Strona główna

Regulamin rozgrywek piątek piłkarskich o ś rodkaPromocjiSportuiRekreacji amator


Pobieranie 301.57 Kb.
Strona3/3
Data19.06.2016
Rozmiar301.57 Kb.
1   2   3

- 15 -

- jeżeli zachodzi konieczność rozgrywania dogrywki, wszystkie faule z drugiej połowy meczu sumuje się z popełnionymi w dogrywce. 3 - Naruszenia / sankcje Jeśli zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu: - rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta), - rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta). Jeśli współpartner wykonawcy rzutu naruszy przepisy tego artykułu: - rzut wolny będzie powtórzony (jeśli bramka zostanie zdobyta), - rzut wolny nie będzie powtórzony (jeśli bramka nie zostanie zdobyta). Jeżeli wykonawca rzutu naruszy przepisy po wprowadzeniu piłki do gry: - sędzia przyzna rzut wolny pośredni drużynie przeciwnej, z miejsca gdzie nastąpiło naruszenie przepisów (w przypadku, gdy nastąpiło ono w polu karnym, rzut wolny pośredni zostanie wykonany z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia).

XIII RZUT KARNY 1 - Definicja Rzut karny przyznaje się przeciwko drużynie, która w obrębie własnego pola karnego, w czasie, gdy piłka jest w grze popełni przewinienie karne rzutem wolnym bezpośrednim. Z rzutu karnego można bezpośrednio zdobyć bramkę.W celu wykonania rzutu karnego należy przedłużyć pierwszą lub drugą połowę meczu oraz każdą połowę dogrywki. 2 - Ustawienie piłki i pozycje zawodników Piłka: - leży nieruchomo na punkcie karnym. Wykonawca: - jest właściwie zidentyfikowany. Bramkarz drużyny broniącej: - pozostaje na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami zwrócony twarzą w kierunku wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki. Pozostali zawodnicy znajdują się: - w obrębie pola gry, - poza polem karnym, - za punktem karnym, - przynajmniej 5 metrów od punktu karnego. 3 - Wykonanie - wykonawca rzutu karnego zagrywa piłkę do przodu, - wykonawca nie może jej zagrać zanim nie zostanie dotknięta przez innego zawodnika, - piłka jest w grze, jeżeli zostanie kopnięta i poruszy się do przodu. Podczas wykonywania rzutu karnego w normalnym czasie gry lub w przedłużonym czasie pierwszej, albo drugiej połowy meczu bramkę uznaje się, jeżeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami bramkowymi i poprzeczką – dotknie jednego lub obu słupków, a także zaistnieją łącznie jakiekolwiek z tych możliwości. 4 - Naruszenia / sankcje W przypadku, gdy: Zawodnik drużyny broniącej naruszy przepisy tego artykułu: - rzut karny powtarza się, gdy bramka nie zostanie zdobyta . - rzutu karnego nie powtarza się gdy bramka zostanie zdobyta. Współpartner wykonawcy rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu: - rzut karny powtarza się, jeśli bramka zostanie zdobyta, - rzutu karnego nie powtarza się, jeśli bramka nie zostanie zdobyta.

- 16 -

Wykonawca rzutu karnego naruszy przepisy tego artykułu w czasie, gdy piłka jest w grze:

- drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli miało to miejsce w obrębie pola karnego rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

XIV RZUT Z AUTU 1 - Definicja Rzut z autu jest sposobem wznowienia gry. Z rzutu z autu nie można bezpośrednio zdobyć bramki. Rzut z autu przyznaje się dla drużyny przeciwnej zawodnikowi, który jako ostatni dotknął piłki, z miejsca gdzie piłka całym swym obwodem, na podłożu lub w powietrzu przekroczyła linię boczną lub uderzyła w sufit. Rzut z autu wykonuje się z miejsca, w którym piłka opuściła linię boczną.
2 - Położenie piłki i zawodnika Piłka: - musi nieruchomo leżeć na linii bocznej, może być kopnięta na boisko w dowolnym kierunku. Wykonawca rzutu z autu: - w momencie kopnięcia piłki częścią obu stóp znajduje się na linii bocznej lub na zewnątrz linii bocznej. Zawodnicy drużyny przeciwnej: - znajdują się przynajmniej 5 metrów od miejsca wykonania rzutu. 3 - Wykonanie - wykonawca rzutu musi go wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 sekundy od chwili wejścia w posiadanie piłki, - wykonawca nie może ponownie zagrać piłki zanim nie zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, - piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta. 4 - Sankcje karne Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy: - wykonawca rzutu zagrywa piłkę ponownie zanim została zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło to w obrębie pola karnego, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Rzut z autu powtarza zawodnik drużyny przeciwnej, gdy: - zostanie wykonany nieprawidłowo, - zostanie wykonany z innego miejsca niż tego, gdzie piłka przekroczyła linię boczną, - nie jest wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, - nastąpi jakikolwiek inne naruszenie przepisów.

- 17 -

XV RZUT OD BRAMKI 1 - Definicja Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.  Bramka nie może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki Rzut od bramki przyznaje się gdy piłka całym swym obwodem, dotknięta ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczy linię bramkową zarówno po ziemi jak i w powietrzu, a bramka nie zostanie zdobyta.2 - Wykonanie Piłka zostaje wyrzucona przez bramkarza z dowolnego miejsca własnego pola karnego, - zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym, aż do momentu wprowadzenia piłki do gry, - bramkarz nie może zagrać piłki ponownie, zanim nie zostanie zagrana przez innego zawodnika, - piłka jest w grze, gdy wyrzucona bezpośrednio opuści pole karne 3 - Naruszenia / sankcje Jeżeli piłka nie jest bezpośrednio wyrzucona poza pole karne: - rzut od bramki należy powtórzyć. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotknie piłki ponownie zanim zostanie dotknięta przez innego zawodnika: - drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z miejsca przewinienia. Jeżeli nastąpiło ono w obrębie pola karnego to rzut wolny pośredni wykonuje się z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia. Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz otrzymuje piłkę z powrotem od współpartnera: - rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej z linii pola karnego najbliżej miejsca przewinienia.

XVI RZUT Z ROGU 1 - Definicja Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry. Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej. Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym swym obwodem ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przejdzie linię bramkową po ziemi (podłożu) lub w powietrzu. 2 - Wykonanie Piłka jest umieszczona wewnątrz pola rożnego przy najbliższym narożniku pola gry, - zanim piłka nie zostanie wprowadzona do gry, przeciwnicy pozostają w odległości, co najmniej 5 m od niej - piłka jest w grze, gdy zostanie kopnięta lub dotknięta, - wykonawca nie zagrywa piłki po raz drugi, zanim dotknie ją inny zawodnik. 3 - Naruszenia / sankcje Rzut wolny pośredni przyznaje się drużynie przeciwnej, gdy wykonawca rzutu z rogu zagra piłkę po raz drugi zanim piłka zostanie zagrana przez innego zawodnika. Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia. Gdy rzut z rogu nie zostanie wykonany w ciągu 4 sekund od chwili wejścia w posiadanie piłki, drużynie przeciwnej przyznaje się rzut wolny pośredni z łuku pola rożnego. Za każde inne naruszenie przepisów gry tego artykułu: - rzut z rogu zostaje powtórzony- 18 -

XVII ROZSTRZYGNIĘCIE MECZU SERIĄ RZUTÓW KARNYCH 1 - Definicja Wykonywanie serii rzutów karnych jest sposobem wyłaniania zwycięzcy na zawodach, gdzie regulaminy rozgrywek wymagają wskazania wygrywającej drużyny, po meczu zakończonym remisem. 2 - Wykonanie sędzia wybiera bramkę, do której będą wykonywane rzuty, - sędzia wyrzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie wykonuje pierwszy rzut, - sędzia prowadzi notatki o wykonywanych rzutach, - uwzględniając wyżej opisane okoliczności drużyny wykonują po pięć rzutów karnych, - rzuty są wykonywane naprzemiennie, - nazwiska i numery wykonawców rzutów karnych muszą być zgłoszone sędziemu przez kapitanów drużyn przed rozpoczęciem wykonywania serii rzutów karnych i obejmują zawodników spośród dwunastki zgłoszonych w protokóle przed zawodami, - jeżeli obie drużyny wykonały po pięć rzutów karnych i zdobyły tę samą ilość bramek lub nie zdobyły żadnej, należy je kontynuować w tej samej kolejności, aż do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna przy równej ilości wykonywanych rzutów, - te dodatkowe rzuty karne wykonują zawodnicy, którzy nie wykonywali pierwszych pięciu rzutów,


- gdy wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutów wykonają je, rzuty karne mogą być wykonywane po raz drugi, zawodnicy wykluczeni z gry nie są uprawnieni do udziału
w wykonywaniu serii rzutów karnych, - każdy uprawniony zawodnik może zamienić się z bramkarzem, - jedynie zawodnikom uprawnionym do wykonywania rzutów i sędziom zezwala się na pozostawanie na polu gry podczas wykonywania serii rzutów karnych, - wszyscy zawodnicy, poza wykonawcą rzutu i bramkarzem muszą pozostawać na przeciwnej połowie boiska, niż ta, na której wykonywane są rzuty. Drugi sędzia kontroluje ten obszar i zawodników tam pozostających, - bramkarz, współpartner wykonującego rzut musi pozostawać w obrębie pola gry nie zakłócając przebiegu gry.

XVII MECHANIZMY WSPÓŁPRACY SĘDZIÓW 1 - Współpraca i wzajemne ustawienie sędziów Zakładając, że dwóch sędziów ma władzę egzekwowania Przepisów gry, konieczne jest ustanowienie systemu prowadzenia zawodów. Ten system musi być elastyczny, ale na tyle ścisły, aby jasno określić ustawienie i odpowiedzialność każdego sędziego podczas meczu. Rezultatem dobrego ustawienia będzie system prowadzenia zawodów umożliwiający współpracę i komunikację. Artykuły 5 i 6 określają prawa i obowiązki sędziego i drugiego sędziego. Przed zawodami sędzia powinien porozumieć się i omówić zasady współpracy


z drugim sędzią i sędzią czasowym. Właściwe ustawienie, stały kontakt wzrokowy i sygnały dawane ręką wesprą wzajemne zrozumienie poprzez klarowną komunikację

- 19 -

2 - Generalne zasady Mając dwóch sędziów prowadzących zawody, jeden zawsze będzie sędzią (TR – podążającym po akcji), a drugi sędzią prowadzącym (LR – poprzedzającym akcję). Sędzia prowadzący (LR) jest zawsze przed piłką, na atakującej połowie pola gry, wyprzedzając atak.  Sędzia (TR) jest zawsze z tyłu i podąża za piłką poruszającą się w kierunku przeciwnej bramki. Ustawienie sędziego jako prowadzącego lub dochodzącego zmienia się wraz z utratą posiadania piłki przez drużyny.  Sędziowie nie powinni zajmować stałych pozycji.

Muszą biegać i być w ciągłym ruchu.  Sędziowie kontrolują linie boczne na swojej stronie pola gry. W rezultacie sędziowie potrzebują poruszać się wzdłuż linii bocznej, tak, aby ich ustawienie przy rzutach z autu, rzutach z rogu, faulach i innych wznowieniach gry umożliwiło przestrzeganie Przepisów gry. Ustawienie sędziów jest elastyczne, jeśli powyższe wskazówki są naśladowane. 3 - Wymuszanie zaprzestania gry niedozwolonej i niesportowego zachowania Niezależnie od miejsca naruszenia, Przepisy gry wymagają działania ze strony sędziów, ale nie określają, który sędzia podejmuje decyzję o sygnalizacji faulu lub niesportowego zachowania. Przed podjęciem decyzji, sędziowie winni nawiązać kontakt wzrokowy ze sobą, rozważyć bliżej, którego z nich zaistniało przewinienie (lub niesportowe zachowanie) i: 1.       Czy mój partner je widział? 2.       Czy mój partner był dobrze ustawiony, aby je właściwie ocenić? 3. Czy zaniechanie przeze mnie działania, zakłóci przebieg gry?

Niezależnie od tego, który z sędziów sygnalizuje przewinienie arbiter, po którego stronie zdarzenie miało miejsce powinien szybko ruszyć w kierunku miejsca przewinienia, aby zapewnić właściwe wznowienie gry i zapobiec niezachowaniu odpowiedniej odległości od piłki. Spójrz na Rysunek 1. Drugi sędzia powinien zająć pozycje LR lub TR zależnie od tego czy jest bliżej, czy dalej od bramki. Dla rzutów pośrednich, obaj sędziowie winni podnieść ramię wskazując fakt, że rzut wolny jest pośredni.
Artykuł IV Kary

I Kartki


1.Patrz Artykuł III Pkt. X, Podpkt. 4 str. 12 - 13
III Zakaz gry

1. Po ukaraniu zawodnika czerwoną kartkę sędzia wnioskuje o wysokość kary

2. Ocena przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego

mecz.


3. O wysokości kary decyduje organizator w oparciu o wniosek sędziego prowadzącego

mecz.


4. Drużyny chcące mieć wpływ na wysokość kary muszą zgłosić się do organizatora w dniu

meczu w którym zaistniało zdarzenie.5. Zawodnik po otrzymaniu czerwonej kartki automatycznie nie może brać udziału w

Najbliższym rozgrywanym spotkaniu swojej drużyny.

a- Obowiązkiem zawodnika (opiekuna) drużyny jest zdobycie informacji o wymiarze kary.

b- Organizator umieszcza informacje o obowiązku pauzowania w danym meczu zawodnika

w protokole.- 20 -

c- Informacja o wysokości kary ( po otrzymaniu czerwonej kartki ) oraz o ilości żółtych

kartek na koncie zawodnika organizator umieszcza na tablicy ogłoszeń i na stronie

internetowej WWW.opsir.pl .

d- Kary indywidualne zawodników sumują się przez cały sezon bez względu na to że

zawodnik grał w różnych drużynach.6. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry 1 meczu za następujące przewinienia:

a- 4 kolejne żółte kartki ( w całym sezonie ).

b- Zachowuje się w sposób wybitnie nie sportowy.

c- Zachowuje się i gra w sposób gwałtowny i brutalny.

d- Pluje na przeciwnika lub inną osobę.

e- Pozbawia drużynę przeciwną bramki, lub oczywistej szansy na jej zdobycie rozmyślnie

zagrywając piłkę ręką ( nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym ).f- Pozbawia oczywistej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku

bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub karnym.g- W sposób celowy i z premedytacją wybija piłkę poza ogrodzenie.

8. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry 2 meczy za następujące przewinienia:

a- 6 kolejnych żółtych kartek ( w całym sezonie ).

b- Po raz wtóry zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym wykluczeniem.

c- Używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka.

d- Brutalny wślizg od tyłu w nogi przeciwnika.

e- Znieważa sędziego prowadzącego zawody.

f- Powtórnie w sposób celowy i z premedytacją wybija piłkę poza ogrodzenie.

9. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry 3 meczy za następujące przewinienia:

a- 8 kolejnych żółtych kartek ( w całym sezonie ).

b- Rozmyślnie uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera.

c- Po raz kolejny zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukarany wykluczeniem.

d- Używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka.

e- Bardzo brutalny wślizg od tyłu w nogi przeciwnika.

f- Po raz kolejny znieważa sędziego prowadzącego zawody. 10. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry 4 meczy za następujące przewinienia:

a- 10 kolejnych żółtych kartek ( w całym sezonie ).

b- Rozmyślnie uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika lub współpartnera.

c- Po raz kolejny zachowuje się nie sportowo, będąc już uprzednio ukaranym

wykluczeniem.d- Używa ordynarnego, obelżywego, znieważającego języka.

e- Bardzo brutalny wślizg od tyłu w nogi przeciwnika.

f- Po raz kolejny znieważa sędziego prowadzącego zawody.

11. Za powtarzające się ww. zachowanie organizator może ukarać zawodnika

dyskwalifikacją czasową lub dożywotnią w organizowanych przez OPSiR

rozgrywkach.

12. Ponadto organizator może ukarać drużynę za nie przestrzeganie regulaminu

odebraniem punktów lub dyskwalifikacją (bez możliwości zwrotu wpisowego)

- 21 -

IV Walkower ( Weryfikacja wyniku na walkower ).1. W meczu bierze udział zawodnik nie wpisany do protokołu.

a- Zawodnik nie może grać w meczu jeśli nie został wpisany w protokół.

b- Jeśli zawodnik dołącza do drużyny w trakcie meczu to najpierw musi zostać wpisany do

protokołu .2. W meczu bierze udział zawodnik nieuprawniony.

a- Zawodnik który rozgrywa kolejny mecz w tym samym dniu w tej samej klasie

rozgrywkowej.b- Jest to zawodnik który wbrew przepisom został wpisany na listę zgłoszeniową lub jest

wpisany na więcej niż jedną listę zgłoszeniową.3. W protokole jest wpisany zawodnik nieuprawniony.

4. Sędzia kończy mecz i orzeka walkower ( lub organizator ) ponieważ jedna lub obie

drużyny lub ich kibice i osoby towarzyszące uniemożliwiają prowadzenie meczu:a- Jest obrażany przez zawodników ,kibiców lub osoby towarzyszące.

b- Czuje się zagrożony przez zawodników ,kibiców lub osoby towarzyszące.

c- Zawodnicy, kibice lub osoby towarzyszące naruszają jego nietykalność cielesną.

d- Zawodnicy, kibice lub osoby towarzyszące uniemożliwiają wykonywanie jego

obowiązków lub na terenie boiska spożywają jedzenie i napoje oraz palą tytoń.5. Organizator ZABRANIA sędziom prowadzenia meczy w/w sytuacjach i

nakazuje przerywanie meczy i ukaranie zespołu winnego karą walkoweru .

6. Czwarty walkower w jednej rundzie powoduje dyskwalifikacją zespołu z

dalszych rozgrywek.
V Odebranie punktów

1. Organizator może odebrać drużynie od 1 do 12 punktów.

2. W przypadku gdy kara walkoweru nie jest adekwatna do przewinienia.

3. Zespól przegrał mecz a kibice i osoby towarzyszące drużynie uniemożliwiali prowadzenie

meczu.


4. W sposób wybitnie nie sportowy przeszkadzali drużynie przeciwnej w rozgrywkach.

5. W sposób podobny zachowywali się w trakcie meczy innej (innych ) drużyny.

a- Sędzia kończy mecz a organizator ustala inny termin dokończenia meczu

przy zachowaniu wyniku.

b- Zespół z powodu którego został przerwany mecz jest obciążony karą finansową

( patrz kary finansowe)

6. 3 pkt za nie przystąpienie drużyny do meczu.

7. 1 pkt za Trzykrotne nie wypełnienie protokołu.
VI Kary Finansowe

1. 5 zł nie wypełnienie protokołu na 15 minut przed meczem.

2. 5 zł żółta kartka.

3. 20 zł czerwona kartka.

4. 100 zł walkower. 5. 20 zł przerwanie meczu.

6.200 zł powtórzenie przerwanego meczu

Kary finansowe są przeznaczone na nagrody “ Fair Play “


- 22 -

Artykuł V Klasyfikacje
I Fair Pley Punktacja

1. Nie wypełnienie protokołu - 10 pkt.

2. Żółta kartka - 10 pkt.

3. Czerwona kartka - 30 pkt.

4. Kara Czasu każda minuta - 10 pkt

5. Walkower - 50 pkt..

6..Ukaranie drużyny odebraniem punktów - 50 pkt.

7. Przerwanie meczu - 50 pkt.

8. Ocena postawy drużyny przez organizatora od - 100 do + 100 pkt.
I I Król strzelców

1. Największa liczba strzelonych bramek w sezonie .

2. Gdy więcej niż jeden zawodnik ma największą liczbę punktów brane jest pod uwagę.

a- Wyższa średnia między meczami rozegranymi a strzelonymi bramkami.

b -Większa ilość rozegranych meczy.

c- Wyższa pozycja zespołu na zakończenie sezonu.

3. Klasyfikowani są tylko zawodnicy których podany jest numer PESEL lub

data urodzenia.
I I I Najlepszy Bramkarz

1. Najlepsza średnia między rozegranymi meczami a strzelonymi bramkami.

2. Gdy więcej niż jeden zawodnik ma największą liczbę punktów brane jest pod uwagę.

a- Wyższa średnia między meczami rozegranymi a strzelonymi bramkami.

b- Większa ilość rozegranych meczy.

c- Wyższa pozycja zespołu na zakończenie sezonu.

3. Klasyfikowani są tylko zawodnicy którzy rozegrali minimum 50 % spotkań i

podany jest ich numer Pesel lub data urodzenia.
I V Najlepszy Zawodnik Punktacja

1. Rozegrany mecz + 2 pkt

2. Strzelona bramka + 1 pkt

3. Bramka decydująca o zdobyciu pkt. + 2 pkt

4. Stracona bramka przez drużynę - 0,5 pkt

5. Czerwona Kartka - 5 pkt

6. Żółta Kartka - 2 pkt

7. Kara Czasu każda minuta - 2 pkt

7. Walkower - 5 pkt

8. Gdy więcej niż jeden zawodnik ma największą liczbę punktów brane jest pod uwagę.

a- Wyższa średnia między meczami rozegranymi a strzelonymi bramkami.

b- Większa ilość rozegranych meczy.

c- Wyższa pozycja zespołu na zakończenie sezonu.

9. Klasyfikowani są tylko zawodnicy którzy rozegrali minimum 50 % spotkań

podany jest ich numer Pesel lub data urodzenia.

- 23-

Artykuł VI Nagrody
I Nagrody Zespołowe

1. Dla Trzech najlepszych drużyn w poszczególnych ligach.

I miejsce: Puchar

II miejsce: Puchar

III miejsce: Puchar.

Medal dla zwycięzców (zawodnicy którzy rozegrali minimum 40 % spotkań w sezonie).
II Nagrody Indywidualne

2. Najlepszy Zawodnik Statuetka i nagrody rzeczowe.

3. Król Strzelców Statuetka i nagrody rzeczowe.

4. Najlepszy Bramkarz Statuetka i nagrody rzeczowe.

III Nagroda FAIR PLAY1. Puchary dla najlepszej drużyna w każdej lidze.

2. Statuetki i nagrody rzeczowe dla zawodnika (zawodników) w każdej lidze.

3. Klasyfikowani są tylko zawodnicy którzy rozegrali minimum 80 % spotkań. **

4. Organizator może przyznać Super Nagrodę FAIR PLAY za wybitną postawę.


Artykuł VII Postanowienia Końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy PZPN.

3. Do interpretacji niniejszego regulaminu i orzekania w sprawach spornych uprawniony

jest tylko organizator.4. Informacje o wynikach i tabelach ligowych podawane będą w następujących mediach :

Express Ilustrowany, Gazeta Wyborcza, Dziennik Łódzki, oraz na stronach telegazety:

Telewizji Toya i TVP 3 Łódź. Ponadto umieszczone

będą w gablotach informacyjnych na terenie CH.K.S. Oraz na stronie internetoweWWW.opsir.pl .

5. Koszty rozgrywek są ustalane na spotkaniach przed rozgrywkami.


- 24-
1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość