Strona główna

Reakcje całkowitego spalania butanolu


Pobieranie 15.57 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar15.57 Kb.
Reakcje całkowitego spalania butanolu
C4H9OH + 6 O2 4 CO2 + 5 H2O (całkowite)
C4H9OH + 4 O2 4 CO + 5 H2O
C4H9OH + 2 O2 4 C + 5 H2O

Otrzymaj stosując odpowiednie równania reakcji alkohol etylowy


1. Otrzymywanie przez fermentację alkoholową cukru - glukozy
C6H12O6 enzym 2 C2H5OH + CO2

glukoza etanol


2. Na skalę przemysłową alkohol etylowy otrzymuje się poprzez katalityczne uwodnienie etylenu
CH2=CH2 + H2O kat. CH3 – CH2 – OH

C2H4 + H2O C2H5OH

etylen etanol


3. Inną metodą otrzymywania etanolu jest metoda Kuczerowi składająca się z kilku etapów
I – działanie wodą na acetylen
CH CH + H2O CH2 = CH – OH

acetylen alkohol winylowy


II – alkohol winylowy samorzutnie przekształca się w aldehyd octowy
CH2 = CH – OH
aldehyd octowy
III – uwodornienie aldehydu octowego prowadzi do uzyskania etanolu
+ H2 CH3 – CH2 – OH

Etanol
Podaj izomery oraz określ rzędowość alkoholi w C5H12O


CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – OH

1 – pentanol I – rzędowy


CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – OH2-metylo-1-butanol I-rzędowy


CH3 – CH2 – CH2 – CH – CH32-pentanol II-rzędowy

CH3 – CH2 – CH – CH2 – CH3

3-pentanol II-rzędowy
CH3 – CH2 – C – OH2-metylo-2-butanol III-rzędowy


Podaj właściwości kwasu octowego oraz oleinowego


Kwas octowy CH3COOH – ciecz bezbarwna o ostrym zapachu, temp. wrzenia 108,1 ºC, doskonale rozpuszczalny w wodzie, 6% lub 10% roztwór wodny to tzw. ocet.

Kwas octowy to kwas alifatyczny nasycony. Wodny roztwór kwasu octowego wykazuje odczyn kwaśny. Kwas octowy dysocjuje, co można zapisać równaniem:Kwas octowy jest słabym kwasem, reaguje z aktywnymi metalami , tlenkami metali i wodorotlenkami tak samo jak kwasy nieorganiczne, tworząc sole zwane octanami.
Przykład

Mg + 2 CH3COOH Mg (CH3COO)2 + H2

aktywny octan magnezu

metal

CuO + 2 CH3COOH Cu (CH3COO)2 + H2Otlenek octan miedzi (II)

miedzi(II)

NaOH + CH3COOH NaOCOCH3 + H2O

wodorotlenek octan sodu

sodu

Kwas octowy reaguje także z solami kwasów słabszych od niego, np. z węglanami:


CH3COOH + NaHCO3 NaOCOCH3 + CO2 + H2O
Właściwości kwasowe kwasu octowego wynikają z budowy elektronowej grupy karboksylowej. Na skutek polaryzacji wiązania podwójnego C=O następuje również osłabienie wiązania O – H , co ułatwia oderwanie jonu H+.

Kwas oleinowy

Kwas oleinowy to kwas monokarboksylowy nienasycony.
Kwas oleinowy

Kwas oleinowy jest oleistą cieczą o charakterystycznym zapachu, nierozpuszczalną w wodzie, rozpuszczalną natomiast w roztworze wodorotlenku sodu z utworzeniem soli. Odbarwia wodę bromową, co potwierdza jego charakter nienasycony.

Uwodornienie kwasu oleinowego daje nasycony kwas stearynowy (dzięki pękaniu wiązania podwójnego)
C17H33 – COOH + H2 kat. C17H35 – COOH

kw. oleinowy kw. stearynowy


Kwas oleinowy występuje w formie związanej w olejach roślinnych , z nich też jest otrzymywany.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość