Strona główna

Rozkład materiałU z tematami lekcji (opracowany zgodnie z nową podstawą programową obowiązującą od września 2009 roku) Poziom A1 wg cef (esokj) marzec 2013 wstęP


Pobieranie 184.5 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar184.5 Kb.


Aleksandra Sobala
(koncepcja i konsultacja: Alicja Cholewa-Zawadzka)

ROZKŁAD MATERIAŁU

z tematami lekcji
(opracowany zgodnie z nową podstawą programową

obowiązującą od września 2009 roku)


Poziom A1 wg CEF (ESOKJ)

marzec 2013
WSTĘP

Smileys 13 to nowatorska seria podręczników przeznaczona dla uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Na uwagę zasługuje bogactwo komponentów:

 1. dla ucznia – Pupil’s Book wraz z broszurką Let’s celebrate!, Activity Book, Pupil’s Multi-ROM (CD/ DVD), Vocabulary and Grammar Practice (dotyczy Smileys 3) oraz interaktywny i-eBook (podręcznik cyfrowy);

 2. dla nauczyciela – Teacher’s Book (interleaved), Picture Flashcards, Story Cards (dotyczy Smileys 1-2), Teacher’s Multimedia Resource Pack obejmujący Class CDs, DVD, Resource Pack CD-ROM (zawiera m.in. klasówki, projekty, materiały dla dyslektyków), Posters & Cross-Curricular Posters, a także rewelacyjne oprogramowanie do tablic interaktywnych.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli, wydawnictwo Express Publishing opracowało także do każdej części serii Smileys dodatkowe materiały niezbędne w pracy nauczyciela, czyli rozkłady materiału, plany wynikowe oraz kryteria oceniania.


W poszczególnych kolumnach rozkładu materiału do podręcznika Smileys 1 znajdziemy informacje na temat zakresu wprowadzanego słownictwa, elementów komunikacji, elementów słuchania, czytania i pisania oraz innych rozwijanych umiejętności (np. manualnych, śpiewania czy pracy w grupie). Dodatkowo rozkład proponuje tematy lekcji, liczbę godzin lekcyjnych przewidzianych na zrealizowanie danej partii materiału (z odpowiednimi numerami stron podręcznika i zeszytu ćwiczeń), a także specjalne, wykropkowane miejsca służące do wpisania daty zajęć.
Prezentowany tutaj rozkład materiału zakłada, że:

 1. nauczyciel dysponuje dwoma jednostkami lekcyjnymi tygodniowo;

 2. praca nad każdym z sześciu modułów (wraz z bajkami ze znajdującej się na końcu podręcznika sekcji Storytime) zajmie ok. sześciu godzin;

 3. pierwsze dwie jednostki lekcyjne (Let’s Start!) są poświęcone na zapoznanie się z podręcznikiem i jego bohaterami;

 4. na powtórzenie materiału z danego modułu, sprawdzian i jego omówienie przewidziano 4 godziny lekcyjne.

Ponadto w rozkładzie uwzględniono materiały dodatkowe (opcjonalne):

 1. naukę alfabetu angielskiego – jedna jednostka lekcyjna po każdym module (w sumie 6). Jednak decyzja o tym, czy i kiedy wprowadzać elementy czytania i pisania należy do nauczyciela. Z tego względu treści te wyróżniono kolorem niebieskim;

 1. lekcje okolicznościowe Christmas, Carnival, Easter (w dołączonej do podręcznika broszurce Let’s Celebrate!) – trzy jednostki lekcyjne wyróżnione kolorem pomarańczowym.

Ze względu na specyficzny charakter pracy w klasach 1–3 oraz możliwość dostosowania kolejności realizacji treści podręcznika do potrzeb programu nauczania innych przedmiotów, niniejszy rozkład materiału stanowi propozycję i może podlegać modyfikacjom, szczególnie że przygotowano go do realizacji w trakcie ok. 60-70 godzin.


Rozkład materiału do Smileys 1


Str./ Ilość lekcji/ Data

Słownictwo

Elementy komunikacji

Elementy słuchania, czytania i pisania

Inne rozwijane umiejętności

Let’s start!


Pupil’s Book

str. 2-3
Activity Book

str. 2-5
2 lekcje

1) ……


2) ……

Tematy lekcji: 1. Czego i jak będziemy się uczyć na lekcjach języka angielskiego. Wprowadzenie do podręcznika.

2. Poznajmy się. • powitania;

 • zwroty typu: Hello, I’m Lilly!

 • przedstawianie się;

 • witanie się

Elementy słuchania:

 • wskazywanie odpowiednich bohaterów podręcznika


Elementy pisania (AB):

 • pisanie po śladzie – szlaczki;

 • rysowanie po śladzie elementów ilustracji;

 • pisanie po śladzie imion bohaterów podręcznika

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Smile!

Moduł 1 – My Family


Pupil’s Book

str. 4-11
Activity Book

str. 6-9
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 3. Powitania i pożegnania.

4. My Family – wprowadzenie nazw członków rodziny; nauka piosenki, praca z tekstem.

5. Nazwy kolorów – praca z tekstem i piosenką.

6. My favourite colour! – przygotowanie pracy plastycznej. • powitania i pożegnania;

 • nazwy członków rodziny: mummy, daddy, sister, brother;

 • nazwy kolorów: red, blue, green, yellow, purple, orange

 • witanie się i żegnanie;

 • pytanie o imię;

 • zadawanie pytań typu: Who are they?, Who is he?, Who is she?, Who’s this?, What colour is this?;

 • odpowiadanie na pytania typu: Who are they?, Who is he?, Who is she?, Who’s this?, What colour is this?;

 • budowanie zdań typu: This is my mummy;

 • przedstawianie swojego ulubionego koloru

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • kolorowanie świateł sygnalizacji drogowej zgodnie z treścią nagrania


Elementy czytania:

 • rysowanie ilustracji przedstawiających członków rodziny zgodnie z podpisem;

 • zaznaczanie właściwych powitań i pożegnań zgodnie z przedstawionymi ilustracjami (AB);

 • dopasowywanie nazw członków rodziny do ilustracji (AB)


Elementy pisania:

 • pisanie po śladzie nazw członków rodziny (AB)

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Hello!;

 • śpiewanie piosenki Family;

 • śpiewanie piosenki Colours


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie napisów Hello oraz Goodbye;

 • kolorowanie ilustracji zgodnie z podaną legendą (AB);

 • uzupełnianie brakujących kolorów zgodnie z zamieszczonym wzorem (AB);

 • wykonanie masek przedstawiających bohaterów podręcznika;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My favourite colour.


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę Bingo utrwalającą poznane nazwy kolorów


Pupil’s Book

str. 12-15, 76-77, 88
Activity Book

str. 10-13, 54
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 7. Znani bohaterowie różnych bajek. Barwy podstawowe i nie tylko – mieszanie kolorów.

8. The Queen Bee – praca z tekstem.

9. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 1 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

10. My Green Passport – kolory natury. Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

11. Sprawdzian wiadomości z modułu 1.

12. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • znani bohaterowie bajek;

 • nazwy państw: England, the USA, Japan;

 • nazwy kolorów

 • zadawanie pytań typu: What colour is this?, Who’s this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących znane postaci bajkowe przedstawione na ilustracjach;

 • wybieranie jednego z dwóch członków rodziny zgodnie z tekstem nagrania;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: StorytimeThe Queen Bee


Umiejętności czytania:


Umiejętności pisania:

 • podpisywanie po śladzie nazw członków rodziny oraz kolorów (AB)

Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej prezentującej ulubioną postać bajkową;

 • uzupełnianie brakujących kolorów, aby powstały odpowiednie barwy;

 • odnajdywanie poszczególnych elementów ilustracji i kolorowanie jej na podany kolor


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo (AB)


My alphabet
1 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet – poznajemy litery a, b i c.

 • rzeczowniki: apple, arrow, armadillo, bed, balloon, bell, cat, camera, camel, dog, dragon, door

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • łączenie w pary wyrazów, które rozpoczynają się od tej samej litery


Umiejętność czytania:

 • odczytywanie nowowprowadzonego słownictwa i stwierdzanie, czy zgadza się z ilustracjami czy nie;

 • odszukiwanie w ciągu liter wprowadzonych rzeczowników;

 • rysowanie ilustracji do podanego podpisu;

 • dopasowanie wprowadzonych rzeczowników do ich cieni;

 • wybieranie (jedna z trzech opcji) i pisanie po śladzie wyrazu zgodnego z ilustracją;

 • wybieranie (jedna z dwóch opcji) wyrazu zgodnego z ilustracją;

 • dopasowanie brakujących liter do odpowiednich wyrazów


Umiejętność pisania:

 • łączenie kropek w celu otrzymania ilustracji, a następnie jej podpisanie;

 • kolorowanie tylko tych ilustracji, których nazwa zaczyna się od litery C


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie obrazków według pomysłu ucznia

Moduł 2 – My School


Pupil’s Book

str. 16-23
Activity Book

str. 14-17
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 13. Liczebniki główne 1–5.

14. Nazwy przyborów szkolnych – praca w oparciu o tekst i piosenkę.

15. Liczebniki główne 1–10.

16. My school things! – praca plastyczna. • liczebniki główne
  1–10;

 • nazwy przyborów szkolnych: schoolbag, book, pen, pencil, rubber;

 • nazwy kolorów: red, blue, green, yellow, purple, orange

 • zadawanie pytań typu: What’s this number?, What colour is this?, How many pens?;

 • odpowiadanie na pytania typu: What’s this number?, What colour is this?, How many pens?;

 • budowanie zdań typu: It’s a blue schoolbag.;

 • prezentowanie swoich przyborów szkolnych

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • zaznaczanie odpowiedniej ilości przyborów szkolnych zgodnie z treścią nagrania


Elementy pisania:

 • rysowanie po śladzie – różne przybory szkolne

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Numbers;

 • śpiewanie piosenki pt. Get your pencil;

 • śpiewanie piosenki pt. Pencils in my schoolbag


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie liczb 1–5 według pomysłu ucznia;

 • kolorowanie przyborów szkolnych według pomysłu ucznia;

 • kolorowanie przyborów szkolnych zgodnie z podaną legendą (AB);

 • odnajdywanie i umieszczanie naklejek we właściwych miejscach (AB);

 • wykonanie „pierścionków” z liczebnikami 1–10;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My school things.


Umiejętność przeliczania:

 • przeliczanie przyborów szkolnych;

 • dopasowywanie liczb do ilości gwiazdek (AB)


Pupil’s Book

str. 24-27, 78-79, 88
Activity Book

str. 18-21, 55
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 17. Szkoły w różnych krajach. Liczby parzyste i nieparzyste.

18. Count to Ten! – praca z tekstem.

19. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 2 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

20. My Green Passport – Jakie przedmioty produkuje się z drzew? Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

21. Sprawdzian wiadomości z modułu 2.

22. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • nazwy państw: England, Russia, Italy;

 • liczebniki główne
  1–10;

 • nazwy kolorów;

 • nazwy przyborów szkolnych

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What colour is this?, What number is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących szkoły przedstawione na ilustracjach;

 • numerowanie przedstawionych ilustracji zgodnie z tekstem nagrania;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: StorytimeCount to Ten!;

 • chronologiczne układanie obrazków historyjki (AB)


Umiejętności czytania:

 • śledzenie tekstu opowiadania z serii StorytimeCount to Ten!


Umiejętności pisania:

 • podpisywanie po śladzie nazw przyborów szkolnych oraz liczebników 1–10 (AB)

Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej prezentującej szkołę ucznia;

 • odnajdywanie i umieszczanie naklejek we właściwych miejscach (AB)


Umiejętności przeliczania:

 • dokonywanie prostych obliczeń w zakresie 1–10;

 • grupowanie liczb według kryterium: parzyste/ nieparzyste


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo (AB)


My alphabet
2 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet poznajemy litery e, f , g i h;

 • rzeczowniki: egg, elephant, fish, farm, glass, gift, gorilla, house, helicopter, horse;

 • liczebniki: eight, four

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa


Umiejętność czytania:

 • kolorowanie tylko tych wyrazów spośród podanych, które w swej nazwie mają literę E;

 • dopasowanie do początków wyrazów ich zakończeń;

 • wykreślanie z podanych grup wyrazów tych, które nie pasują do pozostałych;

 • w ciągu podanych liter zakreślanie tej, od której zaczyna się słowo przedstawione na rysunku;

 • dopasowanie ilustracji do odpowiedniego wyrazu;

 • zaznaczanie, które z podanych zwierząt znajdują się na ilustracji;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych wyrazach;

 • kolorowanie tylko tych pól, na których znajdują się wyrazy zawierające literę h;

 • wyszukiwanie w ciągu liter wyrazów: house, helicopter, horse;

 • rysowanie ilustracji do podanego podpisu


Umiejętność pisania:

 • pisanie po śladzie nazw zwierząt;

 • wpisywanie odpowiednich wyrazów do przedstawionych cieni;

 • podpisywanie przedstawionych ilustracji


Umiejętności manualne:

 • dorysowanie brakujących fragmentów ilustracji;

 • kolorowanie ilustracji według pomysłu ucznia

Moduł 3 – My Room


Pupil’s Book

str. 28-35
Activity Book

str. 22-25
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 23. Nazwy sprzętów domowych – praca w oparciu o tekst i piosenkę.

24. I’ve got a kite – nazwy zabawek.

25. Czynności związane z ruchem ciała.

26. My toys! – prezentacja zabawek. • nazwy sprzętów domowych: bed, chair, TV, table, desk;

 • nazwy zabawek: doll, kite, bike, car, plane, train;

 • czasowniki związane z ruchem ciała: stamp your feet, jump, sit down, stand up, clap your hands, dance

 • zadawanie pytań typu: What’s this? What is it?, What colour is this?;

 • odpowiadanie na pytania typu: What’s this? What is it?, What colour is this?;

 • budowanie zdań typu: This is my bed. It’s (blue), I’ve got a kite. It’s (red);

 • wydawanie poleceń;

 • prezentowanie swoich zabawek

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych


Elementy czytania:

 • wybieranie ilustracji zgodnej z opisem (jedna z dwóch opcji) (AB)


Elementy pisania:

 • pisanie po śladzie wyrażeń typu: a red bike;

 • rysowanie po śladzie – różne zabawki

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. My room;

 • śpiewanie piosenki pt. My toys;

 • śpiewanie piosenki pt. Come on everybody


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji pokoju zgodnie z podaną legendą;

 • kolorowanie zabawek według pomysłu ucznia;

 • odnajdywanie i umieszczanie naklejek z zabawkami we właściwych miejscach (AB);

 • wykonanie w grupach pokoju z meblami z wykorzystaniem plasteliny i pudełka po butach;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My toys.


Umiejętność przeliczania:

 • liczenie zabawek przedstawionych na ilustracji


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę Simon says z wykorzystanie wprowadzonych czasowników;

 • Missing card – zabawa z wykorzystaniem obrazków przedstawiających zabawki


Pupil’s Book

str. 36-39, 80-81, 89
Activity Book

str. 26-29, 56
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 27. Charakterystyczne środki transportu z różnych państw świata. Podróże na lądzie, w powietrzu, na morzu.

28. The Little Engine that Could … – praca z tekstem.

29. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 3 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

30. My Green Passport – posprzątajmy morza! Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

31. Sprawdzian wiadomości z modułu 3.

32. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • nazwy środków transportu: bus, boat, train;

 • nazwy państw: England, Italy, Japan;

 • nazwy sprzętów domowych I zabawek

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What colour is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących środki transportu charakterystyczne dla wybranych państw;

 • kolorowanie mebli zgodnie z usłyszanym tekstem;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: Storytime The Little Engine that Could…


Umiejętności czytania:

 • śledzenie tekstu opowiadania z serii Storytime The Little Engine that Could…


Umiejętności pisania:

 • podpisywanie po śladzie nazw sprzętów domowych, zabawek oraz czasowników związanych z ruchem ciała (AB)

Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej, prezentującej środek transportu z Polski;

 • odnajdywanie i zaznaczanie niepoprawnych sposobów poruszania się;

 • odnajdywanie i umieszczanie odpowiednich naklejek we właściwe miejsca;

 • uzupełnianie brakujących zabawek zgodnie z zamieszczonym wzorem;

 • odnajdywanie pociągów w historyjce obrazkowej i kolorowanie ich zgodnie z oryginałem;


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo


Let’s Celebrate!


Lekcja okolicznościowa: Christmas Day – lekcja świąteczna przybliżająca tradycje państw anglojęzycznych.

 • słownictwo związane ze świętami Bożego Narodzenia: milk, stocking, biscuits, reindeer

 • wyrażenie Merry Christmas

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstu Christmas Day!


Umiejętności czytania:

 • śledzenie tekstu historyjki Christmas Day!


Umiejętności pisania:

 • przygotowanie listy prezentów

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Oh Santa Claus…


Umiejętności manualne:

 • przygotowanie ozdoby świątecznej na drzwi z wykorzystaniem otrzymanego szablonu


My alphabet
3 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet – poznajemy litery i, j, k i l.

 • rzeczowniki: igloo, jam, jet, jelly, kite, kitten, kangaroo, lemon, lion, lollipop;

 • przymiotnik: ill;

 • przyimek: in

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa


Umiejętność czytania:

 • dopasowanie ilustracji do podpisu;

 • zaznaczanie, na której ilustracji znajdują się podane wyrazy;

 • odnajdowanie w ciągu liter wyrazów: jelly, jam, jet;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych wyrazach;

 • kolorowanie tylko tych wyrazów spośród podanych, które w swej nazwie mają literę k;

 • odczytywanie nowowprowadzonego słownictwa i stwierdzanie, czy zgadza się z ilustracjami czy nie;

 • dopasowanie do początków wyrazów ich zakończeń;

 • wykreślanie w podanych grupach wyrazów tych, które nie pasują do pozostałych


Umiejętność pisania:

 • wpisywanie do przedstawionych cieni odpowiednich wyrazów;

 • pisanie po śladzie wyrazów zgodnych z ilustracją;

 • łączenie kropek w celu otrzymania ilustracji, a następnie jej podpisanie


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji według pomysłu ucznia

Moduł 4 – My Pets


Pupil’s Book

str. 40-47
Activity Book

str. 30-33
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 33. Nazwy zwierząt domowych – praca w oparciu o tekst i piosenkę.

34. Kolory. Przymiotniki big i small.

35. Nazwy zwierząt i mebli. Przyimek miejsca on.

36. My pet! – przygotowanie pracy plastycznej. • nazwy zwierząt domowych: rabbit, fish, cat, dog, mouse, tortoise, parrot, spider;

 • przymiotniki: big, small;

 • nazwy kolorów: black, brown, white, pink;

 • nazwy mebli: table, bed, TV, chair, desk;

 • przyimek miejsca on

 • zadawanie pytań typu: What’s this? What is it?, What colour is this?, Is it big?, Is it brown?, Where’s the rabbit?;

 • odpowiadanie na pytania typu: What’s this? What is it?, What colour is this?, Is it big?, Is it brown?, Where’s the rabbit?;

 • budowanie zdań typu: This is my pet. It’s a cat., There’s a tortoise on the table;

 • grupowanie zwierząt według kryterium wielkości – It’s big. It’s small.;

 • prezentowanie swoich zwierzątek

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • słuchanie i zaznaczanie odpowiedzi zgodnych z tekstem nagrania;

 • słuchanie i wybieranie miejsc, w których znajdują się poszczególne zwierzątka (jedna z dwóch opcji)


Elementy czytania:

 • czytanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • kolorowanie zwierząt zgodnie z przeczytanym tekstem;

 • wyszukiwanie nazw zwierząt w wykreślance wyrazowej (AB);

 • rysowanie odpowiednich zwierzątek zgodnie z opisem (AB);

 • umieszczanie zwierząt na właściwych krzesłach zgodnie z przeczytanym tekstem (AB);

 • odnajdywanie i wklejanie w odpowiednie miejsca naklejek zgodnie z przeczytanym tekstem (AB)


Elementy pisania:

 • uzupełnianie brakujących liter w nazwach zwierząt (pierwsza litera jest podana);

 • podpisywanie nazw zwierząt przedstawionych na ilustracjach (AB)

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. My Pets;

 • śpiewanie piosenki pt. Where’s the rabbit?;

 • śpiewanie piosenki pt. There’s a parrot on the table


Umiejętności manualne:

 • wykonanie „sklepu ze zwierzętami” z wykorzystaniem otrzymanego papierowego szablonu;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My pet.


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę Bingo z wykorzystaniem wprowadzonych nazw zwierząt


Let’s Celebrate!


Lekcja okolicznościowa: Carnival – przybliżenie tradycji karnawału.

 • słowa: carnival, clown, costume, parade

 • wyrażenia: It’s Carnival Time!, Let’s go to the Carnival!
Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Let’s go to the carnival!


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji zgodnie z przedstawionym kodem;

 • przygotowanie „grzechotki” – instrumentu muzycznego


Pupil’s Book

str. 48-51, 82-83, 89
Activity Book

str. 34-35, 57
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 37. Zwierzęta z różnych państw świata. Zwierzęta dzikie i domowe.

38. The Mouse’s Garden – praca z tekstem.

39. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 4 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

40. My Green Passport – Pomóżmy zwierzętom! Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

41. Sprawdzian wiadomości z modułu 4.

42. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • nazwy zwierząt: kangaroo, bull, panda;

 • nazwy państw: Australia, Spain, China;

 • nazwy zwierząt domowych

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What colour is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących zwierzęta charakterystyczne dla wybranych państw;

 • kolorowanie zwierząt według kryterium dzikie/ domowe;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: Storytime – The Mouse’s Garden;

 • kolorowanie przedstawionych zwierząt zgodnie z usłyszanym tekstem


Umiejętności czytania:

 • czytanie krótkich opisów ulubionych zwierząt prezentowanych przez dzieci z różnych krajów;

 • czytanie tekstu opowiadania z serii Storytime – The Mouse’s Garden;

 • umieszczanie we właściwych miejscach naklejek zgodnie z podpisami;

 • stwierdzanie, czy przedstawione ilustracje są zgodne z podpisem czy nie;

 • dopasowywanie zdań z opowiadania The Mouse’s Garden do ilustracji (AB)


Umiejętności pisania:

 • uzupełnianie brakujących liter w nazwach zwierząt i kolorów (AB)

Umiejętność śpiewanie:

 • śpiewanie piosenki pt. Animals


Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej prezentującej zwierzę charakterystyczne dla Polski


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo


My alphabet
4 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet – poznajemy litery m, n, o i p.

 • rzeczowniki: milk, mirror, map, nest, nose, nut, orange, onion, octopus, pen, penguin, panda

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa


Umiejętność czytania:

 • dopasowanie wyrazów do ilustracji;

 • zaznaczanie, które z dwóch podanych zdań jest zgodne z obrazkiem;

 • wyszukiwanie w ciągu liter wyrazów zaczynających się na literę M lub N;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych wyrazach;

 • zaznaczanie w ciągu liter tej, od której rozpoczynają się słowa prezentowane na ilustracji


Umiejętność pisania:

 • kolorowanie tylko tych obrazków, których nazwy zaczynają się od litery N;

 • zaznaczanie tylko tych obrazków, których nazwy zaczynają się od litery O;

 • układanie liter w słowa;

 • podpisywanie ilustracji;

 • rozwiązywanie krzyżówki


Umiejętności manualne:

 • dorysowanie brakujących elementów w serii obrazków;

 • kolorowanie ilustracji według pomysłu ucznia

Moduł 5 – My Food


Pupil’s Book

str. 52-59
Activity Book

str. 38-41
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 43. Wprowadzenie nazw produktów spożywczych – wyrażanie preferencji żywieniowych.

44. Nazwy owoców i warzyw – praca z tekstem i piosenką.

45. Nazwy produktów spożywczych. Przymiotniki hungry, thirsty.

46. My lunchbox! – przygotowanie pudełka z produktami spożywczymi. • nazwy produktów spożywczych: milk, cheese, bananas, juice, eggs, chicken, apples, carrots, pears, onions, tomatoes;

 • przymiotniki hungry i thirsty;

 • pisemna forma liczebników 1–10

 • zadawanie pytań typu: What’s this? What is it?, What’s in your basket?, Can I have some apples?;

 • odpowiadanie na pytania typu: What’s this? What is it?, What’s in your basket?, Can I have some apples?;

 • budowanie zdań typu: I’ve got some milk for you!, I like milk. Yum!, I don’t like milk. Yuk!, Liam is hungry, Lilly is thirsty, I’m hungry;

 • przedstawianie, co lubimy, a czego nie lubimy jeść

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • słuchanie i zaznaczanie właściwych odpowiedzi zgodnych z usłyszanym tekstem;

 • słuchanie i wybieranie właściwych produktów spożywczych (jedna z trzech opcji)


Elementy czytania:

 • czytanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • zakreślanie tych nazw produktów spożywczych na liście zakupów, które zostały zakupione;

 • wybieranie z listy produktów spożywczych tych, które znajdują się na ilustracji (AB);

 • łączenie kropek we właściwej kolejności w celu utworzenia rysunków przedstawiających owoce i warzywa (AB);

 • kolorowanie przedstawionych warzyw i owoców zgodnie z opisem (AB);

 • odnajdywanie i umieszczanie w odpowiednich miejscach naklejek zgodnie z podaną legendą (AB)


Elementy pisania:

 • z rozsypanek literowych układanie nazw produktów spożywczych;

 • opisywanie swojego ulubionego jedzenia;

 • uzupełnianie zdań poprzez zastępowanie obrazków odpowiednimi wyrazami (AB)

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. I like milk;

 • śpiewanie piosenki pt. What’s in your basket?;

 • śpiewanie piosenki I’m hungry


Umiejętności manualne:

 • wykonanie pudełka na drugie śniadanie wraz z produktami spożywczymi, z wykorzystaniem otrzymanego szablonu;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My food


Umiejętność pracy w grupie:

 • udział w zabawie, w której uczniowie mówią, co lubią jeść oraz powtarzają to, co mówili ich poprzednicy, np. I like apples. I like apples and bananas.


Pupil’s Book

str. 60-63, 84-85, 90
Activity Book

str. 42-45, 58
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 47. Charakterystyczne potrawy z różnych państw świata. Owoc czy warzywo?

48. The Fox and the Stork – praca z tekstem.

49. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 5 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

50. My Green Passport – Mój zielony ogród! Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

51. Sprawdzian wiadomości z modułu 5.

52. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • nazwy zwierząt: fox, stork;

 • nazwy potraw: burger, paella, Börek;

 • nazwy państw: the USA, Spain, Turkey;

 • nazwy warzyw i owoców

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What colour is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących potrawy charakterystyczne dla wybranych państw;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: StorytimeThe Fox and the Stork;

 • zaznaczanie, czy przedstawione potrawy są lubiane czy nie – zgodnie z wysłuchanym nagraniem


Umiejętności czytania:

 • czytanie krótkich opisów ulubionych potraw prezentowanych przez dzieci z różnych krajów;

 • czytanie tekstu opowiadania z serii StorytimeThe Fox and the Stork;

 • dzielenie przedstawionych na ilustracjach warzyw i owoców na dwie grupy: fruit, vegetable;

 • umieszczanie naklejek we właściwych miejscach, zgodnie z podpisami;

 • wyszukiwanie w wykreślance wyrazowej nazw produktów spożywczych;

 • dopasowywanie podanych wypowiedzi z opowiadania do odpowiednich ilustracji (AB)


Umiejętności pisania:

 • uzupełnianie brakujących liter w nazwach produktów spożywczych i w przymiotnikach (AB)

Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej prezentującej ulubioną potrawę ucznia;

 • zaprojektowanie, narysowanie i pokolorowanie „Mojego zielonego ogrodu”


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo


Let’s Celebrate!


Lekcja okolicznościowa: Easter is Here! – tradycje wielkanocne państw anglojęzycznych.

 • słownictwo związane z obchodami Świąt Wielkanocnych: Easter, bunny, eggs, basket, flowers

 • wyrażenie Happy Easter!;

 • wyrażenia typu: hop slowly, hop fast, clap your hands and hop, close your eyes and hop

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstu historyjki Easter is Here!


Umiejętności czytania:

 • czytanie tekstu historyjki Easter is Here!

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. Chocolate Easter eggs and Easter bunnies


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji zgodnie z podanym kodem;

 • przygotowanie Easter bunny ears z wykorzystaniem otrzymanego szablonu


My alphabet
5 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet – poznajemy litery q, r, s, t i u.

 • rzeczowniki: queen, quilt, rabbit, rocket, radio, snake, salad, smile, train, tortoise, tiger, umbrella;

 • przymiotniki: quiet, ugly;

 • przyimek: under

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa


Umiejętność czytania:

 • dopasowanie początków wyrazów do ich zakończeń;

 • kolorowanie tylko tych wyrazów, które zawierają literę S;

 • stwierdzanie, czy podane wyrazy są zgodne z ilustracjami;

 • dopasowanie wyrazów do ilustracji;

 • zaznaczanie, które z dwóch podanych zdań jest zgodne z obrazkiem;

 • wyszukiwanie w ciągu liter wyrazów zaczynających się na literę T;

 • wybieranie z dwóch podanych wyrazów tego, który odpowiada ilustracji;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych wyrazach;

 • łączenie w grupy ilustracji, których nazwy zaczynają się od tej samej litery


Umiejętność pisania:

 • układanie liter w słowa;

 • podpisywanie ilustracji;

 • łączenie kropek w celu otrzymania ilustracji, a następnie jej podpisanie;

 • kolorowanie tylko tych pól w diagramie, na których wyrazy zaczynają się od litery Q;

 • rysowanie po śladzie elementów ilustracji;

 • kolorowanie tylko tych ilustracji, których nazwa zaczyna się od litery R;

 • rozwiązywanie krzyżówki


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji według pomysłu ucznia

Moduł 6 – My Music


Pupil’s Book

str. 64-71
Activity Book

str. 46-49
4 lekcje:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

Tematy lekcji: 53. Wprowadzenie nazw instrumentów muzycznych – praca z tekstem i piosenką.

54. Czasowniki dance, sing, jump, skip – wyrażanie swoich umiejętności.

55. Nazwy części twarzy.

56. My music! – gry i zabawy z wykorzystaniem wprowadzonego słownictwa. • nazwy instrumentów muzycznych: trumpet, guitar, drum, piano, recorder;

 • czasowniki: dance, sing, jump i skip;

 • nazwy części twarzy: hair, eyes, nose, ears, mouth

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What is it?;

 • odpowiadanie na pytania typu: What’s this?, What is it?;

 • budowanie zdań typu: I can play the drum. Listen!, I can dance. Look! ;

 • wydawanie poleceń typu: Touch your ears!;

 • wyrażanie swoich umiejętności: I can…

Elementy słuchania:

 • słuchanie, powtarzanie i wskazywanie nowowprowadzonego słownictwa;

 • słuchanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • słuchanie i zaznaczanie właściwych odpowiedzi zgodnych z usłyszanym tekstem;

 • słuchanie i numerowanie czynności zgodnie z kolejnością w nagraniu


Elementy czytania:

 • czytanie tekstów historyjek obrazkowych;

 • dopasowywanie czynności do czasownika;

 • wyszukiwanie w wykreślance wyrazowej nazw części twarzy;

 • wybieranie właściwej (z pięciu podanych) nazwy instrumentu muzycznego, zgodnie z ilustracją (AB);

 • dopasowywanie odpowiednich zdań do ilustracji (AB);

 • wyszukiwanie właściwych naklejek z nazwami części twarzy i umieszczanie ich w odpowiednich miejscach na ilustracji (AB);

 • wybieranie właściwego, zgodnego z ilustracją podpisu (jedna z dwóch opcji) (AB)


Elementy pisania:

 • podpisywanie ilustracji właściwą nazwą instrumentu muzycznego i części twarzy;

 • z rozsypanych liter układanie czasowników skip i sing;

 • opisywanie swoich umiejętności;

 • uzupełnianie zdań właściwym czasownikiem, aby utworzyć zgodne z ilustracją opisy (AB);

 • estetyczne pisanie po śladzie (AB)

Umiejętność śpiewania:

 • śpiewanie piosenki pt. I can play…;

 • śpiewanie piosenki pt. I can skip;

 • śpiewanie piosenki pt. Touch your eyes!


Umiejętności manualne:

 • wykonanie maski klauna według pomysłu ucznia, z wykorzystaniem otrzymanego szablonu;

 • przygotowanie pracy plastycznej na temat: My Music!


Umiejętność pracy w grupie:

 • udział w zabawie, w której nauczyciel podaje umiejętność, a uczniowie ją pokazują/ odgrywają, np. I can play the piano. I can sing.


Pupil’s Book

str. 72-75, 86-87, 90
Activity Book

str. 50-53, 59
6 lekcji:

1) ……


2) ……

3) ……


4) ……

5) ……


6) ……

Smileys Magazine

Tematy lekcji: 57. Postaci z bajek z różnych państw świata. Zabawa – Pin the tail on the dog!

58. The Three Princesses! – praca z tekstem.

59. Powtórzenie i utrwalenie wprowadzonego w module 6 słownictwa i konstrukcji zdaniowych.

60. My Green Passport – Dzień ziemi! Gra planszowa utrwalająca wprowadzone słownictwo.

61. Sprawdzian wiadomości z modułu 6.

62. Omówienie i poprawa sprawdzianu. • nazwy postaci bajkowych: Taz, Pinocchio, Cheburashka;

 • nazwy państw: the USA, Italy, Russia;

 • przyimki: up, down, left, right;

 • nazwy kolorów

 • zadawanie pytań typu: What’s this?, What colour is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

 • wykorzystywanie przyimków w trakcie zabawy – Pin the tail on the dog!

Umiejętności słuchania:

 • słuchanie tekstów opisujących charakterystyczne postaci bajkowe z wybranych państw;

 • słuchanie tekstu historyjki obrazkowej: Storytime The Three Princesses;

 • zgodnie z usłyszanym tekstem zaznaczanie właściwej buzi


Umiejętności czytania:

 • czytanie krótkich opisów bohaterów bajek z różnych krajów;

 • czytanie tekstu opowiadania z serii Storytime The Three Princesses;

 • umieszczanie we właściwych miejscach naklejek zgodnie z podpisami


Umiejętności pisania:

 • zastępowanie obrazków wyrazami i uzupełnianie nimi podanych zdań;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych nazwach instrumentów muzycznych i części twarzy (AB)

Umiejętności manualne:

 • przygotowanie pracy plastycznej prezentującej ulubioną postać z kreskówki;

 • pokolorowanie według pomysłu ucznia rysunku na Dzień Ziemi;

 • odnajdywanie poszczególnych elementów ilustracji i kolorowanie jej na podany kolor (AB)


Umiejętność pracy w grupie:

 • granie w grę planszową utrwalającą poznane słownictwo;

 • granie w grę Pin the tail on the dog!


My alphabet
6 lekcja
(Teacher’s Resource CD-ROM)

Temat lekcji: My Alphabet – poznajemy litery v, w, x, y i z.

 • rzeczowniki: van, vet, vase, window, watermelon, fox, box, yo-yo, yacht, yogurt, zebra, zoo, zip;

 • przymiotnik: wet;

 • liczebniki 1–10; pisemna forma liczebnika six

 • zadawanie pytań typu: What is this?;

 • udzielanie odpowiedzi na zadane pytania

Umiejętność słuchania:

 • słuchanie i powtarzanie nowowprowadzonego słownictwa


Umiejętność czytania:

 • stwierdzanie, czy podane zdania lub wyrazy są zgodne z ilustracjami;

 • uzupełnianie brakujących liter w podanych wyrazach;

 • dopasowanie wyrazów do ilustracji;

 • wykreślanie z podanych grup wyrazów tych, które nie pasują do pozostałych;

 • rysowanie ilustracji do podanego podpisu;

 • w wykreślance wyrazowej wyszukiwanie wyrazów zgodnie z podanymi ilustracjami;

 • kolorowanie tylko tych wyrazów, które zawierają literę Y;

 • wyszukiwanie w ciągu liter wyrazów zaczynających się na literę Y


Umiejętność pisania:

 • kolorowanie tylko tych ilustracji, których nazwa zaczyna się od litery V;

 • podpisywanie ilustracji;

 • układanie liter w słowa;

 • łączenie liczebników 1–10 w celu otrzymania ilustracji, a następnie jej podpisanie;

 • rozwiązywanie krzyżówki


Umiejętności manualne:

 • kolorowanie ilustracji według pomysłu ucznia
© Express Publishing & EGIS Rozkład materiału – SMILEYS 1


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość