Strona główna

Remont sanitariatów w budynku Ratusza Miejskiego.”


Pobieranie 6.73 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.73 Kb.
Brzeg, dn. 29 października 2010 r.
OR.IV-341-1-25/2010
dot. postępowania na zadanie p.n.:

Remont sanitariatów w budynku Ratusza Miejskiego.”

(organizowanego w trybie przetargu nieograniczonego)

Zamawiający - Burmistrz Miasta Brzegu, decyzją Komisji Przetargowej z dnia 29 października 2010r., działając w oparciu o art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych

(Dz. U z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wybrał jako najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu ofertę nr 1 złożoną przez Zakład Usługowo – Produkcyjny „TAKAR” Andrzej Karaś 49-340 Lewin Brzeski, ul. Dąbrowskiego 28

za cenę :


netto: 227.565,94zł

brutto: 277.630,45zł

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały następujące oferty niepodlegające odrzuceniu:

Numer oferty

Nazwa Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium cena 100%

1


Zakład Usługowo – Produkcyjny

TAKAR” Andrzej Karaś49-340 Lewin Brzeski, ul. Dąbrowskiego 28


100 pkt

Burmistrz MiastaWojciech Huczyński


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość