Strona główna

Regulamin IV festiwalu humoru kaszubskiego


Pobieranie 10.02 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar10.02 Kb.
REGULAMIN IV FESTIWALU HUMORU KASZUBSKIEGO

"SZPORT MÙSZI BËC"

1. Konkurs "SZPORT MÙSZI BËC" ma promować język kaszubski w błyskotliwy i dowcipny sposób oparty o zdrowy, dobry i szlachetny humor Kaszubów.
2.W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych

i dorosłych w odrębnych kategoriach.


3.Prezentacja obejmuje trzy dowcipy. Można też zaprezentować utwór muzyczny

o tematyce humorystycznej (po kaszubsku).


4. Czas prezentacji nie powinien przekroczyć pięciu minut. Zalecany czas do trzech minut. W sprawach szczegółowych rozstrzyga jury.
5. Wice mają charakter prezentacji scenicznych, bez specjalnie przygotowanej scenografii.
6. Występy mogą być zarówno solowe, jak i zespołowe.
7. Teksty mogą być publikowane lub niepublikowane (autorskie).
8. Wice nie mogą zawierać wulgaryzmów. Powinny unikać prostactwa, trywialności,

a raczej sięgać do szlachetnych pokładów przebogatego komizmu Kaszubów.


9. Wolę uczestnictwa należy złożyć do dn. 19.10. 2012 roku na adres:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, os. Wybickiego 33, 83-300 Kartuzy

lub faksem: 58- 681-46-24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Prezentacje ocenia jury złożone ze specjalistów w zakresie kultury i języka kaszubskiego.


11. Jury przyznaje jedno Grand Prix oraz nagrody i wyróżnienia w każdej kategorii.
12. Szkoły mogą zgłosić po jednej prezentacji w każdej kategorii
13. Organizatorem konkursu jest Oddział Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego w Baninie.

Partnerami są:

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kartuzach, os. Wybickiego

- Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 w Kartuzach.

Podstawowa literatura:


  1. Bëlny szport wiele wôrt, zebr. i oprac. Eugeniusz Pryczkowski, Gdansk 2000;

2. Ptak za uszami. Humor i satyra Kaszubów, tłum. Stanisław Janke, Gdańsk 1992;

3. Leon Roppel, Dykteryjki i historyjki z Kaszub, Gdańsk 1977;

4. Roman Skwiercz, Trzôsk, Gdańk - Puck 1993;

5. Alojzy Budzisz, Zemia Kaszëbskô,

6. Jan Drzeżdżon, Zwònnik,

7. Jan Drzeżdżon , Kòl Bielawë,8. Tomasz Fopke, Szport swójczi i kùpczi Tomka Fópczi.
Ew. zapytania kierować pod nr tel. 601-691-652, 509-258-551


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość