Strona główna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych dla zawodu fotograf opracowane na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 Warszawa 2013


Pobieranie 307.81 Kb.
Strona1/4
Data20.06.2016
Rozmiar307.81 Kb.
  1   2   3   4Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowegoRekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu fotograf

opracowane na potrzeby
Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013

Autorzy: Grażyna Dobrzyńska-Klepacz, Rafał Michałowski, Łukasz Wójcik;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Marcin Liberski – P.H.U. ARTE FOTO; Avalon Studio; Foto-Kurzeja; Foto Studio,

Ujednolicanie zapisów: Ewa Stefaniak-Piasek, Andrzej Matysiak;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013


Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.plNazwa zawodu:

Fotograf

Symbol cyfrowy zawodu:

343101

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Rejestracja i obróbka obrazu

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(A.l)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie A.20.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia do rejestracji obrazu

 3. Ciemnia fotograficzna

 4. Pracownia obróbki obrazu

 5. Pracownia plastyczna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).


Kwalifikacja K1. Rejestracja i obróbka obrazu

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia do rejestracji obrazu

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • stół dla nauczyciela ze stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica flipchart. 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

 • pracownia powinna posiadać odpowiednią przestrzeń, w której będzie możliwe przygotowanie i fotografowanie osób, oraz przedmiotów w różnych planach fotograficznych.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

 • pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji zaciemnienia (np. żaluzje),

 • oświetlenie sztuczne ogólne (preferowane oświetlenie lampami z oprawami rastrowymi – dającymi światło rozproszone),

 • oświetlenie punktowe,

 • pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych oraz lamp,

 • podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

 • ściany pomalowane na neutralny, jasny kolor, pozwalający na wyświetlanie projektów,

 • drzwi szerokie, pełne.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

 • stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

 • w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i jedno stanowisko przeznaczone jest dla sześciu uczniów.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • aparaty fotograficzne cyfrowe i analogowe z wymienną optyką, analogowy aparat małoobrazkowy z wymienną optyką, aparat średnioformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową, aparat wielkoformatowy z wymienną optyką i przystawką cyfrową,

 • zestaw obiektywów o różnej odległości ogniskowej: krótkoogniskowy, standardowy, długoogniskowy dla każdego rodzaju i formatu aparatu,

 • mieszki i pierścienie pośrednie,

 • zestaw filtrów zdjęciowych,

 • statyw trójnożny do aparatu z głowicą mocującą,

 • statyw kolumnowy,

 • lampy światła ciągłego – 4 szt.,

 • studyjne lampy błyskowe o regulowanej mocy błysku – 4 szt.,

 • reporterska lampa błyskowa,

 • statywy oświetleniowe – 10 szt.,

 • rozpraszacze światła różnych wielkości (softboxy) – 4 szt.,

 • ekrany rozpraszające,

 • płaszczyzny odbijające,

 • namioty lub komory bezcieniowe,

 • zestaw filtrów oświetleniowych,

 • namiot świetlny – 1szt.,

 • zestaw reflektorów – 7 szt.,

 • wentylator studyjny,

 • zestaw teł podwieszanych (4 tła: szary, czarny, biały, barwny),

 • stoły bezcieniowe,

 • stoliki reprodukcyjne – 2 szt.,

 • wyzwalacze radiowe lamp – 3 szt.,

 • wzorniki,

 • szare karty,

 • torba reporterska – 1szt.,

 • wężyk spustowy – 1szt.,

 • komplet pierścieni pośrednich, mieszki dla każdego formatu aparatu,

 • przedłużacz elektryczny – 2szt.,

 • stół do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

 • podświetlarka do negatywów i slajdów,

 • blat do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć,

 • odtwarzacz DVD, Blu-Ray,

 • biblioteczka z literaturą fachową, czasopismami, katalogami,

 • zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • światłomierz do pomiaru światła błyskowego i ciągłego,

 • miernik temperatury barwowej.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • konstrukcje aparatów fotograficznych,

 • modele obiektywów fotograficznych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • negatywowe materiały halogenosrebrowe czarno-białe i barwne różnego formatu (błony płaskie, małoobrazkowe, średnioformatowe) o różnej światłoczułości,

 • odwracalne materiały haloogenosrebrowe barwne,

 • cyfrowe nośniki informacji (płyty DVD, CD, pendrive), zewnętrzne dyski do archiwizacji danych,

 • papier do ksero i papiery fotograficzne do drukowania obrazów,

 • tusze, tonery do drukarek,

 • zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer z oprogramowaniem do cyfrowej obróbki obrazu,

 • skaner do materiałów transparentnych i materiałów refleksyjnych,

 • drukarka fotograficzna,

 • kopiarka.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego i oświetleniowego,

 • Polskie Normy, regulaminy obsługi sprzętu fotograficznego,

 • katalogi sprzętu fotograficznego, oświetleniowego i pomocniczego,

 • tablice tematyczne.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • gaśnice przeciwpożarowe,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).

 1. Ciemnia fotograficzna

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • stoliki uczniowskie z kompletem krzeseł,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica flipchart.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

 • pracownia, usytuowana w budynku, na jednej kondygnacji w pobliżu sali dydaktycznej i pracowni do rejestracji obrazu, zorganizowana w dwóch pomieszczeniach ciemnym i widnym.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

 • pomieszczenie całkowicie zaciemnione posiada wydzieloną strefę suchą na stanowiska z powiększalnikami oraz mokrą do prowadzenie ręcznej i zautomatyzowanej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych, ściany w neutralnym kolorze, oświetlenie ciemniowe ochronne, podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej, drzwi do pomieszczenia pełne, wyposażone w śluzę świetlną,

 • pomieszczenie widne z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia okien, oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym, ściany w neutralnym kolorze,

 • powierzchnie stołów łatwo zmywalne, wykończone laminatem lub innym tworzywem sztucznym,

 • podłogi łatwo zmywalne o powierzchni antypoślizgowej,

 • drzwi pełne.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska;

 • stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

 • w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym białym i ciemniowym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 • instalacja wodno-kanalizacyjna z ciepłą i zimną wodą,

 • wentylacja nawiewno-wywiewna.
 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stanowisko z powiększalnikiem z głowicą filtracyjną, zestawem obiektywów o trzech różnych ogniskowych, zegarem wyłącznikowym i maskownicą,

 • lampy ciemniowe z filtrami do obróbki materiałów czarno-białych i barwnych,

 • zestaw filtrów do kopiowania na materiałach wielogradacyjnych,

 • kopiarka stykowa (jedna dla czterech uczniów),

 • koreks,

 • stół mokry z kuwetami i szczypcami fotograficznymi do ręcznej obróbki chemicznej,

 • menzurki o różnej pojemności,

 • wieszaki do suszenia filmów,

 • mieszadła laboratoryjne,

 • pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach od 0,5 do 5 litrów,

 • szkło laboratoryjne (w tym naczynia miarowe),

 • pojemniki na roztwory, naczynia szklane o różnych pojemnościach,

 • densytometr transmisyjno-refleksyjny (jeden dla sześciu uczniów);

 • lampy ciemniowe,

 • zestaw przedmiotowych płyt CD, DVD,

 • tablice tematyczne,

 • zegar ciemniowy,

 • sensytometr,

 • suszarka do suszenia zdjęć,

 • obcinarka,

 • podświetlarka,

 • procesor do obróbki materiałów fotograficznych,

 • suszarka do negatywów,

 • stół z dużym blatem do prowadzenia obróbki końcowej zdjęć.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • termometr fotograficzny,

 • pehametr,

 • waga laboratoryjna,

 • zestaw odważników od 0,1 do 500 g;

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • schematy procesu kopiowania,

 • schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych,

 • receptury roztworów chemicznych,

 • tablice chemiczne,

 • receptury roztworów chemicznych,

 • schematy obróbki chemicznej materiałów fotograficznych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • papiery fotograficzne czarno-białe stałogradacyjne i wielogradacyjne,

 • papiery fotograficzne barwne,

 • zestawy roztworów do obróbki chemicznej negatywowej, pozytywowej i odwracalnej materiałów światłoczułych czarno-białych i barwnych,

 • chemikalia do sporządzania roztworów chemicznych,

 • zestaw do retuszu zdjęć czarno-białych i barwnych,

 • zestaw materiałów do oprawy i ekspozycji zdjęć;

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • dokumentacja, instrukcje obsługi sprzętu do kopiowania, obróbki chemicznej, sprzętu pomocniczego i oświetlenia ciemniowego,

 • normy, regulaminy, procedury, przepisy prawne z zakresu fotografii,

 • katalogi urządzeń do kopiowania i sprzętu pomocniczego oraz oświetlenia ciemniowego,

 • receptury roztworów chemicznych,

 • czasopisma branżowe z zakresu fotografii;

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • fartuchy i rękawice ochronne lateksowe,

 • rękawice bawełniane,

 • gaśnice przeciwpożarowe,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik na odpady, zmiotka, szufelka),

 • pojemniki na zużyte roztwory chemiczne przeznaczone do utylizacji.

 1. Pracownia obróbki obrazu

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z głośnikami z dostępem do Internetu oraz oprogramowaniem do prezentacji grafiki rastrowej, wektorowej oraz animacji wyposażone w odtwarzacz nośników multimedialnych współpracujące z urządzeniami peryferyjnym,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • komputer z drukarką wielkoformatową,

 • drukarka atramentowa pracująca w sieci lokalnej, zapewniająca fotograficzną jakość wydruku,

 • stoliki komputerowe uczniowskie z krzesłami (posiadające pełny zakres regulacji),

 • stół dla nauczyciela,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica flipchart.
 1. Opis infrastruktury poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

 • pomieszczenie usytuowane w budynku w pobliżu studia fotograficznego.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

 • pomieszczenie z równomiernym oświetleniem dziennym, z możliwością regulacji stopnia zaciemnienia,

 • oświetlenie sztuczne ogólne światłem rozproszonym,

 • pomieszczenie z ilością gniazdek elektrycznych odpowiednią do liczby stanowisk komputerowych i sprzętu usytuowanego na stanowiskach,

 • podłoga łatwa do utrzymania w czystości, antypoślizgowa,

 • ściany w jasnym, neutralnym kolorze,

 • wydzielone pomieszczenia na serwerownię oraz przygotowanie wydruków do prezentacji,

 • drzwi szerokie.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

 • stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny;

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

 • w pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe, łatwy dostęp do instalacji wodno-kanalizacyjnej. 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • komputer do cyfrowej obróbki obrazu z podłączeniem do sieci lokalnej z dostępem do Internetu składający się z jednostki centralnej, monitora graficznego, klawiatury, myszki optycznej, słuchawek i tabletu graficznego,

 • przedłużacze elektryczne,

 • skaner do oryginałów transparentnych,

 • skanery do oryginałów nieprzezroczystych (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe),

 • aparat cyfrowy ze statywem,

 • kamera cyfrowa,

 • statyw z głowicą wideo,

 • stół dla nauczyciela,

 • szafa pancerna do przechowywania sprzętu,

 • regały i szafy do przechowywania,

 • stół z dużym blatem do przygotowania prac graficznych do ekspozycji,

 • miejsce do prezentacji prac graficznych z systemem wystawienniczym,

 • zestaw lamp światła ciągłego i błyskowego na statywach,

 • reporterska lampa błyskowa dedykowana.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych

 • kolorymetr,

 • kalibrator.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice z modelami i przestrzeniami barw,

 • przykłady grafik komputerowych,

 • przykłady projektów graficznych,

 • tablice z krojami pism,

 • przykłady kompozycji tekstu i grafiki.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • papiery fotograficzne do wydruku o różnych formatach, gramaturze, rodzajach powierzchni i podłoża,

 • papiery zwykłe do drukarek,

 • tusze i tonery do drukarek,

 • nośniki pamięci: karty pamięci, zewnętrzne dyski twarde, płyty CD, DVD, Blu-Ray,

 • noże/skalpele oraz maty do cięcia, passe-partout i ramy wystawiennicze.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer połączony w sieć z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem właściwym dla pracowni lub komputer przenośny z oprogramowaniem i z możliwością przyłączenia sprzętu peryferyjnego oraz profesjonalne programy komputerowe: oprogramowanie do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, oprogramowanie do tworzenia i edycji grafiki wektorowej, program do tworzenia prezentacji, przeglądarki plików graficznych, program do archiwizacji plików, pakiet programów biurowych, oprogramowanie do tworzenia animacji, oprogramowanie antywirusowe.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • instrukcje obsługi sprzętu fotograficznego,

 • regulamin pracowni komputerowych technik multimedialnych,

 • literatura zawodowa – przewodniki po programach graficznych,

 • czasopisma zawodowe,

 • materiały dydaktyczne, prezentacje multimedialne, instrukcje obsługi urządzeń,

 • biblioteczka na literaturę fachową,

 • instrukcje bezpiecznej obsługi sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni,

 • przepisy bhp związane z urządzeniami stanowiącymi wyposażenie pracowni.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy;

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • rękawice bawełniane,

 • gaśnice przeciwpożarowe,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości w pracowni (pojemnik/kosz na odpady, zmiotka i szufelka).
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość