Strona główna

Regionalne I towarzyskie zawody w skokach przez przeszkody 12 wrzesień 2015 Drzonków


Pobieranie 15.58 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.58 Kb.
REGIONALNE I TOWARZYSKIE

ZAWODY w SKOKACH PRZEZ PRZESZKODY

12 wrzesień 2015 Drzonków
1. Ranga zawodów: zawody regionalne i towarzyskie

2. Organizator : Zielonogórski Klub Sportowy w Drzonkowie

3. Miejsce zawodów : WOSiR parkur

4. Termin zawodów : 12.09.2015 r, (sobota)

5. Termin zgłoszeń : 10.09.2015 (czwartek)

6 Dokumentacja zawodników:

- w konkursach towarzyskich: badania lekarskie, niepełnoletni: zgoda rodziców/opiekunów na start

- w konkursach regionalnych: dokumentacja zgodnie z przepisami PZJ

7. Konie : min. 4 letnie, z paszportem PZHK i szczepieniami, w konkursach regionalnych: zgodnie z przepisami PZJ

8. Komisja sędziowska: Waldemar Pakulski – sędzia główny, Piotr Helon – sędzia WZJ, Alicja Wilczyńska – sędzia, Józef Zdanowicz - sędzia, Ewa Piątkowska – sędzia. Gospodarz toru: Jerzy Gontowiuk, Lekarz wet: Katarzyna Pakulska

9. Zgłoszenia na adres mailowy: zks.zawody@gmail.com

10. Program zawodów: godz. 9.00 – odprawa techniczna

godz.9.00 - rozpoczęcie konkursów

Konkursy nr 1,2,3 odbywają się jako KONKURSY TOWARZYSKIE

- konkurs nr 1 mini LL – wysokość przeszkód do 50 cm dokładności bez rozgrywki,

- konkurs nr 2 kl. LL - wys, przeszkód do 80 cm - dokładności bez rozgrywki,

- konkurs nr 3 kl. L – wys. przeszkód do 100 cm – zwykły.

Konkursy nr 4 i 5 odbywają się jako KONKURSY REGIONALNE:

- konkurs nr 4 kl. P – o wzrastającym stopniu trudności, zwykły (art. 269.3),

- konkurs nr 5 kl. N – dwufazowy (art. 274.5.3),

- konkurs nr 6 kl. C – zwykły (art. 238.2.1).

11. Nagrody : flots , w konkursach 1,2,3 puchary dla zwycięzców, w konkursach: 4,5,6 nagrody finansowe

Konkurs nr 4 nagrody finansowe klasa P – I miejsce 200 zł

II miejsce 150 zł

III miejsce 100 zł

Konkurs nr 5 nagrody finansowe klasa N – I miejsce 300 zł

II miejsce 200 zł

III miejsce 150 zł

Konkurs nr 6 nagrody finansowe klasa C – I miejsce 400 zł

II miejsce 300 zł

III miejsce 200 zł

12. Opłata organizacyjna wynosi 50 zł od konia

13. Opłaty startowe wynoszą:

konkurs nr 1,2,3 10 zł od startu

Konkurs nr 4 20 zł od startu

Konkurs nr 5 30 zł od startu

Konkurs nr 6 40 zł od startu

14. Organizator zapewnia boksy, opłata 50 zł. dzień, za dwa dni: 80 zł

Rezerwacja i informacje: tel. 605 035 717 Jerzy Gontowiuk

15. Każda zmiana na liście startowej po jej wydrukowaniu - opłata 20 zł (nie dotyczy skreśleń), zgłoszenia po terminie + 50 % wpisowego

16 .Zalecane ubezpieczenie koni i jeźdźców od następstw NW.

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże, wypadki i inne szkody mogące

wyniknąć w trakcie transportu, pobytu w stajniach i uczestnictwa w zawodach

18. Organizator zastrzega sobie prawo do korekt w programie, jak również odwołania zawodów z powodu małej liczby zgłoszeń.19.Obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem.
KODEKS POSTĘPOWANIA

  1. we wszystkich dziedzinach sportu jeździeckiego koń jest najważniejszy

  2. dobro konia powinno stać ponad interesami jeźdźców, trenerów, właścicieli, handlarzy, organizatorów, sponsorów i osób oficjalnych

  3. Wszelkie postępowanie i leczenie powinno zapewnić zdrowie i dobre samopoczucie koniom

  4. Należy dołożyć starań aby zapewnić wysoki poziom żywienia, opieki weterynaryjnej, higieny i bezpieczeństwa koni.

  5. Muszą być zapewnione właściwe warunki podczas transportowania koni. Należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby zapewnić dobrą wentylację oraz regularne karmienie i pojenie koni.

  6. Należy położyć duży nacisk na podnoszenie edukacji w dziedzinach treningu i postępowania z końmi oraz promować badania w zakresie ich zdrowotności.

  7. W trosce o dobro koni jako najważniejsze uważa się przygotowanie i umiejętności jeźdźca

  8. Wszelkie metody treningu i jazdy muszą brać pod uwagę konie jako stworzenia żywe i nie mogą nieść z sobą technik uważanych przez F.E.I. za niedozwolone.

  9. Narodowe Federacje powinny opracować odpowiedni system kontroli, tak aby wszystkie osoby i jednostki podległe respektowały dobro koni.

  10. Narodowe i międzynarodowe przepisy i zalecenia w jeździectwie dotyczące tej problematyki powinny być stosowane nie tylko podczas zawodów, ale i podczas treningów. Przepisy jeździeckie i zalecenia muszą być stale uaktualniane dla zapewnienia dobra koni.

Wszyscy zaangażowani w sport jeździecki są zobowiązani do przestrzegania powyższych zasad Kodeksu Postępowania z Końmi.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość