Strona główna

Rozkład materiału (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) fairyland 5 Poziom A1 wg cef (esokj) Wstęp


Pobieranie 413 Kb.
Strona1/4
Data19.06.2016
Rozmiar413 Kb.
  1   2   3   4
Rozkład materiału

(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2009 roku)

FAIRYLAND 5

Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

Wstęp
Podręcznik Fairyland 5 stanowi kontynuację znakomitego kursu Fairyland przeznaczonego do nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Seria szybko zyskała sympatię uczniów, którzy z pomocą jej baśniowych bohaterów: Woody’ego, Alvina, Frosty’ego, Willow i Erliny czynią coraz większe postępy językowe. W piątej części serii poznajemy nowe postaci, bardziej przemawiające do 11-latków. Tym razem uczniom towarzyszą sympatyczne nastolatki – Lee, Harry, Emma i Mona, które posiadają niezwykłe moce, umożliwiające im przeżywanie fantastycznych przygód – wycieczkę na wirtualne safari, schwytanie sklepowego złodzieja czy uratowanie wieloryba.

Nowi bohaterowie to jedna z wielu zalet kursu. Wyróżnia się on także idealnym przystosowaniem treści nauczania do wieku ucznia, jego potrzeb i oczekiwań, bogatym materiałem ilustracyjnym i ciekawym doborem tekstów. Recenzenci Ministerstwa Edukacji Narodowej podkreślali jego nowoczesność, systematyczność i przejrzystość, a także umiejętne prezentowanie komponentu kulturowego.

Niniejszy rozkład materiału, którego ogólne założenia i sposób prezentacji
są kontynuacją rozkładów materiału do poprzednich podręczników serii, stanowi szczegółowe zestawienie zawartości podręcznika i Zeszytu ćwiczeń pod kątem ćwiczonych sprawności
i podsystemów języka, w tym słownictwa, gramatyki i wymowy. Jasna struktura
i tabelaryczny układ treści ułatwią nauczycielowi jego codzienną pracę.

Rozkład materiału do Fairyland 5 zakłada, że nauczyciel dysponuje trzema jednostkami lekcyjnymi tygodniowo, a praca nad każdym z dziesięciu modułów (części: a, b, c i d) zajmie około ośmiu godzin. Pozostałe lekcje w module wymagają jednej lub dwóch godzin. Dwie jednostki lekcyjne powinny być przeznaczone na utrwalenie materiału i sprawdzian. Realizacja otwierającego podręcznik modułu powtórzeniowego przewidziana została


na 4 godziny lekcyjne.
ROZKŁAD MATERIAŁU – Fairyland 5Lekcja

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

Moduł 0 – Welcome back!

Starter

 • powtórzenie słownictwa: przedmioty szkolne, liczebniki główne i porządkowe, nazwy państw, pory roku, miesiące, dni tygodnia, przedmioty osobistego użytku, dyscypliny sportu, wyposażenie domu, nazwy produktów żywnościowych
  i opakowań, nazwy zwierząt

 • zaimki osobowe w funkcji podmiotu i dopełnienia;

 • przymiotniki i zaimki dzierżawcze;

 • regularne i nieregularne formy liczby mnogiej rzeczowników;

 • przyimki miejsca i kierunku

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji z użyciem liczebników porządkowych
  i zaimków;

 • podawanie czasu;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: wiek, data urodzenia, adres zamieszkania itd.

 • słuchanie i czytanie: piosenka o bohaterach serii Fairyland – uzupełnianie brakujących słów
  w zdaniach;

 • czytanie: dobieranie odpowiedzi do podanych pytań;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie brakujących zaimków w zdaniach;

 • pisanie: zapisywanie nazw miesięcy i dni tygodnia

Moduł 1

1a

Old friends, new friends

 • nazwy mebli i urządzeń: shelves, chest of drawers, bunk bed, mat, bedside table, air conditioner, laptop, iPod

 • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous (czynności odbywające się w danej chwili) – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi, zasady tworzenia
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  1e – Grammar Focus, str. 6)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: opisywanie swojego pokoju

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa (Mona urządza swój pokój) – poprawianie błędnych informacji w podanych zdaniach;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań właściwymi słowami i krótkiego e-maila czasownikami we właściwej formie;

 • pisanie: opis swojego pokoju (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: zapisywanie wyrazów związanych z domem (np. nazwy mebli, czasowniki);

 • pisanie: wybór gramatycznie poprawnej reakcji
  (z dwóch podanych)Lekcja

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

Moduł 1

1b

It’s party time!

 • obowiązki domowe:
  go shopping, do the vacuuming, cook, make the beds, do the washing up,
  do the ironing, dust the furniture, mop the floor


 • czas teraźniejszy ciągły Present Continuous – zamiary i plany (What are you doing tomorrow?) (także w Zeszycie ćwiczeń:
  1e – Grammar Focus, str. 7)

 • omawianie weekendowego przyjęcia;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: plany weekendowe (A: Are you doing anything next weekend? B: I’m having
  a Hollywood theme party next Saturday.
  );

 • wymowa dźwięków ,
  (litery: u, o, a)

Zeszyt ćwiczeń:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji: kto co robi?
  (na podstawie obrazka): Is [Ryan] mopping the floor? No, he isn’t. He is [cooking dinner].

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa – wyszukiwanie informacji;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie podanych zdań czasownikami w czasie Present Continuous;

 • słuchanie: dopasowywanie osób do zadań związanych z organizacją przyjęcia (Mike prepare the food and drinks);

 • pisanie: zaproszenie na przyjęcie (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie luk w dialogu podanymi wyrażeniami; uzupełnianie notatki formami czasowników w czasie Present Continuous

1c

Hobbyland

 • zajęcia czasu wolnego:
  play sports, collect comics, surf the Net, hang out with friends, go to a sleepover, download music, send text messages, read magazines

 • czas teraźniejszy ciągły Present Simple – zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi, zasady tworzenia;

 • czas Present Simple
  i Present Continuous – porównanie
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  1e – Grammar Focus,
  str. 7-8)

 • czytanie: kwiz na temat zajęć czasu wolnego;

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań z użyciem przysłówków częstotliwości, uzupełnianie zdań czasownikami w czasie Present Simple lub Present Continuous

Zeszyt ćwiczeń:

 • słuchanie i czytanie: wyjazd Anny za granicę – wybór wielokrotny

 • pisanie: podpisywanie obrazkówLekcja

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

Moduł 1

1d

Time for fun

 • słownictwo związane z grami wideo i grami komputerowymi: characters, story-line, players, video game, computer game

 • forma -ing (I love playing sports.)
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  1e – Grammar Focus, str. 9)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat zajęć czasu wolnego;

 • omawianie zakupu gry wideo

 • czytanie i pisanie: tekst prezentujący dwie gry wideo – dopasowywanie synonimów;

 • słuchanie: rozmowa kolegów na temat gry komputerowej – pytania typu prawda/ fałsz;

 • czytanie i pisanie: łączenie zdań za pomocą spójników;

 • pisanie: e-mail opisujący ulubioną grę komputerową (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: e-mail (uczeń przedstawia się koledze)

Enta the Dragon: historyjka obrazkowa (czytanie i słuchanie, czytanie z podziałem na role)

Fun Time: układanie wyrazów z rozsypanki literowej; humor obrazkowy; piosenka I need a Super Mario… (słuchanie i czytanie; pisanie: alternatywna wersja piosenki)

Powtórzenie i utrwalenie materiału – Checkpoint 1, str. 122 (także w Zeszycie ćwiczeń, str. 10-11)Lekcja

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

Moduł 2

2a

Virtual Reality

 • zawody: computer programmer, dog walker, fashion designer, vet, photographer, shop assistant;

 • obowiązki: take photos, work in a shop, design computer programmes,
  help sick animals, make fashionable clothes,
  take dogs for a walk
  ;

 • zwroty: Good idea!,
  It sounds like fun., I’m not so sure.


 • czas przeszły prosty (Past Simple): zdania twierdzące, pytające i przeczące, krótkie odpowiedzi (także w Zeszycie ćwiczeń:
  2e – Grammar Focus, str. 16)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (zajęcia zeszłego weekendu): Where did you go? What did you do? Did you have a good time?

 • słuchanie i czytanie: historyjka obrazkowa – dobieranie postaci do czynności;

 • czytanie: dobieranie zawodów do przypisanych
  im obowiązków; zakreślanie właściwej formy czasownika;

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań pytających
  na podstawie zdań twierdzących;

 • pisanie: krótki tekst o zajęciach zeszłego weekendu (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozwiązywanie krzyżówki;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami;

 • pisanie: uzupełnianie dialogu odpowiednimi wyrażeniami (np. Let me show you; So am I.)

2b

Jobs for all

 • przymiotniki określające charakter: creative, patient, friendly, kind, sociable, reliable, brave, hard-working, careful, honest, loving, practical;

 • czynności: watch a play, clean the kitchen, plant flowers, read a book, fix the car, watch a film;

 • zwroty: good/ bad at, fond of, interested in, bored with

 • czas przeszły ciągły (Past Continuous): zdania twierdzące, pytające
  i przeczące, krótkie odpowiedzi
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  2e – Grammar Focus, str. 17)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (czynności wykonywane zeszłego dnia
  o godz. 19): I was watching TV at seven o’clock yesterday evening.;

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji na temat idealnego zawodu dla czterech nastolatków (John wants
  to be a …
  ) i swoich planów zawodowych: I want to be a teacher because…

 • czytanie: tekst o czterech nastolatkach i ich zawodowych aspiracjach – dobieranie postaci
  do zawodów;

 • czytanie i pisanie: tworzenie zdań z rozsypanych wyrazów; uzupełnianie raportu inspektora Parrota;

 • słuchanie: dochodzenie w sprawie włamania do posesji Lorda Spooka – pytania typu prawda/ fałsz

 • pisanie: krótki tekst informujący o tym, co uczeń/ uczennica i jego/ jej rodzina robili wczoraj
  o godzinie 19 (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: rozsypanka wyrazowa;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań; wybieranie właściwego przyimka (z dwóch podanych)Lekcja

Słownictwo

Elementy gramatyki

Elementy komunikacji.
Wymowa


Elementy słuchania, czytania i pisania

Moduł 2

2c

On the move

 • środki transportu: ship, double-decker bus, coach, helicopter, scooter, van, bicycle, motorbike, underground, tram;

 • czynności: play with toys, play computer games, walk to school, go to school by bike, write letters/ emails, eat vegetables;

 • uczucia: hate vegetables;

 • zwroty: by car/ taxi/ ship,
  on foot
  (także w Zeszycie ćwiczeń)

 • konstrukcja used to: zdania twierdzące, pytające i przeczące
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  2e – Grammar Focus,
  str. 18);

 • czas przeszły prosty (Past Simple) i ciągły (Past Continuous): porównanie
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  2e – Grammar Focus,
  str. 18-19)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (na temat wycieczki szkolnej): Where did you go
  on your school trip last week?
  ;

 • opisywanie obecnych zajęć Wendy i tych sprzed 3 lat

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie tekstu o historii środków transportu;

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie tekstu czasownikami w czasie Past Simple i Past Continuous;

 • słuchanie: zakończenie opowiadania – wybór właściwej opcji;

 • pisanie: własne zakończenie opowiadania (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • czytanie i pisanie: uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami; odpowiadanie na pytania; dobieranie odpowiedzi do podanych pytań

 • słuchanie: dobieranie czynności do osób, które je wykonują

2d

The world’s got talent

 • słownictwo używane
  w krótkich opisach biograficznych: perform, cure, end up, overdo;

 • przysłówki: badly, happily, carefully itd.

 • przysłówki sposobu (badly, well, late, early itd.)
  (także w Zeszycie ćwiczeń:
  2e – Grammar Focus,
  str. 19)

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji (wywiad ze sławną osobą);

 • wymowa dźwięków: , , (litera a i o)

 • czytanie: tekst o dwóch szczególnie uzdolnionych nastolatkach – pytania otwarte i uzupełnianie zdań słowami z tekstu;

 • słuchanie: tekst o uzdolnionej nastolatce – pytania typu prawda/ fałsz;

 • czytanie i pisanie: pisanie zdań z użyciem przysłówków na podstawie zdań zawierających przymiotniki;

 • pisanie: artykuł o sławnej osobie do szkolnej gazetki (Portfolio)

Zeszyt ćwiczeń:

 • pisanie: opowiadanie o odbytej podróży


Moduł 2

Myths and Legends: duszki (czytanie i pisanie, uzupełnianie wiersza)

Fun Time: ciekawostki z życia sławnych ludzi; humor obrazkowy; piosenka o Hollywood Boulevard (słuchanie: nazwiska sławnych osób wymienionych w piosence)

Our World: niezwykłe parki rozrywki (czytanie: dopasowywanie zdań do tekstów; pisanie: opis parku rozrywki w Polsce [Portfolio])

Our School: kryptologia (czytanie: dopasowywanie nagłówków do tekstów); odczytywanie kodu zaszyfrowanego przy pomocy cyfr; pisanie własnego kodu do hasła

Powtórzenie i utrwalenie materiału – Checkpoint 2, str. 123 (także w Zeszycie ćwiczeń, str. 20-21)
  1   2   3   4


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość