Strona główna

Regulamin dla osób niepełnosprawnych, które korzystają z nieodpłatnych wejściówek na mecze Lecha Poznań rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009. Lech bez barier


Pobieranie 8.28 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar8.28 Kb.
Regulamin dla osób niepełnosprawnych, które korzystają z nieodpłatnych wejściówek
na mecze Lecha Poznań rozgrywanych w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009.
Lech bez barier.
 1. Uprawnione do otrzymania bezpłatnej wejściówki na mecze Lecha Poznań, które zostaną rozegrane w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009 są tylko i wyłącznie osoby z I grupą inwalidzką.

 2. Warunkiem otrzymania darmowej wejściówki jest przesłanie kompletu dokumentów: podania, podpisanego regulaminu oraz oświadczenia wydanego przez ZUS. Dokumenty można przesłać faxem, mailem na adres lech@lechpoznan.pl bądź drogą pocztową z dopiskiem „Lech bez barier”.

 3. Wnioski, które nie będą zawierały kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

 4. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie programem Lech bez barier, Zarząd KKS Lech Poznań podjął decyzję o zawieszeniu przyznawania wejściówek na całą rundę do czasu zakończenia modernizacji stadionu.

 5. Każdy z uczestników programu zostanie zaproszony na jedno lub kilka spotkań rozgrywanych przez Lecha Poznań na stadionie przy ul. Bułgarskiej w rundzie wiosennej sezonu 2008/2009. Ilość spotkań, na jakie będziemy mogli Państwa zaprosić zależy od liczby uczestników programu.

 6. Na każde spotkanie będziemy mogli zaprosić 8 uczestników programu wraz z opiekunami.

 7. Klub przyjmować będzie wyłącznie zgłoszenia uczestnictwa w programie. Wnioski o otrzymanie wejściówki na konkretne spotkanie nie będą rozpatrywane.

 8. KKS Lech Poznań wprowadza system losowego wyboru osób, które zostaną zaproszone na określony mecz. Na każde spotkanie losowanych będzie 8 dwuosobowych zaproszeń (dla uczestnika programu i opiekuna) z zastrzeżeniem, że każda osoba może zostać wylosowana określoną ilość razy (w zależności od liczby uczestników programu).

 9. Zgłoszenia przyjmowane będą od 19 do 31 stycznia 2009 roku.

 10. Informacja o spotkaniu bądź spotkaniach na jakie zostaną Państwo zaproszeni zostanie przekazana drogą elektroniczną (w przypadku podania adresu e-mail we wniosku) bądź drogą pocztową, na adres wskazany we wniosku.

 11. Każda z osób niepełnosprawnych, która otrzyma wejściówkę na określone spotkanie ma prawo do dodatkowej wejściówki dla opiekuna. Warunkiem otrzymania takiej wejściówki jest podanie danych opiekuna (imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL) w momencie składania wniosku. Na jedną osobę niepełnosprawną może przypadać maksymalnie jeden opiekun.

 12. Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do programu Lech bez barier jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości w punkcie kontrolnym (brama przy ul. Ptasiej) przed wejściem na dane spotkanie.

 13. Warunkiem wejścia na stadion jest przybycie do punktu kontrolnego (brama przy ul. Ptasiej) najpóźniej 60 minut przed rozpoczęciem spotkania.

 14. Wejściówka dla uczestników programu Lech bez barier upoważniać będzie do zajęcia miejsca na IV trybunie. Miejsca są specjalnie przygotowane dla osób niepełnosprawnych, również dla tych, które poruszają się na wózku inwalidzkim.

 15. Wejściówka dla uczestników programu Lech bez barier nie upoważnia do przebywania w strefie murawy stadionu, w tym również za bandami reklamowymi. W czasie spotkania jedynym dopuszczalnym miejscem przebywania jest IV trybuna.

 16. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Klub ma prawo obebrać wejściówkę. Służby porządkowe upoważnione są również do odmówienia wpuszczenia na teren stadionu osobom będącym pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających.

Potwierdzam zapoznanie się i akceptuję Regulamin programu Lech bez barier:

Poznań, dnia……..2009 r. ………………………...........

Czytelny podpis Wnioskującego(czytelny podpis Wnioskującego lub opiekuna prawnego)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość