Strona główna

Referat wprowadzający: Uprawnienia i obowiązki arbitra w postępowaniu arbitrażowym


Pobieranie 22.64 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.64 Kb.
Plan Konferencji z cyklu Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce

Nowy Tomyśl 15 kwietnia 2011r.


pt. Sąd Arbitrażowy wczoraj, dziś i jutro

09.30 – 10.00 – rejestracja uczestników


10.00 – 10.20 – otwarcie konferencji

Referat wprowadzający:

Uprawnienia i obowiązki arbitra w postępowaniu arbitrażowym
10.20 - 10.40 - prof.dr hab. Feliks Zedler – Kierownik Katedry Postępowania

Cywilnego WPiA UAM w Poznaniu,

Członek Komisji Kodyfikacyjnej

Prawa Cywilnego
I. Polskie doświadczenia arbitrażowe

5- lecie funkcjonowania Sądu Arbitrażowego przy NIG – doświadczenia i perspektywy

rozwoju
10.40 - 11.10 – Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej

Izbie Gospodarczej, Prezes Zarządu Polskiego

Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji


Arbitraż z punktu widzenia przedsiębiorcy
11.10 - 11.30 – Adam Nowaczkiewicz – przedsiębiorca, właściciel firmy Yoropen


Arbitraż a samorząd terytorialny
11.30 - 11.45 – Andrzej Wilkoński – Starosta Nowotomyski

Spojrzenie na ADR z punktu widzenia Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod

Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

11.45 - 12.00dr Zbigniew Czwartosz – Przewodniczący Społecznej Rady ds.

Alternatywnych Metod Rozwiązywania

Konfliktów i Sporów przy Ministrze

Sprawiedliwości


Arbitraż- idea a rzeczywistość

12.00 - 12.20 – Aleksandra Petrus – Schmidt – V-ce Prezes Zarządu Polskiego

Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji
12.20 - 12.40 – Przerwa kawowa

II . ADR w innych krajach –moderator dr Robert CichórzArbitraż na Ukrainie
12.40 - 13.00 – prof. Igor G. Pobirchenko – Honorowy Prezes Międzynarodowego

Sądu Arbitrażowego przy Izbie

Przemysłowo - Handlowej Ukrainy, Kijów

prof. Mykola Seliwon – Prezes Międzynarodowego Sądu

Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo-

Handlowej Ukrainy, Kijów
Nowe ustawodawstwo o arbitrażu i mediacji w Kazachstanie

13.00 - 13.15 – prof. M.K. Sulejmienow – Prezes Kazachskiego Międzynarodowego

Arbitrażu, Kazachstan

Arbitraż w Gruzji – wczoraj , dziś i jutro
13.15 - 13.30 – Nikoloz Pitskhelauri – Ministerstwo Spraw Zagranicznych Gruzji

Międzynarodowy arbitraż i mediacja – ustawodawstwo Republiki Azejberdżanu

13.30 - 13.45 – Rustam A. Mehdiyew – V-ce Prezes Międzynarodowego Sądu

Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo –

Handlowej Azejberdżanu, BakuRozwój sądu arbitrażowego we współczesnej Rosji

13.45 - 14.00 – M.W. Trusov – Prezes Sądu Polubownego w Federalnym Okręgu

Południowym, Rosja

Stały sąd polubowny tradycja , nowoczesność i przyszłość


14.00 - 14.15 – Lenka Pavlova – Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Izbie Gospodarczej

Republiki Czeskiej i Izby Rolniczej Republiki

Czeskiej

Mediacja w Serbii - nowe uregulowania prawne dotyczące mediacji
14.15 - 14.30 – Dr Monika Milošević – Wydział Prawa University of Union, Serbia


Wdrożenie ADR na Ukrainie – podstawowe problemy i tendencje

14.30 - 14.45 – Igor Dutka – Prezes Stałego Sądu Polubownego przy Lwowskim

Stowarzyszeniu Uczestników Rynku Nieruchomości,

Ukraina


 

Specyfika Mediacji na Ukrainie

14.45 - 15.00 – Iryna Kalinskaya – partner w kancelarii Chernyavskyi, Kalilinskaya

and Partner, Kijów

15.00 - 15.15 – Dyskusja na temat przyszłości ADR

15.15 - 16.45 – Przerwa-Lunch

III . 16.45. Rozpoczęcie obrad Forum Współpracy ADR Odessa 2010

Chęć zabrania głosu w forum dotychczas zgłosili:

Włodzimierz Brych - Polska

Peter Taero Nielsen - Dania

Armen Voskanyan - Armenia

Prof. Ergun Őzsunay - Turcja

George Nedelcu - Rumunia


Organizatorzy proszą inne osoby chętne do zabrania głosu podczas forum o kontakt:
Włodzimierz Brych, tel + 48 608 080 345, e-mail: sa@nig.org.pl

Aleksandra Petrus Schmidt + 48 606 781 728Robert Cichórz tel + 48 510 579 761©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość