Strona główna

Regulamin konkursu historycznego „Szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego. Bitwa o Monte Cassino”


Pobieranie 20.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.21 Kb.
Regulamin konkursu historycznego
Szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego. Bitwa o Monte Cassino”
Celem konkursu jest:

- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

- kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino

- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino

- ponadto celem konkursu jest rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski oraz krzewienie postaw patriotycznych.
§ 1

Organizatorzy
Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”

Starostwo Powiatowe w Lublinie

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Lubelskie Kuratorium Oświaty


Współorganizator-koordynator

Zespół Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie


Patronat honorowy

Jan Łopata – Poseł na Sejm RP

Genowefa Tokarska – Wojewoda Lubelski

Paweł Pikula –Starosta Lubelski


Patronat medialny

Radio Lublin


§ 2

Przedmiot konkursu
1.Zakres tematyczny konkursu :

I etap konkursu ( eliminacje szkolne}

- losy Polaków w ZSRR w okresie II wojny światowej

-utworzenie Armii Władysława Andersa w ZSRR; ewakuacja na Bliski Wschód,

- szlak bojowy II Korpusu Polskiego,

II etap konkursu ( finał )

- udział II Korpusu Polskiego w walkach o Monte Cassino ( geneza , przebieg, znaczenie)
2. Pytania konkursowe obejmować będą materiały zawarte w:


  1. Na stronach internetowych

www.montecassino.org.pl

  1. W oparciu o literaturę:

Władysław Anders: "Bez ostatniego rozdziału" Lublin 1995r

Wańkowicz Melchior: Bitwa pod Monte Cassino, t 1-3.

Wańkowicz Melchior "Szkice spod Monte Cassino" Białystok 1991r.

Wawer Zbigniew: Od Buzułuku do Monte Cassino, Warszawa 2009

Wawer Zbigniew: Monte Cassino; Bellona, Warszawa 2009

Wawer Zbigniew,Monte Cassino Walki 2 Korpusu; Bellona 2009

  1. Literatura uzupełniająca:

Czerkawski Tadeusz Mieczysław „Byłem żołnierzem gen. Andersa”, W-wa 1991 r.

Harley Sarner, Zdobywcy Monte Cassino. Generał Anders I jego żołnierze, Warszawa 2006

Maj Julian "Na drogach do piekieł przez kraje, morza i Monte Cassino" Kraków 1973.r

Olszewski Aleksander "Tropikalnym szlakiem II korpusu" Warszawa 1970r.

Parker Matthew „Monte Cassino – Opowieści o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej”, Poznań 2005r.

Piekałkiewicz Janusz, Monte Cassino, 2003

Pietrzak Wacław "Przez wzgórza Italii" Warszawa 1971r.

Stańczyk Henryk, Panecki Tadeusz "Drugi Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino"

Warszawa 1994

Szmagier K.: Generał Anders i jego żołnierze. Warszawa 1993

Żdanowicz Witold „Monte Cassino. Ankona. Bolonia 1944 – 2004. Żołnierze 2 Korpusu

Polskiego we Włoszech” Katowice – Warszawa 2004r§ 3

Uczestnicy
Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych powiatu lubelskiego, kraśnickiego, opolskiego, janowskiego i szkół noszących imię Bohaterów Monte Cassino z terenu całej Polski.
§ 4
Sposób przeprowadzenia konkursu


  1. Do 30 listopada 2009 r. zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w konkursie, wysyłając informację o liczbie uczestników ( zał. nr 1) na adres :

Fundacja Andrzej Marzec „ Monte Cassino”

ul. Lubelska 47

23-200 Kraśnik

Z dopiskiem na kopercie Konkurs historyczny


2. Konkurs zostanie rozegrany w dwóch etapach

3. Dyrektor szkoły przed konkursem powołuję szkolną komisję, która w określonym regulaminem terminie przeprowadza I etap konkursu, kwalifikuje reprezentantów szkoły na etap finałowy ( zał. Nr 2)
4. I etap - eliminacje: uczestnicy konkursu będą wypełniać test. Co najmniej jedno
z pytań będzie wymagało odpowiedzi w formie krótkiego opisu. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest ten sam test. Test zostanie przeprowadzony w poszczególnych szkołach
i sprawdzony w szkołach przez nauczycieli przeprowadzających test. Dwie osoby
z najlepszymi wynikami przechodzą do finału, jako reprezentanci szkoły.

W przypadku uzyskania z testu takiego samego wyniku przez więcej niż dwie osoby, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez nauczycieli (sposób rozstrzygnięcia w tym wypadku organizator pozostawia osobom przeprowadzającym konkurs w szkołach).

Na wykonanie zadań konkursowych na etapie szkolnym przeznacza się 60 minut.

6. II etap – finał: zostanie rozegrany w Bychawie.

.Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która zdobyła największą ilość punktów.
§ 5

Terminy:
1. I etap – eliminacje szkolne:

Dane wyłonionych zwycięzców reprezentujących szkołę w finale (2 osoby) należy zgłosić do dnia 31.01.2009 r. wraz z ocenionymi testami uczestników szkolnych eliminacji na adres:Fundacja Andrzej Marzec „ Monte Cassino”

ul. Lubelska 47

23-200 Kraśnik

2. Finał – odbędzie w Zespole Szkól im ks. A. .Kwiatkowskiego w Bychawie

ul.. Marszałka Józefa Piłsudskiego 81

3.. Etap szkolny będzie przeprowadzony w styczniu , finał w marcu. Dokładne terminy konkursu zostaną przesłane odrębnym pismem


Wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzenia finału.
§ 6
Nagrody

Przyznane zostaną nagrody od I do III miejscaI miejsce – wyjazd na uroczystości do Bolonii we Włoszech w 2010 roku.

II miejsce - wyjazd na uroczystości do Bolonii we Włoszech w 2010 roku.

III miejsce - wyjazd na uroczystości do Bolonii we Włoszech w 2010 roku.

Za zajęcie I - II - III miejsca uczestnikom organizator przyzna również nagrody rzeczowe i dyplomy.


Opiekunom trzech najlepszych uczestników zostaną wręczone dyplomy.
Fundatorem nagród jest organizator konkursu .
Organizator zastrzega prawo do zmiany podziału puli nagród.

Wszelkie bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 608 029 516


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość