Strona główna

Rezolucja nr 3 Gratulacje i podziękowanie Józefowi Schultzowi, kawalerowi Orderu Św. Michała Archanioła, mentorowi spraw polskich


Pobieranie 6.21 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar6.21 Kb.
Rezolucja nr 3

Gratulacje i podziękowanie Józefowi Schultzowi, kawalerowi Orderu Św. Michała Archanioła, mentorowi spraw polskich.

ZWAŻYWSZY, ŻE Zakon Rycerzy Kolumba w roku 2005 na 123. Najwyższej Konwencji Rycerzy Kolumba w Chicago podjął decyzję o budowie swoich struktur w Polsce, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Józef Schultz został członkiem Zakonu Rycerzy Kolumba w roku 1955 roku i służył Zakonowi jako Delegat Stanowy stanu Kalifornia od 2000-2001, w latach 2002-2005 jako dyrektor Rady Dyrektorów Najwyższej Rady Zakonu i jako Najwyższy Mistrz w latach 2004-2008, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Józef Szultz jako Amerykanin zawsze podkreślał swoje polskie pochodzenie, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson powołał, jako swojego Konsultanta do spraw Polski Najwyższego Mistrza Zakonu brata Józefa Schultza, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE Najwyższy Rycerz Carl A. Anderson nagrodził brata Józefa Schultza za wkład w rozwój Zakonu w Polsce na 131 Najwyższej Konwencji, po raz pierwszy w historii Zakonu przyznanym odznaczeniem tj. Medalem Św. Michała Archanioła, a także

ZWAŻYWSZY, ŻE dzięki bratu Józefowi Schultzowi powstały pierwsze Rady Lokalne w Polsce i pierwsze zespoły inicjacyjne, co dało solidne podwaliny pod dalszy rozwój Rycerzy Kolumba w Polsce,

NINIEJSZYM POSTANAWIAMY, dać wyraz swojej wdzięczności Bogu za pracę brata Józefa Schultza na rzecz pionierskiego rozszerzenia Zakonu Rycerzy Kolumba na Europę i rozpoczęcie budowy struktur zakonnych w Polsce, a także

POSTANAWIAMY dać wyraz swojej głębokiej wdzięczności naszemu bratu Józefowi Schultzowi i Jego Rodzinie, która wspierała naszego brata w pracy na rzecz rozwoju Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do modlitwy za brata Józefa Schultza, naszego organizacyjnego Ojca i Mentora oraz ciągłej pamięci o Nim i jego Rodzinie, a także

POSTANAWIAMY, ŻE zobowiązujemy się do kontynuowania dzieła rozpoczętego przez brata Józefa Schultza w imię miłosierdzia, jedności i braterstwa - głównych zasad naszego Zakonu, a także

POSTANAWIAMY, przekazać treść tej rezolucji bratu Józefowi SchultzowiRekomendacje:

□ Przyjęcie □ Odrzucenie□ Brak działania □ Przekazanie do Funkcjonariuszy Stanowych

□ Rezolucja zastępcza


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość