Strona główna

Środowiskowa konferencja naukowa pracowników, współpracowników i doktorantów


Pobieranie 22.48 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar22.48 Kb.
Środowiskowa konferencja naukowa pracowników, współpracowników i doktorantów

Katedry Ukrainoznawstwa 
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego


Język, kultura, mentalność a tożsamość narodowa Ukraińców

Наукова конференція працівників, співробітників і аспірантів 
Кафедри українознавства 
Факультету міжнародних і політичних студій 
Ягеллонського університету


Мова, культура, ментальність а національна тотожність українців

Konferencja odbędzie się 16 listopada (piątek) 2007 roku
godz. 12.00-19.30 w Fundacji św. Włodzimierza, ul. Kanonicza 15


Program

godz. 12.00-14.00

Słowo na otwarcie konferencji — prof. dr hab. Bogdan Szlachta Dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Włodzimierz Mokry, Dylematy wielojęzycznych pisarzy ukraińskich XIII-XX wieku. Od twórczej asymilacji i pluralizmu językowo-kulturowego do obrony i utraty tożsamości (Zarys problematyki badawczej)

dr Halina Czuba, Жанрово-стилістичні визначники руської проповіді другої половини XVI – першої половини XVII ст.

dr Alicja Nowak, Między niebem a piekłem – idea stanu pośredniego w prawosławnym piśmiennictwie żałobnym (XVI-XVII w.)

dr Agnieszka Gronek, Ukrzyżowanie z Tejsarowa w zbiorach Lwowskiej Galerii Obrazów. Między tradycją a nowatorstwem

dr Denys Pilipowicz, Katechizm biskupa przemyskiego Innocentego Winnickiego w duchowym kontekście epoki

mgr Anna Michałko (doktorantka w Katedrze Ukrainoznawstwa), Obrzęd weselny jako atrybut zachowania tożsamości narodowej Ukraińców

dyskusja

godz. 15.00-17.00

dr hab. Piotr Krasny, Kijowskie katakumby? Badania Atanazego Kalnofoyjskiego nad zabytkami Ławry Pieczarskiej wobec rozwoju archeologii chrześcijańskiej w Rzymie

dr Michał Wawrzonek, Znaczenie tradycji bizantyńsko-słowiańskiej dla nowoczesnej tożsamości narodowej Ukraińców w Galicji. Spory i kontrowersje w XIX i na początku XX wieku

mgr Jakub Szeliga (doktorant w Katedrze Ukrainoznawstwa), Tożsamość Rusinów-Ukraińców w galicyjskim miasteczku Leżajsk w latach 1772-1918

dr Halina Kuź, Етнолінгвістичне вивчення східнослов’янської фразеології, історія розвитку ідей і методів, сучасні здобутки

dr Oksana Kowacka, Ствердження нової української антропології у вітаїстичній прозі 20-х років ХХ ст. (на матеріалі прози А. Любченка та М. Хвильового)

mgr Joanna Bobula (doktorantka w Katedrze Ukrainoznawstwa), Między “Olimpem” a “Proswitą”. Dylematy ukraińskiej inteligencji rewolucyjnej

mgr Agnieszka Hawrot (doktorantka w Katedrze Ukrainoznawstwa), Tożsamość Hucułów w opowieściach o ich pochodzeniu w dziele Stanisława Vinceza

dyskusja

godz. 17.30-19.00

prof. dr hab. Anatolij Krugłaszow, Концепція української культури в творчості М. Драгоманова

dr Olga Kich-Masłej, Stosunek Wilhelma Feldmana do kwestii ukraińskiej

mgr Krzysztof Nowakowski (doktorant w Katedrze Ukrainoznawstwa), Problem zachowania tożsamości narodowej wśród ukraińskiej społeczności Krakowa po wysiedleńczej akcji “Wisła” w 1947 roku

dr Michał Siudak, Redaktor pisma “Suczasnist’” Roman Rachmannyj i jego rola w zachowaniu tożsamości Ukraińców

mgr Jarosław Kożuch (doktorant w Katedrze Ukrainoznawstwa), Zaangażowanie ukraińskich twórców pokolenia lat 60-tych XX w. w obronę języka i kultury narodowej

dr Rafał Kęsek, Ukraińcy w Rosji i Federacji Rosyjskiej na przełomie XX i XXI wieku

mgr Andrzej Chowaniec (doktorant w Katedrze Ukrainoznawstwa), W poszukiwaniu nowej tożsamości politycznej w ukraińskiej polityce zagranicznej i obronnej po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość