Strona główna

Regulamin 54. Konkursu lipnickich palm I rękodzieła artystycznego im. JÓZefa piotrowskiego organizator


Pobieranie 15.9 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.9 Kb.
REGULAMIN

54. KONKURSU LIPNICKICH PALM I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

im. JÓZEFA PIOTROWSKIEGO

ORGANIZATOR:

- Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej


WSPÓŁORGANIZATORZY:

- Urząd Gminy Lipnica Murowana

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej

- Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu


CELE:

- popularyzacja zwyczajów i obrzędów Niedzieli Palmowej

- kultywowanie tradycji wykonywania lipnickich palm plecionych z wikliny i zdobionych zgodnie

z miejscowym zwyczajem

- wyłonienie najwyższej palmy

- integracja międzypokoleniowa

- rozbudzanie zainteresowań tradycją ludową wśród dzieci i młodzieży
TERMIN:

1 kwietnia 2012 r. – lipnicki rynek


ZASADY UCZESTNICTWA:

Uczestnikami konkursu mogą być osoby indywidualne, rodziny, instytucje, organizacje społeczne, szkoły.

Palma zgłaszana do konkursu musi być opatrzona tabliczką zawierającą następujące dane: imię i nazwisko/nazwa instytucji/organizacji, adres, wysokość palmy.

Uczestnicy konkursu wykonujący palmy powyżej 20 metrów są zobowiązani do zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie na 2 tygodnie przed konkursem celem ustalenia spraw organizacyjnych dotyczących wyboru miejsca do stawiania palmy.OCENA I NAGRODY:

- Palmy oceniać będzie Komisja Artystyczna powołana przez organizatora, w skład której wejdą: etnografowie, folkloryści, plastycy.

- Decyzje jury są ostateczne i niezaskarżalne.
- Palmy będą oceniane w trzech kategoriach:


  • palmy niskie do 5 metrów wysokości

  • palmy średnie od 5 metrów do 12 metrów wysokości

  • palmy wysokie powyżej 12 metrów wysokości

- Palmy będą mierzone i oceniane przez Komisję Artystyczną na lipnickim rynku w godzinach od 8.00 do 10.30.


- Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane wg wzoru palmy tradycyjnej, z naturalnych surowców takich jak pędy wierzby, suszone kwiaty, bukszpan oraz bibuły. Wiązanie palmy powinno być wykonane z pędów wierzby, bez wykorzystania drutu, gwoździ i sznurków z tworzyw sztucznych. Palma musi być wykonana tak, aby jej wykonawca był w stanie objąć ją dłońmi na wysokości 1 metra. Palma musi zostać postawiona pionowo siłą ludzkich mięśni – z wykorzystaniem jedynie lin oraz stabilizujących tyczek bez użycia dźwigów lub podnośników. Najwyższe palmy mogą być oparte o drzewo, do którego podstawa palmy jest przywiązana ze względów bezpieczeństwa.
- Zachęcamy uczestników konkursu, szczególnie dzieci do prezentacji swojej palmy w stroju ludowym co dodatkowo wpłynie na ogólną ocenę i będzie brane pod uwagę przez komisję konkursową.
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu: nagrody finansowe oraz nagrody rzeczowe wg posiadanego stanu.
KRYTERIA OCENY:


  • I PALMY WYSOKIE – powyżej 12 metrów

• za wysokość - za każdy metr wysokości powyżej 12m. – 1 pkt

• za wiązanie od 1 do 5 pkt

• za zdobienie od 1 do 5 pkt

• za ułożenie pręci od 1 do 5 pkt

• za wysmukłość od 1 do 5 pkt


  • II PALMY ŚREDNIE – od 5 do 12 metrów

• za wiązanie od 1 do 5 pkt

• za zdobienie od 1 do 5 pkt

• za ułożenie pręci od 1 do 5 pkt

• za wysmukłość od 1 do 5 pkt
  • III PALMY NISKIE – do 5 metrów

• za wiązanie od 1do 5 pkt

• za zdobienie od 1do 5 pkt

• za ułożenie pręci od 1do 5 pkt

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

- Ogłoszenie wyników 54. Konkursu Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego nastąpi w dniu 1 kwietnia 2012 roku ok. godz. 13.00 na lipnickim rynku.

- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w regulaminie, jeżeli nastąpi taka konieczność oraz prawo ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.


Biuro organizacyjne :

Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej

32-724 Lipnica Murowana 74

Tel./fax 14 68 52 108e-mail: kulturalipnica @wp.pl

www.kulturalipnica.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość