Strona główna

Rozdział 1 Przekłady w Rzymie przedcycerońskim


Pobieranie 13.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.29 Kb.
Spis treści

Wstęp

Rozdział 1 Przekłady w Rzymie przedcycerońskim


1. 1. Czasowniki oznaczające czynność tłumaczenia

1. 2. Przekłady prozatorskie

1. 3. Przekłady poetyckie

1. 3. 1. Livius Andronicus

1. 3. 2. Q. Ennius

Wnioski


Rozdział 2 Próba charakterystyki przekładów Cyceroa

2. 1. Czasowniki oznaczające czynność tłumaczenia

2. 2. Przekład pojedynczych słów

2. 3. Przekłady niezależne

2. 3. 1. Aratea

2. 3. 2. In Ctesiphontem i De corona

2. 3. 3. Protagoras i Timaeus

2. 3. 4. Oeconomicus

2. 4. Przekłady zależne

Wnioski

Rozdział 3 Przekłady Marka Tulliusza Cycerona


3. 1. Przekłady niezależne

3. 1. 1. Vertere ut poeta – Aratea

3. 1. 2. Vertere ut philosophus

3. 1. 2. 1.Oeconomicus

3. 1. 2. 2. Protagoras

3. 1. 2. 3. Timaeus

3. 1. 3. Vertere ut oratorIn Ctesiphontem i De corona

3. 2. Przekłady zależne – vertere ut intepres

Wnioski

Rozdział 4 (Nie)znajomość greki w republikańskim Rzymie


4. 1. Casus tłumaczy

4. 1. 1. Tłumacze języków niegreckich

4. 1. 2. Oficjalne wystąpienia Rzymian przed Grekami

4. 1. 3. Tłumacze kwestii religijnych

4. 1. 4. Wykłady filozoficzne i retoryczne

4. 1. 5. Czasy Sulli

4. 1. 6. Wybór języka

4. 2. Greka jako język sekretny

4. 2. 1. Ritus Graecus

4. 2. 2. Greka jako język intymności

4. 2. 3. Ultima dicta Caesaris

4. 3. Korespondencja

4. 4. Literatura

4. 4. 1 Rzymianie piszący po grecku

4. 4. 2. Literatura a znajomość greki

4. 5. Edukacja

4. 5. 1. Rhetores Latini

4. 5. 2. Podróże po wiedzę

4. 5. 3. Utraque lingua eruditus / erudita

4. 6. Konieczność przekładu w pismach Cycerona


Wnioski

Rozdział 5 Cyceroński przekład jako narzędzie manipulacji ideologicznej

5. 1. Marek Tulliusz Cyceron Cenzor

5. 1. 1. Przypadkowy (?) bohater

5. 1. 2. Mitologia dla Rzymian

5. 1. 3. Rzymska moralność

5. 1. 4. Melius quam Graeci

5. 1. 5. Autobiografia

5. 1. 6. Inne

5. 2. „Spisek” filologów

5. 2. 1. Hellenizacja Rzymu

5. 2. 2. Kwestie krytyczne

5. 2. 3. Ocena przekładów CyceronaWnioski

Zakończenie


Resümée

Wybrana bibliografia

Aneks©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość