-M, czw. godz. 14, s.164Program w rozbiciu na tygodnie (2W+2Ć)

1. Przestrzeń probabilistyczna. Model klasyczny i geometryczny.

2. Prawdopodobieństwo warunkowe. Twierdzenie Bayesa. Schemat Bernoulliego.

3. Zmienne losowe jednowymiarowe. Rozkłady dyskretne i ciągłe.

4. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych jednowymiarowych.

5. Przegląd rozkładów jednowymiarowych. Twierdzenia graniczne.

6. Zmienne losowe wielowymiarowe i ich rozkłady.

7. Charakterystyki liczbowe zmiennych losowych wielowymiarowych.

8. Statystyka opisowa: graficzne przedstawienie danych, szereg rozdzielczy, wskaźniki położenia i rozproszenia w próbie.

9. Estymacja punktowa.

10. Estymacja przedziałowa.

11. Testowanie hipotez.

12. Jednoczynnikowa i dwuczynnikowa analiza wariancji.

13. Wprowadzenie do procesów stochastycznych.

14-15. Metody analizy danych.
Literatura:

1. J.Jakubowski, R.Sztencel, Rachunek prawdopodobieństwa dla (prawie) każdego, SCRIPT 2002

2. J.Koronacki, J.Ćwik, Statystyczne systemy uczące się, WNT 2005

3. J. Koronacki, J. Mielniczuk , Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT 2001

4. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski , Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, część I i II. PWN 1993

5. J.Plucińska, E.Pluciński, Probabilistyka, WNT 20006. W. Sobczak, W. Malina, Metody selekcji i redukcji informacji, WNT 1987

7. A.Sosnowski, E.Stankiewicz-Wiechno, P.Szabłowski, Metody probabilistyczne w przykładach i zadaniach, WPW 1991


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość