Strona główna

Rady miejskiej w karlinie


Pobieranie 1.24 Mb.
Strona9/13
Data19.06.2016
Rozmiar1.24 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Przemysł i produkcja


Na terenie gminy Karlino rozwinął się głównie przemysł drzewny. Największe zakłady produkcyjne zlokalizowane są w większości w mieście.

Zakłady o największej liczbie zatrudnionych w mieście i gminie Karlino:Nazwa firmy

Lokalizacja zakładu

Wielkość

zatrudnienia

Branża


PŁYTY-KARLINO SA

w Karlinie278

przemysł drzewny

płyty pilśniowe, płyty meblowePETRICO SA, Karlino, Krzywopłoty

72

gazownictwo

budowa sieci i instalacji gazowych, kotłowni gazowych, zagospodarowywanie niekonwencjonalnych pozabilansowych źródeł energii, usługi turystyczneGminna Spółdzielnia SCh,
na terenie gminy

77

przemysł spożywczy, handel

DLH NORDISK Sp. z o.o.
Karlino

89

przemysł drzewny

suszenie i parzenie drewnaFERETTI Sp. z o.o.
Karlino

114

przemysł drzewny

produkcja formatek z forniru, mebli, podłóg, drzwiDAN-POL
Kozia Góra

192

przemysł drzewny

produkcja sklejki drewnianej, płyt meblowych, formatek z okleiny drewnianejP.P.U. PROMECH Sp. z o.o.
Karlino

19

przemysł metalowy

Gospodarstwo Rolne RAIFFPOL
Pobłocie Wielkie

15

rolnictwo

wytwórnia pasz i koncentratów, produkcja żywca wieprzowego i roślin zbożowychZakład Cukierniczy PYCHOTKA
Karlino

6

przemysł spożywczy

Oprócz w/w dużych zakładów przemysłu drzewnego funkcjonują na terenie gminy małe zakłady stolarskie w: Gościnku, Karścinie, Zwartowie.PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WEdŁUG SEKCJI
Stan w końcu grudnia 2002

WYSZCZEGÓL-NIENIE


Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo


Przemysł


Budownictwo


Handel i naprawyρ


Hotele i restauracje


Transport, gospodarka magazynowa i łączność


Obsługa nieruchomości i firm; naukaρ

Ochrona zdrowia i opieka społeczna


Pozostała działalność usługowa
komunalna, społeczna i indywidualna


Pozostałe sekcjeKarlino

25

65

77

220

29

43

138

33

40

48

w tym miasto

5

44

60

167

20

35

133

31

30

37W 2003 r. w mieście Karlino powstało 8 placówek handlowych: branża wędkarska, drogeryjna, sprzedaż zniczy, 2 sklepy komputerowe oraz 2 sklepy ogólnospożywcze. Ponadto powstała hurtownia artykułów spożywczych.

Od stycznia 2003 roku wpis do ewidencji działalności gospodarczej uzyskało 76 przedsiębiorców, przy równoczesnym wykreśleniu z ewidencji 65

Nowo powstałe działalności w 2003 roku to:


 • Usługi ogólnobudowlane 6

 • Usługi transportowe 7

 • Usługi przemysłowe 15

 • Usługi w zakresie pośrednictwa

finansowo-ubezpieczeniowego 6

 • Usługi księgowe 3

 • Usługi gastronomiczne 2

 • Sprzedaż detaliczna, obwoźna,

pośrednictwo handlowe itp. 37
Ogółem na koniec 2003 roku łącznie zarejestrowanych było 445 przedsiębiorców.

Oprócz stałych punktów sprzedaży działalność handlowa prowadzona była przez przedsiębiorców w sposób obwoźny odbywający się na targowiskach lub w miejscach wyznaczonych do handlu.W 2003 roku działalność taką podjęły 24 osoby, natomiast 19 zrezygnowało
Liczba podmiotów gospodarczych w podziale na poszczególne branże.

Lp.

BRANŻA

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1.

Produkcja wyrobów

18

16

12

19

21

24

2.

Usługi przemysłowe

61

53

64

59

60

63

3.

Produkcyjno- usługowe

8

4

4

5

5

3

4.

Budownictwo

53

47

59

56

46

47

5.

Transport

27

25

28

23

27

25

6.

Handel

171

168

134

174

188

179

7.

Gastronomia

9

9

7

9

10

12

8.

Usługi materialne

18

11

10

13

13

14

9.

Usługi niematerialne

55

48

55

68

72

78
Razem

420

381

373

426

442

445

10.

Zatrudnienie

546

495

485

554

575

581

Największy udział w sektorze podmiotów gospodarczych mają podmioty z sekcji handel (40%), usługi niematerialne (17/52%), budownictwo (10,56%). Systematycznie wzrastał udział liczby podmiotów w ogóle w sekcjach: usługi niematerialne, usługi przemysłowe.


Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych i wypisanych z rejestru działalności gospodarczej.


Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru działalności gospodarczej

38


45


54


134


7376


Liczba podmiotów gospodarczych wypisanych z rejestru działalności gospodarczej

93


84


62


103


5765Według danych statystycznych struktura zatrudnienia w roku 2003 na terenie miasta i gminy w Karlinie wyglądała następująco:
2003r

Nazwa cechy / Jednostka miary

1336
Pracujący ogółem / osoba

597
Pracujący ogółem kobiety / osoba

17
Pracujący sektor rolniczy /ogółem / osoba

2
Pracujący sektor rolniczy / kobiety / osoba

862
Pracujący sektor przemysłowy / ogółem / osoba

273
Pracujący sektor przemysłowy / kobiety / osoba

210
Pracujący sektor usługowy - usługi rynkowe / ogółem / osoba

127
Pracujący sektor usługowy - usługi rynkowe kobiety / osoba

247
Pracujący sektor usługowy - usługi nierynkowe / osoba

195
Pracujący sektor usługowy - usługi nierynkowe / kobiety / osoba

365
Pracujący sektor publiczny ogółem / osoba

234
Pracujący sektor publiczny kobiety / osoba

971
Pracujący sektor prywatny ogółem / osoba

363
Pracujący sektor prywatny kobiety / osobaIdentyfikacja problemów:

 • zły stan dróg, brak bezpośredniej komunikacji- czynnik ograniczający przedsiębiorczość;

 • Brak instytucji wsparcia biznesu na poziomie powiatu;

 • Niski poziom wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości;

 • Niedostateczny poziom wykształcenia mieszkańców;

 • Niedobór środków na inwestycje w przedsiębiorstwa i rolnictwo;

 • Brak konsumentów potencjalnych usług i produktów na rynku lokalnym, z powodu niskich dochodów;

 • Niska aktywność społeczna mieszkańców gminy,  1. sfera społeczna

Na terenie miasta i gminy Karlino liczba mieszkańców kształtuje się następująco:

Liczba mieszkańców:

- miasto: 6.081

- tereny wiejskie: 3.573


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość