Strona główna

Rachunek prawdopodobieństwa. Statystyka


Pobieranie 19.22 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.22 Kb.
RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA. STATYSTYKA

 1. FUNDAMENTALS of quantitative business methods : business tools and cases in mathematics, descriptive statistics and probability / Gordon D. Pritchett [et al.]. - 3 ed.. - New York : McGraw-Hill Higher Education, c. 1999. - V, [1], 707 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 22986
  1 egz.

 1. MATEMATYKA i statystyka finansowa : praca zbiorowa (W OPRACOWANIU) / red. Edward Nowak; współaut. Krzysztof Jajuga. - Warszawa : FRRwP, 1994. - 238 s.: wykr. ; 23 cm . - (Finanse)
  1 egz. 2. MATEMATYKA ogólna 1. Elementy logiki, teorii mnogości, analizy matematycznej i stochastyki / Adam Płocki. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu : Wydaw. Fundacja, 2003. - 285 s. : fot., port., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9384
  1 egz. 3. METODY statystyczne / Aleksander Zeliaś. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 300 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10401, 16250 – 16252
  4 egz.
 4. METODY statystyczne : zadania i sprawdziany / Aleksander Zeliaś, Barbara Pawełek, Stanisław Wanat. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 463, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9885 – 9886
  2 egz.
 5. METODY statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa / red. Edward Nowak; Dorota Bartosińska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 251, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5826
  1 egz. 6. NIEKLASYCZNE metody statystyczne / Czesław Domański, Krystyna Pruska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 367, [1] s. : rys., schem., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 10402
  1 egz. 7. PODSTAWY informatyki z elementami telemedycyny : ćwiczenia dla studentów medycyny / red. Joanna Martyniak. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 180 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 13733 – 13736
  4 egz. 8. PODSTAWY teorii pomiarów / Dominik Senczyk. - Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2003. - 108 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12627 , 18877 – 18878
  3 egz. 9. PROBABILISTYKA : rachunek prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna, procesy stochastyczne / Agnieszka Plucińska, Edmund Pluciński. - 2 dodr.. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. - 470 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14144 – 14147
  4 egz. 10. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka dla licealistów / Marek Kałuszka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 232 s.: rys., portr., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 2921, 17523
  2 egz. 11. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : przykłady i zadania / Helena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 127, [2] s.; tab., tabl., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 2673
  1 egz. 12. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : teoria, przykłady, zadania / Wojciech Kordecki. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000. - 126, [1] s.; tab., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 2548 – 2549
  2 egz. 13. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 8 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.1, Rachunek prawdopodobieństwa / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 255, [1] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 273 , 1708
  2 egz. 14. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 9 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.1, Rachunek prawdopodobieństwa / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Wraszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 255, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 4083 - 4084 , 3342 – 3346
  7 egz. 15. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 9, 2 dodr Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.1, Rachunek prawdopodobieństwa / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 255, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8787 – 8790
  4 egz. 16. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 7 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.2 Statystyka matematyczna / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 328 s. : tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 274 , 1709
  2 egz. 17. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 8 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.2 Statystyka matematyczna / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 328 s. : tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 3347 - 3351 , 3440 – 3442
  8 egz. 18. RACHUNEK prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. - Wyd. 8, 2 dodr Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz.2 Statystyka matematyczna / Włodzimierz Krysicki [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 328 s. : tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8791 – 8794
  4 egz. 19. STATISTICAL Process Control / John S. Oakland. - 6 ed.. - Amsterdam ; Oxford : Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. - XIII, [1], 458 s. : rys., schem., tab., wykr. ; 23 cm
  Sygn. 20230
  1 egz. 20. STATISTICS and econometrics : methods and applications / Orley Ashenfelter, Phillip B. Levine, David J. Zimmerman. - Hoboken : John Wiley & Sons, 2003. - XIX, [1], 300 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 22551 – 22554
  4 egz. 21. STATYSTYCZNE metody opracowania pomiarów / Andrzej Bałanda. - Kraków ; Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ; Nowy Sącz : Wydaw. Fundacja, 2002. - 93 s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3753
  1 egz.
 22. STATYSTYKA / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 3 zm, [dodr]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 360 s.: tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 577 , 1621 - 1623 , 3429 , 1817 – 1818
  7 egz. 23. STATYSTYKA / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 376, [2] s.: rys., tab., wykr. ; 21 cm
  Sygn. 3430 – 3435
  6 egz. 24. STATYSTYKA : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. - Wyd. 4 popr. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001. - 423 s. : rys., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2551
  1 egz. 25. STATYSTYKA : elementy teorii i zadania / Stanisława Ostasiewicz, Zofia Rusnak, Urszula Siedlecka. - Wyd. 3. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 1999. - 384, [1] s. : rys., tab., tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 14287
  1 egz.
 26. STATYSTYKA : podstawy teoretyczne, przykłady zadania / Mieczysław Sobczyk. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000. - 425 s. : rys., 2 schem., tab., tabl., wykr ; 25 cm
  Sygn. 7957 – 7958
  2 egz. 27. STATYSTYKA : zbiór zadań / red. Helena Kassyk-Rokicka; Irena Kowalska [et al.]. - Wyd. 3 zm.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 282 s. : tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9840
  1 egz.
 28. STATYSTYKA dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych / Jacek Koronacki, Jan Mielniczuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 491, [1] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9586
  1 egz.
 29. STATYSTYKA dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 403, [1] s. : tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 994 , 5827
  2 egz. 30. STATYSTYKA dla studiów licencjackich / Jarosław Podgórski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 444 s. : tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 9841
  1 egz. 31. STATYSTYKA matematyczna w programie Matlab / Wiesława Regel. - Warszawa : Mikom, 2003. - 84 s. : rys., 1 schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 7190 – 7191
  2 egz. 32. STATYSTKA opisowa dla studentów administracji i prawa / Andrzej Malinowski. - Warszawa : Liber, 2004. - 144 s. : tab., wykr. ; 24 cm . - (Podręczniki - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego)
  Sygn. 22125 – 22134
  10 egz.

 1. STATYSTYKA opisowa z elementami demografii / Hanna Augustyniak. - Wyd. 3 popr.. - Poznań : Ars boni et aequi, [2003]. - 260 s. : tab., wykr. ; 20 cm
  Sygn. 22100 – 22109
  10 egz. 2. STATYSTYKA praktyczna / Wacława Starzyńska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 357, [1] s.: rys., schem., tabl., wykr. ; 24 cm + err
  Sygn. 3436
  1 egz. 3. STATYSTYKA praktyczna / Wacława Starzyńska. - Wyd. 2 zm.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 357, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 11852
  1 egz.
 4. STATYSTYKA praktyczna / Wacława Starzyńska. - Wyd. 2 zm., dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 357, [1] s. : rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 16253 – 16255
  3 egz.
 5. STATYSTYKA w zadaniach Statystyka w zadaniach : część 1 statystyka opisowa / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 284 [2] s.; tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1474 , 1479 – 1481
  4 egz. 6. STATYSTYKA w zadaniach Statystyka w zadaniach : część 2 statystyka matematyczna / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 351 [1] s.; tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 1475 , 2712 – 2715
  5 egz. 7. STATYSTYKA w zadaniach. - Wyd. 2 uakt. Statystyka w zadaniach : część 1 statystyka opisowa / Iwona Bąk, Iwona Markowicz, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 284 [2] s.; tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2710 – 2711
  2 egz. 8. STATYSTYKA w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel; tł. z ang. Zbigniew Czerwiński, Wojciech Latusek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 997, [2] s. : 2 mapy, rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 7835
  1 egz. 9. STATYSTYKA w zarządzaniu : pełny wykład / Amir D. Aczel; tł. z ang. Zbigniew Czerwiński, Wojciech Latusek. - dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 997, [2] s. : 2 mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20403 – 20410
  8 egz.
 10. STATYSTYKA, ekonometria, prognozowanie : ćwiczenia z Excelem / Agnieszka Snarska. - Warszawa : Placet, 2007. - 261, [1] s. : rys., schem., wykr. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 23316 – 23321
  6 egz. 11. WSPÓŁCZESNA statystyka matematyczna w medycynie : w arkuszach kalkulacyjnych / Marian Maliński, Jan Szymszal; przedm. Aleksander Sieroń. - Katowice : Śląska Akademia Medyczna, cop. 1999. - [2], III, 339 s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 2906
  1 egz.©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość