Strona główna

Regulamin XXIX międzynarodowego Biegu Zaślubin – dystans 15 km Kołobrzeg 15. 03. 2015r. / niedziela / godz. 12: 00 Patronat medialny


Pobieranie 52.53 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar52.53 Kb.

v7

R E G U L A M I N

XXIX Międzynarodowego Biegu Zaślubin – dystans 15 km

Kołobrzeg 15.03.2015r. / niedziela / godz.12:00

Patronat medialny: www.maratonypolskie.pl

VII Mistrzostwa Miasta Kołobrzeg i Powiatu

Kołobrzeskiego na dyst. 15 km

BIEG WCHODZI W SKŁAD LIGI FESTIWALU BIEGÓW 2015

www.festiwalbiegowy.pl
1.Organizatorzy

_________________

Stowarzyszenie „BIEG ZAŚLUBIN”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Współorganizatorzy

___________________

Urząd Miejski Kołobrzeg, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Starostwo Powiatowe Kołobrzeg

Zespół Szkół Policealnych w Kołobrzegu
Starlet D. S. Kimaszewscy Sp. J.

Miejski Zakład Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu

Pracownia Kształcenia Zawodowego „Voca Train” w Kołobrzegu

Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” w Kołobrzegu

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu

8 Batalion Remontowy w Kołobrzegu

Zespół Szkół im.Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu

Gimnazjum nr 3 w Kołobrzegu

Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu
Polska Żegluga Bałtycka

Gmina Kołobrzeg2. Cel i założenia biegu

____________________

Uczczenie 70 rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg i zaślubin z morzem.

Popularyzacja biegania jako naturalnej formy ruchu i czynnego wypoczynku

Promowanie zdrowego stylu życia

Promocja Kołobrzegu i jego walorów uzdrowiskowych

Promocja województwa zachodniopomorskiego

3. Trasa biegu - POSIADA ATEST PZLA - 11.10.2014r.

____________1

- 2 duże – 6,40877km i 1 Mała –. 2,18246 km = 15 km

Start ul. Rodziewiczówny - Sanatorium IKAR , Aleja Nadmorska, Sikorskiego, Sułkowskiego, Wschodnia IV Dywizji Piechoty, Fredry, Kościuszki, Grottgera, Sikorskiego przy pomniku Sanitariuszki, Rodziewiczówny ( 2 duże pętle), Alejka dr. Zygmunta Maja, Aleja Nadmorska, Sikorskiego ( 1 mała pętla) – meta przy Sanatorium „ Perła Bałtyku „

.

___________Dystans 15 km : nawierzchnia asfaltowa, polbruk, asfalt.

Na 5 i 10 km i na mecie ustawiony zostanie punkt odżywiania /ciepła herbata i woda mineralna

niegazowana/

/ Start - Sanatorium „IKAR” ul.Rodziewiczówny/ Meta – Sanatorium „PERŁA BAŁTYKU”ul.Sikorskiego .

15.03.2015r. / niedziela/ godz.12:00. Bieg Główny – 15 km

4. Program szczegółowy

____________________08:00 - otwarcie biura zawodów
10:30 - start Olimpiad Specjalnych XXI Regionalnych Biegów Zaślubin /wg odrębnego reg.)

11:00 - zakończenie wydawania numerów startowych i dodatkowych zapisów

11:30 - złożenie wiązanki przy pomniku Sanitariuszki, powitanie zawodników

12:00 - start do biegu głównego

13:00 - wręczenie nagród dla XXI Regionalnych Biegów Olimpiad Specjalnych/
MUSZLA KONCERTOWA/

15:00 - wręczenie nagród dla zwycięzców OPEN i w kategoriach wiekowych,

/bieg główny/ MUSZLA KONCERTOWAOk.16:00 – losowanie nagród wśród uczestników ( Quiz sportowy dot. biegu )

16:45 - zamknięcie biura zawodów

Zawodnikom podczas biegu będzie przygrywać Kapela Solna.


5. Pomiar czasu i Klasyfikacja

Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych

wbudowanych w numer startowy i zabezpieczonych pianką. Numer z chipem jest gotowy

do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu.

Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru podczas zawodów będzie skutkował

dyskwalifikacją. Numer z chipem jest własnością uczestnika i nie podlega zwrotowi.

Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg. indywidualnych czasów netto liczonych od

momentu przekroczenia linii startu do przekroczenia linii mety za wyjątkiem pierwszych

50-ciu zawodników przekraczających linię mety, którzy będą klasyfikowani wg. czasu

brutto liczonego od momentu strzału startera. Dla zachowania jak najlepszych warunków

sportowej rywalizacji na trasie uczestnicy ustawiają się na starcie w kolejności od

najszybszych do najwolniejszych zgodnie z oznaczeniami sektorów startowych.Generalna kobiet i mężczyzn

- klasyfikacja w kategoriach wiekowych kobiet:

- K16 - roczniki 1999 - 1996

- K20 - roczniki 1995 - 1986

- K30 – roczniki 1985 –1981

- K35 – roczniki 1980 --1976

- K40 – roczniki 1975 –1971

- K45 – roczniki 1970 - 1966

- K50 – roczniki 1965 – 1961

- K55 – roczniki 1960 - 1956

- K60 - roczniki 1955 – 1951

- K65 – roczniki 1950 – 1946

- K70 – roczniki 1945 i starszeKlasyfikacja w kategorii wiekowych mężczyzn

- M16 -- roczniki 1999 - 1996

- M20 -- roczniki 1995 - 1986

- M30 – roczniki 1985 – 1981

- M35 – roczniki 1980 --1976

- M40 – roczniki 1975 – 1971

- M45 – roczniki 1970 - 1966

- M50 – roczniki 1965 – 1961

- M55 – roczniki 1960 - 1956

- M60 – roczniki 1955 – 1951

- M65 – roczniki 1950 – 1946

- M70 – roczniki 1945 – 1941

- M75 – roczniki 1940 – 1936

- M80 – roczniki 1935 i starsi


- WP - klasyfikacja obejmująca kategorię Wojska Polskiego i służb mundurowych

- K+M klasyfikacja obejmująca kategorię małżeńską - suma wyników

- N niepełnosprawni - amputacje kończyn dolnych, amputacje górne,

niedowidzący i inne schorzenia - zapewniamy jednakowe upominki - stają

poniżej podium

- D - klasyfikacja drużynowa do klasyfikacji liczą się wyniki trzech zawodników


Kategoria M 60-64 poświęcona pierwszemu Dyrektorowi Biegu Zaślubin - 16 Biegów Zaślubin Witoldowi Janowskiemu
VII Mistrzostwa Kołobrzegu i Powiatu Kołobrzeskiego na dystansie 15km

M 16 – 19 lat ( 1999 -- 1996 )

M 20 – 29 lat ( 1995 -- 1986 )

M 30 – 39 lat ( 1985 – 1976 )

M 40 -- 49 lat ( 1975 - 1966 )

M 50 -- 59 lat ( 1965- 1956 )

M 60 -- i więcej (1955 i więcej )
K 16 – 19 lat (1999 - 1996 )

K 20 – 29 lat ( 1995 – 1986 )

K 30 – 39 lat ( 1985 – 1976 )

K 40 i więcej (1975 i więcej )


6. Nagrody

_________

Sześć pierwszych osób w kategoriach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają

puchary i nagrody pieniężne.Nagrody pieniężne:

Za I miejsce - 1.200 zł

Za II miejsce - 1.000 zł

Za III miejsce - 800 zł

Za IV miejsce - 500 zł

Za V miejsce - 400 zł

Za VI miejsce - 300 zł

W kategoriach wiekowych K i M miejsca I-III statuetki pomnika Zaślubin.

Puchar dla najstarszego zawodnika i zawodniczki.

Pamiątkowe puchary dla 29 i 28 i 26 uczestnika biegu.

Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg otrzymają pamiątkowe medale i koszulki techniczne – przy zgłoszeniu podajemy rozmiar koszulki.
Każdy zawodnik kończący bieg będzie mógł wygenerować dyplom ukończenia biegu w formacie elektronicznym .PDF na stronie FotoMaraton.pl.

Mistrzostwa Kołobrzegu.

Mężczyźni i kobiety klasyfikacja generalna I – III puchary, dyplomy i nagrody pieniężne

Nagrody pieniężne

Za I miejsce - 500zł

Za II miejsce - 400 zł

Za III miejsce- 300 zł

W kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III puchary i dyplomy ( dyplomy do

odebrania w biurze zawodów)7. Uczestnictwo

_____________

Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończą 15 marca 2015 16-ty rok życia

-dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów,

-przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu

długodystansowym lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na

własną odpowiedzialność podpisane własnoręcznie (podstawa prawna: Dz.U.nr 101

poz.1095 z dn.12.09.2001)UWAGA !

Warunkiem dopuszczenia osób niepełnoletnich do startu jest posiadanie ł i przedłożenie,

podczas weryfikacji zawodnika, pozwolenia na udział w biegach, podpisanego przez

rodzica lub opiekuna, wraz z numerem PESEL.

Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją

regulaminu biegu.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do

jego przestrzegania.

8. Sprawy finansowe

_________________

Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.

Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

Od zgłaszających się do biegu pobierana będzie opłata startowa:
Wpłaty do – data kwota
do 15 listopada 2014 - 40,00 PLN
do 31 grudnia 2014 - 45,00 PLN
do 31 stycznia 2015 - 55,00 PLN
od 01 stycznia do 31 stycznia 2015 44,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).


* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów

do 28 lutego 2015 - 65,00 PLN
od 01 lutego do 28 lutego 2015 - 52,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).


* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów

do 09 marca 2015 - 75,00 PLN


Od 01 marca do 09 marca- 60,00 PLN

(dla posiadaczy karty biegacza Festiwalu Biegowego*).


* - UWAGA!: przy wpłacie należy podać nr karty biegacza, weryfikacja w biurze zawodów
opłata zniżkową wnosimy na konto patrz: stowarzyszenie/kontakt

Po tym terminie opłata wynosi 80 zł i będzie można jej dokonać w biurze zawodów


Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Z opłaty startowej zwolniona jest osoba, która ukończyła wszystkie Biegi Zaślubin:

Zenon Słomski- 28 biegów i Andrzej Wyganowski-27 biegów, Aleksy Łopiński – 24 biegi

OPŁATA NIE MOŻE BYĆ SCEDOWANA NA INNEGO ZAWODNIKA I NIE PODLEGA ZWROTOWI
Opłata startowa jest dokonywana za pośrednictwem płatności elektronicznych

bezpośrednio po internetowej rejestracji. W uzasadnionych przypadkach możliwy jest

zwrot do 7 dni od daty wpłaty jednak nie później niż 10 dni przed datą zawodów. We

wszelkich sprawach płatności elektronicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem:platnosci@datasport.pl.

W przypadku wnoszenia opłaty startowej gotówką w biurze zawodów należy przy

zgłoszeniu zaznaczyć opcję: "płacę w biurze zawodów", a potwierdzenie rejestracji

przesłane mailem wydrukować i zabrać ze sobą do biura zawodów.

W przypadku trudności w opłacie elektronicznej prosimy o kontakt pod tel. 605 661 480

Osoby, które zgłoszą się i dokonają opłaty startowej do 07.03.2015 otrzymają

pamiątkowy numer startowy z wydrukowanym imieniem i nazwiskiem
9. Zgłoszenia

___________

Rejestracja zgłoszeń odbywa się za pośrednictwem portalu internetowego Datasport

dostępnego pod adresem http://online.datasport.pl/zapisy/portal www.bieg.kolobrzerzeg.pl www.maratonypolskie.pl do dnia 09.03.2015r.Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe tylko w biurze zawodów w przeddzień i w dniu imprezy.

Organizator zapewnia medal i koszulkę techniczną dla 1100 zawodników, którzy dokonają opłaty startowej online. Osoby, które dokonają zgłoszenia za miejscu i opłacą startowe mogą wziąć udział w biegu ale po przekroczeniu limitu organizator nie zapewni koszulki ani medalu.

Za zgłoszenie udziału w zawodach rozumie się internetową rejestrację oraz wniesienie opłaty startowej.

Lista startowa zawiera wyłącznie uczestników z opłaconym startem.

Adres organizatora na potrzeby korespondencji.

Stowarzyszenie Bieg Zaślubin ul.Kniewskiego 15/7 , 78-100 Kołobrzeg, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul.Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg

Tel/fax. 94 3551384 tel. Kom. 605661480,

e-mail biegzaslubin@gmail.com , Strona internetowa biegu: www.bieg.kolobrzerzeg.pl10. Różne

________


1.Sekretariat czynny od godz.17:00 - 21:00 w dniu 14.03.2015r. / sobota / tel.

943522120 Internat Zespołu Szkół Policealnych ul. Grottgera 11, 78-100 Kołobrzeg

a w dniu imprezy 15.03.2015 Namiot na kortach tenisowych ul.Sikorskiego od godz. 8:00 – do zakończenia imprezy
2.Zakwaterowanie uczestników XXIX Międzynarodowego Biegu Zaślubin

Organizator rezerwuje noclegi z dnia 14.03./ 15.03.2015r.

- w Internacie Zespołu Szkół Policealnych ul. Grottgera 11 koszt zakwaterowania

35 zł/

- sala gimnastyczna Gimnazjum nr 3 im Zjednoczonej Europy ul. Okopowa 1a –

własny śpiwór, jasiek – nieodpłatnie ( jeśli będzie większa grupa powyżej 15 osób)

wymagane jest zgłoszenie imienne

- sala gimnastyczna Ośrodek Sanatoryjny „SAN” ul.Kasprowicza 15 – własny

śpiwór, jasiek – nieodpłatnie ( wymagane jest zgłoszenie imienne)

Warunkiem rezerwacji noclegu jest zgłoszenie do biegu i opłacenie startowego.
3.Skierowania na nocleg wydawane będą w dniu 14.03.2015r. od 17:00 do 21:00 godz. w sekretariacie biegu.

4.Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu wpłaty startowego i po złożeniu

oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

5.Podpisanie karty zgłoszenia przez zawodnika jest jednoznaczne z przyjęciem umowy cywilno - prawnej między organizatorem i zawodnikiem.

6.Przypomina się zawodnikom o potrzebie przeprowadzenia podstawowych badań lekarskich 1 raz w roku -

7.Organizator zapewnia kąpiel/natrysk/po zakończeniu imprezy w Zespole Szkół

Policealnych przy ul Grottgera 11 w Kołobrzegu.( organizator przygotowuje dodatkowe miejsca z natryskiem, które zostaną podane w terminie późniejszym.

8.Organizator nie przewiduje startu zawodników na wózkach inwalidzkich

9.Organizator zapewnia pomiar elektroniczny

10.Każdy kto w formularzu zgłoszeniowym poda swój nr tel. komórkowego po

przekroczeniu mety otrzyma SMS-a ze swoim wynikiem.

11.Każdy zawodnik zobowiązany jest do przymocowania numeru startowego z

przodu na piersi; osoby, które nie dopełnią tego warunku nie zostaną sklasyfikowane.
11. Postanowienia końcowe

_______________________

1.Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską podczas trwania imprezy.

2.Organizator zapewnia gorącą herbatę , wodę mineralną i grochówkę.

3.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

4.Zawodnik ma prawo wniesienia skargi do komisji sędziowskiej po wpłacie kaucji w

Wysokości 100 zł. W przypadku skargi nieuzasadnionej kaucja nie podlega zwrotowi i zostanie przekazana na cel charytatywny.

5.Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów. Będą one rozpatrywane natychmiast przez Sędziego Głównego.

6.Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Sędzia Główny. Jego Decyzje są ostateczne.

7.Dyrektor Biegu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, o których

zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów ustnych i pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń(obok Biura Zawodów) przed rozpoczęciem imprezy.

Każdy uczestnik biegu w czasie jego trwania jest ubezpieczony od nieszczęśliwych

wypadków NNW.

ORGANIZATOR

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość