Strona główna

Rodzina a wspólnota religijna rodzina zagadnienia ogólne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, religijne


Pobieranie 38.05 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar38.05 Kb.
Rodzina a wspólnota religijna

RODZINA - zagadnienia ogólne, socjologiczne, psychologiczne, pedagogiczne, religijnePublikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:

 1. Adamski Franciszek, Socjologia małżeńtwa i rodziny : wprowadzenie. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. (Czytelnia, sygn. 100287195)

 2. Celmer Zuzanna, Człowiek na całe życie. Kraków : "Eureka", 1992 (Wypożyczalnia, sygn.159.9)

 3. Kawula Stanisław, Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2005 (Czytelnia, sygn. 100105395)

 4. Maciaszkowa Janina, O współżyciu w rodzinie. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1980. (Dział Pracy z Dziećmi, sygn. 37)

 5. Plopa Mieczysław, Psychologia rodziny : teoria i badania. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007 (Czytelnia, sygn. 100350212)

 6. Smarzyński Henryk, Rodzina współczesna jako środowisko wychowawcze. Wrocław ; Kraków : Zakład Nrodowy im. Ossolińskich, 1978. (Czytelnia, sygn. 100163049)

 7. Spojrzenia na współczesną rodzinę w Polsce w kontekście wskazań soborowych, aut. Czesław Czapów [et al.] ; dobór, oprac., układ Antoni Podsiad i Amelia Szafrańska. Warszawa : "Pax", 1986 (Czytelnia, sygn. 100214466)

 8. Sujak Elżbieta, Życie jako zadanie. Warszawa : "Pax", 1982 (Czytelnia, sygn. 100279252)

Pozostałe publikacje:

 1. Adamski Franciszek, Rodzina : wymiar społeczno-kulturowy. Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2002.

 2. Braun-Gałkowska Maria, Poznawanie systemu rodzinnego. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007.

 3. Bronowska Krystyna, Rodzina : od hordy ludzkiej po rodzinę XXI wieku. Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2013.

 4. Brzózy Zbigniew Nikodem, Więź pomiędzy rodzicami a dzieckiem : teologiczny kontekst problemu. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny. Redakcja Wydawnictw, 2009.

 5. Celary Ireneusz, Rodzina chrześcijańska jako wspólnota wiary i ewangelizacji. "Paedagogia Christiana" 2003, t. 2, s. 173-185

 6. Dyczewski Leon, Rodzina, społeczeństwo, państwo. Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994

 7. Dzisiejsi rodzice : problemy i wyzwania, praca zbiorowa pod red. Józefa Stali. Tarnów ; Lublin : Wydawnictwo Polihymnia, 2009.

 8. Giza-Poleszczuk Anna, Rodzina a system społeczny : reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2005

 9. Grün Anselm, Na dobre i na złe : chrześcijańskie spojrzenie na rodzinę. Częstochowa : Edycja Świętego Pawła, cop. 2010

 10. Harwas-Napierała Barbara, Komunikacja interpersonalna w rodzinie. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008

 11. Instytucja rodziny wczoraj i dziś : perspektywa interdyscyplinarna. T. 1, Między prawem i rynkiem, pod red. Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej, Justyny Kingi Stępkowskiej. Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.

 12. Instytucja rodziny wczoraj i dziś : perspektywa interdyscyplinarna. T. 2, Społeczeństwo i kultura / pod red. Justyny Kingi Stępkowskiej, Katarzyny Małgorzaty Stępkowskiej. Lublin : Politechnika Lubelska, 2012.

 13. Jaka rodzina takie społeczeństwo : wspólnototwórczy wymiar wychowania integralnego, red. Mariola Teresa Kozubek. Katowice : Wydawnictwo Księgarnia św. Jacka, 2012.

 14. Kawula Stanisław, Rodzina współczesna : przeobrażenia i przyszłość a wyzwania pedagogiki rodziny. Olsztyn : Wydawnictwo Epistheme, 2007

 15. Kukołowicz Teresa, Rodzina w procesie uspołeczniania dziecka. Lublin : KUL, 1978.

 16. Kukołowicz Teresa, Rodzina wychowuje : wybrane zagadnienia. Stalowa Wola : Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, 1996

 17. Kwak Anna, Rodzina i jej przemiany. Warszawa : ISNS. UW, 1994

 18. Łyko Zachariasz, Tajemnica rodzinnego szczęścia. Warszawa : "Znaki Czasu", 1987

 19. Majdański Kazimierz, Wspólnota życia i miłości : zarys teologii małżeństwa i rodziny. Poznań ; Warszawa : "Pallottinum", 1983

 20. Małżeństwo i rodzina w życiu i rozwoju człowieka, red. Kazimierz Gryżenia. Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2009.

 21. Marynowicz-Hetka Ewa, Pedagogika społeczna. [T.] 1-2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006-2007.

 22. Miłość - małżeństwo - rodzina, praca zbiorowa pod red. Franciszka Adamskiego. Kraków : Wydaw. Apostolstwa Modlitwy, 1981

 23. Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności : kształty rodziny współczesnej, red. nauk. Wojciech Muszyński, Ewa Sikora. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008.

 24. Nagórny Janusz, Wychowanie do wartości. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012.

 25. Pedagogika rodziny na progu XXI wieku : rozwój, przedmiot, obszary refleksji i badań, praca zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2004.

 26. Pluta Andrzej, Młodzież i dom rodzinny. Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1979

 27. Poręba Piotr, Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej. Olsztyn : Warmińskie Wydaw. Diecezjalne, 1981.

 28. Postawy rodzicielskie współczesnych ojców / red. nauk. Maria Kujawska, Lidia Huber. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010.

 29. Problemy małżeństwa i rodziny w wychowaniu i katechizacji : pomoce w przygotowaniu dalszym do małżeństwa i życia w rodzinie chrześcijańskiej / oprac. przez ośrodek poznański. Warszawa : [Kuria Metropolitalna Warszawska], 1982.

 30. Pytanie o rodzinę : historia, teraźniejszość, perspektywy, red. Magdalena Malik, Maja Piotrowska. Wałbrzych : Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2012.

 31. Rodzina - historia i współczesność : studium monograficzne, praca zbiorowa pod red. nauk. Wiesławy Korzeniowskiej i Urszuli Szuścik. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005.

 32. Rodzina a rozwój człowieka dorosłego, red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003.

 33. Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych : praca zbiorowa, pod red. Henryka Bednarskiego i Ryszarda Kuchy. Łowicz : Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna ; Ryki : Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych i Zarządzania, 2009.

 34. Rodzina jako wartość w rozwoju człowieka, red. nauk. Barbara Harwas-Napierała. Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2009.

 35. Rodzina szkołą wartości, red. Andrzej Pryba. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, 2011

 36. Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, red. nauk. Bożena Muchacka. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2008

 37. Rodzina w nurcie współczesnych przemian : studia interdyscyplinarne, red. Dariusz Krok, Paweł Landwójtowicz.Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2010

 38. Rodzina w świetle psychologii pastoralnej, red. Borys Jacek Soiński. Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007.

 39. Rodzina we współczesności, pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009

 40. Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. Julia Gorbaniuk, Beata Parysiewicz. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

 41. Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, praca zbiorowa pod red. Tomasza Jelonka. Kraków : Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, cop. 2009

 42. Rodzina współczesna, pod red. naukową Marii Ziemskiej. Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1999.

 43. Rodzina, wychowanie, nauczanie : praca zbiorowa. T. 2, pod red. Henryka Pielki. Koszalin : Wydaw. Uczelniane WSI, 1995

 44. Rodzina, wychowanie, nauczanie, praca zbiorowa pod red. Henryka Pielki. [T. 1]. Koszalin : Wydaw. Uczelniane WSI, 1993

 45. Rodziny w Polsce : ewolucja, zróżnicowanie, okres transformacji, praca zbiorowa pod red. Stanisławy Golinowskiej, Bożeny Balcerzak-Paradowskiej. Warszawa : IPiSS, 1995

 46. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego, red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. Warszawa : Difin, 2010.

 47. Rozwój człowieka w rodzinie : praca zbiorowa. T. 1, pod red. Kazimierza Majdańskiego. Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1982.

 48. Ruch Światło-Życie w trosce o rodzinę, red. Wioletta Szymczak. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009.

 49. Rylski Sławomir, Tajemnica rodzinnego szczęścia. Warszawa : "Znaki Czasu", 1976

 50. Slivková Mária, Rodzina : źródło i model wspólnoty międzyludzkiej. Ząbki : Apostolicum Wydawnictwo Księży Pallotynów Prowincji Chrystusa Króla, 2010

 51. Stala Józef, Rola rodziny w budowaniu wspólnoty Kościoła. "Ateneum Kapłańskie" T. 147, z. 1 (2006), s. 89-100

 52. Szlendak Tomasz, Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.

 53. Tyc Waldemar, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007

 54. Tyrawa Jan, Rodzina - wspólnota osób. "Colloquium Salutis" [T.] 25, (1993), s. 243-263

 55. Tyszka Zbigniew, Podstawowe pojęcia i zagadnienia socjologii rodziny. Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 1997

 56. Tyszka Zbigniew, Rodzina we współczesnym świecie. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003.

 57. W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości, red. nauk. Krzysztof Mudyń. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop. 2013

 58. Wachowiak Anna, Współczesne problemy socjologii rodziny. Poznań : Wydaw. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2001.

 59. Wartość i dobro rodziny, red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak. Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011.

 60. Wesoły Waldemar, Rodzina - wspólnota dążąca do zbawienia. "Zeszyty Teologiczne" R. 14, nr 2 (2005), s. 64-71

 61. Więzi międzypokoleniowe w rodzinie i w kulturze, pod red. Wojciecha Świątkiewicza. Rybnik ; Katowice : Studio Noa, 2012.

 62. Wrońska Katarzyna, Rodzina jako wspólnota wartości. "Pedagogika Społeczna" 2006, nr 3, s. 113-126

 63. Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, praca zbiorowa pod red. Andrzeja W. Janke. Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2008

 64. Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX : materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania, czerwiec 1993 r., pod red. Juliusza Jundziłła. Bydgoszcz : WSP, 1994


WSPÓLNOTY RELIGIJNE

Publikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:

 1. Grosfeld Jan [i in.], Czy wspólnoty są do zbawienia koniecznie potrzebne? "Więź" 1997, nr 4, s. 59-71. (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)

 2. Grosfeld Jan, Kościół - wspólnota księży i świeckich. "Znak" 2001, nr 9, s. 32-39 (Wspólnota neokatechumenalna) (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)

 3. Petrowa-Wasilewicz Alina, Liczne drogi, jeden dom. "Znak" 2001, nr 9, s. 22-31 (Ruchy i wspólnoty katolików świeckich w Polsce) (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)

 4. Poradowski Michał, Neokatechumenat. Wrocław : Wydawnictwo "Nortom", cop. 2005. (Czytelnia, sygn. 100170536)

 5. Stegienko Larysa, "Trzeci sektor" po katolicku. "Więź" 1998, nr 12, s. 104-112. (Czytelnia, sygn. czasopisma: B)


Pozostałe publikacje:

 1. Bendkowski Krzysztof, Droga Neokatechumenalna - znak Kościoła misyjnego w parafiach. "Sosnowieckie Studia Teologiczne" T. 4, (1999), s. 41-60

 2. Borutka Tadeusz, Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejsce kształtowania odpowiedzialności. "Wrocławski Przegląd Teologiczny" 1999, nr 1, s. 7-24

 3. Chomicka Ewa, Polowanie na sekciarzy : o kontrowersjach związanych z "Drogą Neokatechumenalną". "Przegląd Religioznawczy" 2003, nr 1, s. 115-132

 4. Clark Stephen B., Budowanie wspólnot chrześcijańskich : strategia odnowy Kościoła. Wrocław ; Kraków : "Kairos", 1994

 5. Dembowski Bronisław, Nowe ruchy w życiu Kościoła. "Studia Włocławskie" T. 3, (2000), s. 37-45

 6. Kalinowski Mirosław, Parafia a małe wspólnoty religijne / Mirosław Kalinowski. "Studia Warmińskie" T. 34, (1997), s. 365-373

 7. Kwiecień Tomasz, Wiara nieochrzczonych. "W Drodze" 2007, [nr] 1, s. 4-19

 8. Monicault Antoine de, Droga do Słowa. "Pastores" 2004, nr 2, s. 136-143 (O działalności wspólnot neokatechumenalnych w Paryżu)

 9. Orzeszyna Jan, Stowarzyszenia i ruchy katolickie drogą odnowy Kościoła i świata. "Sosnowieckie Studia Teologiczne" T. 4, (1999), s. 197-205

 10. Petrowa-Wasilewicz Alina, Leksykon ruchów i stowarzyszeń w Kościele. Warszawa : Katolicka Agencja Informacyjna, 2000

 11. Sędek Marek, Drogi dojrzałości : formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce : Ruch Światło-Życie, Ruch Rodzin Nazaretańskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny. Krościenko : "Światło-Życie". Instytut im. ks. Franciszka Blachnickiego, 2002

 12. Skotnicki Edward, W duchu i prawdzie - rzecz o neokatechumenacie. "Pro Fide Rege et Lege" 2005, nr 4, s. 56-61

 13. Stepulak Marian Zdzisław, Znaczenie małych grup religijnych w życiu wspólnot parafialnych. "Teologia Praktyczna" T. 4, (2003), s. 127-148

 14. Szefer Sylwester, Potrzebna sól ze smakiem. "W Drodze" 1996, nr 6, s. 12-14 (Nowe wspólnoty chrześcijańskie)

 15. Wojsz Agnieszka, Droga neokatechumenalna i nowa ewangelizacja. "Homo Dei" 1999, nr 2, s. 81-87


METODOLOGIA BADAŃ NAD RODZINĄ

Publikacje dostępne w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. T. Mikulskiego:

 1. Brzeziński Jerzy, Metodologia badań psychologicznych. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. (Wypożyczalnia, sygn. 159.9)

 2. Łobocki Mieczysław, Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. (Czytelnia, syg. 100347958)

 3. Nowak Stefan, Metodologia badań społecznych. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. (Wypożyczalnia, sygn. 3)

 4. Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice : "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, 2005. (Czytelnia, sygn. 100238535)Pozostałe publikacje:

 1. Fazy rozwoju rodziny a jej potrzeby, praca zespołowa pod kier. nauk. Adama Kurzynowskiego. Warszawa : SGH, 1991.

 2. Frątczak Ewa, Metodyka badań cyklu życia jednostki i rodziny : wybrane aspekty. Warszawa : SGH. Instytut Statystyki i Demografii, 1991.

 3. Frątczak Ewa, Modelowanie cyklu życia jednostki i rodziny : teoria i praktyka. Warszawa : SGH. Oficyna Wydawnicza, 1999

 4. Kawczyńska-Butrym Zofia, Familiologia - przedmiot, zakres i metodologia badań. "Studia nad Rodziną" R. 10, nr 1/2 (2006), s. 163-170.

 5. Kowalski Włodzimierz S., Kwestionariusz stosunków między rodzicami a dziećmi A. Roe i M. Siegelmana. Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1984.

 6. Krüger Heinz-Hermann, Metody badań w pedagogice. Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.

 7. Margasiński Andrzej, Model kołowy i skale FACES jako narzędzie badania rodziny : historia, rozwój i zastosowanie. Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2011.

 8. Metodologiczne problemy badań nad rodziną, praca zbiorowa pod red. Zbigniewa Tyszki. Poznań : UAM, 1980.

 9. Podgórski Ryszard Adam, Metodologia badań socjologicznych : kompendium wiedzy metodologicznej dla studentów. Bydgoszcz ; Olsztyn : Oficyna Wydawnicza Branta, 2007.

 10. Ryś Maria, Systemy rodzinne : metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej. Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2001.

 11. Wywiad jako postępowanie badawcze, red. nauk. Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz. Warszawa : Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 2005.

 12. Ziemska Maria, Kwestionariusz dla rodziców do badania postaw rodzicielskich. Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1981.

 13. Ziemska Maria, Kwestionariusz dla rodziny do badania postaw rodzicielskich. Warszawa : MS, 1982.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość