Raport z miedzynarodowego obozu naukowego uniwersytetu rolniczego w krakowie I politechniki lwowskiej krym 2013Pobieranie 79.36 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar79.36 Kb.
RAPORT Z MIEDZYNARODOWEGO OBOZU NAUKOWEGO UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE I POLITECHNIKI LWOWSKIEJ - KRYM 2013

15.07.2013 (poniedziałek)


19:30 Spotkanie się grupy wyjazdowej na górnej płycie na parkingu Dworca Głównego w Krakowie

20:45 – wyjazd z Krakowa pociągiem PKP relacji Kraków-Lwów

16.07.2013 (wtorek)

6:00 (czasu Ukraińskiego) – wysiadka we Lwowie.

Trzy i pół godzinną przerwę między pociągami wykorzystaliśmy na spacer po Lwowie jak również na zwiedzanie miasta a w szczególności budynku i przynależącego do niego parku przy Politechnice Lwowskiej.

9:38 – wyjazd ze Lwowa pociągiem relacji Lwów-Symferopol

17.07.2013 (środa)

10:30 – po 25 godzinach jazdy pociągiem wysiadamy w Symferopolu, gdzie dalszą część drogi przejechaliśmy busem (na Ukrainie tzw. „marszrutką”).

12:30 – Zakwaterowanie w ośrodku Politechniki Lwowskiej w Ałuszcie.

Czas wolny poświęciliśmy na zapoznanie się z miastem oraz przywitanie się z Morzem Czarnym.

18:00 Spotkanie organizacyjne.
Zapoznanie się ze sprzętem geodezyjnym, omówienie wymagań i zakresu pomiarowego w trakcie trwania obozu. Podział uczestników obozu na grupy (pary) pomiarowe, również podział obowiązków oraz sprzętu pomiarowego między studentów.

18.07.2013 (czwartek)

Wywiad terenowy w trakcie, którego nastąpiło sprawdzenie stanów planowanych punktów pomiarowych. Dwa główne miejsca, które zostały skontrolowane był punkt na szczycie Aj Petri oraz punkt usytuowany na szczycie Niedźwiedzia. Celem wypraw było sprawdzenie czy na danych szczytach są punkty (najprawdopodobniej I klasy) lub ewentualne ich założenie i zastabilizowanie.

Nastąpił podział na 2 grupy.  • Grupa pierwsza w składzie: Gabriela Więckowska i Tomasz Okas pod opieką dr inż. Z.Siejki wybrała się na szczyt Niedźwiedzia. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu, że szukany punkt najprawdopodobniej został zniszczony bądź jest zawalony stertą gruzu i dotarcie do niego jest niemożliwe. Założyli i zastabilizowali nowy punkt o numerze: 1301 „Wiktoria”.

  • G    rupa druga w składzie: Magdalena Kowacka i Wojciech Żydek sprawdzili stan punktu znajdującego się na szczycie Aj Petri, jednakże dotarcie do punktu okazało się niemożliwe ze względu na jego położenie. Osoby w składzie: Przemysław Klapa, Wojciech Sagan, Tomasz Noszczyk i Dawid Kudas wybrali dogodne miejsce, w którym założyli i zastabilizowali nowy punkt pomiarowy 1302. Stabilizacja nowego punktu polegała na wykuciu w skale otworu o dogodnych rozmiarach. Włożeniu i zalaniu betonem miedzianego palika stabilizacyjnego.


W obu przypadkach za pomocą ręcznych odbiorników GPS Garmin zamarkowano nowo założone punkty oraz zapisano ślady trasy (drogi) dojścia do punktów.

P

owrót z Aj Petri był doskonałym momentem na zwiedzenie Ałupki i znajdującego się tam pałacu księcia Woroncowa wraz z dużym parkiem pałacowym. Pałac powstał w dwóch stylach: z wykorzystaniem neogotyku na fasadzie północnej i architektury wzorowanej na indyjskiej na fasadzie południowej.


Kolejnym miejscem, które udało nam się zobaczyć było Jaskółcze Gniazdo – przepiękny zamek znajdujący się na szczycie wysokiego na 40 m klifu.

19.07.2013 (piątek)

9:00 Po śniadaniu nastąpiła zbiórka na której studenci zostali podzieleni na grupy pomiarowe

Każda z grup udała się na wyznaczony punkt pomiarowy. Grupy, które wyruszały na szczyty górskie Eklizi-Burun, Angar-Burun oraz Skała Katarzyny II udały się trolejbusem nr 2 oraz 51 na trasy wiodące na w/w szczyty, gdzie później po 3 godzinach pieszej wędrówki i wspinaczki górskiej dotarli na wyznaczone miejsca.

Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

7001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na małej skale)

IzabelaZaremba, Gabriela Więckowska, Przemysław KlapaPomiar odbiornikiem Trimble R8 na małym statywie. Pomiar w 2 sesjach o łącznym czasie pomiarowym ok. 6,5 godz.

726

Skała Katarzyny II – Demerdżi (1358m n.p.m)

Izabela Stańczyk, Tomasz Okas, Wojciech Żydek, Aleksandra Kuśmierczyk

Pomiar odbiornikiem Leica na małym statywie w 1 sesji (pomiar ciągły ok. 4godz)

830

Eklizi-Burun (1527 m n.p.m.)

Magdalena Kowacka, Tomasz Noszczyk

Pomiar odbiornikiem Trimble R8 w jednej sesji i długość pomiaru 4:13

4001

Angar-Burun (1441m n.p.m.)

Dawid Kudas, Anna Pachnik, Wojciech Sagan

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym, drewnianym statywie. Pomiar ciągły przez 4 godz.

20.07.2013 (sobota)

Wszystkie grupy pomiarowe udały się na punkty geodezyjne położone na plaży Politechniki Lwowskiej. Wszystkie odbiorniki zostały włączone o jednakowym czasie i wszystkie razem zostały wyłączone po 6 godzinach wspólnego pomiaru.

Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

5002

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na molo przy wejściu)

Izabela Zaremba, Gabriela Więckowska, Przemysław KlapaOdbiornik Leica na dużym statywie.

7001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na małej skale)

Izabela Stańczyk, Tomasz Okas, Wojciech Żydek, Aleksandra Kuśmierczyk

Odbiornik Trimble na dużym statywie

5003

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na drugim molo

Magdalena Kowacka, Tomasz Noszczyk

Odbiornik Leica na dużym statywie

5001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na dużej skale)

Dawid Kudas, Anna Pachnik, Wojciech Sagan

odbiornik Trimble R8 na adapterze przy wymuszonym centrowaniu

21.07.2013 (niedziela)

Dzień spędzony turystycznie – wycieczka krajoznawcza wraz z opiekunami z Politechniki Lwowskiej oraz kolegami z Ukrainy do Jałty. Miasto to jest jednym z najciekawszym i najpiękniejszych miejsc turystycznym Półwyspu Krymskiego.22.07.2013 (poniedziałek)

Wszystkim grupą pomiarowym zostały przydzielone kolejne punkty. Po dotarciu na wyznaczane miejsca oraz po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu na stanowisku pomiarowym, rozpoczyna się pomiar, podczas którego studenci przygotowują opisy topograficzne, robią dokumentację fotograficzną oraz zapisują trasę (z ośrodka do punktu pomiarowego) na odbiornikach ręcznych GPS - Garmin. Każdy pomierzony punkt został zamarkowany na odbiornikach Garmin.

Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

7003

Pomnik Krymskich Partyzantów

Tomasz Okas, Izabela Zaremba, Przemysław Klapa

Pomiar w 2 sesjach odbiornikiem Leica o łącznym czasie pomiaru 6 godz

7002

Góra Olimp na terenie ośrodka Politechniki Lwowskiej

Izabela Stańczyk, Tomasz Noszczyk

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym statywie w 2 sesjach o łącznym czasie pomiaru 6 godz

4201

Punkt triangulacyjny przy drodze Ałuszta-Sudok

Magdalena Kowacka, Dawid Kudas, Gabriela Więckowska

Odbiornik Trimble R8 (na małym statywie). Pomiar w 2 sesjach o łącznym czasie pomiaru 6 godz

7001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na małej skale)

Aleksandra Kuśmierczyk, Anna Pachnik

Pomiar w 2 sesjach odbiornikiem Trimble R8 o łącznym czasie pomiaru 6 godz

Wojciech Żydek i Wojciech Sagan zorganizowali wyprawę na szczyt Demerdżi Północne w celu odnalezienia oraz sprawdzenia stanu istniejącego tam punktu geodezyjnego.

Z przeprowadzonych obserwacji i kontroli punktu ocenili, że punkt nadaje się do włączenia go do pomiarów przeprowadzanych na szczytach Gór Krymskich.
Punkt został zamarkowany oraz został zapisany ślad trasy dojścia do w/w punktu.


23.07.2013 (wtorek)

7:30 – zbiórka przed ośrodkiem i wyjście w teren.

Wędrówka w góry zajęła nam 3-4 godziny, łącznie z dojazdem autobusami i trolejbusami. Około godziny 11 rozpoczął się pomiar statyczny. Studenci zostali podzieleni na grupy.Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

726

Skała Katarzyny II – Demerdżi (1358m n.p.m)

Tomasz Okas, Wojciech Sagan

Pomiar odbiornikiem Trimble R8 na małym statywie

1301

„Wiktoria”Ajudach (Niedźwiedź)

Gabriela Więckowska, Tomasz Noszczyk

Odbiorniki Leica. Podczas pomiaru występowały problemy z kartą SIM znajdującą się w odbiorniku.

5002

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na molo przy wejściu)

Magdalena Kowacka, Anna Pachnik

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym statywie

830

Eklizi-Burun (1527 m n.p.m.)

Dawid Kudas, Izabela Stańczyk

Pomiar odbiornikiem Leica na małym statywie

?

Demerdżi Północne

Wojciech Żydek, Izabela Zaremba

Pomiar odbiornikiem Trimble R8 na małym statywie

4001

Angar-Burun (1441m n.p.m)

Aleksandra Kuśmierczyk, Przemysław Klapa

Odbiornika Leica na dużym statywie

Odbiorniki rozstawione na punktach pomiarowych na: Skale Katarzyny II, Demerdźi Północnym, Angar-Burun i Eklizi-Burun z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznym i bardzo silnego wiatru w celu zachowania stabilności musiał zostać obłożony kamieniami bądź jeżeli było to możliwe statyw został zapięty mocnymi gumami do skał i słupów.

24.07.2013 (środa)

9:00 Po śniadaniu i przydzieleniu wszystkim grupą pomiarowym kolejnych miejsc do pomiaru uczestnicy obozu odebrali przygotowany uprzednio sprzęt pomiarowy i udali się w wyznaczonym kierunku. Wszystkie grupy pomiarowe przeprowadzały wspólny pomiar przez 4 godziny.Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

7002

Góra Olimp na terenie ośrodka Politechniki Lwowskiej

Wojciech Sagan, Magdalena Kowacka

Odbiornik Trimble

7003

Pomnik Krymskich Partyzantów

Wojciech Sagan, Anna Pachnik

Odbiornik Leica

7001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na małej skale)

Izabela Stańczyk, Przemysław Klapa

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym statywie.

5001

Plaża Politechniki Lwowskiej (punkt na wysokiej skale)

Izabela Zaremba, Tomasz Noszczyk

Odbiornik Trimble R8 zamontowany na adapterze przy wymuszonym centrowaniu

5002

Plaża Politechniki Lwowskiej (pkt na molo przy wejściu)

Aleksandra Kuśmierczyk, Dawid Kudas

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym statywie

5003

Plaża Politechniki Lwowskiej (pkt na drugim molo)

Gabriela Więckowska, Tomasz Okas

Pomiar odbiornikiem Leica

25.07.2013 (czwartek)

Grupy pomiarowe wyruszyłem trolejbusem nr 2 i 51 na szczyty Angar-Burun, Eklizi-Burun i Demerdzi Północne. Na szczyt Ajudach (Niedźwiedź) trolejbusem 52 w kierunki Jałty.

Natomiast grupa, która wyruszyła na Aj Petri wynajęła kierowcę, ponieważ dojazd w tym kierunku jest dosyć kłopotliwy i długotrwały. Grupa ta po dotarciu na miejsce sprawdziła pionowość nowo zastabilizowanego punktu pomiarowego. Punk ten został prawidłowo zastabilizowany, dlatego pomiar w tym miejscu mógł się odbyć za pomocą odbiornika zamontowanego na adapterze przy wymuszonym centrowaniu.Numer punktu

Lokalizacja

Nazwiska obserwatorów

Uwagi

830

Eklizi-Burun (1527 m n.p.m.)

Aleksandra Kuśmierczyk, Wojciech Saga

Pomiar Odbiornikiem Leica na małym statywie.

1302

Aj Petri

Dawid Kudas, Magdalena Kowacka

Pomiar odbiornikiem Triemble na adapterze (2x226mm)

4001

Angar-Burun (1441m n.p.m)

Gabriela Więckowska, Tomasz Okas

W trakcie pomiaru wiał silny wiatr - statyw obłożono kamieniami.

726

Skała Katarzyny II – Demerdżi (1358m n.p.m)

Wojciech Żydek, Anna Pachnik

Odbiornik Leica na małym statywie.

?

Demerdżi Północne

Izabela Zaremba, Tomasz Noszczyk

Pomiar odbiornikiem Triemble

1301

„Wiktoria”Ajudach (Niedźwiedź)

Izabela Stańczyk, Przemysław Klapa

Pomiar odbiornikiem Leica na dużym statywie. Punkt nadaje się również do pomiaru metodą wymuszonego centrowania.

26.07.2013 (piątek)

Ostatni dzień przez odjazdem. To już ostatni moment, aby dokładniej zapoznać się z kulturą, zwyczajami i obyczajami panującymi na Półwyspie Krymskim. Ostatnie przejście promenadą oraz ostatnie wieczorne wyjście po zakup pamiątek. Tego też dnia nastąpiło pożegnanie z Morzem Czarnym oraz ze znajomymi zapoznanymi w Ałuszcie.

27.07.2013 (sobota)

12:00 Wykwaterowanie z ośrodka Politechniki Lwowskiej

15:00 Przejazd marszrutka z Ałuszty do Symferopolu

17:40 Odjazd Pociągu ze stacji Symferopol do stacji Lwów

28.07.2013 (niedziela)

18:39 Wysiadka we Lwowie.

K

ilku godziną przerwę między pociągami przeznaczyliśmy na zwiedzanie Lwowa, ostatnio mieliśmy mało czasu aby udać się do rynku, dlatego też teraz udaliśmy się tam aby zobaczyć piękno i poczuć klimat tego pięknego miasta.

Na dworcu nastąpiło pożegnanie z opiekunami obozu z Politechniki Lwowskiej oraz studentami (uczestnikami obozu ze strony Ukraińskiej).

23:59 Odjazd pociągu PKP relacji: Lwów - Kraków

29.07.2013 (poniedziałek)7:30 (czasu Polskiego) Wysiadka z pociągu w Krakowie

Rozliczenie się ze sprzętu, który każdy uczestnik obozu otrzymał pod opiekę. Pożegnanie się z opiekunem obozu oraz ze wszystkimi uczestnikami obozu. Oficjalne zakończenie Międzynarodowego Obozu Naukowego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i Politechniki Lwowskiej - Krym 2013
: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Papiery: Tajemnica doktora Trawizza Autor: Filip Szczypuła System: Neuroshima Setting: Neuroshima, Papiery, Zlecenie. Gotowa mechanika: brak Modyfikacje zasad: brak Ilość graczy 2-4 Gotowe postacie: brak Ilość sesji: 1 Dodatki: brak Opis
2014 -> Spis obrazów z ogrodu akryl na płÓtnie 130X120
2014 -> Skład Apostolski
2014 -> Wykaz przedsiębiorstw i jednostek zlikwidowanych, których dokumentacja jest przechowywana w zasobie archiwalnym Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie i jego delegaturach w Krośnie
2014 -> Prezes Sadu Rejonowego w
2014 -> One Coat® 0 Aktywator
2014 -> Na podstawie art. 38 ust 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia uczestników postępowania przetargowego o udzieleniu wyjaśnień do siwz
2014 -> Aktywność ruchowa jako niezbędny element prawidłowego rozwoju i zdrowia dzieci i młodzieży
2014 -> Zaburzenia aktywności jako podstawowy czynnik charakterystyczny dla dziecka autystycznego. Przejawy zaburzeń aktywności występujące u dzieci autystycznych wg O. S nikolskiej
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy