Strona główna

Rozdział I karta pracy


Pobieranie 20.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar20.39 Kb.Rozdział I

Karta pracy


Świat na drodze ku wojnie

1. Uporządkuj chronologicznie etapy procesu militaryzacji hitlerowskich Niemiec, wstawiając w kratki numery od 1 do 5.przemianowanie Reichswehry na Wehrmacht
rozpoczęcie przyspieszonego programu rozwoju marynarki wojennej
wystąpienie z Ligi Narodów
przywrócenie powszechnej służby wojskowej
remilitaryzacja Nadrenii

2. Wyjaśnij, co oznaczało japońskie hasło „Azja dla Azjatów” z punktu widzenia:

A. propagandy japońskich militarystów
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

B. rzeczywistych interesów państwa japońskiego
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

C. narodów azjatyckich
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


3. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Ocena poczynań Benita Mussoliniego jest o wiele łatwiejsza. Był on nie tylko w założeniach, ale i w wielu metodach, kontynuatorem […] polityki imperializmu włoskiego. Kierunki ekspansji pozostały te same: Afryka, Morze Śródziemne, Bałkany. [...] Mussolini osiągnął dla Włoch w latach trzydziestych rangę mocarstwową, której przedtem nigdy nie miały. Urzeczywistnił dawne marzenia imperialistów włoskich o akcjach militarnych w Europie. [...] Podbił [...] Abisynię1. Włochy współdecydowały o losach Hiszpanii, Austrii
i Czechosłowacji, o wojnie i pokoju w wymiarach europejskim i światowym.


1Inna nazwa Etiopii.

J. W. Borejsza, Rzym a wspólnota faszystowska, Warszawa 1981, s. 19.

A. Wymień cele, które przyświecały Mussoliniemu w polityce zagranicznej.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

B. Napisz, jaką pozycję zyskały Włochy dzięki agresywnej polityce Mussoliniego.
.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................


4. Wykonaj polecenia.

A. Wymień strony konfliktu, który miał miejsce w Hiszpanii w latach 1936–1939.


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

B. Wyjaśnij, co było przyczyną sukcesu generała Franco w hiszpańskiej wojnie domowej.


.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
5. Przeczytaj tekst źródłowy i wykonaj polecenia.

Ustawa Rzeszy w sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z rzeszą Niemiecką,

wydana w Linzu 13 marca 1938 r. (fragment)

Art. I. Wydana przez austriacki Rząd Związkowy Ustawa Związkowa Konstytucyjna w sprawie ponownego zjednoczenia Austrii z Rzeszą Niemiecką z dnia 13 marca 1938 staje się ustawą Rzeszy Niemieckiej. Ma ona brzmienie następujące: [...]

Artykuł 1

Austria jest krajem Rzeszy Niemieckiej.

Artykuł 2

W niedzielę, dnia 10 kwietnia 1938 r. odbędzie się wolne i tajne głosowanie ludowe niemieckich mężczyzn i kobiet Austrii w wieku ponad 20 lat w sprawie ponownego zjednoczenia z Rzeszą Niemiecką.

Artykuł 3

W głosowaniu ludowym rozstrzyga większość oddanych głosów.

Wiek XX w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S. B. Lenard, Warszawa 2002, s. 112–113.
A. Podaj termin, którym w historiografii określa się przyłączenie Austrii do Niemiec.

.....................................................................................................................................................

B. Wyjaśnij, w jaki sposób Adolf Hitler chciał zalegalizować aneksję Austrii.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
6. Oceń stanowisko Anglii i Francji wobec polityki Niemiec w latach 1936–1939.

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość