Strona główna

Reguły zachowań językowych Andrew Floyer


Pobieranie 0.51 Mb.
Strona1/3
Data18.06.2016
Rozmiar0.51 Mb.
  1   2   3
Reguły zachowań językowych


Andrew Floyer

Acland

Doskonałe umiejętności interpersonalne. Poznań 2000.

2000

Reguły zachowań językowychMagdalena

Joanna


Baranowska – Szczepańska

Smól


„Mój pierwszy raz…”, czyli o sposobach łamania tabu w czasopismach młodzieżowych. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Agnieszka

Będkowska - Sobczyk

Przekleństwa jako przykład łamania tabu (na podstawie języka polskiego i słoweńskiego oraz innych języków słowiańskich). W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.209-224.

2009

Reguły zachowań językowychBarbara

Boniecka

O precyzji wysłowienia. „Język Polski” LXXXV, 2005, nr 5, s.346-356.

2005

Reguły zachowań językowych

Akty mowy

Gramatyka komunikacyjna – poziom metadyskursywny

Marian

Bugajski

Język w komunikowaniu. Warszawa 2006.

2006

Interakcja

Reguły zachowań językowych
Witold

Cienkowski

Język dla wszystkich. Część 1. Warszawa 1981.

1981

Reguły zachowań językowych - poprawność

Reguły zachowań językowych – organizacja tekstu
Witold

Cienkowski

Język dla wszystkich. Część 1. Warszawa 1981.

1981

Reguły zachowań językowych - poprawność

Reguły zachowań językowych – organizacja tekstu
Anna

MałgorzataDąbrowska

Pasieka


O czym ma milczeć cudzoziemiec. Tematy i słownictwo nieobecne w podręcznikach języka polskiego jako obcego. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.241-257.

2009

Reguły zachowań językowychAnna

Dąbrowska

Zmiany obszarów podlegających tabu we współczesnej kulturze. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.173-196.

2008

Reguły zachowań językowychMaria,

Jerzy


Dolacka,

PodrackiPraca nad kulturą języka w Telewizji Polskiej. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995. Red. Jan Miodek. Wrocław 1996, s.99-109.

1996

Reguły zachowań językowych - poprawność

Język wypowiedzi publicznej – media
Marek

Dziewiecki ks.

Psychologia porozumiewania się. Kielce 2000.

2000

Reguły zachowań językowych

Zakłócenia
Elżbieta

Filipczuk

Dowcip jako sposób wypowiadania treści objętej tabu. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.47-55.

2009

Reguły zachowań językowychJanina

Fras

Mediatyzacja komunikacji politycznej a przekraczanie tabu językowego. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.317-326.

2009

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Teresa

Friedelówna

Poprawność językowa jednym z symptomów dobrego wychowania. W: Polszczyzna dawna i współczesna. Materiały z ogólnopolskich konferencji językoznawczych. 70-lecie oddziału Toruńskiego Towarzystwa Miłośników 0-Języka Polskiego, Toruń, maj 1991 r., 220. rocznica urodzin Samuela Bogumiła Lindego. Toruń, listopad 1991 r. Red. Czesław Łapicz. Toruń 1994, s. 33-39.

1994

Reguły zachowań językowychErich

Fromm

O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty analizy. Warszawa 1996.

1996

Reguły zachowań językowychErich

Fromm

O sztuce słuchania. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy. Warszawa 1996.

1996

Reguły zachowań językowychUrszula

Gajewska

Media o mediach – obraz „Gazety Wyborczej” w „Naszym Dzienniku”. W: Język, biznes, media. Red. Agnieszka Rypel, Danuta Jastrzębska - Golonkowa, Grażyna Sawicka. Bydgoszcz 2009, s.273-282.

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Stefan

Garczyński

Rozmawiać? Tak. Ale jak? Warszawa 1993.

1993

Reguły zachowań językowychStefano

Godani

Co powiedzieć lub napisać. Właściwe słowa na każdą okazję. -Warszawa 2004.

2004

Reguły zachowań językowych

Akty mowy
Stanisław

Grabias

Język w zachowaniach społecznych. Lublin 1994.

1994

Interakcja

Reguły zachowań językowych

JOS

H. P.

Grice

Logika a konwersacja. W: Język w świetle nauki. Wybrała i wstępem opatrzyła Barbara Stanosz. Warszawa 1980, s. 91-114.

1980

Reguły zachowań językowychEliza

Grzelakowa

Ograniczenia w zakresie użycia ironii. O kim, kiedy i gdzie nie ironizujemy. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.57-63.

2009

Reguły zachowań językowych

Język wypowiedzi publicznej

Wartościowanie

Lidia,

Ewa


Grzesiuk,

TrzebińskaJak ludzie porozumiewają się? Warszawa 1978.

1978

Interakcja

Perswazja

Reguły zachowań językowych

Romuald

Huszcza

O pewnych uniwersaliach w tematyczno-rematycznej strukturze zdania. W: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. Teresa Dobrzyńska, Elżbieta Janus. Wrocław 1983, s. 97-123.

1983

Reguły zachowań językowych - organizacja wypowiedziDell

Hymes

Socjolingwistyka i etnografia mówienia. W: Język i społeczeństwo. Wybrał i wstępem opatrzył Michał Głowiński. Warszawa 1980, s.41-82.

1980

Interakcja

Akty mowy

Reguły zachowań językowych

Anna

Jasik

Tabuizowanie tematu śmierci i realiów z nią związanych w różnych kręgach środowiskowych Opolszczyzny. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.175-194.

2009

Reguły zachowań językowych

JOS
Danuta,
Agnieszka

Jastrzębska - Golonkowa,

Rypel


Jedno wydarzenie – wiele przekazów medialnych. O niektórych etycznych aspektach konstruowania przekazów medialnych. W: Język, biznes, media. Red. Agnieszka Rypel, Danuta Jastrzębska - Golonkowa, Grażyna Sawicka. Bydgoszcz 2009, s.207-219.

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Ewa

MałgorzataJędrzejko

Kita


Wyznanie miłosne jako akt mowy. Tabu – konwencja – detabuizacja (?).W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.127-144.

2009

Akty mowy

Reguły zachowań językowych
Edward

Kaczmarek

O gadaczach, słuchaczach i głupocie. Bydgoszcz [b.r.]

[b.r.]

Reguły zachowań językowychMonika

Kaczor

Kultura słowa w świetle komunikacji międzyludzkiej (przegląd stanowisk badawczych). W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006-2007. red. Magdalena Hawrysz. Zielona Góra 2009, s.85-91.

2009

Reguły zachowań językowychMonika

Kaczor

Tabu a estetyka językowa. „Język Polski” LXXXIII, 2003, nr 1, s.46-49.

2003

Reguły zachowań językowych - estetykaMałgorzata

Kita

Kto może być niepoprawny? W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae. Lublin 2000, s.121-131.

2000

Reguły zachowań językowychPiotr

Kładoczny

„Krakanie” jako przykład łamania tabu językowego. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.73-83.

2009

Akty mowy

Reguły zachowań językowych
Jadwiga

Kowalikowa

O wulgaryzacji i dewulgaryzacji we współczesnej polszczyźnie. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.81-88.

2008

Język uczuć

Reguły zachowań językowych
Elżbieta

Laskowska

O „niemodelowych” sposobach replikowania w dyskursie medialnym. W: Media, biznes, kultura. Red. Jan Kreft, Józef Majewski. Gdańsk 2009, s.93-100.

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Elżbieta

Laskowska

Reguły zachowań językowych. W: Siła słów i ludzi. Red. Małgorzata Święcicka. Bydgoszcz 2008, s.52-61.

2008

Reguły zachowań językowychJadwiga

Lizak

O tematyczno-rematycznej strukturze tekstu w czasopismach dla dzieci. „Język Polski” LXXVII, 1997, nr 2-3 s.145-149.

1997

Reguły zachowań językowych - organizacja wypowiedziAgata

Małyska

„Od bratniej pomocy do walki z terroryzmem” – przemiany tabu w języku polityki w powojennej prasie polskiej. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.93-103.

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Małgorzata

Marcjanik

Do widzenia, ślepa Genia i inne żartobliwe akty grzeczności. W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF – Philologiae. Lublin 2000, s.169-176.

2000

Reguły zachowań językowych

Akty mowy
Andrzej

Markowski

Jak dobrze mówić i pisać po polsku. Warszawa 2000.

2000

Reguły zachowań językowych

Akty mowy
Metthew

Martha


Patrick

McKay

Davis


Fanning

Sztuka skutecznego porozumiewania się. Gdańsk 2002.

2002

Reguły zachowań językowych


Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009.

Norma a komunikacja. Red. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski. Wrocław 2009.

2009

Reguły zachowań językowychKazimierz

Ożóg

Zmiany we współczesnym języku polskim i ich kulturowe uwarunkowania. W: Język a kultura. Tom 20: jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław 2008, s.59-79.

2008

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Maryla

Papierz

O niektórych sposobach realizacji tematu i rematu (na materiale polskim, czeskim i słowackim). „Język Polski” LXVI, 1986, nr 3-4, s.250-256.

1986

Reguły zachowań językowych - organizacja wypowiedziWalery

Pisarek

Prawne ramy troski o język. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995. Red. Jan Miodek. Wrocław 1996, s.47-70.

1996

Reguły zachowań językowychJadwiga

Puzynina

Kultura słowa w kulturze współczesnej Polski. W: tejże, Słowo, wartość, kultura. Lublin 1997, s.127-137.

1997

Reguły zachowań językowychJadwiga

Puzynina

O pojęciu kultury języka. W: tejże, Słowo, wartość, kultura. Lublin 1997, s.108-121.

1997

Reguły zachowań językowychJadwiga

Puzynina

O warunkach udanej komunikacji językowej. W: tejże, Słowo, wartość, kultura. Lublin 1997, s.122-126.

1997

Reguly zachowań językowych


Rozmowy o komunikacji

Rozmowy o komunikacji 1. Poprawność polityczna. Red. Grażyna Habrajska. Łask 2006.

2006

Reguły zachowań językowych

Język wypowiedzi publicznej
Zygmunt

Saloni

Głos w sprawie prawnej ochrony języka. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995. Red. Jan Miodek. Wrocław 1996, s.71-83.

1996

Reguły zachowań językowychGrażyna

Sawicka

Konwencja a tabu językowe. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.31-46.

2009

Reguły zachowań językowychChantal

ST-Hilaire

Dyskusja bez kłótni. Warszawa 2005.

2005

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych
Agnieszka

Sulich

Wartościowanie wypowiedzi pod względem ich zgodności z maksymą relewancji Grice’a. W: Antynomie wartości. Problematyka aksjologiczna w językoznawstwie. Red. Agnieszka Oskiera. Łódź 2007, s.265-274.

2007

Reguły zachowań językowychKrzysztof

Szymoniak

Tabuizacja polityczna w polskich mediach po 11 września 2001 roku (wprowadzenie do problemu). W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.105-114.

2009

Język wypowiedzi publicznej – media

Reguły zachowań językowych
Jacek

Wasilewski

Łamanie tabu jako komunikat dominacyjny. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.327-347.

2009

Reguły zachowań językowychBożena

Witosz

Artystyczne manifestacje przekraczania tabu w literaturze polskiej końca XX wieku. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.115-125.

2009

Reguły zachowań językowychKrzysztof

Wróblewski

„Gry półsłówek” oraz „bajki” jako mechanizmy wprowadzania treści objętej tabu w dowcipach językowych. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.349-354.

2009

Reguły zachowań językowych


Wzory listów i pism

Wzory listów i pism. Korespondencja praktyczna. Gratulacje, życzenia, zaproszenia, podania, życiorysy. Warszawa 2000.

2000

Akty mowy

Reguły zachowań językowych
Dorota

Zdunkiewicz

Pojęcie implikatury w językoznawstwie – przegląd najważniejszych stanowisk. „Poradnik Językowy” 1988, zeszyt 9-10, s. 628-645.

1988

Reguły zachowań językowych - kooperacjaTadeusz

Zgółka

Język wśród wartości. Poznań 1988.

1988

Wartościowanie

Reguły zachowań językowych
Tadeusz

Zgółka

Retoryka tabuizacji. W: Język a kultura. Tom 21: Tabu w języku i kulturze. Red. Anna Dąbrowska. Wrocław 2009, s.23-29.

2009

Reguły zachowań językowychHalina,

Tadeusz


Zgółkowie

Językowy savoir-vivre. Praktyczny poradnik posługiwania się polszczyzną w sytuacjach oficjalnych i towarzyskich. Poznań 1993.

1993

Reguły zachowań językowychAndrzej

Zwoliński ks.

Słowo w relacjach społecznych. Kraków 2003.

2003

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowychReguły zachowań językowych – poprawność
Iskra

Angełowa

Charakterystyka interpunkcji polskiej w świetle normy i praktyki. Wrocław 1985.

1985


Iwona

Benenowska

Refleksje w zakresie poprawności językowej. W: Siła słów i ludzi. Red. Małgorzata Święcicka. Bydgoszcz 2008, s. 37-42.

2008

Reguły zachowań językowychKrystyna,

Edward,


Aneta

Bochenek,

Polański,

Szczeponka-Walas


10 Jubileuszowe dyktando ogólnopolskie. Łódź 2001.

2001

Reguły zachowań językowych – poprawnośćMarian

Bugajski

Językoznawstwo normatywne. Warszawa 1993.

1993

Reguły zachowań językowych – poprawnośćMarian

Bugajski

Puszczam strzała bo mam stresa (Uwagi o formach biernika rzeczowników męskich). W: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione. Red. Grzegorz Dąbkowski. Warszawa 2008, s.67-75.

2008

Reguły zachowań językowych - poprawnośćDanuta,

Halina,


Halina

Buttler,

Kurkowska,

Satkiewicz


Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa 1976.

1976

Reguły zachowań językowych - poprawnośćDanuta,

Halina,


Halina

Buttler,

Kurkowska,

Satkiewicz


Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności leksykalnej (Słownictwo rodzime). Warszawa 1982.

1982

Reguły zachowań językowych – poprawnośćAnna

Cegieła

Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie. W: O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum Kultury Słowa. Wrocław 1995. Red. Jan Miodek. Wrocław 1996, s. 25-33.

1996

Reguły zachowań językowych - poprawnośćAnna,

Andrzej


Cegieła,

MarkowskiZ polszczyzną za pan brat. Warszawa 1982.

1982

Reguły zachowań językowych - poprawnośćWitold

Cienkowski

Język dla wszystkich. Część 1. Warszawa 1981.

1981

Reguły zachowań językowych - poprawność

Reguły zachowań językowych – organizacja tekstu
Witold

Cienkowski

Język dla wszystkich. Część 1. Warszawa 1981.

1981

Reguły zachowań językowych - poprawność

Reguły zachowań językowych – organizacja tekstu
Witold

Cienkowski

Język dla wszystkich. Część 2. Warszawa 1980.

1980

Reguły zachowań językowych - poprawnośćMałgorzata

Gębka – Wolak

Ocena poprawności związków akomodacyjnych. – „Język Polski” 2009, nr 2, s.135-144.

2009

Reguly zachowań językowych - poprawnośćMałgorzata,

Andrzej


Gębka – Wolak,

Moroz


Poprawność a akceptowalność. Problemy teoretyczne. – „Język Polski” 2009, nr 2, s.124-134.

2009

Reguły zachowań językowych - poprawnośćWłodzimierz

Gruszczyński

Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys). W: Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Prace poświęcone Profesor Halinie Satkiewicz z okazji jubileuszu Jej i jej Zakładu. Red. Włodzimierz Gruszczyński, Jerzy Bralczyk, Grażyna Majkowska. Warszawa 1999, s.115-151.

1999

Reguły zachowań językowych - poprawnośćAgata,

Wiesław


Grzelińska,

Przyczyna ks.Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002. Red. Stanisław Mikołajczak i ks. Tomasz Węcławski. Poznań 2004, s.207-215.

2004

Język religijny

Język wypowiedzi publicznej - duszpasterstwo

Reguły zachowań językowych - poprawność

Agata,

Wiesław


Grzelińska,

Przyczyna ks.Grzechy główne języka ogłoszeń duszpasterskich. W: Język religijny dawniej i dziś. Materiały z konferencji, Gniezno 15-17 kwietnia 2002. Red. Stanisław Mikołajczak i ks. Tomasz Węcławski. Poznań 2004, s.207-215.

2004

Język religijny

Język wypowiedzi publicznej - duszpasterstwo

Reguły zachowań językowych - poprawność

Danuta

Jastrzębska - Golonkowa

Poprawność językowa w świadomości młodzieży szkolnej. W: Siła słów i ludzi. Red. Małgorzata Święcicka. Bydgoszcz 2008, s.43-51.

2008

Reguły zachowań językowych


Język polski

Język polski. Poprawność – piękno – ochrona. Red. Stanisław Urbańczyk. Bydgoszcz 1969.

1969

Reguły zachowań językowych - poprawność


Kultura języka dziś

Kultura języka dziś. Red. Walery Pisarek, Halina Zgółkowa. Poznań 1995.

1995

Reguły zachowań językowych - poprawnośćAndrzej

Markowski

Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa 2005.

2005

Reguły zachowań językowych - poprawnośćJan

Miodek

O normie językowej. W: Współczesny język polski. Red. Jerzy Bartmiński. Wrocław 1993, s. 73-83.

1993

Reguły zachowań językowych – poprawnośćAndrzej

Moroz

Ocena poprawności związków konotacyjnych. – „Język Polski” 2009, nr 2, s.145-153.

2009

Reguły zachowań językowych - poprawnośćMirosław

Oczkoś

Sztuka poprawnej wymowy, czyli o bełkotaniu i faflunieniu. Warszawa 2007.

2007

Reguły zachowań językowych - poprawnośćLaura

Polkowska

Świadome odstępstwa od normy językowej jako źródło humoru słownego. W: Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum Reguły zachowań językowych - poprawność magna aestimatione. Red. Grzegorz Dąbkowski. Warszawa 2008, s.277-288.

2008


Halina

Satkiewicz

Norma polszczyzny ogólnej a języki subkultur. W: Język a kultura, tom 10: Języki subkultur. Red. Janusz. Anusiewicz, Bogdan Siciński. Wrocław 1994, s.9-17.

1994

Reguły zachowań językowych - poprawnośćZofia,
Włodzimierz

Sawaniewska - Mochowa,

Moch


Poradnik językowy. Polskie gadanie. Wrocław 2000.

2000

Język wypowiedzi publicznej

Reguły zachowań językowych - poprawność  1   2   3


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość