Strona główna

Regulamin konkursu plastycznego


Pobieranie 15.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar15.8 Kb.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

JESTEŚMY TACY SAMI - INTEGRACJA W OCZACH DZIECKA”


Spróbuj trochę z siebie dać. Tym, co mają gorszy świat.

Narwij im obłoków, by więcej nieba mieli w sobie.”

Jacek Cygan
Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „ALE Jestem” zaprasza do wzięcia udziału w I edycji konkursu plastycznego pod hasłem: „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka.”
Organizatorem konkursu jest Fundacja „ALE Jestem”

Koordynatorzy:

- Agata Strzelczyk,

- Barbara Skonieczna,

- Monika Paziewska,

- Magdalena Gąsiorek.


Celem konkursu jest:

- propagowanie idei integracji wśród dzieci;


- wzbudzanie poczucia empatii dla niepełnosprawnego rówieśnika;

- rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej dziecka.


Patronat honorowy nad konkursem objął Starosta Powiatu Garwolińskiego Pan Marek Chciałowski, Burmistrz Miasta Łaskarzew Pani Lidia Sopel-Sereja, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Garwolinie oraz patroni medialni: gazeta powiatu garwolińskiego „Twój Głos”, portal internetowy e-garwolin.
Konkurs kierowany jest do dzieci z przedszkoli i klas I - V SP. i będzie rozstrzygnięty w następujących kategoriach wiekowych:

  • I – dzieci od 3 do 5 lat

  • II - dzieci niepełnosprawne od 3 do 5 lat

  • III – dzieci od 6 do 9 lat

  • IV – dzieci niepełnosprawne od 6 do 9 lat

  • V – dzieci od 10 do 12 lat

  • VI – dzieci niepełnosprawne od 10 do 12 lat

Format pracy: A4
Technika: dowolna

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przekazanie pracy wraz


z wypełnioną metryczką (załącznik nr1) dołączoną z tyłu pracy oraz podpisaną przez ustawowego opiekuna dziecka zgodą na udział
w konkursie
(załącznik nr2).

Prace należy nadsyłać (lub przekazać osobiście) do 15 marca 2015r.


na adres:

Fundacja Osobom Niepełnosprawnym „ALE Jestem”

ul. Garncarska 9

08-450 Łaskarzew

z dopiskiem:

Konkurs plastyczny „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka.”
O przyznanych nagrodach i wyróżnieniach placówki zostaną powiadomione telefonicznie. Pełna lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej fundacji. Wernisaż prac i wręczenie nagród dla laureatów oraz dyplomów dla wszystkich uczestników konkursu nastąpi na uroczystej gali podczas Święta Fundacji „ALE Jestem” w wyznaczonym terminie o czym wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni. Prace konkursowe stają się własnością Organizatora i mogą być użyte w celach promocyjnych lub dekoracyjnych .
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie www.facebook.com/fundacjaalejestem i pod nr tel. 503141393.

Serdecznie zapraszamy!
Załącznik nr 1 – Metryczka


Imię i nazwisko dzieckaWiek dziecka i kategoria


Nazwa i adres placówki


Numer telefonu placówki


Imię i nazwisko nauczyciela

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Rodzica / Opiekuna

Wyrażam zgodę na udział syna/córki…………………………………………...............

w Konkursie plastycznym „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”
organizowanym przez Fundację Osobom Niepełnosprawnym „ALE Jestem” w Łaskarzewie.

Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am zapoznany/a z warunkami udziału w Konkursie i akceptuję regulamin Konkursu.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka, wykonanie dziecku zdjęć i upublicznienie jego wizerunku w celach promocyjnych (na stronie internetowej Fundacji).
……………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Rodzica/ prawnego Opiekuna


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość