Strona główna

Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu”


Pobieranie 49.59 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar49.59 Kb.

Projekt pn.:

Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu” Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.


SZP. 272.88.2013 Olkusz, 28.01.2014
Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia do budynku Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu wraz z montażem i uruchomieniem dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i Wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Kształcenia Zawodowego w Olkuszu” – Część I-III.
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zarząd Powiatu w Olkuszu informuje, iż w dniu 28.01.2014 r. na podstawie art. 38 ust. 1 udzielił wyjaśnień na zapytania do SIWZ, które wpłynęły do siedziby Zamawiającego w dniach 16.01.2014 r.; 22.01.2014; 23.01.2014 ; 24.01.2014. Poniżej znajdują się odpowiedzi na poszczególne pytania.
Odpowiedź na pytania z dnia 16.01.2014 r. – dot. Części II i III.
Część III – PRACOWNIA MECHANIKI TECHNICZNEJ, POMIARÓW I JAKOŚCI WYTWARZANIA NR 20, 21.
Ad.1. – dot. poz. 6 i 7.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie mikrometru ze stałą siłą nacisku wywołaną sprzęgłem zapadkowym.
Ad. 2. – dot. poz. 2.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania suwmiarki noniuszowej w miękkim etui.
Część III – PRACOWNIA SPAWALNICZA NR 25.
Ad. 3. – dot. poz. 6.
Zamawiający nie dopuszcza zastosowania przyrządu opisanego w zapytaniu.
Część II – PRACOWNIA SILNIKÓW NR 32.
Ad. 4. – dot. poz. 5.
Zamawiający nie akceptuje rozwiązania opisanego w zapytaniu.
Ponadto Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4b (Pracownia Silników Nr 32). Pozycja 5 otrzymuje brzmienie:

„zestaw narzędzi niezbędny do naprawy silników:

zestaw diagnostyczny  z zestawem akcesoriów oraz adapterów/przyłączy  wykorzystujący diagnoskop będący na wyposażeniu szkoły, który posiada następujące funkcje:


−  Odczyt pamięci usterek

−  Określenie wartości rzeczywistych

−  Załączanie nastawników


  • Możliwość podłączenia przez złącze OBD I za pomocą adapterów do najpopularniejszych na rynku grup pojazdów: VAG, PSA, FIAT, FORD, OPEL, RENAULT

  • Możliwość podłączenia przez złącze ODB II/CARB

  • Graficzna prezentacja  odczytanych parametrów min.6  parametrów

  • Pomiary napięcia, rezystancji i natężenia prądu do 1000A, cęgi min 25A i cęgi min 1000A

  • Generator sygnałów

  • Oscyloskop 2 i 4 kanałowy

  • Testy komponentów, min 28

  • Graficzne przedstawienie wyników”


Ad. 5. – dot. poz. 5.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie cęgów prądowych o zakresie podanym w zapytaniu.
Odpowiedź na pytania z dnia 22.01.2014 r. – dot. Części III.
PRACOWNIA MECHANIKI TECHNICZNEJ, POMIARÓW I JAKOŚCI WYTWARZANIA NR 20,21.

dot. poz. 42-46 – Część III.
W związku z zapytaniem z dnia 22.01.2014 r. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 42 otrzymuje brzmienie:

„dysza zbieżno-rozbieżna (de Lavala)

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 43 otrzymuje brzmienie:

„dysza Venturiego

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 44 otrzymuje brzmienie:

„dyfuzor poddźwiękowy

Model dyfuzora służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 45 otrzymuje brzmienie:

„dysza pomiarowa

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:

„kryza


Model kryzy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
Ponadto

Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21). Pozycja 41 otrzymuje brzmienie:

„dysza zbieżna (o przekroju malejącym)

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”


Odpowiedź na pytania z dnia 23.01.2014 r. – dot. Części II.
Część II – PRACOWNIA SILNIKÓW NR 32.
Ad. 1. – dot. poz. 6.
Zamawiający usunął niedostępne pozycje z załącznika nr 1 do wykazu rzeczowo – cenowego dot. Części II.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w tym zakresie:

Załącznik nr 1 do wykazu rzeczowo – cenowego Część II otrzymuje brzmienie:


Część II:
1. Pracownia Silników Nr 32 poz. 6


Zestaw literatury i instrukcji do naprawy pojazdów samochodowych, Informatory zawierające informacje o:

1 komplet

Elektronicznym sterowaniu skrzynką biegów EGS.

5szt

Zasobnikowych układach wtryskowych Common Rail

5szt

Sterowaniu silników o zapłonie iskrowym. Zasada działania. Podzespoły

5szt

Adaptacyjnej regulacji prędkości jazdy ACC

5szt

Czujnikach w pojazdach samochodowych

5szt

Elektronicznym sterowaniu skrzynką biegów EGS

5szt

Konwencjonalnych i elektronicznych układach hamulcowych

5szt

Napędach hybrydowych i ogniwach paliwowych i paliwach alternatywnych

5szt

Pomiarach oscyloskopowych

5szt

Sieciach wymiany danych w pojazdach samochodowych.

5szt

Sterowaniu silników o zapłonie iskrowym. Układy Motronic

5szt

Promieniowych rozdzielaczowych pompach wtryskowych typu VR

5szt

Sterowaniu silników o zapłonie iskrowym. Zasada działania. Podzespoły

5szt

Układach wtryskowych Unit Injector System/Unit Pump

5szt

Systemach (UIS/UPS) bezpieczeństwa i komfortu jazdy

5szt

Danych diagnostycznych – silników i benzynowych

5szt

Danych diagnostycznych – silników diesla

5szt

Dane do rozkodowania kodów VIN

5szt

Dane dotyczące Diagnostycznych Kodów Błędów

5szt

Zestaw literatury i instrukcji do naprawy pojazdów samochodowych, Poradnik zawierające informacje o :

1 komplet

Dwumasowych kołach zamachowych w silnikach samochodowych

5 szt

Instalacjach zasilania gazem

5 szt

Klimatyzacji samochodowej

5 szt

Przyrządach diagnostycznych

5 szt

Silnikach TDI

5 szt

Silnikach z bezpośrednim wtryskiem benzyny FSI ,TSI ,TFSI

5 szt

Zastosowaniu oscyloskopu w diagnostyce samochodowej

5 szt

Paliwach do silników

5 szt

Wtrysku bezpośrednim w silnikach diesla

5 szt

Zestaw literatury i instrukcji do naprawy pojazdów samochodowych, Zeszyty dla ucznia zawierające informacje o :

1 komplet

Pomiarach diagnostycznych zespołów układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym

5 szt

Pomiarach zadymienia spalin silnika o zapłonie samoczynnym

5 szt

Sprawdzaniu składu spalin silnika o zapłonie iskrowym

5 szt

Kontroli układu chłodzenia silnika

5 szt

Pomiarze ciśnienia oleju oraz osłuchiwaniu pracującego silnika

5 szt

Pomiarze szczelności cylindrów silnika

5 szt

Diagnozowaniu samochodu - organoleptycznej kontroli stanu technicznego silnika, podwozia, nadwozia

5 szt

Obsłudze i naprawie układów chłodzenia, ogrzewania, klimatyzacji

5 szt

Obsłudze i naprawie układu rozrządu oraz głowicy silnika

5 szt

Obsłudze i naprawie układu tłokowo-korbowego oraz układu smarowania silnika

5 szt

Sprawdzaniu zużycia gładzi cylindrów i czopów wału korbowego silnika

5 szt

Obliczaniu siły napędowej i bilansu mocy

5 szt

Demontażu i montażu silnika dwusuwowego

5 szt

Demontażu i montażu silnika czterosuwowego chłodzonego cieczą

5 szt

Demontażu i montażu układu zasilania silnika ZI z centralnym wtryskiem paliwa

5 szt

Demontażu i montażu układu zasilania silnika ZI z wielopunktowym wtryskiem paliwa

5 szt

Demontażu i montażu układu zasilania silnika o zapłonie samoczynnym (ZS)

5 szt

Demontażu i montażu układu doładowania silnika spalinowego

5 szt

Demontażu i montażu układu wylotowego spalin

5 sztOdpowiedzi na pytania z dnia 24.01.2014 r. – dot. Części III.

Część III – PRACOWNIA MECHANIKI TECHNICZNEJ, POMIARÓW I JAKOŚCI WYTWARZANIA NR 20, 21.

Ad. 1. – dot. poz. 41-46.
W związku z zapytaniem z dnia 24.01.2014 r. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ w załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21). Pozycja 41 otrzymuje brzmienie:

„dysza zbieżna (o przekroju malejącym)

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 42 otrzymuje brzmienie:

„dysza zbieżno-rozbieżna (de Lavala)

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 43 otrzymuje brzmienie:

„dysza Venturiego

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 44 otrzymuje brzmienie:

„dyfuzor poddźwiękowy

Model dyfuzora służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 45 otrzymuje brzmienie:

„dysza pomiarowa

Model dyszy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
W załączniku nr 4c (Pracownia Mechaniki Technicznej, Pomiarów i Jakości Wytwarzania Nr 20, 21) pozycja 46 otrzymuje brzmienie:

„kryza


Model kryzy służący do celów pokazowych o minimalnej średnicy wejścia i wyjścia 2”, wykonany ze stali nierdzewnej aluminium lub stopów miedzi”
S T A R O S T A

Barbara Rzońca
/6

POWIAT OLKUSKI

Starostwo Powiatowe w Olkuszu


32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, TEL. 48 32 643 04 14, FAX 48 32 643 04 90

E-MAIL.: spolkusz@sp.olkusz.pl
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość