Strona główna

Rozkład materiału do podręcznika beste Freunde 1 Podstawa programowa III. 0 Nauka w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych tygodniowo


Pobieranie 448.6 Kb.
Strona1/4
Data18.06.2016
Rozmiar448.6 Kb.
  1   2   3   4
ROZKŁAD MATERIAŁU DO PODRĘCZNIKA Beste Freunde 1

Podstawa programowa III.0

Nauka w wymiarze 2 jednostek lekcyjnych tygodniowo
Beste Freunde 1 to pierwsza część kursu języka niemieckiego dla gimnazjum przeznaczonego dla uczniów rozpoczynających naukę tego języka (w myśl podstawy programowej poziom III.0). Zawarty w tomie materiał odpowiada wymaganiom poziomu A1.1 wg skali biegłości językowej Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.
Praca z Beste Freunde pozwoli nastolatkom opanować podstawy komunikacji w języku niemieckim. Uczniowie zostaną zapoznani z podstawowym słownictwem i najważniejszymi strukturami języka. Zostaną przygotowani do recepcji różnorodnych typów prostych tekstów oraz będą w stanie tworzyć proste wypowiedzi ustne i pisemne. Od samego początku nauki uczniowie będą także poznawać różne typy zadań egzaminacyjnych i rozwijać strategie ich rozwiązywania. Po realizacji kursu będą przygotowani do zdawania egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego na poziomie podstawowym.
Beste Freunde 1, podobnie jak pozostałe poziomy kursu, realizuje wszystkie wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r., Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17). W ich myśl: uczeń pogłębia znajomość środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, a także rozwija wszystkie umiejętności językowe: rozumienie i tworzenie wypowiedzi – ustnych i pisemnych, reagowanie na wypowiedzi oraz przetwarzanie wypowiedzi – w formie przekazu ustnego lub pisemnego.
Materiał zawarty w podręczniku Beste Freunde 1 przeznaczony jest na około 60 godzin lekcyjnych, co pozwala na zrealizowanie książki w ciągu roku nauki przy 2 godzinach języka niemieckiego w tygodniu. Sugerowana liczba godzin może okazać się zaniżona lub zbyt wysoka – w zależności od danej grupy uczniów: ich możliwości, potrzeb, zainteresowań, tempa pracy itp. Dostosowując rozkład materiału do konkretnej grupy uczniów, należy także pamiętać, że pewną liczbę godzin lekcyjnych warto poświęcić na zrealizowanie materiałów dodatkowych zamieszczonych na platformie internetowej Staffroom. Są to m.in. dodatkowe materiały do kopiowania, karty pracy do zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL), dyktanda, karty pracy ze słownictwem, karty pracy z plakatami i in. Cennym uzupełnieniem szerokiej gamy materiałów dodatkowych oferowanych do kursu Beste Freunde jest seria filmów na płycie DVD. Karty pracy do nich znajdują się także na platformie Staffroom. Ogromnym wsparciem dla nauczycieli są testy rozdziałowe z nagraniami audio (w wersji A i B), kartkówki (w wersji A i B), transkrypcje nagrań i klucz do zadań. Są one dostępne na platformie Staffroom jedynie dla nauczycieli pracujących z kursem Beste Freunde.Rozdział


Numer i temat jednostki lekcyjnej


Praca na lekcji

KB + AB

(Lektion)
Praca domowa

AB

(Lektion)


Zgodność z Podstawą Programową (poziom III.0)Gramatyka


Fonetyka

Temat/Słownictwo

Umiejętności językowe

Poziom III.0


Poziom III.0

START: Hallo, guten Tag!


Lekcja 1.

Hallo, ich bin …!

(Przedstawianie siebie i innych osób / Niemiecki alfabet / Literowanie imion)
Start

KB s. 6,

zad. 1-5, s. 7Start

AB ćw. 1-2, s. 6
CZŁOWIEK

I 1.1

 • Dane personalne
 • Recepcja ustna

- reagowanie na polecenia

- znajdowanie w tekście określonych informacji • Interakcja ustna

- nawiązywanie kontaktów towarzyskich (przedstawianie siebie, witanie się)

 • Inne

- stosowanie strategii komunikacyjnych (domyślanie się znaczenia wyrazów

z kontekstu)II 2.1


II 2.3

IV 6.1

12

Lekcja 2.

Montag, Dienstag, Mittwoch …

(Nazwy dni tygodnia oraz formy powitań oraz pożegnań)
Start

KB zad. 6-8,

s. 8Start

AB ćw. 3, s. 6, ćw. 4, s. 7
CZŁOWIEK

I 1.1

 • Dane personalne


ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

I 1.5
 • Recepcja ustna

- reagowanie na polecenia


 • Przetwarzanie

- przekazywanie w języku polskim informacji sformułowanych w języku niemieckim

II 2.1


V 8.2
Lekcja 3.

Januar, Februar, März …

(Nazwy dni miesięcy i pór roku)
Start

KB zad. 9-10, s. 9
Start

AB ćw. 5-6, s. 7
CZŁOWIEK

I 1.1

 • Dane personalne


ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

I 1.5

 • Czynności życia codziennego
 • Recepcja ustna

- reagowanie na polecenia

- znajdowanie w tekście określonych informacji • Interakcja ustna

- uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień

 • Przetwarzanie

- przekazywanie informacji zawartych w materiale wizualnym

 • Inne

- posiadanie świadomości podobieństw i różnic między językiem angielskim

i niemieckimII 2.1


II 2.3

IV 6.3


V 8.1

13

Lekcja 4.

Eins, zwei, drei…

(Liczebniki od 0 do 20, kolory)
Start

KB zad. 11-14,

s. 10

Lernwortschatz, AB s. 9Fakultatywnie:

Materiały do kopiowania

Start LHB, s. 66Start

AB ćw. 7-13,

s. 7-8CZŁOWIEK

I 1.1

 • Dane personalne
 • Recepcja ustna

- znajdowanie w tekście określonych informacji

 • Interakcja ustna

- uzyskiwanie i przekazywanie prostych informacji i wyjaśnień

 • Inne

- wykorzystywanie samodzielnej pracy nad językiem (prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów)

II 2.3


IV 6.3

9  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość