Strona główna

Regulamin sali zabaw w punkcie przedszkolnym we wrocławskim parku technologicznym „technoludek”


Pobieranie 9.16 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.16 Kb.


REGULAMIN SALI ZABAW W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM WE WROCŁAWSKIM PARKU TECHNOLOGICZNYM „TECHNOLUDEK”


 1. W Punkcie Przedszkolnym funkcjonuje Sala Zabaw, zapewniająca dzieciom krótkoterminowy pobyt, maksymalnie 5 dni w miesiącu, w przypadku wystąpienia potrzeby doraźnej opieki. W szczególnych sytuacjach, pobyt dziecka może zostać wydłużony.

 2. Sala Zabaw jest realizacją zadania określonego w projekcie „Opieka przedszkolna w Parku Technologicznym” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 3. Pierwszeństwo korzystania z usługi tego typu mają dzieci rodziców/opiekunów, zatrudnionych w firmach ulokowanych na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.

 4. W Sali Zabaw dziecko pod opieką pracownika pedagogicznego , może przebywać w dowolnym czasie w godzinach urzędowania Punktu Przedszkolnego.

 5. Liczba dzieci przebywających jednorazowo w Sali Zabaw nie może być większa niż 5.

 6. Do Sali Zabaw przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 5 lat.

 7. Podstawą przyjęcia dziecka do Sali Zabaw jest wypełniona "Karta zgłoszenia dziecka do Sali Zabaw" lub „Skrócona karta zgłoszenia dla dziecka ponownie korzystającego z usług Sali Zabaw”, pobrana ze strony internetowej www.technoludek.pl lub bezpośrednio z Punktu Przedszkolnego. Kartę należy wypełnić przed wizytą w Punkcie Przedszkolnym.

 8. Przy pierwszym pobycie dziecka w Sali Zabaw należy wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do Sali Zabaw", przy kolejnych „Skróconą kartę zgłoszenia dla dziecka ponownie korzystającego z usług Sali Zabaw”.

 9. Zamiar pozostawienia dziecka w Sali Zabaw należy zgłosić osobiście, telefonicznie (tel.: 71 798 56 05) lub mailem (przedszkole@technologpark.pl) dzień wcześniej, najpóźniej do godz. 16.00 (zgłoszenia na poniedziałek przyjmowane są w piątek do godz. 16.00).

 1. Dzieci przebywające w Sali zabaw mają zapewnione całodzienne wyżywienie przygotowywane przez firmę cateringową, pod warunkiem przyjścia do placówki i wniesienia opłaty do godziny 8.30.

 2. Koszt wyżywienia dziecka wynosi 10 zł. dziennie i jest w pełni pokrywany przez rodziców/ opiekunów.

 3. Do Sali zabaw może być przyprowadzone tylko dziecko zdrowe,
  nie wymagające specjalnej opieki.

 4. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzenia i odbierania dziecka osobiście lub przez osobę pełnoletnią, pisemnie upoważnioną do odbierania, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 5. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka w worek, ubranie na zmianę, kapcie, chusteczki oraz w przypadku leżakowania w piżamę i pościel.

 6. Dziecko bierze udział we wszystkich zajęciach programowych i dodatkowych organizowanych w danym dniu w Punkcie Przedszkolnym.

 7. Warunkiem udziału dziecka w zajęciach i imprezach finansowanych przez Radę Rodziców jest dokonanie wpłaty na fundusz Rady Rodziców w wysokości odpowiadającej poniesionym wydatkom.

 8. Organizację pracy w ciągu dnia określa Ramowy rozkład dnia.

 9. Organizację opieki nad dziećmi określa rozdział IV Statutu Punktu Przedszkolnego we WPT „Technoludek”.

 10. Kwestie nie uwzględnione w niniejszym regulaminie należy ustalać indywidualnie z Dyrektorem Punktu Przedszkolnego lub z nauczycielem sprawującym opiekę nad dzieckiem.


Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość