Strona główna

Regulamin cel


Pobieranie 21.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar21.5 Kb.

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc

XII Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn i Kobiet
REGULAMIN


 1. CEL:

 • uczczenie pamięci Wojciecha Jastrzębia – podoficera Służby Więziennej, wieloletniego funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Świdnicy;

 • wyłonienie Mistrzów Polski Służb Mundurowych w poszczególnych kategoriach wagowych na rok 2016; 

 • popularyzacja sportów siłowych, zwłaszcza wyciskania sztangi leżąc;

 • integracja środowisk sportowych i organizacji zajmujących się kulturą fizyczną;

 • promocja służb mundurowych;

 • propagowanie zdrowego stylu życia;

 • promocja Ośrodka Sportu Rekreacji w Dzierżoniowie oraz miasta Dzierżoniowa.

 1. ORGANIZATOR:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie

 • Areszt Śledczy w Świdnicy

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 • Zawody zostaną przeprowadzone 16.04.2016 r. (sobota) w Hali im. Jerzego Klempela
  w Dzierżoniowie – ul. Strumykowa 1

 1. PATRONAT HONOROWY

 • Dariusz Kucharski – Burmistrz Miasta Dzierżoniów

 • Wojewoda Dolnośląski

 • płk Tomasz Raczyk – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu

 • nadbryg. Andrzej Szcześniak - Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej

 • nadinsp. Wojciech Ołdyński - Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

 1. FINANSOWANIE:

 • Impreza finansowana ze środków Miasta Dzierżoniów w ramach Programu Rozwoju Społecznego na lata 2015-2020

 • Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej we Wrocławiu

 • Niezależne Samorządne Związki Zawodowe Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa

 • Profesjonalne Centrum Sprzedaży Odżywek w Dzierżoniowie, ul. Klasztorna 14

 1. ZASADY UCZESTNICTWA:

MISTRZOSTWA POLSKI

 • w zawodach mogą brać udział żołnierze oraz funkcjonariusze, a także pracownicy służb mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Sprawiedliwości oraz emeryci tych służb,

 • zawodnik powinien posiadać przy sobie dokument stwierdzający przynależność do właściwego ministerstwa.

MISTRZOSTWA DZIERŻONIOWA • mogą brać udział zawodnicy klubów sportowych, stowarzyszeń i organizacji sportowych, zawodnicy niezrzeszeni oraz zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski Służb Mundurowych,

 • najmłodszym rocznikiem mającym prawo startu w zawodach jest rocznik 2000. Osoby niepełnoletnie startują wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

ZASADY OGÓLNE

 • uczestnik zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach. W przypadku braku badań zawodnik zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że startuje na własną odpowiedzialność w Biurze Zawodów,

 • uczestnik musi posiadać strój sportowy: kostium lub krótkie, obcisłe spodenki i koszulkę z krótkim rękawkiem, w innym przypadku zawodnik nie zostanie dopuszczony do zawodów,

 • niedopuszczalne jest używanie specjalistycznych koszulek do wyciskania, ściągaczy na łokcie, dozwolone są pasy i opaski na nadgarstki,

 • sposób oceniania boju będzie następujący: 
  Sędzia Główny podaje 2 komendy: start oraz stojak, nie robimy przytrzymania na klatce piersiowej – wyciskamy z dotknięcia sztangą klatki,

 • podczas wykonywania próby pośladki oraz głowa musi mieć stały kontakt z ławeczką, a stopy
  z podłożem (można odrywać pięty i krawędziować). Niedozwolone jest podkładanie krążków pod stopę,

 • podczas prób obowiązuje uchwyt zamknięty, użycie odwrotnego uchwytu jest zabronione,

 • każdy z uczestników zawodów wykonuje 3 podejścia,

 • każdy zawodnik podczas ważenia wyznacza dla siebie ciężar pierwszego podejścia, po czym nie ma możliwości obniżenia ciężaru poniżej zaproponowanego,

 • o klasyfikacji końcowej decyduje: ciężar sztangi, waga zawodnika, ewentualnie ilość zaliczonych prób.

 1. WPISOWE:

 • Mistrzostwa Polski – 30 PLN

 • Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa – 30 PLN

 • Zawodnicy, którzy chcą być klasyfikowani w obu imprezach – 50 PLN

 • Płatne w dniu zawodów lub na konto: 02 9527 0007 0051 0714 2000 0001 – z dopiskiem „Sztanga”.

 1. KATEGORIE:

MISTRZOSTWA POLSKI

 • OPEN Kobiety według formuły Wilks’a

 • kategorie wagowe: do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg, do 100 kg, do 110 kg, do 125 kg oraz powyżej 125 kg

 • OPEN Senior według formuły Wilks’a (rok urodzenia od 1976)

 • OPEN Weteran pow. 40 lat według formuły Wilks’a (rok urodzenia do 1975)

OTWARTE MISTRZOSTWA DZIERŻONIOWA

 • OPEN Kobiety według formuły Wilks’a

 • kategorie wagowe: do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5 kg, do 90 kg, do 100 kg, do 110 kg, do 125 kg oraz powyżej 125 kg

 • OPEN Młodzik do lat 18 według formuły Wilks’a (rok urodzenia 1998-2000)

 • OPEN Junior do lat 23 według formuły Wilks’a (rok urodzenia 1993-1997)

 • OPEN Senior według formuły Wilks’a (rok urodzenia 1976-1992)

 • OPEN Weteran pow. 40 lat według formuły Wilks’a (rok urodzenia do 1975)

Każda z wymienionych będzie przeprowadzona w przypadku zgłoszenia się min. 3 zawodników.

 1. ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia do Mistrzostw Polski oraz Mistrzostw Dzierżoniowa należy przesyłać do 13 kwietnia 2016 r. na karcie zgłoszeniowej (załącznik nr 1), na adres mailowy grzegorz.winiarski@hotelosir.pl lub bartlomiej.perlak@sw.gov.pl lub fax. 74 645 05 40.

 1. PROGRAM ZAWODÓW:

8.30 - 9.45 – zgłoszenie i waga zawodników

8.30 – 8.45 – zgłoszenie i waga kobiet

8.45 – 9.45 – zgłoszenie i waga mężczyzn

9.45 – odprawa techniczna

10.00 – oficjalne otwarcie Mistrzostw

10.10 – rozpoczęcie zawodów 1. NAGRODY:

MISTRZOSTWA POLSKI

 • kategorie wagowe – za pierwsze miejsce: puchar, medal, dyplom i nagroda finansowa oraz nagroda rzeczowa; za miejsca II-III - puchar, medal, dyplom i nagroda rzeczowa;

 • kategorie OPEN Kobiety - za pierwsze miejsce: puchar, medal, dyplom i nagroda finansowa oraz nagroda rzeczowa; za miejsca II-III - puchar, medal, dyplom i nagroda rzeczowa;

 • Senior, Weteran - za pierwsze miejsce: puchar, medal, dyplom i nagroda finansowa oraz nagroda rzeczowa; za miejsca II-III - puchar, medal, dyplom i nagroda rzeczowa;

 • PULA NAGRÓD – 5 000 PLN

MISTRZOSTWA DZIERŻONIOWA 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Ubezpieczenie uczestników NW we własnym zakresie.

Wszelkie sytuacje sporne lub nie ujęte w regulaminie zawodów, wyjaśnia i rozstrzyga Komisja Sędziowska (w składzie organizator + sędzia główny + wybrany uczestnik zawodów) po dokonaniu opłaty w wysokości 50 zł.

Wszelkich informacji udziela biuro zawodów pod nr. (74) 645 05 41 wew. 384 lub 666 849 317

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz wszelkie sprawy organizacyjne należą do Organizatora.
GŁÓWNY SPONSOR IMPREZY:
POZOSTALI SPONSORZY:

PATRONAT MEDIALNY:©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość