Strona główna

Reprezentacja znaków drukarskich w komputerze


Pobieranie 19.94 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar19.94 Kb.
Reprezentacja znaków drukarskich w komputerze

     Każdy znak, który możemy wpisać z klawiatury, ma w komputerze swoją binarną reprezentację, czyli jest reprezentowany przez ciąg bitów. Wśród znaków występują: małe


i wielkie litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, znaki sterujące kursorem tekstowym i inne znaki. Aby zapewnić, że każdy komputer "mówi tym samym językiem", bez względu na język, jakim posługuje się siedzący przed nim użytkownik, przyjęto jednolity system zapisywania, (czyli kodowania) podstawowych znaków drukarskich. Jest to tzw. kod ASCII. (American Standard Code for Information Interchange). Przewidziano w nim jeden bajt, czyli 8 bitów, na kod znaku, a zatem mamy do dyspozycji 256 możliwych kodów, począwszy od kodu
0 = (00000000) aż po kod 255 = (11111111) = 28- 1. Obok podaję niektóre znaki występujące
w tabeli ASCII. Żeby zobaczyć której liczbie z przedziału 1-255 odpowiada znak trzeba włączyć w systemie Windows tryb MS-DOS a następnie przytrzymując lewy ALT wpisać z klawiatury numerycznej liczbę z podanego zakresu. Wśród nich
są również polskie litery - to są ich kody stosowane
w systemie Windows. Niestety nie ma jednomyślności
w kodowaniu znaków narodowych i np. polskie znaki na niektórych stronach internetowych są kodowane inaczej.

     Zauważcie, że w przeciwieństwie do alfabetu Morse’a, kod każdego znaku składa się z tej samej liczby bitów. Nie ma więc potrzeby wprowadzania dodat­kowego znaku do rozdzielania kolejnych znaków tekstu. Wystarczy bowiem podzielić ciąg bitów na bajty, czyli na grupy złożone z 8 bitów, a następnie od­czytać każdy z bajtów w tablicy kodu ASCII.


Przykłady kodów ASCII liter
Na przykład słowo Program ma następującą postać w kodzie ASCII: (80.114-111-103-114-97-109)

01010000 01110010 01101111 01100111 01110010 01100001 01101101
Reprezentacja obrazu w komputerze zależy od programu,
w jakim obraz został utworzony.

Wyróżnia się:
  • Grafikę rastrową (bitmapy)
  • Grafikę wektorową

 • W grafice rastrowej obraz to zbiór punktów – pixeli. Im większa liczba pixeli składa się na obraz tym lepsza jego jakość. W pamięci komputera zapisane są w postaci bitów cechy charakterystyczne każdego pixela: położenie oraz kolor. Powiększanie obrazu nie powoduje dołączenia dodatkowej liczby pixeli, a zwiekszenie ich powierzchni. Powoduje to powstanie efektu „schodkowania” podczas powiększania.

 • W grafice wektorowej obraz składa się z prostych obiektów graficznych (wektorów) – łuków, prostych, zamalowanych obszarów. W pamięci komputera wektor zapisany jest w postaci równania. Przekształcenie obiektu równoznaczne jest z przeliczeniem opisującego go równania oraz obliczeniem nowej wartości poszczególnych pixeli
  i wyświetlenie ich na ekranie. Obraz utworzony w grafice wektorowej można powiększać bez utraty jakości.Grafika rastrowa
Jakość obrazuIlość bitów

Obraz czarno biały (dwa kolory)


1

obraz czterokolorowy (biały, szary, popielaty, czarny)


2

256 kolorów lub 256 odcieni szarości

8

65536 kolorów lub 65536 odcieni szarości

Tryb High Color
16

16 772 216 kolorów lub tyle odcieni szarości

Tryb True Color24

  • Do odwzorowania płynnych przejść między kolorami potrzeba 65 tysięcy kolorówStandardy zapisu koloru w grafice rastrowej

Standard RGB • Na zapis koloru jednego pixela przeznacza się 24 bity

 • Kolor pixela traktuje się jako wypadkową trzech kolorów składowych:
   • Red

   • Green

   • Blue
 • Standard ten ma zastosowanie przy obróbce obrazów przeznaczonych do wyświetlania na ekranie monitora

Standard CMYK • Na zapis koloru jednego pixela przeznacza się 24 bity

 • Kolor pixela traktuje się jako wypadkową czterech kolorów składowych: • Standard ten jest wykorzystywany przy tworzeniu obrazów przeznaczonych do druku

Standardy zapisu koloru w grafice rastrowej • Stosowanie różnych sposobów odwzorowania kolorów dla obrazów wyświetlanych na monitorze i drukowanych jest spowodowane tym, że oko ludzkie inaczej postrzega światło odbite (światło od wydruku odbija się) i emitowane (monitor emituje światło).

 • Zadaniem grafika komputerowego jest dobór właściwego standardu odwzorowania kolorów w zależności od potrzeb

Standardy zapisu koloru w grafice rastrowej • Stosowanie różnych sposobów odwzorowania kolorów dla obrazów wyświetlanych na monitorze i drukowanych jest spowodowane tym, że oko ludzkie inaczej postrzega światło odbite (światło od wydruku odbija się) i emitowane (monitor emituje światło).

 • Zadaniem grafika komputerowego jest dobór właściwego standardu odwzorowania kolorów w zależności od potrzebRozdzielczość obrazu a rozmiar pliku z grafiką

 • Rozdzielczość to liczba pixeli na określonej  powierzchni obrazu

 • Jednostką rozdzielczości jest dpi (dot per inch –  punktów na cal)

 • Bardzo dobra rozdzielczość to 600 dpi

 • Współczesne skanery oferują rozdzielczość 600 –800 dpi

 • Dla grafiki, która będzie wyświetlana na monitorze  wystarczająca jest rozdzielczość 100 dpi

 • Materiał na zwykłe wydruki powinien mieć rozdzielczość ok. 300 dpi

 • Wydruki wysokiej jakości - ok. 600 dpi (im większa rozdzielczość  tym lepsza jakość wydruku)Rozdzielczość obrazu a rozmiar pliku z grafiką

Rozmiar pliku z obrazkiem o wymiarach 10 x 10 cm (16 cali kwadratowych)
W rozdzielczości 600 dpi

 • Na 1 cal kwadratowy przypada 600 x 600 = 360 000 pixeli

 • Na 16 cali kwadratowych przypada 360 000 x 16 pixeli

 • W standardzie RGB na zapis jednego pixela potrzeba 3 bajty

 • 360 000 x 16 x 3 = 17 280 000 bajtów = 16,5 MB

Kompresja plików z grafiką • Pliki z grafiką charakteryzują się dużym rozmiarem,  który wzrasta wraz ze wzrostem rozdzielczości

 • W celu zmniejszenia rozmiaru plików stosuje się kompresję, czyli zmniejszenie wielkości pliku

 • Rodzaje kompresji:

  • Stratna – pewne dane są bezpowrotnie tracone i nie można już ich odzyskać, np. jeśli sąsiednie pixele mają podobny odcień, zapisywane są jako jeden kolor. W pewnym zakresie jest to jednak niezauważalne dla ludzkiego oka (np. format jpg, gif).
  • Bezstratna – informacje mogą być odzyskane, np. jeśli sąsiednie pixele mają jednakowy kolor, to zapisywana jest informacja o kolorze oraz ilości pixeli (np. format tif)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość