Strona główna

RachunkowośĆ abc rachunkowości dla menedżera / Gertruda Krystyna Świderska. Warszawa : Poltext, 1995. Sygnatura: 10625


Pobieranie 63.27 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar63.27 Kb.
RACHUNKOWOŚĆ


 1. ABC rachunkowości dla menedżera / Gertruda Krystyna Świderska.- Warszawa : Poltext, 1995.
  Sygnatura: 10625
  1 egz. 2. ABC rachunkowości dla menedżera. Cz. 1 / Gertruda Krystyna Świderska.- Warszawa : Nakładem Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1993.
  Sygnatura: 10626
  1 egz. 3. ACCOUNTANTS' handbook / ed. D.R. Carmichael, Steven B. Lilien, Martin Mellman ; James R. Adler [et al.]. - 7 ed.. - New York : John Wiley & Sons, 1991. - 1433 s. wiele liczb. : schem., tab., wykr. ; 26 cm
  Sygn. 10880
  1 egz. 4. AMORTYZACJA w 2003 roku / Dorota Kosacka-Łędzewicz. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, cop. 2003. - 110, [1] s. : tab ; 24 cm. - (Poradniki Podatkowe - ABC)
  Sygn. 7119
  1 egz. 5. CZYTANIE bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) / Witold Bień. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wojewódzki : Finans-Servis, 1991. - 112 s., [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 10587
  1 egz.
 6. CZYTANIE bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd. 2 zaktual. i uzup. - Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Wojewódzki : Finans-Servis, 1993. - 115 s., [1] s., [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 10588
  1 egz. 7. CZYTANIE bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd. 3 zaktual. i uzup. - Warszawa : Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, 1994. - 118, [1] s., [2] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 10589 – 10590
  2 egz. 8. CZYTANIE bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów) / Witold Bień. - Wyd. 4 zaktual. i uzup. - Warszawa : Finans-Servis. Zespół Doradców Finansowo-Księgowych, 1995. - 119, [1] s., [3] k. tabl. złoż. : rys., schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 10591
  1 egz.
 9. DYREKTOR finansowy / Jae K. Shim, Joel G. Siegel; tł. z ang. Jerzy Juruś; rozdz. 3, 4, 6 i kom. Dariusz Wędzki; rozdz. 34 Henryk Dzwonkowski. - Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1999. - 618 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Praktyków Zarządzania)
  Sygn. 9931
  1 egz. 10. Egzamin na certyfikat księgowego / Mariusz Stepaniuk.- 2. wyd.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
  Sygnatura: 34766 , 34767 , 34768 , 34769
  4 egz.

 1. Ewidencja papierów wartościowych / Maria Lidia Kokoszka [et al.].- Warszawa : "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1995.
  (Warsztaty Bankowca, ISSN 1231-224X ; 5)
  Sygnatura: 10592
  1 egz.

 1. Exercises on financial accounting / Michał Biernacki.- Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2014.
  (Course Books of Wrocław University of Economics)
  Sygnatura: 35845 , 35846 , 35847 , 35848
  4 egz. 2. Financial statement analysis : a strategic perspective / Clyde P. Stickney.- 2nd ed.- Fort Worth, TX [etc.] : The Dryden Press : Harcourt Brace Jovanovich Publishers, cop. 1993.

(The Dryden Press Series in Accounting)
Sygnatura: 10936
1 egz. 1. Finanse i rachunkowość / Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2013.
  (Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
  Sygnatura: 33247 , 33248 , 33249 , 33250 , 33251 , 33252
  6 egz.

 1. Finanse i rachunkowość budżetowa : studium przypadku / red. nauk. Tomasz Gabrusewicz, Liliana Nowak, Kamilla Marchewka-Bartkowiak.- Warszawa : CeDeWu, 2012.
  Sygnatura: 36484
  1 egz. 2. FINANSE spółek : elementy rachunkowości finansowej / Zbigniew Luty. - Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 144 s. : schem., tab ; 24 cm . - (Rynek Kapitałowy)
  Sygn. 9159 – 9181
  2
  3 egz. 3. FORMY zatrudnienia i dokumentacja pracownicza / Marcelina Boruch. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2009. - 130, [6] s. : tab. ; 15x21 cm . - (Biblioteka Przedsiębiorcy - Wszechnica Podatkowa ; 2)
  Sygn. 25800 – 25803
  4 egz.

 1. Informacja dodatkowa / Dorota Kania, Ewa Dreliszak.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2003.
  (Sprawozdanie Finansowe od A do Z)
  Sygnatura: 10604
  1 egz.
 1. Jak czytać bilans? : standard zachodnioeuropejski, standard amerykański / Grzegorz Skarżyński [et al.].- Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1994.

(Lektury Menedżera)
Sygnatura: 10596 , 10597
2 egz.
 1. JAK czytać sprawozdania finansowe / International Labour Office Geneva; tł. z ang. Tomasz Pietrzak, Kamilla Masłowska-Pietrzak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 174, [1] s., [7] k. tabl. złoż. : tab ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 6973 - 6974 , 3702
  3 egz. 2. KAPITAŁ amortyzacyjny w przedsiębiorstwie / Jolanta Iwin; Uniwersytet Szczeciński. - Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2003. - 284 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Rozprawy i Studia - Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; T. (549) 475)
  Sygn. 10691 – 10692
  2 egz. 3. KAPITAŁ amortyzacyjny w zarządzaniu finansami / Jolanta Iwin-Garzyńska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2005. - 206 s. : schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 12286, 17490 – 17492
  4 egz. 4. KOMENTARZ do planu kont : dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i samorządowych funduszy celowych / Maria Augustowska. - Wyd. 6 uzup. i uaktual., stan prawny na 12 stycznia 2000 r.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2000. - 295 s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 3353
  1 egz. 5. KOMENTARZ do planu kont : dla państwowych i samorządowych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych / Maria Augustowska. - Wyd. 9 popr. i uaktual., stan prawny na dzień 1października 2005 r.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005. - 355, [1] s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 13592
  1 egz.
 6. KOMPENDIUM terminów z zakresu rachunkowości i finansów po polsku i po angielsku ; Compendium of Accounting & Finance in Polish & English / Robert Patterson; PricewaterhouseCoopers; tł. z ang. Ewa Kieres. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 2002. - XI, 597, XI, 517, [4] s. : rys., schem., tab., wykr ; 25 cm
  Sygn. 11788, 31619
  2 egz. 7. KOMPENDIUM terminów z zakresu rachunkowości w języku polskim i angielskim ; Compendium of accounting in Polish & English / Robert Patterson ; PricewaterhouseCoopers ; tł. ang. Ewa Kieres. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. - [57], 679, 577 s., 47 s. tabl. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 20549
  1 egz.

 1. Komputerowa ewidencja księgowa / Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Alicja Mazur.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014.
  Sygnatura: 35849 , 35850 , 35851 , 35852
  4 egz.
 2. KOSZTY logistyki przedsiębiorstw / Jan Twaróg. - Poznań : Instytut Logistyki i Magazynowania, 2003. - 212 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Biblioteka Logistyka)
  Sygn. 9654 , 5459
  2 egz.

 1. Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości : (pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień) / Jerzy Gierusz.- [Stan prawny na dzień 1 stycznia 2005 r.].- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005.
  Sygnatura: 13593
  1 egz.
 2. LEKSYKON menedżera : słownik angielsko-polski : organizacja, zarządzanie, bankowość, rachunkowość, księgowość, marketing, handel zagraniczny, reklama, obrót giełdowy, public relations, prawo podatkowe / Wacław Šmid. - Kraków : Wydaw. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, cop. 2000. - 476 s. ; 24 cm
  Sygn. 9817
  1 egz.
 1. Marketing a podatki dochodowe i VAT 2015 : reprezentacja, reklama, sponsoring, promocja / Rafał Styczyński.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2015.
  Sygnatura: 35885 , 35919 , 35920 , 35921
  4 egz. 2. MIĘDZYNARODOWE standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników / Ewa Walińska. - Stan prawny na 1 stycznia 2005 r.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2005. - 248 s. : schem., tab. ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 12229
  1 egz.
 3. MIĘDZYNARODOWE standardy rachunkowości : ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników / Ewa Walińska. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual., stan prawny na 1 stycznia 2006 r.. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2006. - 248 s. : schem., tab. ; 24 cm . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 17036 - 17037, 17059
  3 egz.

 1. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1999 / International Accounting Standards Committee ; [tł. Agnieszka Ostaszewicz, Tomasz Ostaszewicz, Dorota Wyczółkowska].- [Warszawa : SKwP, 1999].
  Sygnatura: 10608
  1 egz.
 1. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej : według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. A, Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej, Przedmowa do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz jednolity tekst MSSF obejmujący Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje - według stanu na 1 dzień stycznia 2011 r. / IFRS Foundation®, [IASB ; tł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ; red. nauk. Zbigniew Adamkiewicz et al.].- London : IFRS Foundation® : [IASB ; Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], cop. 2011.
  Sygnatura: 32073 , 32074 , 32075 , 32076
  4 egz. 2. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej : według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. B, Jednolity tekst dokumentów towarzyszących Założeniom koncepcyjnym sprawozdawczości finansowej i Międzynarodowym Standardom Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmującym Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje - według stanu na dzień 1 stycznia 2011r., wraz z praktycznym stanowiskiem i dokumentami formalnymi Fundacji MSSF / IFRS Foundation®, [IASB ; tł. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ; red. nauk. Zbigniew Adamkiewicz et al.].- London : IFRS Foundation® : [ IASB ; Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce], cop. 2011.
  Sygnatura: 32077 , 32078 , 32079 , 32080
  4 egz.
 3. MSSF 1 : zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy / Jerzy Gierusz, Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz. - Stan prawny na dzień 1 luty 2007 r.. - Warszawa : Difin, 2007. - 338 s. : schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 17146 – 17149
  4 egz. 4. ORGANIZACJA systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej w podmiocie badanym / Józef Uryga, Ilona Bienias
  Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny: Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2005. - 181 s. : schem., tab.; 24 cm
  Sygn.: 21839 – 21844
  6 egz. 5. ORGANIZACJA rachunkowości w przedsiębiorstwie / Teresa Kiziukiewicz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 227, [5] s. : rys., schem., tab., tabl ; 24 cm
  Sygn. 3082 , 6008 , 3638
  3 egz. 6. Podatek od zysków kapitałowych : giełda, odsetki, dywidendy, fundusze, IKE oraz inne przychody kapitałowe 2013 : opodatkowanie / Mariusz Pogoński.- Wyd. 3, uzup. i popr., stan prawny: styczeń 2013 r.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", 2013.
  Sygnatura: 34119 , 34120 , 34121 , 34122
  4 egz. 7. PODATKOWA księga przychodów i rozchodów w 2009 roku / Leszek Bielecki [et al.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2009 r.. - Warszawa : Difin, 2009. - 197 s. : tab. ; 21 cm . - (Vademecum Podatnika)
  Sygn. 25784 – 25787
  4 egz. 8. PODRĘCZNA encyklopedia rachunkowości / Mieczysław Klimas. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Poltext, 2000. - 740 s. : rys., tab ; 21 cm
  Sygn. 1061
  1 egz. 9. PODRĘCZNIK biegłego rewidenta Podręcznik biegłego rewidenta. T.1 / Antoni Kaliński, Antoni Kwasiborski, Tadeusz Naumiuk. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Usługowe Rewiks®, 1993. - 228 s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 10602 – 10603
  2 egz
  . 10. PODRĘCZNIK biegłego rewidenta Podręcznik biegłego rewidenta. T.2 / Anna Jakubowska, Antoni Kaliński, Antoni Kwasiborski. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Usługowe Rewiks®, 1993. - 180, [1] s. : tab ; 23 cm
  Sygn. 10598 – 10599
  2 egz.
 11. PODRĘCZNIK biegłego rewidenta Podręcznik biegłego rewidenta. T.3 / Witold Bień [et al.]. - Warszawa : Przedsiębiorstwo Usługowe Rewiks®, 1993. - 224 s., [2] k. tabl. złoż.: tab ; 24 cm
  Sygn. 10613 – 10614
  2 egz.
 12. PODRĘCZNIK samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2002. - 533 s. : rys., schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 553
  1 egz. 13. PODRĘCZNIK samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001. - 533 s. : rys., schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 674 – 675
  2 egz. 14. PODRĘCZNIK samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz. - Stan prawny na 1 marca 2003 r.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, cop. 2003. - 533 s. : rys., schem., tab. ; 20 cm
  Sygn. 4308 – 4309
  2 egz.
 1. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.
  Sygnatura: 17058
  1 egz. 2. Podręcznik samodzielnej nauki księgowania : z uwzględnieniem nowelizacji ustawy o rachunkowości / Barbara Gierusz.- Stan prawny na dzień 18 stycznia 2004 r.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004.
  Sygnatura: 14127
  1 egz. 3. Podstawy rachunkowości / red. Sławomir Sojak, Janina Stankiewicz ; współaut. Danuta Dziawgo.- Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995.
  Sygnatura: 10615
  1 egz
  . 4. PODSTAWY rachunkowości / Danuta Misińska. - Wyd. 5 zm. - Warszawa ; Wrocław : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 225, [3] s. : rys., 1 schem., tab ; 20 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 5634 – 5635
  2 egz. 5. PODSTAWY rachunkowości / Irena Olchowicz. - Wyd. 6 zaktual. Podstawy rachunkowości : T. 1. wykład / Irena Olchowicz. - Warszawa : Difin, 2006. - 376 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21104 - 21109
  6 egz. 6. PODSTAWY rachunkowości / Irena Olchowicz. - Wyd. 4, dodr. Podstawy rachunkowości : T. 2. zadania i rozwiązania / Irena Olchowicz. - Warszawa : Difin, 2006. - 268 s. : tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21110 – 21115
  6 egz. 7. PODSTAWY rachunkowości / red. Kazimierz Sawicki. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 291 [5] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 232
  1 egz. 8. PODSTAWY rachunkowości : aspekty teoretyczne i praktyczne / red. Bronisław Micherda; Jerzy Hejnar [et al.]. - dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 305, [2] s. : rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm. - (RRR - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 18147 – 18149
  3 egz. 9. PODSTAWY rachunkowości : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 291, [5] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 601 - 602 , 556 – 564
  1
  1 egz. 10. PODSTAWY rachunkowości : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 4 zm., stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 329, [3] s. : schem., tabl ; 23 cm
  Sygn. 3625 – 3629
  5 egz. 11. PODSTAWY rachunkowości : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1999. - 291, [5] s. : schem., tab ; 23 cm
  Sygn. 9038 – 9039
  2 egz. 12. PODSTAWY rachunkowości : zbiór zadań / red. Mariusz Andrzejewski; Konrad Grabiński [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 168, [2] s. : tab. ; 24 cm. - (RRR - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 12341, 18145 – 18146
  3 egz. 13. Podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. nauk. Mariusz Andrzejewski ; aut. Mariusz Andrzejewski [et al.].- Wyd. 1, dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  (RRR)
  Sygnatura: 31642
  1 egz. 14. PODSTAWY rachunkowości : zbiór zadań : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2000. - 168, [4] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 565 – 569
  5 egz. 15. PODSTAWY rachunkowości : zbiór zadań : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Wyd. 3 zm., stan prawny na dzień 1 stycznia 2002 r.. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 169, [3] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 3630 – 3634
  5 egz. 16. PODSTAWY rachunkowości : zbiór zadań : praca zbiorowa / red. Kazimierz Sawicki; Anna Buczkowska [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1998. - 167, [1] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 9040 – 9041
  2 egz. 17. Podstawy rachunkowości według efektów kształcenia : zbiór zadań / pod redakcją Alicji Dziuby-Burczyk.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o o. - Oficyna Wydawnicza AFM, 2013.
  Sygnatura: 35280
  1 egz. 18. Polityka rachunkowości 2015 / Mieczysława Cellary.- Stan prawny: styczeń 2015 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2015.
  (Beck Info Biznes)
  (Sektor Publiczny w Praktyce)
  Sygnatura: 35857 , 35858 , 35859 , 35860
  4 egz. 19. Porównanie przepisów ustawy o rachunkowości i MSR/MSSF 2015 : praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości / [autor: Katarzyna Trzpioła].- Warszawa : Natalia Gowin "Oficyna Prawa Polskiego" Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, cop. 2015.
  (Biblioteka Finansowo-Księgowa)
  Sygnatura: 36496
  1 egz. 20. PRAKTYCZNE podstawy rachunkowości : zbiór zadań / red. Kazimiera Winiarska ; Anna Bachorz [et al.]. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2004. - 426, [2] s. : tab. ; 24 cm
  Sygn. 23155 – 23164
  10 egz. 21. RACHUNKOWOŚĆ : kurs podstawowy / Edward Nowak. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2002. - 316, [4] s. : rys., schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 4066
  1 egz. 22. Rachunkowość : kurs podstawowy / Edward Nowak.- Wyd. 4 zm.- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008.
  Sygnatura: 22075 , 22076 , 22077
  3 egz. 23. RACHUNKOWOŚĆ : podstawowe założenia i zasady / Maria Gmytrasiewicz. - Warszawa : Difin, 2008. - 171 s. : schem., tab. ; 23 cm . - (Vademecum Rachunkowości)
  Sygn. 21116 – 21125
  10 egz. 24. Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.].- Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, 2010.
  (Meritum)
  Sygnatura: 29224
  1 egz. 25. Rachunkowość : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / [red. prowadzący Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; aut.: Witold Bojanowski et al.].- Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2012.

(Meritum)
Sygnatura: 32230 , 32231
2 egz. 1. RACHUNKOWOŚĆ : zasady prowadzenia po nowelizacji ustawy o rachunkowości. Cz. 1 / red. Teresa Kiziukiewicz; Waldemar Gos [et al.]. - Wrocław : Ekspert, 2001. - 418 s. : schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 603
  1 egz. 2. RACHUNKOWOŚĆ = An accounting handbook / Albert M. Ferris, Gertruda Krystyna Świderska. - Warszawa : Kanadyjskie Konsorcjum Szkół Zarządzania : Centrum Informacji Menedżera, 1994. - [1], 223+223 s. : tab ; 28 cm
  Sygn. 10593 – 10595
  3 egz. 3. RACHUNKOWOŚĆ 2007 : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka; [red. merytoryczny Ewa Walińska]; Witold Bojanowski [et al.]. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2007. - 1637, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm. - (Meritum-ABC)
  Sygn. 17087
  1 egz. 4. RACHUNKOWOŚĆ 2008 : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka; red. merytoryczny Ewa Walińska; Witold Bojanowski [et al.]. - Wyd. uwzględnia projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości, uchwalonej w dniu 18 marca 2008 r.. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2008. - 1655, [1] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm . - (Meritum-ABC)
  Sygn. 21634 – 21635
  2 egz. 5. RACHUNKOWOŚĆ [2009] : rachunkowość i sprawozdawczość finansowa / red. Beata Wawrzyńczak-Jędryka ; red. merytoryczny Ewa Walińska ; Witold Bojanowski [et al.]. - Wyd. uwzględnia nowelizację ustawy o rachunkowości, która weszła w życie w zasadniczej części z dn. 1 stycznia 2009 r.. - Warszawa : ABC a Wolters Kluwer business, cop. 2009. - 1722, [6] s. : schem., tab., wykr. ; 25 cm . - (Meritum-ABC)
  Sygn. 25608 – 25610
  3 egz. 6. RACHUNKOWOŚĆ a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe / Mariusz Andrzejewski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 195, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 7707 , 8983 , 6162
  3 egz. 7. Rachunkowość banków komercyjnych / Alicja Jarugowa, Jerzy Marcinkowski, Monika Marcinkowska.- Warszawa : "Olympus" Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1994.
  (Warsztaty Bankowca ISSN 1231-224X 3)
  Sygnatura: 10600 , 10601
  2 egz. 8. RACHUNKOWOŚĆ banku : jak zrozumieć i stosować standardy i regulacje / Charles J. Woelfel; tł. z ang. Monika Marcinkowska, Joanna Stępień, Tomasz Wnuk. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 411, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 2072 , 6977 , 9061
  3 egz. 9. Rachunkowość dla menedżerów / Alicja Jaruga [et al.].- Łódź : Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, 1992.
  Sygnatura: 10616
  1 egz. 10. RACHUNKOWOŚĆ dla menedżerów / John J. Glynn, John Perrin, Michael P. Murphy; tł. z ang. Jadwiga Stolarek, Antoni Stolarek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 567, [1] s. : schem., tab., wykr ; 24 cm . - (FFF - Wydaw. Naukowe PWN)
  Sygn. 7708 , 6161
  2 egz. 11. RACHUNKOWOŚĆ fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej / Ksenia Czubakowska, Kazimiera Winiarska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004. - 200 , [1] s. : schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 7299 – 7300
  2 egz.

 1. Rachunkowość holdingów : [rachunkowość grupy kapitałowej, wycena lokat długoterminowych, procedury konsolidacyjne, sprawozdania holdingów] / Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska.- Warszawa : "Difin", 1996.
  (Vademecum Rachunkowości ; 4)
  Sygnatura: 10551 , 10552
  2 egz.

 1. Rachunkowość i analiza finansowa dla inżynierów / red. naukowa Bożena Nadolna.- Warszawa : Difin, 2012.
  (Vademecum Rachunkowości)
  Sygnatura: 34782 , 34783 , 34784 , 34785 , 35047
  5 egz.
 1. Rachunkowość i podatki : komentarz do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych / Krzysztof G. Szymański.- Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2000.- Warszawa : Difin, 2000.
  (Vademecum Rachunkowości)
  Sygnatura: 10567 , 10568
  2 egz.
 1. Rachunkowość i podatki w instytucjach kultury / pod red. Ewy Ostapowicz ; aut. Monika Dragańczuk [et al.].- Stan prawny: styczeń 2013 r.- Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2013.
  (Finanse Publiczne dla Praktyków)
  (Beck Info Biznes)
  Sygnatura: 34774 , 34775 , 34776 , 34777
  4 egz.

 1. Rachunkowość inflacyjna / Zbigniew Luty.- Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 1996.
  Sygnatura: 10605
  1 egz.

 1. Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych / red. nauk. Teresa Kiziukiewicz ; [aut. Teresa Kiziukiewicz et al.].- Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014.
  Sygnatura: 36488
  1 egz.

 1. Rachunkowość komputerowa : sprawozdawczość elektroniczna / pod red. Anny Kasperowicz ; aut. poszczególnych rozdz. Michał Biernacki, Anna Kasperowicz, Robert Kowalak.- Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013.
  Sygnatura: 36500
  1 egz. 2. RACHUNKOWOŚĆ leasingu na tle regulacji prawa cywilnego i podatkowego / Mikołaj Turzyński. - Ostrołęka : Wydawnictwa Profesjonalne Alpha pro, 2004. - 336 s. : schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 11247 – 11248
  2 egz. 3. Rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw 2013 / Roman Niemczyk.- Wg stanu prawnego na 2013 r.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza "Unimex", cop. 2013.
  Sygnatura: 34115 , 34116 , 34117 , 34118
  4 egz. 4. RACHUNKOWOŚĆ menedżerska w zarządzaniu bankiem / Wojciech Grabczan, Rozwoju Rachunkowości w Polsce Fundacja. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996. - 286 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm. - (Bankowość)
  Sygn. 10553 – 10555
  3 egz. 5. RACHUNKOWOŚĆ międzynarodowa / red. Lech Bednarski, Jerzy Gierusz. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 308 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5359 , 7083
  2 egz. 6. RACHUNKOWOŚĆ od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Servis, 2001. - 439 s. ; 24 cm
  Sygn. 604 – 615
  12 egz. 7. RACHUNKOWOŚĆ od podstaw : wydanie uzupełnione aneksem o zmianach w zakresie ubezpieczeń / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 1997 r.. - Warszawa : Finans-Servis, 1999. - 426 s. : schem., tab ; 20 cm
  Sygn. 9025
  1 egz. 8. RACHUNKOWOŚĆ od podstaw : zbiór rozwiązań / Danuta Małkowska. - Wyd. 6. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 220 s. : schem., tab. ; 21 cm
  Sygn. 23105 – 23114
  10 egz. 9. RACHUNKOWOŚĆ od podstaw : zbiór zadań / Danuta Małkowska. - Wyd. 6 uaktual.. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008. - 461 s. : tab., schem. ; 29 cm
  Sygn. 25370 – 25379
  10 egz. 10. RACHUNKOWOŚĆ od podstaw w świetle ustawy o rachunkowości / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Stan prawny na dzień 1 sierpnia 1995 r.. - Warszawa : Finans-Servis, 1995. - 416 s. : rys., schem., tab ; 21 cm
  Sygn. 9024
  1 egz. 11. Rachunkowość przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską / Kazimiera Winiarska ; Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej.- Szczecin : WSIE, 2000.
  Sygnatura: 10576 , 10577
  2 egz.

 1. Rachunkowość w banku komercyjnym. Cz. 1 / Joanna Wielgórska-Leszczyńska.- Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, 1995.
  Sygnatura: 10574 , 10575
  2 egz.
 2. RACHUNKOWOŚĆ w biznesie / red. Ksenia Czubakowska. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2006. - 308 s. : tab., schem. ; 24 cm
  Sygn. 13977 - 13978 , 18138 – 18139
  4 egz. 3. Rachunkowość w przedsiębiorstwie. T. 1, Podstawy rachunkowości oraz zadania i rozwiązania / Tadeusz Waśniewski, Waldemar Gos ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.- Warszawa : FRR, 1997.
  Sygnatura: 10570 , 10571
  2 egz.

 1. Rachunkowość w przedsiębiorstwie. T. 2, Dla zaawansowanych oraz zadania i rozwiązania / Tadeusz Waśniewski, Waldemar Gos ; Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.- Warszawa : FRR, 1997.

Sygnatura: 10572 , 10573
2 egz. 1. RACHUNKOWOŚĆ w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem / red. Edward Nowak; Andrzej Kardasz [et al.]. - Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2001. - 193, [3] s. : 1 mapa, rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 5358 , 6011 – 6013
  4 egz. 2. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro / [red. Teresa Cebrowska, Antoni Kowalik, Radosław Stępień].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, [2007].
  Sygnatura: 32085 , 32086 , 32087 , 32088
  4 egz. 3. ROZWIĄZANIA zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Servis, 2001. - 113, [2] s. ; 20 cm
  Sygn. 616 – 617
  2 egz. 4. ROZWIĄZANIA zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Servis, 2000. - 112, [1] s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 9026
  1 egz.
 1. Rozwój rachunkowości w uwarunkowaniach współczesnej gospodarki / pod red. Alicji Dziuby-Burczyk.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2012.
  Sygnatura: 34238
  1 egz. 2. RYCZAŁT w praktyce / Anna Jeleńska. - Stan prawny: styczeń 2009 r.. - Kraków : Wszechnica Podatkowa, 2009. - 152 s. : tab. ; 15x21 cm . - (Biblioteka Przedsiębiorcy - Wszechnica Podatkowa ; 8)
  Sygn. 25788 – 25791
  4 egz.
 1. Ryzyko w rachunkowości / red. nauk. Anna Karmańska.- Warszawa : Difin, 2008.
  Sygnatura: 22272 , 22273 , 22274 , 22275 , 22276 , 22277
  6 egz.
 1. Słownik rachunkowości angielsko-polski, polsko-angielski / Roman Kozierkiewicz.- Warszawa : Infor, cop. 2004.
  (Słowniki)
  Sygnatura: 35370
  1 egz.

 1. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości : praca zbiorowa / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej i Wojciecha Więcława ; [aut.: Gertruda Krystyna Świderska et al.].- Wyd. 2 rozsz., (dodr.), [stan prawny na 31 marca 2012 roku].- Warszawa : MAC Consulting : "Difin", 2012.
  Sygnatura: 34778 , 34779 , 34780 , 34781
  4 egz. 2. SPRAWOZDANIE finansowe źródłem informacji o firmie / Piotr Rybicki. - Stan prawny na 1 stycznia 2003 r.. - Warszawa : Poltext, 2003. - 173 s. : 1 schem., tab., 2 wykr ; 23 cm . - (Warsztaty Menedżerskie)
  Sygn. 5693 - 5696 , 7273
  5 egz. 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych w zarządzaniu firmą : wg Ustawy o rachunkowości i wytycznych Ministra Finansów / Teresa Kiziukiewicz.- Wg stanu prawnego na dzień 1.01.1996 roku.- Wrocław : Ekspert, 1995.
  Sygnatura: 10558
  1 egz.

 1. System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej : na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego / Artur Piaszczyk.- Warszawa : Wydawnictwo C.H. Beck, 2011.
  (Finanse. Finanse przedsiębiorstwa)
  Sygnatura: 34770 , 34771 , 34772 , 34773
  4 egz. 2. TEORIA rachunkowości / Eldon S. Hendriksen, Michael F. Van Breda; red. Alicja A. Jaruga; tł. z ang. Gabriela Idzikowska [et al.]. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - V, 893, [2] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 7826
  1 egz. 3. Tractatus XI de computis et scripturis : summa de arithmetica, geometria, proportioni et proportionalita / Luca Pacioli ; [tł. Roman Sosnowski, Katarzyna Dereszowska, Krystyna Mydlarz].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego, 2007.
  Sygnatura: 32072 , 32098 , 32099 , 32100
  4 egz. 4. Vademecum rachunkowości w spółce kapitałowej : poradnik menedżera / Małgorzata Winter, Małgorzata Szadkowska-Rucińska.- Warszawa : Centrum Informacji Menedżera, 1995.

(Lektury Menedżera)
Sygnatura: 10578 , 10579
2 egz.
 1. VADEMECUM samodzielnego księgowego / red. Waldemar Gos; Teresa Kiziukiewicz [et al.]. - Warszawa : Polska Akademia Rachunkowości, 2005. - 571 s. : schem., tab ; 25 cm . - (Praktyczna Edukacja)
  Sygn. 12996
  1 egz. 2. WYBRANE zagadnienia rachunkowości i finansów / Zofia Wilimowska, Marek Wilimowski, Danuta Seretna; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie. - Nysa : Oficyna Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, 2003. - 170 s. : rys., schem., tab., wykr. (w tym kolor.) ; 23 cm . - (Skrypt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ; nr 3)
  Sygn. 4907 – 4921, 28369 - 28388, 25998, 35216, 35355
  38
  egz. 3. ZADANIA z rachunkowości / Robert F. Meigs [et al.]; oprac. Wojciech Andrzej Nowak; tł. z ang. Jadwiga Stolarek, Antoni Stolarek. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - X, 754, [4] s. : schem., tab ; 24 cm . - (Przedsiębiorczość)
  Sygn. 7710 , 7806
  2 egz. 4. ZAKŁADOWY plan kont 2003 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą / Marian Pałka. - Wyd. 3. - Wrocław : Ekspert, 2003. - 636, [8] s. ; 24 cm
  Sygn. 4060 – 4061
  2 egz. 5. ZAKŁADOWY plan kont od 2002 r. z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą : według znowelizowanej ustawy o rachukowości od 2002 r. / Marian Pałka. - Wyd. 2. - Wrocław : Ekspert, 2002. - 571 s. ; 24 cm
  Sygn. 1476
  1 egz. 6. Zasady funkcjonowania i rachunkowość biura maklerskiego / Anna Brajer-Kozińska.- Wrocław : Fundacja Rozwoju Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1994.
  Sygnatura: 9304 , 9305
  2 egz.
 7. Zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów (dowodów) księgowych i ksiąg rachunkowych : (przykładowa instrukcja zakładowa) / Edward Karwowski.- Warszawa : Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, 1996.
  Sygnatura: 10556 , 10557
  2 egz. 8. ZASTOSOWANIE technik komputerowych w rachunkowości : systemy dla małych i średnich przedsiębiorstw / Mariusz Andrzejewski, Krzysztof Jonas, Paweł Młodkowski. - Kraków : Oficyna Ekonomiczna, 2004. - 154 s. : rys., tab ; 24 cm + CD-ROM . - (Seria Akademicka - Oficyna Ekonomiczna)
  Sygn. 12228, 12695 - 12696
  3 egz. 9. ZBIÓR zadań do podręcznika Rachunek kosztów / Jan Matuszewicz; Finans-Servis; Zespół Doradców Finansowo-Księgowych w Warszawie. - Warszawa : Finans-Servis, 2001. - 83 s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 1120
  1 egz. 10. ZBIÓR zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Servis, 2001. - 147 s. ; 20 cm
  Sygn. 626 – 637
  12 egz. 11. ZBIÓR zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw / Jan Matuszewicz, Piotr Matuszewicz. - Warszawa : Finans-Servis, 2000. - 147 s. : tab ; 20 cm
  Sygn. 9027
  1 egz. 12. Zbiór zadań do Podręcznika samodzielnej nauki księgowania / Barbara Gierusz.- Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2006.
  Sygnatura: 17057
  1 egz. 13. Zbiór zadań i pytań testowych z rachunkowości : stopień II : praca zbiorowa / pod red. Agnieszki Cichej ; [aut. zadań Chodoń Monika et al. ; aut. pytań testowych Cicha Agnieszka, Gajos Bogdan, Zasiewska Katarzyna].- Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011.
  Sygnatura: 32513 , 32514 , 32515 , 32516
  4 egz. 14. ZBIÓR zadań z rachunkowości bankowej / Mariola Kamińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - 92, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 1500 - 1519 , 2952 – 2953
  2
  2 egz. 15. ZMIANY w rachunkowości od 2001 r. i 2002 r. Cz. 2. Nowe regulacje w ustawie o rachunkowości / Kazimierz Sawicki, Teresa Kiziukiewicz, Marian Pałka. - Wyd. 2 stan prawny na 31 grudnia 2000 r.. - Wrocław : Ekspert, 2001. - 171 s. : 2 schem., tab ; 24 cm
  Sygn. 3354
  1 egz.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość