Strona główna

Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu” Serdecznie zapraszamy Miasta, Gminy i Starostwa


Pobieranie 9.25 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.25 Kb.
I edycja Festiwalu Teatrów Młodzieżowych

organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów w 2013 r.:

Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”

            Serdecznie zapraszamy Miasta, Gminy i Starostwa z terenu Województwa Mazowieckiego do włączenia się w nasz projekt i rozpowszechnienia w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych oraz domach i centrach kultury mieszczących się na terenie danego samorządu informacji dotyczących obchodów Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu. Jednocześnie uprzejmie prosimy o rozesłanie do ww. placówek dokumentów stanowiących załącznik do niniejszego e-maila i zaproszenie ich w naszym imieniu, aby zgłaszały się do przeglądu amatorskich zespołów teatralnych.

                Festiwal odbywa się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika oraz Dyrektora Teatru Polskiego im. Szyfmana w Warszawie Pana Andrzeja Seweryna, partnerami są: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Towarzystwo Historyczne im. Szembeków.

                Zgodnie z załączonym regulaminem głównym zadaniem uczestników Festiwalu będzie przygotowanie i zaprezentowanie przez młodzież przedstawienia teatralnego opartego na twórczości Aleksandra Hrabiego Fredry.

                Warunkiem uczestnictwa jest zadeklarowanie wzięcia udziału do dnia 30 września 2013 r. na „Karcie zgłoszenia”, a do 31 października 2013 r. przesłanie na nośniku elektronicznym nagrania zadeklarowanego wcześniej i przygotowanego spektaklu.

                Główną nagrodą dla laureata/laureatów przeglądu, będą warsztaty teatralne zorganizowane w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie oraz możliwość wystawienia nagrodzonej sztuki na deskach tego Teatru. Przewidziane są również inne nagrody takie jak np. bilety na wskazany przez przedstawiciela Teatru Polskiego spektakl lub premierę w Teatrze.

                W przypadku pytań lub uzyskania informacji prosimy o kontakt z pracownikiem Wydziału Kultury Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Panią Anną Grzywacz tel. 597 95 26; e-mail: anna.grzywacz@mazovia.pl lub Magdaleną Mróz, pracownikiem Działu Literackiego Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, tel.: 512 356 943, e-mail: Magdalena.mroz@teatrpolski.waw.pl.

                Deklaracje uczestniczenia w Festiwalu należy składać osobiście lub drogą pocztową   w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem  - Festiwal Teatrów Młodzieżowych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów w 2013 r.: „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”.

                 Nośniki elektroniczne z nagranym spektaklem należy składać osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną w siedzibie Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem  - Festiwal Teatrów Młodzieżowych organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie w ramach obchodów w 2013 r.: „Roku Aleksandra Hrabiego Fredry na Mazowszu”.            Informacje o festiwalu zamieszczone będą na następujących stronach internetowych:

Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl

Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie www.teatrpolski.waw.pl;

Mazowieckiego Kuratora Oświaty http://www.kuratorium.waw.pl/pl/news/6039/festiwal-teatrów-młodzieżowych.html

 


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość