Strona główna

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Wodno Ściekowej i Ochrony Środowiska, pokój Nr 8


Pobieranie 14.32 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar14.32 Kb.

Formularz B

L.p.

Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne

1.

Numer wpisu

B/14

2.

Zakres przedmiotowy decyzji/postanowienia

decyzja w sprawie usunięcia 4 szt. drzew z gatunku wierzba biała

3.

Znak sprawy

RGŚ.6131.19.2014.JK

4.

Data i miejsce wydania

10.03.2014r., Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

5.

Nazwa organu, który wydał decyzję /postanowienie

Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

6.

Nazwa podmiotu, którego decyzja/ postanowienie dotyczy

Andrzej Sławiński7.

Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji/postanowienia

A/14

8.

Miejsce przechowywania (nazwa instytucji, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju, numer telefonu kontaktowego)

Urząd Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

Referat Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Gospodarki Wodno – Ściekowej i Ochrony Środowiska, pokój Nr 8,

tel. 56 688 60 01 w. 136


9.

Informacja czy decyzja/postanowienie jest ostateczna oraz adnotacje o ewentualnym wstrzymaniu wykonania decyzji/postanowienia lub o dokonanych w nich zmianach

tak/niebrak

10.

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

brak

11.

Numery innych kart dotyczących podmiotu, którego dotyczy decyzja/postanowienie

A/14

12.

Uwagi

brak


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość