Strona główna

Regulamin IV festiwalu widzących duszą „muzyka otwiera oczy” w bydgoszczy


Pobieranie 17.51 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar17.51 Kb.
REGULAMIN IV FESTIWALU WIDZĄCYCH DUSZĄ
„MUZYKA OTWIERA OCZY” W BYDGOSZCZY


I Założenia wstępne:

 1. Festiwal ma promować i upowszechniać talenty muzyczne (wokalne) osób z dysfunkcją wzroku. Nie chcemy tworzyć w ten sposób osobnej kategorii „artysta niepełnosprawny”, ponieważ nie ma czegoś takiego. Artystą się jest lub nie – niezależnie od wszelkich schorzeń. Nasz Festiwal ma przełamywać bariery, które utalentowanym osobom niepełnosprawnym przeszkadzają w ukazaniu pełni swoich umiejętności.

 2. Festiwal ma wplatać się w obchody Międzynarodowego Dnia Białej Laski.

 3. Organizatorami IV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” są bydgoskie stowarzyszenie Inicjatywa Kulturalna „Bard” i Lokalna Inicjatywa Kulturalna Morzewiec. Festiwal wspierają i współtworzą: Bydgoska Szkoła Wyższa, Polskie Radio „PiK”, Otwarta Przestrzeń Światłownia.

 4. Oficjalna strona festiwalowa to www.zrodlowciazbije.pl (zakładka Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy”).

 5. Festiwal dotowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego i PFRON.

 6. Patronat prasowy nad Festiwalem objęło Polskie Radio PiK i ogólnopolskie czasopismo”Pochodnia”.

 7. W części konkursowej Festiwalu mogą wziąć udział wykonawcy z orzeczoną dysfunkcją wzroku, niezależnie od stopnia tej dysfunkcji. Przynależność wykonawcy do Polskiego Związku Niewidomych nie jest konieczna.

 8. W roku 2014 podczas IV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka otwiera oczy” wykonawcy dobiorą swój repertuar spośród piosenek PRLu. Oznacza to, iż wykonywany utwór musi w jakikolwiek sposób łączyć się z okresem PRLu (w warstwie tematycznej lub w zakresie czasu powstania).

W kolejnych edycjach zamierzamy sięgać do coraz to innych obszarów pięknej polskiej piosenki.

II Termin i miejsce Festiwalu, kontakt z organizatorami:

Termin: 18 października 2014, początek godz. 16.00

Miejsce: Światłownia (ul. Św. Trójcy 15)

Program:

 • godz. 16.00 - rozpoczęcie części konkursowej

 • ok. godz. 19.00 - koncert laureata poprzedniej edycji

 • ok. godz. 20.00 - przedstawienie przez jury laureatów IV Festiwalu (kolejność alfabetyczna)

Termin: 19 października 2014

Program:

 • godz. 12.00 pokaz filmu z audiodeskrypcją w Światłowni (ul. Św. Trójcy 15)

 • godz. 15.00 koncert laureatów (Bydgoska Szkoła Wyższa, ul. Unii Lubelskiej 4c)

 • godz. 17.00 występ gwiazdy Festiwalu(Alosza Awdiejew)

Adres Biura Festiwalowego:

Inicjatywa Kulturalna Bard

ul. Św. Trójcy 15

85-224 Bydgoszcz (z dopiskiem „Festiwal”)email: lik.stowarzyszenie@gmail.com

Kontakt telefoniczny: Grzegorz Dudziński 509-76-76-89

IV Warunki uczestnictwa w części konkursowej:

 1. Podstawowym warunkiem dopuszczającym do eliminacji festiwalowych jest posiadanie przez potencjalnego wykonawcę aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku (zespołu orzekania lub orzecznika ZUS).

 2. Wykonawcy sami wybierają dwa utwory, które chcą zaśpiewać podczas Festiwalu, swój wybór zgłaszają Organizatorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo negocjacji z wykonawcą w tej kwestii – chodzi o to, aby piosenki nie powtarzały się w podobnych aranżacjach.

 3. W roku 2014 wykonawcy dobierają swój repertuar z piosenek PRLu (czas powstania utworu, szczyt popularności itd.)

 4. Wykonawcy, którzy chcą wystąpić na IV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” powinni przesłać nagrania 2 piosenek (najlepiej tych szykowanych na Festiwal, wybranych zgodnie z tegorocznymi wymogami). Nagrania należy przesłać do dnia 30 września 2014 na adresy mailowe: lik.stowarzyszenie@gmail.com i swiatlownia@onet.pl. Dla pewności prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na oba adresy jednocześnie, przesyłki w dwóch częściach (po jednym utworze w każdej).

 5. O zakwalifikowaniu na Festiwal decyduje powołane przez Organizatorów jury. Organizatorzy potwierdzą drogą mailową pozytywne przejście etapu eliminacji w terminie do 5 października 2014.

 6. Oprócz nagrań zgłoszenie musi zawierać:

  • Imię i nazwisko wykonawcy, dokładny adres/adresy, kontakt telefoniczny (tel. kom.) i mailowy,

  • Parę słów o sobie (dla konferansjera).

  • Opis lub skan orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 7. Tytuły utworów wybranych na Festiwal, nazwa zespołu/

 8. Nadesłanie przez wykonawcę zgłoszenia na IV Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” jest równoznaczne z wyrażeniem przez wykonawcę zgody na rejestrację występu i wykorzystanie nagrań tego występu w formie audycji radiowych, telewizyjnych, internetowych, w postaci utrwalenia na płytach bądź innych nośnikach. Rejestracji występu dokonują Organizatorzy lub osoby czy instytucje upoważnione do tego przez Organizatorów. Wykonawcy nadsyłając swoje zgłoszenie na IV Festiwal Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” rezygnują tym samym z jakichkolwiek roszczeń finansowych, wynikających z praw wykonawczych i pokrewnych. Powyższa rezygnacja dotyczy zarówno samego występu na Festiwalu, jak i wszelkich jego rejestracji (audycje radiowe, telewizyjne, wydania płytowe itp.)

 9. W razie potrzeby organizatorzy oferują znalezienie taniego noclegu dla wykonawców zakwalifikowanych do udziału w IV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” (dotyczy to także przewodników dla osób z pierwszą grupą).

IV Nagrody IV Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” w Bydgoszczy:

Jury Festiwalowe przyzna laureatom: 1. Nagrody pieniężne podawane w kwotach brutto

 2. Nagrody rzeczowe

 3. Nagrody specjalne (w formie nagrań studyjnych, zaproszeń do występu itp.)

V Postanowienia końcowe:

 1. Chcemy, aby kolejne edycje Festiwalu Widzących Duszą „Muzyka Otwiera Oczy” wpisały się na trwałe w kalendarz bydgoskich i ogólnopolskich imprez kulturalnych, promujących niezwykłe talenty, jakimi obdarzeni są ludzie z dysfunkcją wzroku. Chcemy, aby ta impreza rozwijała się i z roku na rok była coraz lepsza.

 2. Chcemy współpracować z instytucjami, organizacjami i osobami prywatnymi, którym bliska jest idea takiego Festiwalu.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość