Strona główna

Środa, 10 maja, godz. 00 Zofia Zarębianka


Pobieranie 15.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.8 Kb.
środa, 10 maja, godz. 9.00

Zofia Zarębianka (UJ), Nowa poezja wobec sacrum. Rekonesans

Zenon Ożóg (UR), Modlitwy i quasi-modlitwy w liryce po 1989 roku

(na przykładzie młodej poezji)


przerwa na kawę 9.40 – 10.10


Magdalena Rabizo-Birek (UR), Wiersz w zastępstwie modlitwy

– poezja Tadeusza DąbrowskiegoMarcin Jaworski (UAM), Wers i wiara. O poezji Krzysztofa Koehlera

dyskusja 10.50 – 12.20

przerwa obiadowa 12.20-14.20

obrady popołudniowe od 14.20

Alina Świeściak (UŚ), Obraz melancholii w najnowszej poezji polskiej

Piotr Sobolczyk (UJ), W stronę Krainy Łagodności (i na marginesach) [Szymborska, Lipska, Krynicki, Zagajewski, Dąbrowski, Dehnel, Kuciak]

przerwa na kawę 15.00 – 15.20

Tomasz Cieślak (UŁ), Poezja neolingwistów warszawskich

Marzena Woźniak-Łabieniec (UŁ), Poeta ludens. Zabawy intertekstualne Tomasza Majerana

dyskusja 16.00 – 17.30

zamknięcie obrad
Obrady odbywają się w Sali Posiedzeń Senatu UŁ przy al. Narutowicza 68 (Gmach Chemii, parter)

(4)

U n i w e r s y t e t Ł ó d z k i

Zakład Poezji XIX i XX w.

w Katedrze Literatury Romantyzmu, Dwudziestolecia Międzywojennego

i Literatury Współczesnej
NOWE W POEZJI NAJNOWSZEJ

Łódź, 8-10 maja 2006 rokupierwsza z cyklu ogólnopolskich konferencji naukowych

poświęconych współczesnej polskiej liryce


poniedziałek, 8 maja, godz. 9.30

Elżbieta Dąbrowska (UO), Wiersz nowej i najnowszej poezji

(tradycja – nowoczesność – ponowoczesność)Piotr Śliwiński (UAM), Liryka (najmłodsza) i komunikacja

Marta Skwara (USz.), Sztuka dialogu interkulturowego w poezji najnowszej

przerwa na kawę 10.30 – 11.00

Karol Maliszewski, Wiersz w Internecie. Próba rozpoznania zjawiska

Joanna Ślósarska (UŁ), Przednowoczesność i techgnoza w polskiej poezji

po 1989 rokudyskusja 11.40 – 13.00

przerwa obiadowa 13.00 – 15.30

obrady popołudniowe od 15.30

Marcin Malczewski (UAM), Krystyna Miłobędzka: wychodzenie z cienia

Krystyna Pietrych (UŁ), Janusz Szuber. Zaistnienie

Stanisław Stabro (UJ), W rytmie ponowoczesności. Liryka Urszuli Kozioł

po 1989 roku


przerwa na kawę 16.30-16.50


dyskusja 16.50-18.00

wtorek, 9 maja, 9.00

Piotr Łuszczykiewicz (UAM), Nowe i stare gatunki wypowiedzi miłosnej

Tomasz Cieślak-Sokołowski (UJ), Poetycka osobność, poeci osobni

po 1989 rokuJacek Gutorow (UO), W sercu słońca (Andrzej Sosnowski)

przerwa na kawę 10.00 – 10.30

(2)
Joanna Orska (Uwr.), Formy przedstawiania w liryce narracyjnej lat 90.

Marcin Świetlicki, Marcin Sendecki, Marcin Baran.

Józef Olejniczak (UŚ), O poezji Marcina Świetlickiego

Lubosz Danielewski (UŚ), O Czynnym do odwołania Marcina Świetlickiego

dyskusja 11.30 – 13.00

przerwa obiadowa 13.00 – 15.00

obrady popołudniowe od 15.00

Ewa Kucytowska (UŚ), O dyskursie homoseksualnym w poezji

Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego i Piotra SobolczykaElżbieta Sidoruk (UwB), Formy satyry w poezji Tadeusza Różewicza

(od Płaskorzeźby do Wyjścia)Anna Węgrzyniak (ATH Bielsko-Biała), „Właściwie każdy wiersz...” Metapoezja Wisławy Szymborskiej w Dwukropku

przerwa na kawę 16.00 – 16.30

Justyna Różyc-Molenda (UŚ), O późnej twórczości J. M. Rymkiewicza

Jan Wolski (UR), Poeci polscy w Kanadzie

Janusz Pasterski (UR), Poeta poza krajem po 1989 roku.

Przypadek Marka KusibyMichał Kopczyk (ATH Bielsko-Biała), Najnowsza poezja polska

w krytyce słoweńskiejkawa

dyskusja 17.50 – 18.20

(3)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość