Rok akademicki 2015/2016 (semestr zimowy) studia stacjonarnePobieranie 62.57 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar62.57 Kb.

ROK AKADEMICKI 2015/2016 (SEMESTR ZIMOWY) - STUDIA STACJONARNE MAGISTERSKIE JEDNOLITE – PRAWO ROK I SEMESTR I UWAGA! PLANY ZAJĘĆ MOGĄ ULEC ZMIANIE (STAN NA DZIEŃ 11.09.2015)
Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

Grupa 6

Grupa 7
PONIEDZIAŁEK

8.30 – 10.00

10.15 – 11.45

Godz. 11.00 Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego sala Aula I + Aula II
12.15 – 13.45

14.00 – 15.30

WTOREK

8.30 – 10.00

Język angielski: AP01 – sala D-312; AP02 – sala D-306; AP03 – sala A-206; AP04 – sala A-207; AP05 – sala A-212; AP06 – sala A-210; AP07 – mgr sala A-211;
10.15 – 11.45

Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg10.15 – 11.45 dnia 29.09, 13.10,

10.15 – 12.45 dnia 27.10, 17.11, 01.12

10.15 – 11.45 dnia 15.12, 12.01Ekonomia – prof. dr hab. Adam Noga sala Aula IIGodz. 12.15 - DZIEŃ ADAPTACYJNY – 29.09.2015 sala Aula II
12.15 – 13.45


Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 03.11

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 24.11

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg13.00 – 15.30 dnia 20.10
Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 06.10, 13.10,

13.00 – 15.30 dnia 27.10, 17.11, 01.12, 08.12

12.15 – 13.45 dnia 15.12, 12.01
ŚRODA

10.15 – 11.45

Język obcy II

12.15 – 13.45

Logika prawnicza – dr Agnieszka Doczekalska sala Aula I

14.00 – 15.30

Język niemiecki: NP01 – sala D-302; NP02 – sala D-312; NP03 – sala D-303; NP04 – sala A-130; NP05 – sala D-205
CZWARTEK

8.30 – 10.00

Język angielski: AP01 – sala A-123; AP02 – sala A-207; AP03 – sala D-309; AP04 – sala A-212; AP05 – sala B-6; AP06 – sala A-211; AP07 – mgr sala D-216;
10.15 – 11.45

Wstęp do prawoznawstwa – prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca sala Aula LK (w dniach 22.10, 05.11, 19.11, 03.12, 17.12, 28.01 sala Aula II)

12.15 – 13.45

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20712.15 – 13.45 dnia 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20712.15 – 13.45 dnia 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 01.10, 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 13.45 dnia 08.10, 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01
w dniu 17.12 sala A-117


Prawo konstytucyjne

prof. E. Popławska sala D-20512.15 – 13.45 dnia 15.10,

12.15 – 14.45 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

12.15 – 13.45 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

prof. E. Popławska sala D-20512.15 – 13.45 dnia 22.10,

12.15 – 14.45 dnia 05.11, 19.11, 03.12,

12.15 – 13.45 dnia 17.12, 21.01

Prawo konstytucyjne sala D-205

prof. E. Popławska12.15 – 13.45 dnia 28.01
14.00 – 15.30Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20714.00 – 15.30 dnia 15.10,

15.00 – 17.30 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

14.00 – 15.30 dnia 10.12, 14.01

Prawo konstytucyjne

dr J. Kielin-Maziarz sala A-20714.00 – 15.30 dnia 22.10,

15.00 – 17.30 dnia 05.11, 19.11, 03.12

14.00 – 15.30 dnia 17.12, 21.01

Informatyka prawn. sala A-132

dr M. Skórzewska-Amberg14.00 – 15.30 dnia 01.10, 15.10

15.00 – 17.30 dnia 29.10, 12.11, 26.11,

14.00 – 15.30 dnia 10.12, 14.01

Informatyka prawn. sala A-124

dr M. Skórzewska-Amberg14.00 – 15.30 dnia 08.10, 22.10

15.00 – 17.30 dnia 05.11, 19.11, 03.12,

14.00 – 15.30 dnia 17.12, 21.01PIĄTEK

10.15 – 11.45Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg10.15-11.45 dnia 16.10 (A-13), 23.10 (A-13),

9.15-11.45 dnia 6.11, 20.11, 27.11

10.15-11.45 dnia 11.12, 15.0112.15 – 14.45

Informatyka prawn. sala A-117

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 30.10Informatyka prawn. sala A-13

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 13.11
Informatyka prawn. sala A-124

dr M. Skórzewska-Amberg12.15 – 14.45 dnia 04.12

Prawo konstytucyjne sala D-205

prof. E. Popławska13.15 – 14.45 dnia 09.10 s. A-130,

12.15 – 14.45 dnia 30.10, 13.11, 04.12,

13.15 – 14.45 dnia 22.01
12.15 – 14.45

Historia ustroju i prawa polskiego – Prof. dr hab. Marzena Dyjakowska 02.10, 16.10, 23.10, 06.11, 20.11, 27.11, 11.12, 18.12, 15.01, 29.01 sala Aula I
15.00 – 16.30

Prawo konstytucyjne - Prof. dr hab. J. Wawrzyniak sala Aula I


Ważne informacje


  • Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 - 28 września 2015 (poniedziałek) godz. 11.00 – 13.00 w Auli Głównej ALK.

  • Spotkanie z Władzami Kolegium Prawa – 29.09.2015 sala Aula II (budynek C)

Podczas spotkania uzyskają Państwo informacje o studiach prawniczych, dane do logowania się do systemów informatycznych Akademii oraz legitymacje studenckie.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego Zostaną Państwo podzieleni na 7 grup ćwiczeniowych. UWAGA! – podział na grupy nie podlega zmianom.

Informację o przydzieleniu do grupy oraz indywidualny numer albumu (legitymacji) otrzymają Państwo mailem 22.09.2015 r.

Informacja dotycząca podziału na grupy ćwiczeniowe z języków obcych zostanie Państwu podana 28.09.2015 r. na tablicy ogłoszeń przy Centrum Języków Obcych (przy pok. D/209).

Osoby, które nie wypełniły testów kwalifikacyjnych z języka angielskiego i jednego języka dodatkowego proszone są o niezwłoczne wypełnienie testu, który znajduje się na platformie e-learningowej dostępnej na stronie rekrutacji on-line https://rekrutacja.kozminski.edu.pl/rekrutacja/Login.aspx?ReturnUrl=%2frekrutacja%2fDefault.aspx

Login i hasło do platformy uzyskali Państwo w e-mailu zwrotnym z Uczelni przy rekrutacji na studia.


  • Obowiązkowe szkolenie BHP

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach, każdy student rozpoczynający naukę w uczelni jest zobowiązany do odbycia szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

W Akademii Leona Koźmińskiego szkolenie to jest przeprowadzane w formie e-learningu. Szkolenie kończy się testem, który należy wypełnić do końca października. Zaliczenie testu jest jednym z warunków zaliczenia semestru zimowego.

Oprócz zagadnień określonych w regulacjach prawnych szkolenie zawiera cenne informacje i wskazówki szerzej związane z bezpieczeństwem i komfortem studiowania w ALK, dotyczące miedzy innymi ubezpieczenia studentów, opieki medycznej, udogodnień i pomocy dla studentów niepełnosprawnych.

Szkolenie i test znajdują się na Platformie e-learningowej Akademii L. Koźmińskiego (http://elearning.kozminski.edu.pl/) i są dostępne po zalogowaniu (login: bhp, hasło: bhp), a następnie kliknięciu w link http://elearning.kozminski.edu.pl/course/view.php?id=542

Dostęp do kursu możliwy jest także poprzez:


  • Wpisanie w polu „Przeszukaj kursy” nazwy „bhp”, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL”

  • Kliknięcie na kategorię E-learning, a następnie kliknięcie na tytuł kursu „BHP-PL”

Studenci ALK mogą logować się do platformy e-learningowej również na własne konta studenckie. W tym wypadku, aby dostać się do kursu BHP po zalogowaniu się do platformy, należy podać klucz „bhp”.


  • Informacja dotycząca wykładu „Co to jest plagiat” - Plagiat i etyka badawcza

Zgodnie z  zarządzeniem Nr 75 – 2013/2014 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 23 września 2014 roku, student pierwszego roku ma obowiązek uczestniczenia w szkoleniu na temat „Czym jest plagiat”. Tematyka szkolenia uwzględnia w szczególności wyjaśnienie czym jest plagiat, jakie są zasady właściwego korzystania z cudzego dorobku naukowego, obowiązujące w ALK zasady „cytowania” i sporządzania bibliografii, a także procedurę i sankcje dyscyplinarne w przypadku popełnienia plagiatu.

Prezentacja do wykładu dla studentów: „Co to jest plagiat” - Plagiat i etyka badawcza http://pliki.kozminski.edu.pl/plany/plagiat.pptTermin zajęć został umieszczony w planie zajęć.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy